Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » constructii
PROIECT In vederea realizarii planului de amplasament al trotuarului, s-a realizat ridicarea unei suprafete de teren prin metoda drumuirii planimetrice desfasurate, combinata cu metoda radierilor. Se cere calculul punctelor de drumuire si de radiere.

PROIECT In vederea realizarii planului de amplasament al trotuarului, s-a realizat ridicarea unei suprafete de teren prin metoda drumuirii planimetrice desfasurate, combinata cu metoda radierilor. Se cere calculul punctelor de drumuire si de radiere.
A.   TEMA LUCRARII

In vederea realizarii planului de amplasament al trotuarului, s-a realizat ridicarea unei suprafete de teren prin metoda drumuirii planimetrice desfasurate, combinata cu metoda radierilor. Se cere calculul punctelor de drumuire si de radiere.

B DATELE PROBLEMEI

a.  Schita din teren (Fig. 3.1).b. Coordonatele punctelor de sprijin:

Pct

Coord. rectang. plane

X(m)

Y(m)

Pod Ros

TS57

c.     Elemente masurate pe teren (Tab. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7).

Tabelul 3.1

Punct

statie

Punct

vizat

L

(m)

Citire pe cerc vertical

(g c cc)

Citire pe cerc orizontal

(g c cc)

Poz I

Poz I

Poz II

Poz II

 

TS57

Pod Ros

 

 

 

 

TS57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 3.2

Punct

statie

Punct

vizat

Citiri pe cercul vertical

(g c cc)

Citiri pe cercul orizontal

(g c cc)

Citiri pe mira

Poz I

Poz I

Sus 

Mediu

Poz II

Poz II

Jos

TS57

Pod Ros

Tabelul 3.3

Punct

statie

Punct

vizat

Citiri pe cercul vertical

(g c cc)

Citiri pe cercul orizontal

(g c cc)

Citiri pe mira

Poz I

Poz I

Sus 

Mediu

Poz II

Poz II

Jos

TS57

Pod Ros

Tabelul 3.4

Punct

statie

Punct

vizat

Citiri pe cercul vertical

(g c cc)

Citiri pe cercul orizontal

(g c cc)

Citiri pe mira

Poz I

Poz I

Sus 

Mediu

Poz II

Poz II

Jos

TS57

Tabelul 3.5

Punct

statie

Punct

vizat

Citiri pe cercul vertical

(g c cc)

Citiri pe cercul orizontal

(g c cc)

Citiri pe mira

Poz I

Poz I

Sus 

Mediu

Poz II

Poz II

Jos

Tabelul 3.6

Punct

statie

Punct

vizat

Citiri pe cercul vertical

(g c cc)

Citiri pe cercul orizontal

(g c cc)

Citiri pe mira

Poz I

Poz I

Sus 

Mediu

Poz II

Poz II

Jos

Tabelul 3.7

Punct

statie

Punct

vizat

Citiri pe cercul vertical

(g c cc)

Citiri pe cercul orizontal

(g c cc)

Citiri pe mira

Poz I

Poz I

Sus 

Mediu

Poz II

Poz II

Jos

C.  LUCRAREA VA CUPRINDE:

I. Prelucrarea masuratorilor din teren pentru punctele de statie.

II.  Calculul si compensarea drumirii planimetrice de sprijin.

1. Calculul distantelor distntelor reduse la orizont intre punctele drumuirii;

2. Calculul unghiurilor orizontale intre laturile drumuirii;

3. Calculul orientarilor provizorii ale laturilor drumuirii;

4. Calculul erorii de inchidere pe orientari si compensarea acestora;

5. Calculul coordonatelor relative provizorii ale punctelor;

6. Calculul erorii de inchidere pe coordonate si compensarea acestora;

7. Calculul coordonatelor absolute ale punctelor.

8. Calculul diferentelor de nivel intre punctele de statie.

9. Calculul cotelor punctelor de statie.

III. Ridicarea punctelor de radiere prin metoda radierilor.

1. Calculul distantelor reduse la orizont intre punctele de statie si punctele de radiere;

2. Calculul unghiurilor orizontale intre punctele de statie si punctele de radiere;

3. Calculul orientarii aliniamentului de referinta (punct de statie, punct de orientare);

4. Calculul orientarii aliniamentului corespunzator punctului de radiere determinat;

5. Calculul coordonatelor relative(in raport cu statia) ale punctului de radiere determinat;

6. Calculul coordonatelor absolute ale puntelor de radiere.

7. Calculul diferentelor de nivel intre punctele de statie si punctele de radiere.

8. Calculul cotelor punctelor de radiere.

D.  REZOLVAREA TEMEI

I. Prelucrarea masuratorilor din teren intre punctele de statie.

a). Calculul unghiurilor verticale medii.

Calculul unghiurilor verticale medii se face cu urmatoarea formula:

b). Calculul unghiurilor orizontale medii.

Calculul unghiurilor orizontale medii se face cu urmatoarea formula:

Rezultatele sunt trecute in tabelul 3.8.

Tabelul 3.8

Punct

statie

Punct

vizat

L

(m)

Citire pe cerc vertical

(g c cc)

Citire pe cerc orizontal

(g c cc)

Poz I

Poz I

Poz II

Poz II

 

TS57

Pod Ros

 

 

TS57

 

 

 

 

 

 

c) Calculul distantelor inclinate intre punctele de statie si punctele radiate.

Axa de vizare a lunetei nu este perpendiculara pe mira tinuta vertical in punctul de masurat, astfel distanta inclinata intre puncte va fi exprimata de relatia:

sinZ

Rezultatele sunt trecute in tabelele 3.9 si 3.10.

Tabelul 3.9

Punct

statie

Punct

vizat

Citiri pe cercul vertical

(g c cc)

Citiri pe cercul orizontal

(g c cc)

Distante

inclinate

Poz I

Poz I

Poz II

Poz II

TS57

Pod Ros

Punct

statie

Punct

vizat

Citiri pe cercul vertical

(g c cc)

Citiri pe cercul orizontal

(g c cc)

Distante

inclinate

Poz I

Poz I

Poz II

Poz II

TS57

104II.  Calculul si compensarea drumirii planimetrice de sprijin, determinata de punctele de statie.

Calculul distantelor reduse la orizont intre punctele de statie

Reducerea distantelor inclinate la orizont se face cu relatia:

do=L sin V

In acest fel, reducerea distantelor inclinate cu ajutorul unghiurilor zenitale de panta, s-a facut cu relatiile:

Calculul unghiurilor orizontale dintre laturile drumuirii

Unghiurile orizontale dintre laturile drumuirii se obtin din diferentele valorilor unghiulare ale directiilor orizontale corespunzatoare punctelor drumuirii, astfel:

Calculul orientarilor provizorii ale laturilor drumuirii.

a)    Calculul orientarii directiei de referinta din coordonatele punctelor de triangulatie.

Din coordonatele cunoscute ale punctelor de triangulatie Pod-Ros si TS57, se calculeaza orientarea laturii de plecare, ӨTS57-Pod-Ros, care va folosi la orientarea drumuirii.

b)   Transmiterea orientarii directiei de referinta laturilor drumuirii.

Verificare corectitudinii operatiei de transmitere a orientarii directiei de referinta laturilor drumuirii se face cu relatia:

Din coordonatele cunoscute ale punctelor de triangulatie 104 si 105, se calculeaza orientarea laturii de sosire, Ө104-105, care teoretic trebuie sa fie egala cu cea rezultata in urma transmiterii orientarii directiei de referinta. 

Calculul erorii inchiderii pe orientari si compensarea acestora

Din cauza erorilor teodolitului si a erorilor inerente de masurare pe teren a unghiurilor orizontale, cele doua orientari nu sunt egale. Diferenta algebrica, pozitiva sau negative dintre cele doua valori reprezinta eroarea de inchidere pe orientare:

Corectia este egala si de semn contrar cu eroarea. Se calculeaza corectia unitara si se repartizeaza cumulat, incepand cu orientarea primei laturi.

Prin operatia de compensare se face o ajustare a orientarilor, realizandu-se egalitatea orientarii finale transmise cu cea calculata.

Calculul coordonatelor relative provizorii ale punctelor drumuirii

Coordonatele rectangulare plane ale punctelor drumuirii se calculeaza cu ajutorul coordonatelor polare, orientarile compensate ale laturilor si lungimile acestora reduse la orizont, folosind relatiile:

Folosind minicalculatorul cu functii, se introduce direct valoarea reala a orientarii,

obtinandu-se atat marimile cat si semnele coordonatelor relative, rezultand:

Calculul erorilor de inchidere pe coordonate si compensarea coordonatelor relative.

Se fac sumele algebrice ale coordonatelor relative.

Se fac diferentele intre coordonatele absolute ale punctelor de sprijin.

Erorile de inchidere pe coordonatele plane vor fi:

Cu ajutorul erorilor liniare ale drumuirii, pe directiile axelor de coordonate, se calculeaza eroarea totala a drumuirii.

Eroarea de inchidere pe coordonate trebuie sa se incadreze in toleranta prescrisa de instructiuni:

este lungimea totala a drumuirii exprimata in metri.

Toleranta este:

Corectiile sunt egale si de semn contrar cu erorile

Cele doua corectii se repartizeaza proportional cu marimile coordonatelor relative. Se calculeaza mai intai carectiile unitare, prin impartirea corectiilor totale, exprimate in metri la lungimea totala a drumuirii, exprimata in metri.

Apoi se calculeaza corectiile ce revin fiecarei coordonate relative, inmultindu-se corectia unitara cu valoarea distantei reduse la orizont.

Coordonatele relative compensate ale punctelor drumuirii, se obtin prin insumarea algebrica a coordonatelor relative provizorii, cu corectiile partiale, rezultand:

7. Calculul coordonatelor absolute ale punctelor

Coordonatele absolute ale punctelor de drumuire se calculeaza din coordonatele absolute ale punctului de sprijin, TS57, cunoscute initial, la care se adauga algebric, sucesiv si cumulat, coordonatele relative compensate ale fiecarui punct. Astfel se obtine:

X101=8926.359-22.902=8903.457m; X103=8873.141-21.290=8851.851m;

Y101=11114.840+65.780=11180.620m; Y103=11297.989+93.015=11391.004m;

X102=8903.457-30.316=8873.141m; X104=8851.851-24.486=8827.365m;

Y102=11180.620+117.369=11297.989m; Y104=11391.004+103.163=11494.167m;

Pentru verificare coordonatele punctului de sprijin 105, rezultate din calcul trebuie sa fie egale cu cele cunoscute.

Astfel:

X105=8827.365-42.573=8784.792m;

Y105=11494.167+134.371=11628.538m

aproximativ egale cu cele initiale:

8784.792m=8784.792m

11628.538m≈11628.537m

Calculul diferentelor de nivel intre punctele de statie

Diferentele de nivel dintre statii se calculeaza in functie de valorile distantelor inclinate, si ale unghiurilor zenitale de panta cu relatia:

In acest fel s-au obtinut:

Calculul cotelor punctelor de statie.

Coordonatele absolute pe verticala reprezentate de cotele punctelor, se calculeaza din cota punctului de sprijin, TS57, cunoscuta initial, la care se adauga algebric, succesiv si cumulat, coordonatele relative verticale, reprezentate de diferentele de nivel. Astfel se obtine:

III.  Ridicarea punctelor de detaliu prin metoda radierilor.

Calculul distantelor reduse la orizont intre punctele de statie si punctele de radiere.

Reducerea distantei inclinate, masurata optic, la orizontse face cu relatia:

sin2Z

unde:

k -constanta stadimetrica a aparatului;

L2,L1 -citirile pe mira la firele stadimetrice;

S- statia din care se efectueaza citirile pa mira;

Z-unghiul vertical zenital de panta.

Calculul unghiurilor orizontale intre punctele de statie si punctele de radiere

Unghiurile orizontale dintre laturile drumuirii se obtin din diferentele valorilor unghiulare ale directiilor orizontale corespunzatoare punctelor drumuirii, astfel:

3. Calculul orientarii aliniamentului de referinta (punct de statie, punct de orientare).

Calculate la punctul I.

4. Calculul orientarilor aliniamentelor determinate de punctele de statie si punctele de radiere.

Orientarilor aliniamentelor determinate de punctele de statie si punctele de radiere se obtin prin insumarea unghiurilor orizontale la orientarile inverse ale dreptelor de referinta. Daca suma depaseste 400g, se scade un cerc. Astfel:

5. Calculul coordonatelor relative (in raport cu statia) ale punctelor de radiere.

Coordonatele relative ale punctelor drumuirii se calculeaza cu ajutorul coordonatelor polare, orientarile compensate ale laturilor si lungimile acestora reduse la orizont, folosind relatiile:

6. Calculul coordonatelor absolute ale puntelor de radiere

Coordonatele absolute ale punctelor de radiere se calculeaza din coordonatele absolute ale punctelor de sprijin, cunoscute initial, la care se adauga algebric, coordonatele relative ale fiecarui punct. Astfel se obtine:

7. Calculul diferentelor de nivel intre punctele de statie si punctele de radiere.

Diferentele de nivel dintre statii si punctele de radiere se calculeaza in functie de valorile distantelor inclinate masurate optic, si ale unghiurilor zenitale de panta cu relatia:

In acest fel s-au obtinut:

Calculul cotelor punctelor de radiere.

Determinarea pozitiei pe verticala a punctelor de radiere se face cu ajutorul cotelor. Cota punctului de radiere se obtine din cota statiei din care a fost masurat punctul, la care se adauga algebric, coordonatele relative verticale, reprezentate de diferentele de nivel. Astfel se obtine:

Pct.

st.

Pct

vizat

Distante

inclinate

Li

Unghi

orizontal

αi

Unghi

vertical

Zi

Orientari

Өi

Distante

red.oriz.

doi

Coordonate relative

Coordonate absolute

Nr.

pct.

Δx

Δy

Δz

X

Y

Z

TS57

Pod  Ros

PodRos

Calculul si compensarea dumuirii planimetrice combinata cu radieri

Tabelul 3.11

Tabelul 3.12

Pct.

st.

Pct

vizat

Distante

inclinate

Li

Unghi

orizontal

αi

Unghi

vertical

Zi

Orientari

Өi

Distante

red.oriz.

doi

Coordonate relative

Coordonate absolute

Nr.

pct.

Δx

Δy

Δz

X

Y

Z

TS57

TS57

Tabelul 3.13

Pct.

st.

Pct

vizat

Distante

inclinate

Li

Unghi

orizontal

αi

Unghi

vertical

Zi

Orientari

Өi

Distante

red.oriz.

doi

Coordonate relative

Coordonate absolute

Nr.

pct.

Δx

Δy

Δz

X

Y

Z


Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Comentarii literare

ALEXANDRU LAPUSNEANUL COMENTARIUL NUVELEI
Amintiri din copilarie de Ion Creanga comentariu
Baltagul - Mihail Sadoveanu - comentariu
BASMUL POPULAR PRASLEA CEL VOINIC SI MERELE DE AUR - comentariu

Personaje din literatura

Baltagul caracterizarea personajelor
Caracterizare Alexandru Lapusneanul
Caracterizarea lui Gavilescu
Caracterizarea personajelor negative din basmul

Tehnica si mecanica

Cuplaje - definitii. notatii. exemple. repere istorice.
Actionare macara
Reprezentarea si cotarea filetelor

Economie

Criza financiara forteaza grupurile din industria siderurgica sa-si reduca productia si sa amane investitii
Metode de evaluare bazate pe venituri (metode de evaluare financiare)
Indicatori Macroeconomici

Geografie

Turismul pe terra
Vulcanii Și mediul
Padurile pe terra si industrializarea lemnuluiDIAGRAME DE EFORTURI SECTIONALE
DIMENSIONAREA RANFORSARILOR CU STRATURI BITUMINOASE A SISTEMELOR RUTIERE NERIGIDE - AND 550/1999
NOTIUNI INTRODUCTIVE CU PRIVIRE LA MIJLOACELE DE MUNCA IN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII
Proiect Tehnician in constructii si lucrari publice - Documentatia tehnico - economica de executie a unei zidarii simple si profilul longitudinal al u
Sistem automat pentru controlul stabilitatii unei automacarele
EXECUTIA, VERIFICARI SI PROBE ASUPRA INSTALATIILOR DE INCALZIRE PROIECTATE
PROIECT Mozaicar,Montator placaje - Pardoseli din placi de beton mozaicate cu strat suport fara izolatie fonica
CAIET DE SARCINI GENERALE - STRAT DE BETON DE CIMENT LA TROTUARETermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu