Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice


Acasa » tehnologie » constructii
Prevederi specifice pentru lucrari de reparatii, consolidari, demolari si translatii de cladiri

Prevederi specifice pentru lucrari de reparatii, consolidari, demolari si translatii de cladiri
PREVEDERI SPECIFICE PENTRU LUCRARI DE REPARATII, CONSOLIDARI, DEMOLARI SI TRANSLATII DE CLADIRI

LUCRARI DE REPARATII

Lucraturi de sapaturi

Inainte de inceperea lucrarilor de sapaturi se vor obtine precizari asupra naturii straturilor, asupra existentei apelor subterane, asupra existentei eventualelor constructii si instalatii subterane, natura lor si felul cum sunt amplasate sub pamant.

In cazul executarii lucrarilor de sapaturi in locuri unde sunt cabluri electrice, conducte de apa sau gaze care nu au putut fi deviate sau intrerupte, se va convoca proprietraul acestora si impreuna cu specialisti din domeniu, se vor stabili masuri tehnico-organizatorice si se vor asigura asistenta tehnica si instruirea lucratorilor.
Gropile de fundatii si santurile care se executa pe caile de circulatie vor fi imprejmuite si vor fi semnalizate prin indicatoare de avertizare, iar noaptea, prin lumini de marcaj.

La executarea fundatiilor de-a lungul cailor ferate se vor lua toate masurile necesare privind siguranta circulatiei si se vor intocmi instructiunile proprii de protectie a muncii.

In vederea prevenirii accidentelor prin surpare se vor lua masuri de consolidare a sapaturilor. In funtie de latimea si adancimea sapaturii precum si de natura straturilor de pamant se va stabili modul de consolidare a sapaturilor.

La lucrarile de sapaturi in terenuri cu umiditate naturala, in cazul in care nu exista ape freatice, adancimea pana la care sapaturile pot fi executate cu pereti verticali, se va stabili prin proiectul de executie.

Efectuarea lucrarilor de sapaturi care s-a executat in taluze si au fost supuse modificari dupa executare partiala, este permisa cu acceptul proiectantului care va stabili masuri suplimentare de protectie.

In tot timpul cat sapaturile raman descoperite, conducatorul lucrarii trebuie sa urmareasca starea taluzelor. In cazul in care se observa aparitia crapaturilor paralele cu marginea superioara se vor lua masuri de consolidare pentru evitarea surparii.

In terenuri umede care aluneca sau in terenuri fara consistenta ( de ex. nisipuri ), sprijinirile cu palplanse trebuie sa formeze un perete continuu si etans. Plaplansele se bat cu cel putin 0,75m mai jos decat fundul sapaturii.

Se permite executarea lucrarilor de sapaturi in timpul iernii, in terenul inghetat, fara sprijinirea peretilor sapaturii, insa numai cu acceptul proiectantului. In cazul aparitiei pericolului surparii se vor indeparta de indata lucratorii, luandu-se masuri de sprijinire.

Stationarea si circulatia vehiculelor sau a utilajelor de constructii in apropiere de locurile unde se executa sapaturi fara sprijiniri sunt permise numai la o distanta egala cu de doua ori adancimea sapturii.

Lucrarile de sapaturi care se executa in zone carosabile se vor desfasura in doua etape adica de fiecare data cate o jumatate de strada.

Daca in timpul sapaturii se vor produce acumulari de apa, se vor lua masuri de evacuare a acesteia.

Cand se ajunge la stratul de apa subterana se vor consolida malurile cu sprijiniri, fiind interzise continuarea sapaturilor pe sub apa, fara a se sprijini in prealabil malurile si a se efectua epuismente.

Pamantul provenit din sapatura, precum si alte materiale se vor depozita la o distanta minima de 0,5m de la marginea peretilor sapaturii. La sapaturile cu peretii in taluze, cu un unghi mai mare decat unghiul natural al taluzului, distanta maxima dintre locul de asezare a pamantului aruncat si marginea sapaturii trebuie stabilita in prealabil prin proiect.

Se vor lua masuri suplimentare contra surparii peretilor sapaturii in cazul cand in apropiere se gasesc utilaje care produc vibratii in timpul lucrului.

Demontarea si indepartarea sprijinirilor trebuie sa se faca de jos in sus, sub supravegherea conducatorului lucrarii. Sprijinirile se demonteaza pe masura executarii umpluturii, de jos in sus, confom fisei tehnologice si a proiectului de executie.

La sapaturile manuale executate la o adancime mai mare de 1,5 m, se vor monta platforme pentru aruncarea pamantului. Acestea trebuie sa fie bine fixate si sa reziste incarcaturii pe care trebuie s-o suporte.

In cazul sapaturilor executate langa fundatii existente sau langa alte constructii, masurile necesare pentru a se evita tasarea acestora, vor fi prezentate in proiectele de executie.

Lucrari de betoane

Pentru lucrarile de betoane se vor aplica prevederile Normelor specifice de protectie a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor si executarea lucrarilor din beton, beton armat si precomprimat.

Inainte de inceperea turnarii betoanelor, conducatorul locului de munca va controla modul de executie si soliditatea cofrajelor, a schelelor si podinelor de lucru.

Caile de acces catre elementul in care se toarna betonul vor fi eliberate de materiale si mentinute in stare de curatenie.

Se interzice accesul lucratorilor in zona de turnare a betoanelor.

In cazul prepararii betoanelor pe santier se vor afisa instructiuni specifice privind modul de lucru cu instalatiile de preparare a betoanelor, atragandu-se atentia asupra punctelor in care exista pericol de accidentare si unde vor fi afisate indicatoare de avertizare.

Se interzice accesul personalului fara atributii de serviciu in zona de lucru a instalatiei de preparare a betonului.

La fasonarea si montarea otelului beton se vor lua urmatoarele masuri:

se va amenaja o platforma pentru indreptarea otelului beton la cel putin 2m distanta de caile de circualtie;

se interzice tinerea in mana a barelor mai scurte de 30 cm la taierea cu foarfeca cat si la stanta actionata de motor, pentur a se evita prinderea mainii in timpul taierii barelor;

indoirea manuala a armaturilorde otel se va face cu chei destinate acestei oiperatiuni, in buna stare;

este interzisa confectionarea armaturilor in zona de influenta a liniilor electrice aflate sub tensiune.

Lucrari de dulgherie

Se interzice utilizarea sculelor si echipamentelor tehnice care au defectiuni sau improvizatii.

Conducatrii formatiilor de lucru care executa cofraje, schele si esafodaje la inaltime sunt obligati sa verifice zilnic ca personalul lucrator din subordine sa fie dotat cu echipamentul de protectie specific.

La lucrarile de montare si demontare la inlatime a cofrajelor, schelelor sau esafodajelor vor fi admisi numai lucratori apti din punct de vedere medical pentru lucru la inaltime conform reglementarilor Ministerului Sanatatii.

Urcare si coborarea la si de pe podinele de lucru se vor realiza numai prin intermediul rampelor si a scarilor de acces executate conform standardelor invigoare.Se interzice urcarea si coborarea pe elementele cofrajelor, schelelor sau esafodajelor.

Se interzice circulatia sastationarea pe astereala prinsa pe plansee.

Pentru montarea cofrajelor suspendate pe grinzi metalice se va realiza o podina de lucru. Dulapii podinelor vor fi fixati pe grinzi.

Zona unde se monteaza sau se demonteaza cofraje, schele si esafodaje va fi imprejmuita si se vor lua masuri de oprire a accesului in zona respectiva, iar daca este cazul se vor executa copertine de protectie.

Daca cofrajul, schela sau esafodajul raman un timp nefolosite la reluarea lucrului se vor verifica si se vor face completarile necesare si o noua receptie a cofrajului, schelei sau esafodajului.

Se interzice demontarea cofrajelor, schelelor si esafodajelor prin tractiune inainte de desfacerea tuturor legaturilor.

Se interzice, la orice lucrare la inaltime, montarea si demontarea cofrajelor, schelelor si esafodajelor in cazul cand conditiile meteorologice sunt nefavorabile, pe intuneric sau cand locurile de munca nu sunt iluminate.

Lucrari de zidarie

In timpul executarii lucrarilor de zidarie sub nivelul solului sau a fundatiilor din piatra, se va controla rezistenta sprijinirilor peretilor sapaturii, luandu-se masuri ori de cate ori se constata deteriorari ale acestora.

La executarea fundatiilor de piatra, se va evita caderea bolovanilor.

Se interzice evacuarea molozului siu a deseurilor de materiale prin aruncare din interiorul lucrarii in constructie.

Executarea zidariei exterioare de pe schele interioare se va face dupa ce in prealabil s-au montat spre exterior o copertina de protectie cu latimea de 1.5m si panta spre zid. Pe langa aceasta copertina este interzisa circulatia lucratorilor sau depozitarea materialelor si sculelor.

Este interzisa circulatia pe ziduri.

La cornise, zidaria care depaseste planul zidului cu peste 30 cm, se va executa numai de pe schele.

Se interzice orice interventie in timpul functionarii utilajelor. Interventiile respective se vor efectua numai dupa oprirea utilajelor, de catre personal calificat si instruit pentru aceste operatiuni.

Lucrari de invelitori

Se interzice sa se poarte halate, sorturi imbracaminte cu poale libere si mansete largi, la locurile de munca unde exista posibilitatea agatarii acestora de schele sau alte elemente de constructii.

Se interzice manipularea si depozitarea materialelor direct pe astereala. Se vor amenaja platforme speciale pentru depozitare.

Topirea bitumului se va face numai in utilaje construite in acest cop. Amplasarea utilajelor de topit bitum se va face la cel putin 50 m de constructiile de lemn sau depozite.

Se interzice amplasarea utilajelor de topit bitum in locuri unde exista posibilitatea degajarii vaporilor de substante inflamabile sau combustibile.

Transportul bitumului se va realiza in vasr inchise, cu continutul pana la ¾ din capacitate. Vasele cu care se trasnporta bitumul pe acopersi vor fi asezate pe o platforma special executata care tine seama de panta acoperisului.

Se interzice aruncarea oricaror materiale sau scule de pe acoperis. Zilnic, dupa terminarea lucrului se va curata acoperisul.

Pe timp nefavorabil ( ploiae, ceata, polei sau ninsoare ) se interzice efectuarea lucrarilor de reparatii la acoperis.

Lucrari de finisare

Lucrarile de finisaj la exterior se vor executa de pe schele. Se interzice executarea lucrarilor simultan la doua niveluri afate pe aceeasi verticala.

Dupa terminarea lucrului, se vor evacua de pe schele resturile de materiale si sculele.

La depozitarea si indepartarea deseurilor rezultate in urma procesului tehnologic se vor respecta reglementarile in vigoare.

Lucratorii care utlizeaza substante toxice vor fi supusi controlului medical conform reglementarilor Ministerului Sanatatii.

Camerele vospite in ulei vor fi aerisite. Se interzice stationarea sau cazarea lucratorilor in aceste incaperi minimum 24 ore dupa vopsire.

La executarea lucrarilor de zugraveli cu preparate pe baza de apa, conductorii electrici aflati in incapere vor fi scosi de sub tensiune.

Taierea geamurilor se va face in spatiile destinate acestei operatiuni; deseurile se vor colecta in lazi.

Lucrari de consolidari

Masurile necesare pentru urmarirea comportarii in timp a lucrarilor de subzidire vor fi prezentate in cadrul proiectelor de executie.

Operatiunile premergatoare lucrarilor de consolidare a constuctiilor, vor fi prezentate pe faze in proiectele de executie.

Suportii temporari si sprijinirile vor fi montate sau demontate numai sub supravegherea conducatorului lucrarii.

Se interzice continuarea lucrarilor de subzidire atunci cand se constata deformari ale terenului din zona respectiva. Continuarea lucrarilor de subzidire se va face dupa ce terenul a fost consolidat.Lucrari de demolari

Conducerea lucrarilor de demolare va fi incredintata unui cadru competent cu experienta in astfel de lucrari si care va raspunde de aplicarea orecta a proiectului de demolare.

Inainte de inceperea lucrarilor de demolare, conducatorul lucrarii va lua urmatoarele masuri:

va imprejmui constructia ce urmeaza a fi demolata, iar la punctele de acces spre zona de demolare va pune indicatoare de avertizare sau interdictie;

va intrerupe legaturile conductelor retelelor de telecomunicatii, apa, gaze, electricitate, energie termica si canaliuzare;

va lua masurile indicate contra prabusirii necontrolate a diferitelor parti ale constructiei care se demoleaza;

va atrage atentia tuturor lucratorilor asupra locurilor de munca ce prezinta pericol.

Se interzice stationarea si circulatia personalului si a oricaror vehicule si utilaje in zona d

Demolare a unei constructii, cu exceptia celor care participa efectiv la lucrarea de demolare.

Se vor delimita zonelor de circualtie ale utilajelor.

Se vor stabili distantele de securitate dintre utilaj si constructia in curs de demolare, in functie de metoda de demolare adoptata.

Inainte de inceperea lucrarilor, utilajele vor fi supuse verificarilor tehnice.

In timpul incarcarii in mijloacele de trasnport a materialelor rezultate din demolare, conducatorii acestora nu trebuie sa se afle in cabina autovehiculului.

Demolarea prin tractare de cabluri

Suprafata pe care este posibila caderea masivului trebuie ingradita, iar accesul oamenilor interzis.

Este interzisa taierea zidului mai subtire de 2,5 caramizi.

Este interzisa demolarea prin tractare cu cablu a partilor interioare ale unie constructii.

In timpul operatiunilor de „taiere” a zidurilor se vor lua masuri de sprijinire provizorie a acestora.

Daramarea propriu-zisa a masivului se va face dupa o prealabila semnalizare.

Demolarea prin impingere

La demolarea prin impingere, indiferent daca se folosesc excavatoare hidraulice cu cupa inversa sau cu cupa dreapta, punctul de aplicare a fortei de impingere va fi situat obligatoriu deaspura centrului de greutate al elementului de demolat.

Demolarea cu bila

La demolarea cu bila este interzis a se lucra atunci cand aceasta nu este fixa cu ambele cabluri.

Demolarea cu ajutorul explozivilor

Pentru demolarea constructiilor si a alementelor constrcutive cu ajutorul materiilor explozive se vor respecta prevederile din Normele specifice de protectie a muncii pentru depozitarea, trasportul si fabricarea materiilor explozive.

Taierea cu lance termica

Aplicarea metdei de demolare a constructiiloe cu lancea termica se face pe baza de documentatie tehnica de executie luandu-se masuri de prevenire a incendiilor si de protectie a personalului impotriva arsurilor.

Demolarea cu laser

La demoalrea cu laser, locul de munca va fi delimitat si semnalizat pe tot permietrul, iar operatorul va fi obligatoriu protejat cu un ecran de sticla sau de policarbonat.

Demolarea prin metoda hidrodinamica

La demolarea prin metoda hidrodinamica se iau masuri de protejare a personalului contra proiectiilor de material.

METODE DE DEMOLARE SI MASURI DE PROTECTIE SPECIFICE

Demolarea prin tractare cu cabluri

Este interzisa taierea zidului mai subtire de 2,5 caramizi.

Este interzisa demolarea prin tractare cu cablu a partilor interioare ale unei constructii.Daramarea propriu – zisa a masivului se va face o prealabila semnalizare.

Demolarea prin impingere

La demolarea prin impingere, indiferent daca se folosesc excavatoare hidraulice cu cupa inversa sau cu cupa dreapta, punctul de aplicare a fortei de impingere va fi situat obligatoriu deasupra centrului de greutate al elementului de demolat.

Demolarea cu bila

la demolarea cu bila este interzis a se lucra atunci cand aceasta nu este fixa cu ambele cabluri (portant si „de rapel”).

In timpul lucrului se interzice stationarea persoanelor in raza de actiune a utilajului si a lei.

Demolarea cu ajutorul explozivilor

Pentru demolarea constructiilor si a elementelor constrcutive cu ajutorul materiilor explozive se vor respecta prevederile din Normele specifice de protectie a muncii pentru depozitarea, trasnportul si fabricarea materiilor explozive.

Taierea cu lance termica

Aplicarea metodei de demolare a constructiilor cu lancea termica se face pe baza de documentatie tehnica de executie luandu-se masuri de prevenire a incendiilor si de protectie a personalului impotriva arsurilor.

Demolarea cu laser

Locul de munca va fi delimitat si semnalizat pe tot perimetrul, iar operatorul va fi obligatoriu protejat cu un ecran de sticla sau de policarbonat.

Demolarea prin metoda hidrodinamica

Se iau masuri de protejare a personalului contra proiectiilor de material.

LUCRARI DE TRANSLATII DE CLADIRI

Inainte de a se incepe lucrarile de translatie a unei cladiri este obligatoriu a se realiza operatiunile pregatitoare care constau din:

expertizarea constructiei din punctul de veedere al stabilitatii si al efectelor dinamice ce urmeaza sa le suporte;

elaborarea unui proiect de consolidare;

elaborarea unui proiect tehnologic cu fiecare operatie in parte completat cu toate masurile de protectia a muncii ce se impun a fi luate;

scoaterea de sub tensiune a instalatiei electrice;

debransarea retelelor de gaze, apa, canalizare;

realizarea unor racorduri elastice ale instalatiilor, in cazul translarii unor cladiri pe distante scurte;

asigurarea cu echipamente de sustinere adecvate;

delimitarea zonelor de lucru, montare a panourilor avertizoare de interzicere a accesului persoanelor straine.

Este obligatorie reglarea popilo de sprijin sau in cazul preselor, punerea sub sarcina la valorile rezultate din schema de incarcarea din ipoteaza calculului purtator pe reazeme rigide.

Este obligatorie asigurarea unei ruperi controlate a legaturilor dintre grinzile cadrului purtator si elementele de contur ale constrcutiei, pentru a nu introduce vibratii in suprastructura si a impiedica aparitia deformatiilor si a fisurilor.
Politica de confidentialitate.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Bornele kilometrice si hectometrice
CONDITII CLIMATICE DE CALCUL
Acoperisuri pentru piscine - RYVIERA
Lista subiectelor pentru examenul la disciplina constructii civile
IMPLANTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR
Obligatiile beneficiarului si ale emitentului autorizatiei de construire dupa obtinerea autorizatiei de construire
RIGLA DE CADRU TRANSVERSAL
Materiale ceramice - probleme selectate

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu