Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » constructii
PRODUCTIVITATEA DE EXPLOATARE A MASINILOR DE CONSTRUCTII

PRODUCTIVITATEA DE EXPLOATARE A MASINILOR DE CONSTRUCTII


PRODUCTIVITATEA DE EXPLOATARE A MASINILOR DE CONSTRUCTII

1.1. Parametri si notatii

P - Productivitate , in U.M./U.T.;

Q - cantitate de lucrari, in U.M.;

T - timpul de realizare, in U.T.;

PE - productivitate de exploatare, in U.M./ora

Pt - productivitate teoretica, in U.M./ora;

kiM - coeficienti ce tin cont de natura materialului si interactiunea acestuia cu utilajul;kiT - coeficienti ce tin cont de utilizarea timpului;

kM - coeficient global ce tine seama de influenta materialului;

kT - coeficient global ce tine seama de factorii ce influenteaza asupra timpului de lucru al masinii;

q - capacitatea cupei, in m3;

TC - durata ciclului, in minute;

ku - coeficient de umplere a cupei;

k'a - indice de infoiere (afanare);

ks - coeficient de reziztenta la sapare;

kw - coeficient de umiditate a pamantului;

ka - indice de infoiere (afanare) a pamantului;

kh - coeficient de reducere a puterii in functie de altitudine;

km coeficient de calificare a mecanicului;

ki - coeficient de influenaa a vremii;

kr - coeficient de abatere de la unghiul de rotire de 900;

kl - coeficient de abatere de la lungimea optima a cursei de sapare;

kd - coeficient functie de modul de descarcare;

kv - coeficient de vizibilitate;

kt - coeficient de organizare tehnologica a activitaaii;

Vp - volumul prismei de pamant din faaa lamei;

kg - coeficient ce tine cont de starea materialului;

kp - coeficient de pierderi prin revarsare;

ki - coeficient de panta;

l - lungimea lamei, in m;

h - inalaimea lamei, in m;

j - unghiul taluzului in miŠcare ;

L - lungimea sectorului de lucru, in m;

a - unghiul de inclinare a lamei, in grade;

s - suprapunerea fasiilor, in m;

n - numar de treceri;

d - distanta dintre doua fasii adiacente, in m;

kc - coeficient ce aine cont de natura caii de deplasare;

lt - latimea de taluzare;

hs - adancimea de sapare pentru taluzare;

S - sectiunea transversala a sanaului;

hc - grosimea stratului dupa compactare, in m;

kn - coeficient de neuniformitate a ciclului de lucru.

1.2.Definiaie si unitati de masura

Productivitatea masinilor de constructii reprezinta o norma care exprima capacitatea medie de productie a masinilor intr-o unitate de timp data. Astfel spus, productivitatea exprima raportul intre cantitatea de lucrare si timpul de realizare a ei:

[UM/UT] (3.1)

Cea mai uzuala unitate de masura pentru productivitate este UM/ora; UM reprezentand unitatea de exprimare cantitativa a tipului de lucrare considerat.

Relaaia generalizata de calcul a productivitatii de exploatare este:

(3.2)

respectiv:

PE = Pt kM kT (3.3)

1.3. Productivitatea sapatorului de santuri cu lant portcupe:

(3.4)

APLICA┼IA 1.4.

Sa se calculeze productivitatea sapatorului cu lant portcupe, care are ls= 5m si executa lucrari intr-un ciclu mediu de TC = 5 h, in urmatoarele conditii tehnologice :

- Teren categoria a-III-a scarificat : ka = 1,2 ( Anexa 3.14 );

ks = 0,8 ( Anexa 3.11 ); kg =1,3 (Anexa 3.15 );

- Deplasarea pamantului pe distanaa de 10 m; kp =0,95 ( Anexa 3.12 );

- Altitudine de 1000 m : kh = 0,99 ( Anexa 3.1 );

- Mecanic de categoria a-III-a : km = 0,75 ( Anexa 3.17 );

- Timp frumos : ki = 1 ( Anexa 3.4 );

- Lucru pe timp de noapte : kv = 0,89;

- Sapare in panta sub un unghi de 6o : ki =1,10 ( Anexa 3.13 );

- Organizare tehnologica buna : kt =0,95 ( Anexa 3.10 ).

REZOLVARE

Aproximarea volumului prismei de pamant care se formeaza in faaa lamei se poate face prin asimilarea cu o prisma triunghiulara (fig.3.1), aplicand urmatoarea relaaie:

(3.6)

APLICA┼IA 2.

Sa se determine volumul prismei de pamant pentru sapatorului cu lant poartcupe, care are dimensiunile cupei: l = 500 mm si h = 2000 mm:

REZOLVARE

Pentru determinarea volumului prismei de pamant se pot aplica si relatiile empirice:

Vp= 0,85 l h

Vp= 0,70 l h

Pentru exemplul considerat rezulta:

Vp = 0,85 0,985 = 3,26 m3

respectiv:

Vp = 0,7 0,985 = 2,68 m3

2.2. Productivitatea sapatorului cu lant poartcupe la lucrari de nivelare a terenului

(3.8)

kM= ks

kT = kh km ki kv kt

Momentul de incovoiere in sectiunea I-I:

Solicitarea nominala de compresiune:

Dimensionarea sectiunii

Se vor alege dimensiunile pentru care se va face calculul de dimensionare:

B=90 mm H=120 mm t=10 mm

h=H-2t h=100 mm

Module de rezistenta axiala ale sectiunii grinzii:

Aria sectiunii:

Efortul unitar:

Pentru OL 44 avem:=290N/mm2 atunci:

APLICA┼IA 2.3

Sa se stabileasca productivitatea sapatorului cu lant poartcupe care are laaimea lamei l = 3890 mm Ši executa nivelarea pe faŠii paralele suprapuse cu s = 0,20 m prin doua treceri in cicluri de TC = 6,84 minute, considerand urmatoarele condiaii tehnologice:

- Teren categoria a III-a: ks = 0,90 (Anexa 3.11);

- Altitudine de 1000 m: kh = 0,99 (Anexa 3.11);

- Mecanic cu calificare medie: km = 0,95 (Anexa 3.17);

- Timp fara intemperii: ki = 1 (Anexa 3.4);

- Lucrul la lumina zilei: kv = 0,9;

- Lungimea sectorului de lucru: L = 100 m;

- Unghiul de inclinare a lamei: a

- Organizare tehnologica buna: kt = 0,95 (Anexa 3.10).

REZOLVARE

kM = 0,90

kT = 0,99 0,95 = 0,804 m2/ora

respectiv:  PE= 1561 0,8 =1123,9 m3/ora

2.4. Productivitatea sapatorului cu lant poartcupe la lucrari de scarificare a terenului

m2/ora

kM= ks (3.9)

kT = kh km ki kv kt

Dimensionare boltului prins la senila :

Consider boltul o bara incastrata solicitata la incovoiere sub actiunea fortelor:

Diametrul boltului va fi:

VERIFICAREA CORDONULUI DE SUDURA

Eforturile sectionale ce actioneaza asupra sectiunii de verificat se calculeaza cu formulele :

Adop urmatoarele dimensiuni pentru cordonul de sudura :

l=150 mm

b=10 mm

h=32 mm

Modulul de rezistenta axiala:

Aria cordonului de sudura :

Verificarea cordoanelor de sudura :

3. CALCULUL TIMPILOR MAĂINA PENTRU UTILAJELE DE

CONSTRUC┼II

3.1. Parametrii Ši notaaii

Ole - ore lucru efectiv, in ore (maŠini - ore);

OL - ore lucru, in ore;

Oi - ore inchiriere, in ore;

Ozle- ore lucru efectiv pe zi, in ore/zi;

Nmz- numarul de maŠini - zile, in maŠini zile;

Kl - coeficientul de utilizare a timpului de lucru;

Kp - coeficientul global de utilizare a timpului;

Kt - coeficientul global de utilizare a timpului;

Kis- coeficientul de utilizare a timpului de lucru in cadrul schimbului;

NTU - norma de timp a utilajului, in ore/UMR;

Q - cantitatea de lucrari, in UMR;

id - indicele de depaŠire a normei;

ds - durata unui schimb, in ore;

ns - numarul de schimburi pe zi;

i - indicele schimbului (i = I, II sau III);

dA - durata activitaaii, in zile;

Nm - numarul de maŠini

ANEXELE CAPITOLULUI 3

In cadrul acestui grup de anexe numerotate de la 3.1 pana la 3.24 sunt cuprinse valori orientative pentru diferiaii coeficienai care intra in structura relaaiilor de calcul a productivitaailor utilajelor, cuprinse in cadrul aplicaaiilor.

Valorile acestor coeficienai au fost stabilite, in cea mai mare parte, pe baza de date statistice cu ocazia elaborarii unor lucrari de cercetare, unii dintre ei fiind publicaai pentru prima data in aceasta lucrare.

Ca atare, utilizarea acestor coeficienai se recomanda in principal pentru activitaai didactice. Folosirea acestor coeficienai in practica presupune o temeinica analiza a condiaiilor concrete de lucru Ši o bogata experienaa Ši dexteritate tehnico-economica, in caz contrar putand sa se obaina rezultate neconforme cu realitatea.

ANEXA 3.1.

Valorile coeficientului de reducere a puterii in funcaie de altitudine, kh

ALTITUDINE

(m)

FARA

CU

COMPRESOR

ANEXA 3.2

Valorile coeficientului de afanare (ka) Ši ale coeficientului de umplere (ku) :

Categoria

de

ka

ku

teren

CD

DR

CD

DR

I

II

III

IV

CD - cupa dreapta; DR - draglina

ANEXA 3.3.

Valorile coeficientului ce aine seama de calificarea mecanicului , (km)

Capacitatea

Categoria de incadrare

Specia-

list

cupei q (m3)

q

<q

<q

q>

ANEXA 3.4

Valorile coeficientului ce aine cont de starea vremii ki

STAREA VREMII

ki

Timp frumos, temperatura 10 - 180 C


Timp frumos insorit, temeperatura 18 - 250 C

Timp frumos insorit, temperatura 250 C

Timp noros fara ploaie

Timp noros cu ploaie marunta

Timp de iarna, temperatura (-5) - (+5)0C

Timp de iarna, temperatura < - 50C

Timp de iarna, temperatura 5 - 100C

Vant puternic, furtuna de praf

ANEXA 3.5

Valorile coeficientului ce aine cont de unghiul de rotire (Kr)

Unghiul de rotire

in grade

Tipul echi-

pamentului

CD;CI

DR;GR

OBS: CD - cupa dreapta; CI - cupa inversa; DR - draglina; GR - graifer.

ANEXA 3.6

Valorile coeficientului ce aine seama de abaterea de la cursa optima de sapare (k1)

Cursa de sapare

in % faaa de

cursa optima

k1

ANEXA 3.7

Valorile coeficientului ce aine cont de modul de descarcare, kd-

Nr.

crt.

TIPUL UTILAJULUI

Modul de descarcare

In autovehicul

In depozit

Excavator hidraulic de 0,21 - 0,39 mc. pe pneuri, cu motor cu ardere interna, in pamant cu umiditate naturala.

Excavator hidraulic de 0,40 - 0,70 mc. pe pneuri, cu motor cu ardere interna, in pamant cu umiditate naturala.

Excavator hidraulic de 0,71 -1,25 mc. pe Šenile, cu motor cu ardere interna, in pamant cu umiditate naturala.

Excavator electric de 2,5 -2,9 mc., pe Šenile, in pamant cu umiditate naturala.

Excavator electric de 3,0 -3,9 mc., pe Šenile, in pamant cu umiditate Ši pamant umed argilos.

Excavator electric de 4,0 -4,9 mc., pe Šenile, in pamant cu umiditate Ši pamant umed argilos.

Excavator electric de 5 - 8 mc., pe Šenile, in pamant cu umiditate naturala Ši pamant umed argilos.

Excavator pe Šenile de 0,5 - 0,8 mc., cu motor cu ardere interna Ši comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamant cu umiditate naturala.

Excavator pe Šenile de 0,81 - 1,2 mc., cu motor cu ardere interna Ši comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamant cu umiditate naturala.

Excavator pe Šenile de 0,5 - 0,8 mc., cu motor cu ardere interna Ši comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, sub nivelul apei.

Excavator pe Šenile de 0,81 - 1,2 mc., cu motor cu ardere interna Ši comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, sub nivelul apei.

Excavator pe Šenile de 60 - 80 CP cu echipament de graifer de 0,55 -0,6 mc.

Excavator pe Šenile de 100 - 120 CP, cu echipament de graifer de 0,7 - 1,0 mc.

ANEXA 3.8

Valorile coeficientului ce aine cont de categoria de teren sub aspectul rezistenaelor la sapare (ks) .

CATEGORIA

DE TEREN

I

II

III

IV

V

ks

ANEXA 3.9

Valorile coeficientului ce aine cont de uniditatea pamantului (Kw)

UMIDITATE TEREN

TIP ECHIPAMENT

Kw

Teren cu umiditate naturala

DR,GR,CD,CI

Teren imbibat cu apa

DR,GR,CI

DR

Sapare sub apa la adancime < 2 m

GR

CI

DR

Sapare sub apa la adancime > 2 m

GR

CI

OBS.: DR - draglina; GR - graifer; CD - cupa dreapta; CI - cupa inversa.

ANEXA 3.10

Valorile coeficientului ce aine cont de organizarea tehnologica a lucrarilor (kt)

Condiaii de organizare tehnologica

kt

Condiaii foarte bune

Condiaii bune

Condiaii medii

Condiaii slabe

Condiaii foarte slabe

ANEXA 3.11

Valorile coeficienailor ce ain cont de natura lucrarilor Ši natura materialului (ks)

Nr.

crt.

Natura lucrarilor

ks pentru teren categoria:

I

II

III

IV

Sapatura mecanica cu tractor pe Šenile inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m.

Sapatura mecanica cu tractor pe Šenile in profile mixte, inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m Ši impraŠtiere.

Dislocarea mecanica a pamantului din depozit nou, necompactat, Ši impingerea lui pana la 5 m.

Nivelare

ImpraŠtierea pamantului

15 . 20 cm

afanat in straturi de diferite

21 . 30 cm

grosimi:

31 . 50 cm

51 . 100 cm

ANEXA 3.12

Variaaia lui kp al revarsarilor laterale pentru principalele tipuri de buldozere

Distanaa de transport

(m)

Coeficient de deplasare

kp

ANEXA 3.13

Variaaia coeficientului de panta (ki) la buldozere:

Modul de parcurgere a pantei

Marime panta

Valoarea coeficientului

de panta ki

grade

in rampa

in panta

ANEXA 3.14

Valorile coeficientului de afanare (ka) la buldozere

Nr.

crt.

Categoria sau natura

materialului

ka

I

II

III

IV

Material derocat pana la 25 kg.

Material derocat peste 25 kg.

7.

GrohotiŠ

ANEXA 3.15

Valorile coeficientului ce aine cont de starea materialului (kg) la buldozere

Nr.

crt.

Starea materialului

kg

Teren in stare naturala

Teren scarificat

Material afanat in depozit proaspat

Material afanat in depozit tasat.

ANEXA 3.16

Valorile coeficientului ce aine cont de natura lucrarilor Ši condiaiile tehnologice

in cazul scarificarii,ks

Natura lucrarilor

Condiaii tehnologice de

executare

ks

Scarificarea mecanica a

Teren categoria a-III-a

terenului pe adancime de

Teren categoria a-IV-a

30 cm.

Teren ingheaat

Scarificarea mecanica a solului

Terenuri accidentate

Pe doua sensuri perpendiculare.

Terenuri neaccidentate

Scarificarea dupa defriŠare

Pana la 100 buc. radacini pe ha

pana la adancimea de 0,50 m

Peste 100 buc. radacini pe ha

ANEXA 3.17

Valorile coeficientului ce aine seama de calificarea mecanicului (km)

Categoria de

incadrare

Specialist

km

ANEXA 3.18

Valorile coeficienailor de umplere a cupei la autoincarcatoare, (ku)

Nr.

crt.

Categoria sau natura

materialului

Starea materialului

ku

I

Afanat

Compact

II

Afanat

Compact

III

Afanat

Compact

IV

Afanat

Compact

Criblura split

Piatra sparta

ANEXA 3.19

Valorile coeficienailor ce ain cont de structura caii de comunicaaie,(kC)la autoincarcator

Nr.

crt.

Structura caii

kc

Beton, asfalt sau drum de pamant dur, neted, solid.

Pamant uscat amestecat cu pietriŠ

Pamant mai puain imbogaait cu suprafaaa portanta la umezeala

Drum de pamant normal impraŠtiat

Pamant uscat nisipos

Humus mai moale

Material puain comprimat

Drum de pamant namolos impraŠtiat

Lut nisipos

PietriŠ afanat, impraŠtiat puain compact

Nisip afanat umezit

Nisip afanat uscat

Pamant foarte moale

ANEXA 3.20

Valorile coeficienailor ce ain cont de tipul lucrarii executate Ši starea materialului,

(ks) la autoincarcator.

Nr.

crt.

Natura lucrarii

Starea materialului

ks

Incarcarea materialului din depozite

Afanat

exist. in mijloace de transport

Compact

Transportul materialelor din depozite

Afanat

provizorii in depozite definitive.

Compact

Saparea stratului vegetal in terenuri de categoria I

Slab coeziv

Nivelarea platformei de transport sau a

suprafeaelor mici in cazuri de neregularitate.

Compact

Impingerea pamantului in vederea impraŠtierii in straturi

Afanat

ANEXA 3.21

Valorile coeficienailor de afanare, (ka) la autoincarcator.

Categoria sau natura

materialelor

Categoria de incadrare a materialului la sapare

ka

I

I

II

II

III

IV

III

Material derocat, pana la 25 kg

IV

Material derocat, peste 25 kg

Criblura split

Piatra sparta

ANEXA 3.22

Valorile coeficienailor de afanare (ka) Ši umplere a cupei (ku) la screpere Ši

autoscrepere.

Nr.

crt.

Capacitate

cupa (m3)

Categorie

teren

ka

ku

I

II

scarificat

I

II

scarificat

I

II

scarificat

ANEXA 3.23

Valorile coeficienailor ce ain cont de natura Ši starea materialului

(ks) la screpere.

Categoria de teren

Starea materialului

ks

I

nescarificat

II

nescarificat

scarificat

III

nescarificat

scarificat

IV

scarificat

ANEXA 3.24

Valorile coeficienailor ce ain cont de natura lucrarilor Ši natura materialului

(ks), la autogreder.

Nr.

Crt.

Natura lucrarilor

ks pentru teren categoria:

I

II

III

Sapatura mecanica inclusiv impingerea pamantului la 10 m.

Nivelarea terenului natural Ši a platformelor de terasamente

sapatura mecanica in taluzul debleelor, inclusiv indepartarea pamantului rezultat din sapatura, precum Ši politura mecanica a taluzurilor.

Sapatura mecanica la rigole

(cu secaiune triunghiulara) cu adancime de 0,40 m.

ANTEMASURATOAREA

Suprafata reala pe care se realizeaza exploatarea reprezinta un procent de 90-92% din suprafata totala, restul 10-8% din teren este utilizat pentru diferite lucrari si obiective amplasate pe teren.

Stabilirea suprafetei reale de exploatare

,unde

St=suprafata totala de exploatat,

Sr=suprafata reala ce se va exploata.

Cantitatea de pamint vegetal pentru decopertat

Stabilirea volumului de agregate extrase

Stabilirea duratei de exploatare a balastierei

Stabilirea capacitatii orare de prelucrare a balastierei

Stabilirea suprafetei exploatabile intr-un an de functionare

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.