Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » constructii
Rezistenta caracteristica la forfecare a zidariei

Rezistenta caracteristica la forfecare a zidariei


Rezistenta caracteristica la forfecare a zidariei

(1)P Rezistenta caracteristica la forfecare a zidariei, fvk, va fi obtinuta din rezultatele incercarilor pe zidarie.

Nota: Rezultatele incercarilor pot fi obtinute din incercari efectuate in cadrul proiectului sau pot exista in banca de date

Rezistenta caracteristica initiala la forfecare a zidariei, fvk0 va fi determinata prin incercari conform EN 1052-3 sau EN 1052-4 sau poate fi stabilita dintr-o evaluare a rezultatelor incercarilor.

Nota: In Romania nu exista reglementari nationale pentru determinarea rezistentelor zidariei.

(3) Daca nu sunt disponibile rezultate experimentale, valorile pentru rezistenta initiala la forfecare a zidariei realizata cu mortar de uz curent, fvk0, pot fi luate din tabelul 3.5

Tabelul 3.5  Valori fvk0 (N/mm2) pentru mortar de zidarie de uz curent

Corpuri de zidarie

Marca mortarului

M 10

M 5

M 2,5

M 1

Ceramice

Beton

Beton celular autoclavizat

Nota : Valorile din tabelul 3.5 s-au obtinut prin inmultirea rezistentelor de calcul date de STAS 10109/1-1982 cu coeficienti partiali de siguranta pentru solicitarea de forfecare. Ele corespund cu valorile date in MP 001-96 "Manual de proiectare a cladirilor cu pereti portanti din zidarie simpla"Rezistenta caracteristica initiala la forfecare a zidariei realizata cu mortar pentru rosturi subtiri si mortar usor vor fi stabilite prin reglementari specifice (Normativ/Agrement tehnic) elaborate si aprobate conform legislatiei din Romania.

(5) Rezistenta caracteristica la forfecare a zidariei, fvk, cand se utilizeaza mortar de zidarie de uz curent in conformitate cu cap. 3.2. , cu toate rosturile satisfacand cerintele din 8.1.5 astfel ca sa poata fi considerate umplute, poate fi luata cea mai mica dintre valorile determinate cu relatiile (3.3.a la c) pentru corpurile din grupele corespunzatoare.

fvk= fvk0+0,4 sd (3.3.a)

sau

fvk= (0,034 fb+0,14 sd pentru corpuri din Grupa 1 si4 (3.3.b)

sau

fvk= 0,9 (0,034 fb+0,14 sd pentru corpuri din Grupa 2 si 3 (3.3.c)

unde:

fvk0 -este rezistenta caracteristica initiala, sub efort de compresiune zero;

sd - este efortul unitar de compresiune perpendicular pe planul de forfecare in element la nivelul luat in considerare, utilizand combinatia de solicitari corespunzatoare

fb -este rezistenta normalizata la compresiune a corpurilor de zidarie, definita in 3.1.2.1, pentru directia de aplicare a incarcarii pe probele de incercare perpendiculara pe fata de pozare.

(6) Rezistentele caracteristice la forfecare fvk pentru zidariile executate cu mortar pentru rosturi subtiri sau cu mortar usor precum si pentru zidariile cu rosturi verticale transversale neumplute sau cu rosturi orizontale intrerupte se vor stabili prin reglementari specifice (Normativ/Agrement tehnic) elaborate si aprobate in conformitate cu legislatia din Romania.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.