Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » constructii
Tema de proiectare – hala metalica

Tema de proiectare – hala metalica
TEMA DE PROIECTARE – HALA METALICA


Sa se proiecteze o hala metalica , amplasata in localitatea Oradea judetul Bihor,

cu urmatoarea schema statica:F Caracteristicile sectiunii:- nod articulat

- inaltimea H = 4,90 m- deschideri L = 23 m

- travee B = 6 m

- numarul de travei n = 5

- amplasament,localitatea Oradea


F rigla cadrului se va rezolva sub forma de grinda cu zabrele.

F peretii de inchidere se vor rezolva din panouri tristrat rezemate pe rigle.

F invelitoarea are urmatoarea stratificatie:


F destinatia cladirii: hala de productie si depozitare.BREVIAR DE CALCUL

1.Stabilirea elementelor in plan , schita orizontala:

F conformarea structurii se face conform normativului P100/2004.2. Evaluarea incarcarilor:

F calculul se face in M.S.L.U.R. ,gruparea fundamentala:

a.     incarcari permanente:


MATERIALE

pn[daN/m2]

n

pc[daN/m2]

TABLA CUTATA 35 187,5 1,25

13,33

1.1

14,663

BARIERA DE VAPORI

1,30

1,3

1,69

TERMOIZOLATIE 10cm .polistiren

3,00

1,3

3,90

STRAT SUPORT M100 3cm

63,00

1,3

81,9

HIDROIZOLATIE 2 membrane b.

12,00

1,3

15,6

PROTECTIE HIDROIZ.2cm pietris

28,00

1,3

36,4

TOTAL

pn = 121


pc = 155


b.incarcari variabile:

F incarcarea utila:


INCARCAREATERASA NECIRCULABILA

pn[daN/m2]

n

pc[daN/m2]

INCARCAREA UTILA

75

1,4

105

F incarcarea din zapada:

; F pentru Oradea gz = 90 daN/m2

F czi = 1 , pentru unghiul α < 25o

F ce conditii normale de exploatare = 0,8

fara obstacole = 0,6

72 daN/m2

calculul coieficientului de supraancarcare cu zapada:

γF = γa- 0,4 ; pentru hale γa = 2,20

γF = 2,2 – 0,4


NCARCAREA

pn[daN/m2]

n [ γF ]

pc[daN/m2]

ZAPADA

72

1,55

112


F incarcarea totala : α = 7o

qc = + 0,9 ( 105+112) = 0,9 ( 105+112) = 352 daN/m2

qn = + 0,9 ( 75+72) = 0,9 ( 75+72) = 255 daN/m2


3. Verificarea tablei cutate:

F caracteristici tabla cutata 35 187,5 1,25 ; OL 37 B = 750 mm ; L = 2500 mm ;

I = 29,10 cm4 ; W = 12,50 cm3 ; l = 2,30 mg = pc + zc = 202 daN/ml

p = incarcarea utila de calcul = 105 0,75 = 79 daN/ml

156 daNm

128 daNm


F verificare de rezistenta:

σ =

6,096 cm3

F verificarea sagetii :

F moment maxim negativ ( cu un program de calcul ) [daNm]

F moment maxim pozitiv ( cu un program de calcul ) [daNm]


F sageata maxima ( cu un program de calcul ) [mm]F tensiuni minime si maxime in profil ( cu un program de calcul ) [daN/cm2]4. Calcul static si verificare pana curenta:

4.4.1. calculul incarcarilor:

g = =20,812 = 645 daN/ml

p = incarcarea utila de calcul = 105 2,30 = 242 daN/ml

3484 daNm

2674 daNm


F moment maxim pozitiv ( cu un program de calcul ) [daNm]

F moment maxim negativ ( cu un program de calcul ) [daNm]

F sageata maxima ( cu un program de calcul ) [mm]

F tensiuni minime si maxime in profil ( cu un program de calcul ) [daN/cm2]

F reactiuni in reazeme ( cu un program de calcul ) [daN]


F verificare de rezistenta:

σ =

165,91 cm3


T alegem profil ,, I 200 ECONOMIC ” OL 37 cu urmatoarele caracteristici :

h = 200 mm

b = 100 mm

tw = 5 mm

tt = 8 mm

I = 1814,9 cm4

W = 181,5 cm3

A = 26,51 cm2

grn = 20,814 daN/ml

grc = 20,814 1,35 = 28 daN/ml


 


4.4.2. verificarea sagetii :

qn = 255 2,30 + 20,814 = 607 daN/ml


5. Grinda principala , predimensionare , calcul static si verificare:


4.5.1. Predimensionare: L = 23 m , alegem grinda trapezoidala.

F inaltimea grinzii cu zabrele:

h = T h = 2,91 m

F inaltimea la reazem pentru prindere articulata:

hr = T hr = 1,50 m ,multiplu de 300 mm de la 1200 in sus.

F panta acoperisului pentru hidroizolatie din doua straturi , uzual 5…25%

F lungimea panourilor la grinzi cu diagonale si montanti:

λ = ( 0,6…0,8 ) h T l = 2,30 m

F inclinarea barelor fata de talpi , min.35o , max.55o , uzual 45o.


F schita grinzii cu zabrele:

F detalii : α = 7o ; b = 37 ; n = 20 ; b = 2n – 3 ; panta = 12,2 % ;

inclinarea barelor fata de talpa : min = 41,9o ; max = 48,8o .


Calcul static:

F incarcari : reactiunea in reazem + greutatea proprie 1,35 = 3075 kg

T pentru nod curent 6136,9 daN + 307,5 = 6445 daN

T pentru nod marginal 2177,2 daN + 153,75 = 2331 daN

F schema de incarcare :


F deplasarea pe directia z ( sageata), [ cm ] .

F sageata admisibila:

fadm =

F forta axiala in bare:


Feforturi in zabrele:
F reactiuni in reazeme :F caracteristicile sectiunii pentru talpa inferioara:

h = 180 mm

b = 170 mm

tw = 8 mm

tt = 12,7 mm

A = 36,37 cm2

Iy = 992,3 cm4

Iz = 521,7 cm4

W = 248,9 cm3

iy = 52 mm

iz = 38 mm

grn = 28,551 kg/m

grc = 28,551 1,35 = 39 kg/m


 


<< IPET 360 >> OL 37


F caracteristicile sectiunii pentru talpa superioara

h = 225 mm

b = 190 mm

tw = 9 mm

tt = 15 mm

A = 49,42 cm2

Iy = 2218,3 cm4

Iz = 837,9 cm4

W = 420,2 cm3

iy = 67 mm

iz = 41 mm

grn = 38,79 kg/m

grc = 38,79 1,35 = 52,37 kg/m


 


<< IPET 450 >> OL 37


F caracteristicile sectiunii pentru barele : 30 si 37:

h = 102 mm

b = 162 mm

tw = 10 mm

tt = 10 mm

A = 32,06 cm2

IY = 330 cm4

Iz = 354 cm4

W = 43,7 cm3

iy = 32 mm

iz = 33 mm

grn = 25,164 kg/m

grc = 25,164 1,35 = 33,97 kg/m


 


<< 4 3 3/8-3/8 >> OL 37F barele 30,37 se solidarizeaza cu placute la l1 < 40 32 T 1030 mm

F caracteristicile sectiunii pentru barele : 3;5;8;11;15;17;20;23;27;31;32;33;34;35;36.

h = 76 mm

b = 137 mm

tw = 6 mm

tt = 6 mm

A = 16,94 cm2

IY = 97,7 cm4

Iz = 140,5 cm4

W = 42,2 cm3

iy = 24 mm

iz = 29 mm

grn = 13,294 kg/m

grc = 13,294 1,35 = 17,95 kg/m


 


<< L3 2_1/2 1/4-3/8 >> OL 37
F barele comprimate se solidarizeaza cu placute la l1 < 40 20 T l1 = 900 mm ,pentru

barele : 3;27;8;20;32;35;33;34.

F greutate totala grinda: grn = 2277,7 ; grc = 2277,7 1,35 = 3075 kg


Verificarea si dimensionarea grinzii cu zabrele.

Verificarea talpii superioare comprimate.

Nmax = 668,4 kN ; bara 10;14;21;24.

profil ,,T’’ - ,, IPET 450’’ ; OL 37 ;R = 2100 daN/cm2

a.verificarea conditiei de rigiditate.

λmax = ≤ λa coieficient de zveltete

λa pentru talpile grinzilor cu zabrele comprimate = 120

λmax = = 56,585 ≤ λa = 120

b.verificarea conditiilor capacitatii portante.

b.1. conditia de rezistenta.

b.2. conditia de stabilitate.

T conform STAS 10108/0-78 pentru

flambaj in plan perpendicular pe axa de simetrie alegem curba de flambaj B-Rc

pentru Rc = 24 cu metoda coieficientilor de profil , din Tabel 4.30 pentru h > 15

T ky = 5,500

kx = 1,55

x =

T din Tabel 4.31 λ in functie de xB T λ = 80,19T direct

T φ = 0,691


Verificarea barelor comprimate, 30; 37.

Nmax = 269 kN

profil <<L 4 3 3/8-3/8 >> corniere duble cu aripi neegale OL 37;R = 2100 daN/cm2

a.verificarea conditiei de rigiditate.

λmax = ≤ λa coieficient de zveltete

λa pentru barele grinzilor cu zabrele comprimate = 150

λmax = = 96,56 ≤ λa = 150

b.verificarea conditiilor capacitatii portante.

b.1. conditia de rezistenta.

b.2. conditia de stabilitate.

T conform STAS 10108/0-78 pentru

flambaj in plan paralel cu axa de simetrie alegem curba de flambaj C-Rc

pentru Rc = 24 cu metoda coieficientilor de profil , din Tabel 4.30

T ky = 3,4

kx = 3,4

x =

T din Tabel 4.31 λ in functie de xC T λ = 107,45 T direct

T φ = 0,455


Verificarea barelor comprimate, 3;27;8;20;32;35;33;34.

Nmax = 64,4 kN

profil << L3 2_1/2 1/4-3/8 >> corniere duble cu aripi neegale OL 37;R = 2100 daN/cm2

a.verificarea conditiei de rigiditate.

λmax = ≤ λa coieficient de zveltete

λa pentru barele grinzilor cu zabrele comprimate = 150

λmax = = 146 ≤ λa = 150

b.verificarea conditiilor capacitatii portante.

b.1. conditia de rezistenta.

b.2. conditia de stabilitate.

T conform STAS 10108/0-78 pentru

flambaj in plan paralel cu axa de simetrie alegem curba de flambaj C-Rc

pentru Rc = 24 , din tabel 4.7 im functie de λ T φ

λmax = = 146 T φ = 0,299

Verificarea imbinarilor

a. nodul 2 zabrea 30; compresiune , intrucat sudura de colt > 40 mm

> 15a , se neglijeaza ifluienta excentricitatii.

N = 269 kN

tmin = 8 mm

a = tmin 0,7 = 8 0,7 = 5,6 mm


 ls = (l1-2a) + (l2-2a) + 2 (l3-2a) + (l4-2a) = 104-11,2+227-11,2+2 (123-11.2)+102-11,2

ls = 623 mm

As = ls a = 623 5,6 = 3488,8 mm2

F montant 3; compresiune , intrucat sudura de colt > 40 mm

> 15a , se neglijeaza ifluienta excentricitatii.

N = 64,4 kN

tmin = 6 mm

a = tmin 0,7 = 6 0,7 = 4,2 mm

ls = (l1-2a) + (l2-2a) = 55-8,4+100-8,4 = 138,2 mm

As = ls a = 138,2 4,2 = 580,44 mm2

F pentru montantul 3 in nodul 6 se asigura aceias ls.


F talpa infrrioara; intindere, sudura cap la cap.

N = 574,6 kN

tmin ,1 = 8 mm ; tmin ,2 = 12,7 mm

a1 = tmin,1 0,7 = 8 0,7 = 5,6 mm

a2 = tmin,2 0,7 = 12,7 0,7 = 8,89 mm

l = b – 2a

l1 = ( b1 – 2a1) 2 = [180 - 12,7 - (2 5,6)] 2 = 312 mm

A1 = l1 a1 = 312 5,6 = 1747 mm2

l2 = ( b2 – 2a2) 2 = [170 - 8 - (2 8,89)] 2 = 288 mm

A2 = l2 a2 = 288 8,89 = 2560 mm2

daN/cm2 <

F nodul 3 se trateaza similar.


b. nodul 8 zabrea 30; compresiune , intrucat sudura de colt > 40 mm

> 15a , se neglijeaza ifluienta excentricitatii

N = 269 kN

tmin = 9 mm

a = tmin 0,7 = 9 0,7 = 6,3 mm

ls = (l1-2a) + (l2-2a) = 301-(2 6,3)+137-(2 6,3) = 412 mm

As = ls a = 412 6,3= 2595 mm2

F zabrea 31; intindere , intrucat sudura de colt > 40 mm

> 15a , se neglijeaza ifluienta excentricitatii

N = 119,5 kN

tmin = 6 mm

a = tmin 0,7 = 6 0,7 = 4.2 mm


 

ls = (l1-2a) + (l2-2a) + (l3-2a) = 176 – 8,4 + 45 – 8,4 + 30 – 8,4 = 225 mm

As = ls a = 225 4,2= 945 mm2

F montantii 5;11;17;23 nu contin incarcari , se va asigura ls > 15a , a = 4,2 mm

T ls = min 63 mm , pentru nodul 8 ls,montant = 106 mm , la

ambele capete.

F nodul 19 se trateaza similar.


c. nodul 1 talpa inferioara 1 intindere , talpa superioara 4 compresiune , calculul

se face la forfecare.

N = 446,9 kN


 

tmin ,1 = 8 mm ; tmin ,2 = 12,7 mm

a1 = tmin,1 0,7 = 8 0,7 = 5,6 mm

a2 = tmin,2 0,7 = 12,7 0,7 = 8,89 mm

l1 = ( b1 – 2a1) 2 = [547 - (2 5,6)] 2 = 1071 mm

A1 = l1 a1 = 1071 5,6 = 5997 mm2

l2 = ( b2 – 2a2) 2 = [170 - 8 - (2 8,89)] 2 = 288 mm

A2 = l2 a2 = 288 8,89 = 2560 mm2

                   

F nodul 4 se trateaza similar.


d. nodul 10 zabrea 31; intindere , intrucat sudura de colt > 40 mm

> 15a , se neglijeaza ifluienta excentricitatii

F se asigura o lungime de sudura conform calculului de la punctul ( e )


F montant 8; compresiune , intrucat sudura de colt > 40 mm

se neglijeaza ifluienta excentricitatii.

N = 64,5 kN

tmin = 6 mm

a = tmin 0,7 = 6 0,7 = 4,2 mm

ls = (l1-2a) + (l2-2a) + (l3-2a) = 52 – 4,2 + 52 – 4,2+ 76 – 4,2 = 167 mm

As = ls a = 167 4,2 = 701 mm2

F pentru montantul 8 in nodul 9 se asigura aceias ls.

F zabrea 32; compresiune , intrucat sudura de colt > 40 mm

15a , se neglijeaza ifluienta excentricitatii.

N = 20,4 kN

tmin = 6 mm

a = tmin 0,7 = 6 0,7 = 4,2 mm

ls = (l1-2a) + (l2-2a) = 54,2 – 4,2 + 54,2 – 4,2 = 100 mm

As = ls a = 100 4,2 = 420 mm2

F pentru zabreaua 32 in nodul 11 se asigura aceias ls.

F nodul 16 se trateaza similar.

e. nodul 13 zabrea 33; compresiune , intrucat sudura de colt > 40 mm

> 15a , se neglijeaza ifluienta excentricitatii

N = 60,9 kN


 

N = 60,9 kN

tmin = 6 mm

a = tmin 0,7 = 6 0,7 = 4,2 mm

ls = (l1-2a) + (l2-2a) = 112 – 4,2 + 181 – 4,2 = 284 mm

As = ls a = 284 4,2 = 1192 mm2

F pentru zabreaua 33 in nodul 11 se asigura aceias ls.

F montant 15; intindere , intrucat sudura de colt > 40 mm

se neglijeaza ifluienta excentricitatii.

N = 91,7 kN

tmin = 6 mm

a = tmin 0,7 = 6 0,7 = 4,2 mm

ls = (l1-2a) + (l2-2a) + (l3-2a) = 64 – 4,2 + 64 – 4,2+ 76 – 4,2 = 191 mm

As = ls a = 191 4,2 = 802 mm2

F pentru montantul 15 in nodul 5 se asigura aceias ls.

F grinda cu zabrele fiind simetrica pentru fiecare nod corespondent se asigura

lungimea de sudura si pozitia de montaj.


6. Calculul static al cadrului ,,2” cu un program de calcul la S.L.U.

4.6.1 Gruparea fundamentala 1. (Ci1)

q = 1,35

pn = 8,9 kN/ml

Zn = 4,32 kN/ml

Un = 4,5 kN/ml

q = 1,35 (1,21 6)++0,99] + 1,5 (0,72 6) + 1,05 (0,75 6) = 23,22 kN/ml

q =1,35 8,9 + 1,5 4,32 1,05 4,5 = 23,22 kN/ml


6.2 Gruparea fundamentala 2. (Ci2

q = 1,35

pn = 8,9 kN/ml

Zn = 4,32 kN/ml

F conform NP-082-04 : qref = 0,5 kPa pentru localitatea Oradea ; ce(z) = 1,2 ;

cp = 0,6 (presiune) si 0,3 (suctiune)

Vn = qref ce(z) cp = 0,5 1,2 0,6 = 0,36 kN/m2 presiune

Vn = qref ce(z) cp = 0,5 1,2 0,3 = 0,18 kN/m2 suctiune


6.3. Gruparea speciala. (Ci3)

q =

pn = 8,9 kN/mlZn = 4,32 kN/ml

F conform NP-082-04: γI = 1,2 ;
7. Calcul si dimensionare stalp.

F pentru stalpi cu sectiune constanta si N variabil pe inaltime incastrati la baza si

articulati la capatul superior lungimea de flambaj se calculeaza astfe , tab 4.36

F N din Ci1

 

F alegem profil ,, HE 200 B “ cu urmatoarele caracteristici:

h = 200 mm                   iy = 85 mm

b = 200 mm                   iz = 51 mm

tw = 9 mm                      grn = 61,304 kg/m

tt = 15 mm                     grc = 82,76 kg/m

A = 78,09 cm2

WY = 642,6 cm3            Iy = 5697 cm4

Wz = 305,8 cm3 Iz = 2003,4 cm4


 

a.verificarea conditiei de rigiditate.

λmax = ≤ λa coieficient de zveltete

λa pentru stalpi = 120

λmax = = 67,06 ≤ λa = 120

b.     verificarea de rezistenta se face pentru element supus la compresiune axiala

si incovoiere . cu M.S.L.U.R.

N/mm2 < 210 N/mm2

c.      verificarea stalpului la forta taietoare.

d.     conditia de stabilitate. ( pentru flambaj prin incovoiere)

T conform STAS 10108/0-78 pentru

flambaj in plan paralel cu talpile alegem curba de flambaj B-Rc

pentru Rc = 24 , din tabel 4.6 im functie de λ T φ

λmax = = 67,06 T φ = 0,7836

F conform tabelului 4.53

F conform tabelului 4.54 , in functie de λ T , sau

= 460,4 N/mm2


Verificare nod 2 , articulat.

F cutit 170 30 20 ; a = 20 mm ; tr = 10 mm ; a > 1,5tr

T

F suruburi de fixare M20

Verificare nod 1 , incastrat.

F din combinatia de incarcari Ci2 T Mmax = 22,1 kN

Naferent = 216,7 kN

T = 10,1 kN

Dimensiuni placa:

tp= 15 mm

hc = 80 mm

c = 40 mm

nervura  tn = 10 mm

hn = 120 mm

L = B = 360 mm

Beton fundatie:

C8/10

Rc = 65 daN/cm2


 

F vrificarea presiunii talpa – fundatie.

T s1 = 4,52 N/mm2 < Rc = 6,5 N/mm2

s2 = - 1,18 N/mm2 intindere

F se calculeaza eforturile de intindere din suruburi dintr-o ecuatie de momente scrisa

in raport cu centrul de greutate al zonei comprimate.

T T x = 286 mm

a = = 85 mm

d = L = 277,5 mm

T

T 277,5 – 22,1 106 + 216,7 103 85 = 0

T T = 13264 N

T T dispunem 3 suruburi M20

cu Aef = 3,14 3 = 9,42 cm2

F verificare suruburi:

N/mm2 <= 170 N/mm2

F pentru intindere si forfecare se calculeaza :

N/mm2 < Rf = 130 N/mm2

23,25 N/mm2 < R = 210 N/mm2


8.Calcul si dimensionare fundatie stalp 2A.

F din combinatia de incarcari Ci2 T Mmax = 22,1 kN

Naferent = 216,7 kN

T = 10,1 kN

a.Predimensionare: alegem fundatie izolata rigida , stalp 36 36 cm

• strat de fundare argila nisipoasa.

Ic = 0,75+0,01n = 0,8

e = 0,8

Ip = 2

T din STAS 3300/2-85 ,,Tabelul17’’ prin interpolare conv = 330 KPa

Gf = ( 0,10,3)ΧN = 0,3Χ216,7 = 65 kN

Nf = (1,11,3)ΧN = 1,3Χ216,7 = 282 kN

B L = 0,85 m2 ,alegem B = L = 120 cm

b.Verificare:

lc = 0,5 120 T lc = bc = 80 cm

at =

din STAS 3300/2-85 (curs) prin interpolare tga in functie de

clasa beton C 8/10

T tga= 1,36

tg T H = 1,36 20 = 27,2 cm T H = 50 cm ( min 40 cm)

conditie

tg β = 1 T hc = alegem hc = 80 cm (min. 30 cm)

adincimea de fundare Df = 1,10 m T H1 = 1,30 m

gmed = (2223)kN/m3

Gf = B LΧH1Χgmed = 1,20 1,20 1,30 23 = 44 kN

Nf = N+Gf = 216,7+44 = 261 kN

Mf = M + T( hc + H ) = 22,1 + 10,1 ( 0,80 + 0,50 ) = 35,23 kNm

W = 288000 cm3

=

p1,max = 304 kPa

p2,min = 59 kPa

F calculul capacitatii portante a terenului:

pef,max 1,2 ptr

ptr = +cB + cD = 330 + 3,3 – 74,25 = 259,05 kPa

cB = = 330 0,05 (1,2-1) = 3,3 kPa

cD =

pef = 304 kPa < 1,2ptr = 310,86 kPa

ptr > pef cu 2,25 %


F verificarea sectiunii cuzinet – fundatie:

F din combinatia de incarcari Ci2 T Mmax = 22,1 kN

Naferent = 216,7 kN

T = 10,1 kN

Gc = lc bc hc gm = 0,8 0,8 0,8 23 = 11,8

Nc = N + Gc = 216,7+ 11,8 = 228,5 kN

Mc = M + T hc = 22,1 + 10,1 0,8 = 30,18 kNm

W = 85334 cm3

=

p1,max = 711 kPa < Rc (C8/10) = 6,5 103 kN/m2

p2,min = 3 kPa > 0

Politica de confidentialitate.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 Proiect didactic Clasa: a-IX-a, Luarea deciziilor
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani dezvoltarea limbajului si a comunicarii orale - „Cine face, ce face”
 PROIECT MOTOR ASINCRON - Determinarea parametrilor schemei echivalente si a caracteristicilor de functionare in regim stabilizat de la gol la sarcina
 TEMA DE PROIECTARE - arbore de masina rotativa

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Atestat la informatica cu tema “gestionarea unui magazin de confectii”
 Proiect atestat electrician constructor - tehnologia montarii instalatiilor electrice interioare
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

DIMENSIONAREA RANFORSARILOR CU STRATURI BITUMINOASE A SISTEMELOR RUTIERE NERIGIDE – AND 550/1999
CALCULUL ELEMENTELOR DE BETON ARMAT LA STAREA LIMITA DE DEFORMATIE
Materiale tehnologice folosite in industria lemnului
Documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire/desfiintare
NOTIUNI CARACTERISTICE PRIVIND CONSTRUCTIA SI CALCULUL ORGANELOR COMUNE MASINILOR DE CONSTRUCTII
Rolul componentelor si influenta lor asupra proprietatilor betonului
CONSIDERATII INTRODUCTIVE - BETON ARMAT
Bornele kilometrice si hectometriceTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu