Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » constructii
Proiect - documentatie cuprinde fisele tehnologice pentru realizarea unei constructii multietajate S + P + 6E cu destinatia hotel, atat pentru infrastructura cat si pentru suprastructura

Proiect - documentatie cuprinde fisele tehnologice pentru realizarea unei constructii multietajate S + P + 6E cu destinatia hotel, atat pentru infrastructura cat si pentru suprastructura
PARTEA DE TEHNOLOGIE-ORGANIZARE


1.MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV


Conform temei proiectului prezenta documentatie cuprinde fisele tehnologice pentru realizarea unei constructii multietajate S + P + 6E cu destinatia hotel, atat pentru infrastructura cat si pentru suprastructura.


INFRASTRUCTURA


Este realizata cu fundatii izolate sub stalpi legate intre ele de grinzi de fundare. Blocurile de fundatii sunt din beton simplu Bc.7,5 iar cuzinetii din beton armat Bc.10.Centura de la partea superioara a centurii se va realiza din beton armat Bc. 15. Placa pardoselii parterului cota 0,00 se realizeaza din beton armat Bc.20.Cota terenului natural CTN = - 0,45 m, caracteristicile geotehnice ale terenului se iau de pe plansa . Umpluturile se realizeaza din pamant si nisip (strat filtrant).

Lucrarile pentru infrastructura se incep cu defrisarea terenului in zona amplasamentului, cu buldozerul. Urmeaza o sapatura mecanizata cu excavatorul de la cota terenului amenajat pana la cota –4,00 m. Pamantul sapat se transfera cu ajutorul basculantei si se depoziteaza. Urmeaza o sapatura manuala de 75 cm.

Dupa efectuarea sapaturii urmeaza cofrarea blocului de fundatie. Cofrajele si rigidizarile se manipuleaza normal sau mecanizat.

Betonarea blocului de fundare si a fundatiei continue se face cu ajutorul autoagitatorului.

Urmeaza cofrarea si armarea cuzinetilor, a placilor, a stalpilor.


SUPRASTRUCTURA:


Constructia este realizata in sistem cadre cu stalpi, grinzi din beton armat monolit Bc. 20 si plansee din beton armat monolit Bc.20 de 15 cm grosime.Pe frontoane este prevazuta o termoizolatie din BCA de 10 cm.

Armaturile din stalpi,grinzi si placa sunt din OB37 si PC52 bare independente.

Peretii de compartimentare sunt de 15 cm si sunt realizati din placi de BCA.

Pardoselile sunt realizate din mozaic pe holul de la intrare,grupurile sanitare din gresie,si mocheta in incaperi.

Acoperisul tip sarpanta cu pod circulabila,are structura realizata din popi 15x15,capriori 10x10,pane 15x15,sipci 5,8x3,8,si clesti 2x2,8x15.


NORME NTS:


La executarea lucrarilor la structura de rezistenta a hotelului se vor respecta in mod obligatoriu normele de protectia muncii in vigoare.

Precizari:-se va acorda o atentie deosebita modului de realizare a sustinerilor grinzilor si placilor.

-betonarea nodului se va face cu platforma mobila.

-etajul in lucru va fi imprajmuit cel putin cu diametrul de 3 mm pe tot conturul.

-muncitorii fara echipament de protectie(casca si centura)nu vor fi primiti in schimb.

-se vor monta placi avertizoare in locurile primejdioase.


2.DOCUMENTATIA ECONOMICA2.1.a) INFRASTRUCTURA:


I. Cota terenului natural – CTN= -0,45 m

II. Extras de antemasuratoare

1. Ts.A.3g. Sapatura manuala in spatii limitate sub 1.00 m latime in teren tare executat cu sprijiniri.46.90mc

2. Ts.A.7g. Sapatura mecanizata in pamant avand peste 1,0 m latime in teren tare, executat cu sprijiniri .

3793.5mc

3. Ts.F.1d. Sprijiniri orizontale la sapatura cu latimea pana la 1.50 m.

- mc

4. Ts.A.8g. Sprijiniri orizontale la fundatii. - mc

5. Ts.D.1c Imprastierea cu lopata a pamantului in umpluturi 196.02 mc

6. Ts.D.4c. Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor in straturi de

20 cm. 15.12 mc

7. Ts.D.5a. Compactarea cu maiul mecanic in straturi de 20-30 m. 334 mc

8. CA.1a. Beton simplu Bc.7.5 in fundatii 149.04 mc

9. CA.2b. Beton armat Bc.10 in cuzineti24.96 mc

10. CA.2b. Beton armat Bc.15 in centura -mc

11.CA.2b. Beton armat BC.20 in placa parter cota 0.00117.75 mc

12. CB.8a. Cofraj cuzinet fundatie 249.6mp

13. CB.9a. Cofraj centura - mp

14. CB.11.a. Cofraj placa cota 0.00. 785 mp

15. CC.22b.Sustineri cu grinzi matalice extensibile la placa cota 0.00.

785 mp

16. CC.1b. Montare armaturi in:

-placa cota 0.00 -OB.37 125.78 kg

-PC.52 1149.40kg

III. Distantele de transport:

- pamant in depozit independent11 km

-groapa de imprumut pentru pamant 8.0 km

- baza de productie pentru beton, armaturi6.0 km

-atelier cofraje 7.0 km

IV. Durata normata de executie 1.5 luni2.1.b) SUPRASTRUCTURA:


I. Numarul de nivele P+6E

II. Extras de antemasuratoare

Extrasul este intocmit pentru un nivel curent. Nu contine articolele de lucrare aferente casei de scara.

1. CB.13d. Cofraje pentru beton armat din panouri refolosibile cu placaj la stalpi. 604.80 mp

2. CZ.03.02.b. Cofectionarea armaturilor din otel beton,pentru beton armat in stalpi la constructii obtinute in ateliere centralizate.                      

OB.37.=8 mm 

3. CZ.03.02.f. Confectionarea armaturilur din otel beton,pentru beton armat in stalpi la constructii obtinute in ateliere centralizate.

PC.52.=16 mm

4. CC.2c. Montarea armaturilor la otel beton tip PC.52. in stalpi avand diametrul sub 18 mm. PC.52.=580.80kg

5. CC.2b.Montarea armaturilor la otel beton tip OB.37 in stalpi avand diametrul sub 18 mm. OB.37.=221.10kg

6. CA.2i.Turnare beton BC.20 in stalpi. 241.92mc

7. CB.13c. Cofraje pentru beton armat din panouri refolosibile cu placaj la grinzi.                            1184.40 mp

8. CB.44b. Sustineri cu popi metalici extensibili de inventar tip 5100 R.

1184.40 mp

9. CB.45d. Sustineri din grinzi metalice extensibile rezemand pe popi metalici extensibili.            1184.40 mp

10. CZ.03.02.b.Confectionarea armaturilor din otel beton,pentru beton armat in grinzi la constructii obtinute din ateliere centrelizate.

OB.37.=10 mm

OB.37.=6 mm

11. CZ.03.02.e.Confectionarea armaturilor din otel beton,pentru beton armat in grinzi la constructii obtinute din atelire centralizate.

PC.52.=20 mm

PC.52.=18 mm

PC.52.=16 mm

PC.52.=10 mm

12. CC.2b. Montarea armaturilor de otel beton de tip OB.37 in grinzi avand diametrul sub 10 mm. OB.37=153.77kg

13. CC.2d. Montarea armaturilor de otel beton de tip PC.52 in grinzi avand diametrul peste 18 mm.                                   PC.52=686.66kg

14. CC.1d. Montarea armaturilor de otel beton de tip PC.52 in grinzi avand diametrul sub 18 mm. PC.52=1224.94kg

15. CA.2i. Turmarea betonului armat BC.20 in grinzi.                281.40 mc

16. CB.11c.Cofraje pentru beton armat din panouri refolosibile la plansee.

785 mp

17.  CZ.03.02.e.Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat cu diametrul <16 mm.

Pc.52.=8 mm

PC.52.=10 mm

PC.52.=12 mm

18.CZ.03.02.d. Confectionarea armaturilor din otel beton cu diametrul intre 68mm.

OB.37.=6 mm

19.CC.02.C.Montarea armaturilor din otel beton de tip OB.37 in plansee avand diametrul sub 8 mm.

OB.37.=125.78kg

20.CC.01.B. Montarea armaturilor din otel beton de tip PC.52 in plansee avand diametrul peste 10mm.

PC.52.=184.70kg

21.CC.01.A. Montarea armaturilor din otel beton de tip PC.52 in plansee avand diametrul sub 10mm.

Pc.52.=964.70kg

22.CB.10i. Turnarea betonului armat BC.20 in placi.                  824.25 mc

23.CP.3d. Pereti de compartimentare de 15 cm grosime din BCA. 253.68mp

24.CG.5f. Pardoseli din mozaic-inclusiv stratul suport din mortar-ciment

M100-T. 98.89 mp

25.Pardoseli din gresie-inclusiv stratul suport din mortar-ciment

M100-T.                                 615.56 mp

26.Strat fonoizolatie din polistiren 5cm. 59.13 mp

27.Pardoseli din parchet LU stejar de 2cm.    2542.12 mp

28.IZ.F.16.02.A.Termoizolatie din polistiren 5 cm.59.13 mp


III. Distante de transport

- Baza de productie (pentru beton,mortar,armatura) 6 km

-Depozit materiale 6 km

-Atelier cofraje 7 km2.2. DEVIZUL PE CATEGORII DE LUCRARI2.3.RECALCULAREA VOLUMELOR DE LUCRARICalculul volumelor de sapatura si umplutura


Volumul de sapatura


Vsmec=15.70mx50.00mx4.75m=3728.75m3

Vsman=17.09m3 +51.39m3=64.48m3

Vstotal,mec=3728.75 m3+64.48 m3=3793.23 m3

-transversal- Vsman=25.30 m3

-longitudinal- Vsman=21.60 m3

Vstotal,man=25.30 m3+21.60 m3=46.90 m3


VTOTAL MEC=3793.23 m3 VTOTAL MAN=46.90 m3


VTOTAL=3840.13 m3


Volumul de umplutura VUMPLURURA=193.02 m3

3.FISA TEHNOLOGICA DE EXECUTIE3.1. LISTA FLUXURILOR TEHNOLOGICE PENTRU SUPRASTRUCTURA


Nr.

Crt.

Denumire flux

Unit. de

masura


Cant./

Nivel

Cant.

TOTALA

1

Cofrare stalpi

mp


86.40

604.80

2

Armare stalpi

kg


76.70

801.90

3

Turnare beton BC20 in stalpi

mc


34.56

241.92

4

Decofrare stalpi

mp
86.40

604.80

5

Cofrare grinzi

mp


169.20

1184.40

6

Armare grinzi

kg


7170.16

57361.28

7

Turnare beton BC20 in grinzi

mc


40.20

281.40

8

Decofrare grinzi

mp


169.20

1184.40

9

Cofrare placa

mp


112.14

785

10

Armare placa

kg


1275.18

10201.44

11

Turnare beton BC20 in placa

mc


117.75

824.25

12

Decofrare placa

mp


112.14

785

13

Pereti de compartimentare de 15cm din BCA

mp


36.24

253.68

14

Pardoseli din mozaic-inclusiv stratul suport din mortar-ciment M100-T

mp


98.89

98.89

15

Pardoseli din gresie-inclusiv stratul suport din mortar-ciment M100-T

mp


87.89

615.56

16

Strat fonoizolatie din polistiren 5cm

mp


785

6280

17

Pardoseli din parchet LU stejar 2cm

mp


420.30

2542.12

18

Termoizolatie din polistiren 5cm

mp


8.45

59.133.2.ALEGEREA CALITATIVA A UTILAJELOR TEHNOLOGICENr.

crt.

Denumire utilaj

Caracteristici tehnologice

Numar flux

1

Macara turn MT 40

Rmax = 25m Rmin = 10m Hmax = 45m Qmax = 5,25 t Qmin = 3 t

nrumar tronsoane:

- turn = 4

- brat = 4

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,

2

Autobetoniera tip CIFAROM de 5 mc


qn = 5 mc  qutil = 14,00 t

L = 8.15m B = 2,5 m h= 3,65 m Vm,ax = 65 km/h

3 ,7 ,11 ,18.

3

Vibrator interior tip 6 Martie Timisoara

fbutelie = 78m/58; f = 60 Hz

2 ,6 , 10,

4

Autocamion tip

ROMAN-DISEL

R.10.215.F.

-lungime:8.48 m

-latime:2.42 m

-inaltime:2.84 m

-gabarit bena:-lungime:6.50 m

-viteza maxima:100 km/h

1,2,5,6,9,10,13,14,15,16,17


Lista echipamentelor tehnologice si a dispozitivelor


Nr.

crt

Denumire tip

Caracteristici tehnice

UM

Cantit.

Numar flux

1

Dispozitiv universal manipulator sarcina U156B

Qcap = 3.2t

Qprop = 148t

buc.

1

1, 2, 3 ,8 ,9 ,10, 11 ,12 ,13 ,14,15 ,17 ,18, 19 ,20.

2

Dispozitiv pentru manipulat bene de 5.5 t

Qmax = 5.5t

G=G1 = 86 kgf

lungime = 3.50m

buc.

1

4 ,7 , 16 .

3Cofraj metalic pentru stalpi

bxhmax = 1.00x2.00

Sset = 500m2

Gset = 3000t

buc.

set

0.944

6.

4

Cofraj din panouri refolosibile

bxh=0.2x0.6m

Sset = 500m2

Gset = 1800t

buc.

set

0.106

5,9.

5

Sustineri cu grinzi metalice extensibile si popi metalici


buc.


5,9.

6


Bena basculanta cu furtun


capacitate

qnc=1 mc

greutate:452 kg

3,7,11.3.3. PROIECTAREA FISELOR PENTRU FLUXURILE TEHNOLOGICE; DETALII TEHNOLOGICE (SUPRASTRUCTURA)


Fisa tehnologica pentru fluxul numarul 1Denumirea fluxului:


cofrare si armare stalp central.Operatii:


- transportu si descarcarea elememtelor componente ale cofrajului si a carcaselor de armatura in depozitul loco-obiect.

- premontarea panourilor de cofraj doua cate doua realizand un ansamblu spatial de cofraj.

- trasarea pozitiei cofrajului.

- montarea unui ansamblu spatial de cofraj.

-montarea armaturilor

-montarea celui de-al doilea ansamblu spatial de cofraj.

- verificari si corectari succesive.


Descrierea fluxului tehnologic:


-cofrajele si armaturile se transporta la obiect cu autocamionul Roman-Disel

-se descarca panourile si carcasele cu ajutorul macaralei turn in depozitul loco-obiect.

-se monteaza doua panouri de cofraj realizande-se un ansamblu spatial de cofraj.

-montarea ansamblurilor spatiale de cofraj si a carcaselor se efectueaza cu ajutorul macaralei turn.

-se monteaza un ansamblu spatial de cofraj tip CSK I pe o parte a stalpului, dupa care se monteaza carcasele de armatura pentru stalp.

-se verifica pozitionarea corecta a armaturilor fata de cofrajul montat.

-se monteaza al doilea ansamblu spatial de cofraj tip CSK I.

-se executa rigidizarile necesare si se verifica verticalitatea cofrajelor.


Resurse:


materiale principale:-panouri mici de cofraj tip CMU

-caloti tip CSK I

-substante decofrante.

-forta de munca: -echipa specializata dulgheri

-echipa specializata fierari

-macaragist.


Probleme speciale (CTC, NTS, PSI)


se verifica instructajul de protectia muncii

pe dupata lucrarilor muncitorii vor fi echipati cu manusi,casti de protectie si centuri de siguranta.

montarea cofrajelor la inaltime trebuie facuta de pe podine de lucru.

toate elementele de cofraj se monteaza de oameni instruiti NTS.

se interzice sprijinirea oblica a cofrajului.

inainte de turnarea betonului conducatorul punctului de lucru (maistru, inginer) este obligat sa verifice:integritatea,stabilitatea,rezemarea de teren, etanseitatea,starea de curatire a cofrajului.

abateri admisibile la montarea cofrajului:

-la lungime 15 mm

-la latime 6 mm

-la inaltime 10 mm

-inclinarea fata de proiect 3mm/m dar nu mai mult de 15 mm/m in total.


Fisa tehnologica pentru fluxul numarul 2Denumirea fluxului:


betonare stalp central.Operatii:


prepararea betonului in statie centralizata.

transportul de la statia de preparare la obiect.

punerea in opera a betonului.

protejarea betonului dupa turnare.


Descrierea fluxului tehnologic:


prepararea betonului se face intr-o statie centralizata unde sunt urmarite uramtoarele procese care pot sa influenteze calitatea betonului:dozarea corecta a agregatelor,cimentului,apei si a aditivilor pentru realizarea compozitiei conform retetei,malaxarea si descarcarea.

betonul se aduce la santier cu autobetoniera de 5 mc.

punerea in opera a betonului se va efectua cu ajutorul unei bene cu furtun dispuse in zona de actiune a macaralei,ridicarea benei se va face incet pana in pozitia verticala pentru a se evita revarsarea betonului.

turnarea se va realiza in straturi de 4 cm grosime pentru a putea fi vibrate corespunzator.

- compactarea se realizeaza prin vibrare cu vibrator interior avand buteliade f 78 mm.

- dupa turnare si vibrare betonul se protejeaza impotriva uscarii rapide prin acoperirea cu materiale de protectie combinata cu stropirea cu apa astfel incat sa se mentina umeda in permanenta suprafata betonului timp de minim 7 zile de la turnare pentru cimenturi cu intarire rapida respectiv 14 zile pentru cimenturi obisnuite, stropirea cu apa va incepe dupa 212 ore de la turnare in functie de tipul cimentului utilizat si temperatura mediului si se va repeta la intervale de 2 6 ore.Resurse:


- utilaje principale: - autobetoniera tip CIFAROM de 5 mc

- dispozitiv de manipulare bena

- bena 1 mc cu furtun

- macara

- vibrator de interior

- forta de munca: - fierari-betonisti

- sofer autobetoniera

- macaragiu

- echipamente tehnologice si inventar de mica mecanizare:

- dispozitiv pentru manipulat bene de 5,5 tf

- materiale principale: - Bc.20.Probleme speciale (CTC, NTS, PSI)- se verifica instructajul de protectia muncii.

- pe durata lucrarilor muncitorii vor fi echipati cu manusi, casti de protectie si centuri de siguranta.

- inainte de punerea in opera a betonului conducatorul tehnic al lucrarii va verifica:

- pozitionarea armaturii

- legatura etrierilor

- existenta distantierilor

- pozitia si cota cofrajului, etanseitatea precum si starea de curatire a acestora.

- respectarea sarcinii maxime pentru fiecare dispozitiv de ridicat.

- curatirea benelor se face in pozitie stabila pe sol.

- betonul se verifica pentru ca datele din bonul de calitate sa corespunda cu cele din comanda.

- din betonul turnat se iau epruvete cubice pentru verificarea ulterioara si se verifica lucrabilitatea rezultatele se trec in registrul unic de beton.

- manevrarea vibratorului va fi facuta numai de personal special instruit.

- betonistul care va efectua vibrarea va fi echipat cu manusi si cizme de cauciuc .

- carcasa vibratorului va fi legata la pamant

- conductorii electrici de alimentare vor fi flexibili si izolati in tuburi de cauciuc; cablurile buteliilor vor fi suspendate (nu tarate) peste armaturi, cofraje sau beton; ele nu vor fi intinse sau smucite in timpul mutarii lorFisa tehnologica pentru fluxul numarul 3Denumirea fluxului:


decofrare stalp central.


Operatii:


- slabirea rigidizarilor.

- decofrarea stalpului prin demontarea succesiva a ansamblelor spatiale.

- curatirea cofrajului.

- mutarea si montarea ansamblelor spatiale ale cofrajului la stalpi de pe sectorul uramtor sau transportul in depozit.


Descrierea fluxului tehnologic:


la termenul minim de decofrare (1-2 zile) se procedeaza la slabirea rigidizarilor si decofrare.

dupa decofrare se curata cofrajul de resturile de beton cu spaclu si peria de sarma si apoi se unge cu substante decofrante.

ansamblul de cofraj din sectorul 1 astfel pregatit va fi mutat si montat la stalpii de pe sectorul urmator sau va fi transportat la depozit.Resurse:


- utilaje principale: - macara

- panouri mici de cofraj tip CMU

- caloti tip CSK I

- substante decofrante

- forta de munca: - dulgheri

- macaragiu

- echipamente tehnologice si inventar de mica mecanizare:

- dispozitiv pentru manipulator sarcina U 156B.


Probleme speciale (CTC, NTS, PSI)


- se verifica instructajul de protectia muncii.

- pe durata lucrarilor muncitorii vor fi echipati cu manusi, casti de protectie si centuri de siguranta.

-dupa decofrare se verifica dimensiunile,abaterile fata de axe si cote,abateri care trebuie sa se incadreze in cele admisibile astfel:

-abateri la pozitia in plan orizontal a axelor 10mm

-abateri la pozitia in plan vertical a axelor 10mm

-abateri la dimensiuni:lungime,latime,inaltime 20mm

-dupa verificari se vaproceda la marcarea axelor,marcarea se va executa cu vopsea nelavabila.3.4. ALEGEREA SI CALCULUL UTILAJULUI PRINCIPALQnec =g1 mc beton +g bena pentru beton +gd


gd-greutate dispozitiv

g1 mc beton=2500 kg

g bena pentru beton=350 kg

gd=86 kg

→ Qnec=2.95 t
Latimea constructiei=15.70 m

Inaltimea constructiei=21.30 m


Rnec=Latimea constr.+Spatiul de siguranta+E/2

Spatiul de siguranta=4 m

E=4.5 m


Hnec=Inaltimea constr.+h+4 m

h=2 m


Rnec=22.00 m

Hnec=27.00 m

Qnec=2.95 t

aleg macara turn MT 40
4. PROGRAMAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII4.1.LISTA DE ACTIVITATI


 • Cofrare stalpi
 • Armare stalpi
 • Turnare beton in stalpi
 • Cofrare grinzi
 • Armare grinzi
 • Turnare beton in grinzi
 • Cofrare planseu
 • Armare planseu
 • Turnare beton in planseu

Formatii minime de muncitori: • Cofrare stalpi: -1 dulgher categoria 4

-2 dulgheri categoria 3

NT=1.14 ore/mp


 • Armare stalpi: -1 fierar betonist categoria 3

-1 fierar betonist categoria 1

NT=0.033 ore/kg


 • Turnare beton in stalpi:           -2 betonisti

-1 muncitor necalificat

NT=3.54 ore/mc


 • Cofrare grinzi:               -1 dulgher categoria 4.2

-1 dulgher categoria 3.2

-1 dulgher categoria 2.2

-1 dulgher categoria 1.2

-1 muncitor necalificat

NT=0.84 ore/mp


 • Armare grinzi:               -1 fierar betonist categoria 3

-1 fierar betonist categoria 1

NT=0.033 ore/kg


 • Turnare beton in grinzi:           -2 betonisti

-1 muncitor necalificat

NT=3.54 ore/mc


 • Cofrare planseu: -1 dulgher categoria 4.2

-1 dulgher categoria 3.2

-1 dulgher categoria 2.2

-1 dulgher categoria 1.2

-1 muncitor necalificat

NT=0.84 ore/mp


 • Armare planseu: -1 muncitor necalificat

-2 fierari betonisti categoria 1

NT=0.041 ore/kg


 • Turnare beton in planseu: -3 betonisti

-1 muncitor necalificat

NT=4.56 ore/mc4.2.CALCULUL DURATELOR ACTIVITATILOR • Calculul fluxului conducator:
→fluxul conducator este Betonare planseu


Aleg 1 echipa → 4 muncitoriCALCULUL DURATELOR: 1. Realizare stalpi(cofrare,armare,betonare)-16 zile
 2. Realizare grinzi(cofrare,armare,betonare)-9 zile
 3. Realizare planseu(cofrare,armare,betonare)-17 zile

Timp/nivel

Nr. Sect.

Timp/sect.

Nr.echiv

16


8

2

2

8

1

1

16

2

25.ORGANIZARE LOCO-OBIECT


5.1.Dimensionarea a 2-3 amenajari de organizare loco-obiecta. Platforma pentru depozitarea armaturi


St=qmz*Km*Tr


Unde:                -qmz=consumul zilnic mediu

- Km=1.2 (coeficientul de neuniformitate al consumului)

- Tr=timp de rezerva


qmz=Qmat/t

-Qmat=cantitatea totala de materiale

- t=timpul de consum al materialului respectiv

Qmat=6032 kg

qmz=1000 kg/zi

t=6 zile

St=1000*1.2*2=2400 kg-carcase legate pentru stalpi 3.00x0.40x0.50

-33.3 mp~ 35 mp

-Platforma de 35 mp(7.00x5.00)

-Datorita faptului ca avem armaturi de lungimi mai mari de 10 m

-Platforma de 40 mp(10.00x5.00 m)b. Platforma pentru depozitarea BCA si a fasiilor din BCAQmat=56.15 mc

qmz=8.02 mc/zi

t=7 zile

St=8.02*1.2*2=19 mc

19mc=380 buc→ 1 palet are 250 buc. si A=1.44 mp

1 palet~1.5 mp

Platforma de 30 mp(6.00x5.00 m)


c. Platforma pentru depozitarea betonului –beneQmat=30.9 mc

qmz=5 mc/zi

St=5*1.2*2=12 mc


-Bene 2x1x0.5 m

-Platforma de 24 mp(8.00x3.00 m)d. Platforma pentru depozitarea cofrajelorQmat=259 mp

t=20 zile
Politica de confidentialitate.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 Proiect didactic Clasa: a-IX-a, Luarea deciziilor
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani dezvoltarea limbajului si a comunicarii orale - „Cine face, ce face”
 PROIECT MOTOR ASINCRON - Determinarea parametrilor schemei echivalente si a caracteristicilor de functionare in regim stabilizat de la gol la sarcina
 TEMA DE PROIECTARE - arbore de masina rotativa

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Atestat la informatica cu tema “gestionarea unui magazin de confectii”
 Proiect atestat electrician constructor - tehnologia montarii instalatiilor electrice interioare
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

Utilaje pentru constructii
Rezistenta betonului la agresiuni chimice
Fluide de foraj
Metodele speciale de constructiile subterane
AMENAJARI DE DRUMURI
Tema de proiectare – hala metalica
STUDIU DE FEZABILITATE Denumirea investitiei: 'Reabilitare drumuri in Municipiul Campulung'
CENTRE DE GREUTATETermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu