Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » electronica electricitate
ETAPELEARII SISTEMELOR DE REGLARE CONTINUE

ETAPELEARII SISTEMELOR DE REGLARE CONTINUE


ETAPELEARII SISTEMELOR DE REGLARE CONTINUE

Exista o serie de lucrari care abordeaza problemele de proiectare a sistemelor de reglare automata [16], [59], etc. In cadrul acestui capitol se va face doar o trecere in revista a metodelor bazate pe functii de transfer simplificate pentru partea fixa a buclei de reglare.

In proiectarea sistemelor conventionale prin metode de acordare experimentala se parcurg o serie de etape specifice, ce sunt prezentate in continuarea acestui subcapitol.

a) Structura unei bucle de reglare conventionala este prezentata in fig. 3.10.
b) Aproximarea partii fixe a sistemului de reglare. Partea fixa a sistemului de reglare compusa din convertorul curent - presiune, elementul de executie, instalatia tehnologica si traductor se aproximeaza prin functii de transfer corespunzatoare unor elemente simple cu timp mort de tipul:

- aperiodic de ordinul I (3.5)

- aperiodic de ordinul II (3.6)

- integrator de ordinul I (3.7)

c) Calculul parametrilor de acordare pentru procese rapide. Unul dintre obiectivele urmarite in proiectarea sistemelor de reglare automata este rapiditatea sistemului, deci o durata a regimului tranzitoriu tr cat mai mica. Intarzierile in restabilirea regimului stationar sunt date fie de elemente inertiale cu functia de transfer de forma , fie de elemente cu timp mort efectiv. In primul caz, inertia acestor elemente poate fi compensata cu elemente de anticipare de tip PD de forma (1+Tks), incluse in functia de transfer a regulatorului, daca Tk ramane constant. Pornind de la pulsatia de taiere a unui sistem wt acestei pulsatii ii corespunde o constanta de timp . In functie de raportul dintre constanta Tt si celelalte constante ce apar in functia de transfer, acestea se impart in doua categorii:

- constante de timp mici ce verifica relatia Tm<< Tt

- constante de timp mari ce verifica relatia Tk>> Tt.

Conform teoremei constantelor de timp mici efectul lor este echivalent cu al unei singure constanta de timp TS egala cu suma lor, cu conditia ca Tt>2.TS

Constantele de timp mici apar in special datorita elementelor de executie si traductoarelor din conditiile specificate la alegerea acestora si anume constantele lor de timp sa fie de cel putin zece ori mai mici decat constantele dominante ale procesului reglat. Aceste constante nu se compenseaza la proiectarea legii de reglare, deci regulatorul va compensa efectul constantelor de timp mari. Pe acest principiu se bazeaza Criteriul modulului de acordare a regulatoarelor [24, 25], ce asigura un suprareglaj redus (sub 6%) si o durata minima a regimului tranzitoriu. In tabelul 3.1 sunt prezentate formulele de calcul ale parametrilor regulatoarelor in functie de forma functiei de transfer a partii fixe.

Tabelul 3.1. Relatii de acordare pentru procese rapide.

Nr.

crt.

Functia de transfer pentru

REGULATOR

Partea fixa Hpf(s)

Regulator HR(s)

TIP

Parametrii

I

P

PI

PID

PD

d) Calculul parametrilor de acordare pentru procese cu timp mort. Alegerea si acordarea regulatoarelor cu timp mort este una din cele mai dificile probleme de proiectare in special in cazul in care timpul mort este cauzat de procese de transport. Se mentioneaza faptul ca nici una dintre metode nu dau satisfactii in toate cazurile. Pentru forma (3.5) s-au dezvoltat o serie de criterii practice de acordare prezentate in tabelul 3.2 pentru raspuns optim in raport cu marimea prescrisa si in tabelul 3.3. pentru raspuns optim la perturbatii.

Tabelul 3.2. Raspuns optim in raport cu marimea prescrisa.

REGULATOR

CRITERIUL

P

PI

PID (

Ziegler-Nichols

Oppelt

Chien- Hrones-Reswich

(pentru raspuns aperiodic)

Chien- Hrones-Reswich

(pentru raspuns oscilant amortizat)

Tabelul 3.3. Raspuns optim la perturbatii.

REGULATOR

CRITERIUL

P

PI

PID (

Kopelovici

Raspuns aperiodic

Kopelovici

Raspuns oscilant σ=20%

Murril-Sunith

Raspuns oscilant σ=20%

Chien-

Hrones-Reswich Raspuns aperiodic

Chien-

Hrones-Reswich

Raspuns oscilant σ=20%

Cohen - Coon

Raspuns oscilant σ=20%

e) Acordarea regulatoarelor pentru sisteme in functiune. Daca procesul permite aducerea sistemului de reglare in circuit inchis la limita de stabilitate sau in vecinatatea acesteia atunci se va aduce regulatorul sistemului la varianta P si se mareste progresiv KR pana la obtinerea regimului oscilant intretinut. Se va nota valoarea factorului de amplificare la care s-a atins acest regim cu KRlim si cu Tlim perioada oscilatiilor obtinute. Criteriul de performanta Ziegler-Nichols stabileste relatiile de calcul pentru parametrii de acordare optimi.

Regulator

P

PI

PID

Relatii

KR=0,5.KRlim

KR=0,45.KRlim; TI=0,8.Tlim

KR=0,75.KRlim; TI=0,6.Tlim;

TD= 0,1. Tlim

Daca sistemul nu poate fi adus la limita de stabilitate, experimentul incepe similar cu cazul anterior dar se opreste marirea lui KR atunci cand regimul tranzitoriu al raspunsului la semnal treapta are o reducere a amplitudinilor oscilatiilor in raportul 4:1. In acest caz KRoptim=0,6..KRo ; TI=0.17.To; TD = 0.06.To unde To este perioada oscilatiilor obtinute.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.