Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice


Acasa » tehnologie » electronica electricitate
Procedura tehnica de executie instalatii electrice

Procedura tehnica de executie instalatii electrice
MANUALUL CALITATII VOLUMUL II

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE INSTALATII ELECTRICE

Standardul aplicabil : SR EN – ISO – 9001 / 1995

COD MQ- 2 / 0
Editia 0 Revizia

2

3

4

5

Pagina  1

MANUALUL CALITATII

VOLUMUL  II

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

Cod procedura

INSTALATII ELECTRICE

PTE – IE – 0 / 0

1. SCOPUL

1.1.Prezenta procedura stabileste descrierea modului de executie a instalatiilor electrice.

2. DOMENIUL  DE APLICARE

2.1.Prezenta procedura se aplica la lucrarile de executie a instalatiilor electrice.

DEFINITII SI PRESCURTARI

Definitii

3.2. Prescurtari

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

4.1.I 7-98 –Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice

4.2.I 20-89-Normativ pentru proiectarea si executarea protectiei contra trasnetului.

4.3.PE 136-88 –Normativ privind folosirea rationala a energiei electrice.

4.4.STAS 6616-78-Instalatii electrice pina la 1000 V. Legare la nul de protectie.

4.5.STAS 6119-78-Instalatii electrice pina la 1000 V. Legare la pamint de protectie.

4.6.STAS 7804-78-Bloc electric de apartament

4.7.C 56/85 –Normativ privind controlul calitatii.

5. RESPONSABILITATI

5.1.Delegat receptie materiale :

-controleaza corespondenta caracteristicilor materialelor cu prevederile proiectului.

5.2.Sef punct lucru + diriginte

-verifica la preluarea frontului de lucru in conformitate cu prevederile proiectului

respectiv a golurilor de patrundere a circuitelor electrice prin zidarie,plansee,fundatii,nise lasate in zidarie pentru firidele de bransament,tablouri electrice. Urmareste sudarea unor bare din OB Ф 16 mm.pe conturul fundatiei si apoi pe verticala se sudeaza cite o bara de la fiecare stalp de pe conturul cladirii in stricta conformitate cu I 20-94.

-verifica pe perioada de executie si pe faze de lucrari ,respectarea prevederilor

procedurii de executie si aspecte generale.

NUME

SEMNATURA

DATA

Intocmit:

ing. Popescu Calin

18.12.2001

Verificat:

Dir. Tehnic ing. Ion Nicolae

19.12.2001

Aprobat

Ing. Bizgu Danut

22.12.2001

COD MQ- 2 / 0

Editia 0 Revizia

2

3

4

5

Pagina  2

MANUALUL CALITATII

VOLUMUL  II

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

Cod procedura

INSTALATII ELECTRICE

PTE – IE – 0 / 0

CONTINUTUL PROCEDURII

6.1.MATERIALELE :

6.1.1.Toate materialele ce se vor livra spre santiere se vor transporta in conditii de maxi-

ma siguranta.

6.1.2.Materialele care intra in componenta instalatiilor electrice vor putea fi introduse in lucrare numai daca in prealabil :

-exista certificate de calitate

-au fost depozitate si manipulate in conditii care sa evite orice degradare a

lor.

6.1.3.Manipularea si depozitarea acestor materiale se va realiza cu multa atentie si vor fi depozitate pe rafturi si rastele specifice materialelor electrice.

Depozitarea materialelor necesare pentru executia instalatiilor electrice se va face numai in incaperi inchise.

Manipularea si transportul materialelor din PVC se va realiza cu atentie mare pentru a nu se deteriora prin strivire sau rupere.

In magazii si la locul de munca tuburile se vor aseza pe sortimente si dimensiuni fiind depozitate numai orizontal, pe suprafete netede sprijinite pe toata lungimea lor. Accesoriile din PVC se vor depozita pe rafturi.

6.2.CONDITII PREALABILE :

6.2.1.Orice lucrare la instalatii electrice va fi inceputa numai dupa verificarea si analizarea pieselor scrise si desenate din proiectul de executie (proiectul de alimentare cu energie electrica,proiectul de telefonie,proiectul de automatizare si instalatii speciale de avertizare,etc.)si in stricta coordonare cu instalatiile termice,sanitare si gaze. Daca se constata neconcordante fata de legislatia tehnica in vigoare se aduce la cunostinta proiectantului.

6.3.TEHNOLOGIA DE EXECUTIE :

Executarea instalatiilor electrice interioare la constructii cu structura de rezis-

tenta din zidarie de caramida ,cadre de beton si plansee cu predale prin supra-

betonare se va realiza numai cu materiale si scule omologate pentru astfel de

lucrari.NUME

SEMNATURA

DATA

Intocmit:

ing. Popescu Calin

18.12.2001

Verificat:

Dir. Tehnic ing. Ion Nicolae

19.12.2001

Aprobat

Ing. Bizgu Danut

22.12.2001

COD MQ- 2 / 0

Editia 0 Revizia

2

3

4

5

Pagina  3

MANUALUL CALITATII

VOLUMUL  II

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

Cod procedura

INSTALATII ELECTRICE

PTE – IE – 0 / 0

Se vor utiliza numai materiale omologate si de obicei fabricate de intreprinderi

cu traditie si care sa respecte STAS-urile in vigoare.In privinta tuburilor de protectie se vor utiliza numai tuburi din material plastic (PVC-IP) si (PVC-IPE) inclusiv mufe,coturi,curbe ,din acelasi material.

a)Montarea tuburilor PVC

In interiorul obiectivelor pe zidurile despartitoare din caramida

(zidurile nefiind tencuite)se vor poza tuburile din plastic tip IPY si IPEY in santuri sapate cu o freza speciala (sau dalta si ciocanul) si fixate din loc in loc (0,5m) cu copci de ipsos. Tuburile de protectie cu trasee peste placi (derivatii din circuite la corpurile de iluminat,prize) se vor poza aparent in linie dreapta si imediat se executa sapa de egalizare de catre constructor astfel incit sa se evite deteriorarea lor.Montarea tuburilor sub plafonul suspendat se va realiza pe stelaje metalice suspendate de planseul de beton (profile usoare).

Diametrul tuburilor de protectie este cel dat in proiect,insa nu mai mic decit prevederile normativului I 7-98 anexa 12.2.

Se interzice pozarea tuburilor la mai putin de 30 cm. de cosurile de fum sau in interiorul acestora, de asemenea pozarea tuburilor se va face la 20-30 cm. de plafon in jos in pachet compact,intotdeauna deasupra conductelor de apa in plan orizontal, iar in plan vertical tot in pachet compact insa la cel putin 0.5 m. de conducte calde. Pe elementele combustibile (ziduri,plafon) circuitele electrice se vor proteja in tuburi metalice.Pozarea tuburilor se va realiza astfel incit sa fie evitata patrunderea apei din condens in interiorul tuburilor (o usoara panta de 0,5 la 1%).

Imbinarea tuburilor de PVC se va realiza prin mufe uzinate si prin lipire cu adeziv.In lipsa mufelor uzinate se accepta imbinarea la cald prin largirea unuia din capetele tubului si orientate astfel incit sa nu ingreuneze tragerea conductelor electrice.Schimbarea directiilor se va realiza prin curbe uzinate,in lipsa acestora putind realiza curbe la cald pe santier cu raza minima de curba r = 4 ori diametrul exterior.

Pentru ramificatii si treceri de la un diametru la altul se vor utiliza doze si reductii din PVC.

NUME

SEMNATURA

DATA

Intocmit:

ing. Popescu Calin

18.12.2001

Verificat:

Dir. Tehnic ing. Ion Nicolae

19.12.2001

Aprobat

Ing. Bizgu Danut

22.12.2001

COD MQ- 2 / 0

Editia 0 Revizia

2

3

4

5

Pagina  4

MANUALUL CALITATII

VOLUMUL  II

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

Cod procedura

INSTALATII ELECTRICE

PTE – IE – 0 / 0

b)Introducerea conducteloe electrice pe tuburi

Instalatia electrica se realizeaza cu conducte de aluminiu (AFY) de cupru (FY) avand numarul si sectiunea indicata pe planurile de instalatii (inclusiv pe schemele electrice).Tragera conductelor in tuburi se realizeaza numai la temperatura mediului ambiant cuprinsa intre -5 C si +35 C si numai dupa tencuirea tuburilor electrice si uscarea tencuielii.

c)Realizarea legaturilor electrice

Conductele electrice se vor lega intre ele ,astfel incit sa se realizeze conducte sigure si

durabile,care sa permita o verificare lesnicioasa

Legarea conductelor pentru imbinare sau derivatii se realizeaza numai in doze cudimensiuni corespunzatoare diametrului tuburilor ,numarul acestora intr-o doza si numarul ce se racordeaza in doza. Se interzice executarea de imbinari pe interiorul tuburilor de protectie.

Racordarea conductelor de cupru in doze se realizeaza prin rasucire si cositorire.

Racordurile executate in doze se vor izola cu banda izolatoare care asigura aceiasi izolatie cu a conductelor electrice.

Racordarea conductelor electrice la tablouri de distributie ,aparate,receptoare etc. se va

realiza prin suruburi cu saibe (prin ochiuri pe surub) pina la sectiunea de 10 mmp si prin papuci sau cleme speciale peste sectiunea de 10 mmp.

d)Montarea corpurilor de iluminat

La momentul optim corpurile de iluminat sunt transportate pe santier cu foarte mare

atentie si numai in ambalajul original.Inainte de montaj corpurile de iluminat vor fi perfect curatite de urme de praf sau grasimi si vor fi verificate contactele electrice si functionarea lor.Corpurile de iluminat de orice tip se vor racorda numai intre faza si nul.In corpurile de iluminat legatura electrica la dulii se realizeaza astfel ca trece prin intrerupator (comutator) sa fie racordata la baza si nulul in laterala duliei.Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct pe conducta de alimentare.Sistemele de suspendare se executa astfel incit sa suporte o greutate egala cu de 5 ori greutatea lor fara a suferi deformari.

Corpurile de iluminat de siguranta sunt corpuri speciale cu filtru alb si verde si sursa de

rezerva locala.Comanda lor se face de pe tabloul general al obiectivului (sau din cabina portarului,hol intrare).

NUME

SEMNATURA

DATA

Intocmit:

ing. Popescu Calin

18.12.2001

Verificat:

Dir. Tehnic ing. Ion Nicolae

19.12.2001

Aprobat

Ing. Bizgu Danut

22.12.2001

COD MQ- 2 / 0

Editia 0 Revizia

2

3

4

5

Pagina 5

MANUALUL CALITATII

VOLUMUL  II

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

Cod procedura

INSTALATII ELECTRICE

PTE – IE – 0 / 0

Corpurile de iluminat fluorescente se pot monta pe planseu de beton ,pe ziduri,inglobate

in plafon suspendate,suspendate pe tije metalice,etc.

e)Montajul intrerupatoarelor si prizelor in dozele de aparat

Pentru fixarea aparatelor in doze (intrerupatoare,comutatoare,butoane de sonerie,prize)

se utilizeaza scule obisnuite:surubelnita,cutit,patent etc.

Dupa taierea capetelor conductelor electrice la aproximativ 10 cm., se desizoleaza pe o portiune de 1cm.(functie de sistemul de racordare la aparat) se string in bornele aparatului ,se muleaza excesul de conducte pe fundul dozei si apoi se string cele 2 suruburi astfel incit ghearele sa fixeze aparatul de peretii laterali ai dozei.Pentru aparatajul montat aparent ,fixarea lor se realizeaza cu dibluri de plastic si holsuruburi.

f)Montarea tablourilor electrice de distributie

Tablourile electrice sunt tipizate si sunt protejate in dulapuri de protectie din diverse

materiale (tabla,stiplex,lemn).Tablourile se vor monta in majoritatea cazurilor in nise proiectate in zidarie cu dimensiuni corespunzatoare si partea de sus la max. 2.2m de paredoseala.In alte situatii tablourile electrice se protejeaza in dulapuri metalice , fixate direct pe zid la maxim 2,2m partea superioara sau panouri modulate si amplasate in camere speciale.Pe tablourile electrice toate circuitele vor fi etichetate cu destinatia circuitelor si aparatelor.

g)Instalatii de legare la pamint

Se compune din priza de pamint :

-naturala;

-artificiala.

Drept priza naturala de pamint se vor utiliza elementele metalice ale constructiei in

contact cu solul sau elemente metalice inglobate in fundatii,stilpi,elemente metalice imbinate

prin sudura ce sunt prevazute in partea de rezistenta a proiectului. Se va asigura prin sudura

(petrecere a barelor cu 10cm.)continuitatea electrica a cite unei bare de otel beton minim .Ф 14

mm. pe tot conturul fundatiei, iar din aceasta se vor face deviatii din platbanda OL-Zn 25x4

mm in directia firidei de bransament a obiectivului.

NUME

SEMNATURA

DATA

Intocmit:

ing. Popescu Calin

18.12.2001

Verificat:

Dir. Tehnic ing. Ion Nicolae

19.12.2001

Aprobat

Ing. Bizgu Danut

22.12.2001

COD MQ- 2 / 0

Editia 0 Revizia

2

34

5

Pagina  6

MANUALUL CALITATII

VOLUMUL  II

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

Cod procedura

INSTALATII ELECTRICE

PTE – IE – 0 / 0

In cazul in care valoarea din calcul (masuratori) a rezistentei de dispersie a prizei

naturale nu masoara 4 ohmi ( 1ohm si pentru protectia la traznet) priza se va completa cu o priza de pamint artificiala din electrozi din teava galvanizata de otel cu Ф 2 ˝ “ si platbanda OL-Zn 40x6 mm..Pentru solurile agresive se vor folosi electrozi din cupru.

h)Probe si verificari ale instalatiei electrice

Verificarile si probele se fac in timpul executiei cit si inainte de punerea in functiune a

instalatiei electrice.Se va avea in vedere urmatoarele :

-verificarea dupa montaj a continuitatii instalatiei;

-modul de legatura a conductelor in doze (cu cleme speciale), aparate ,tablouri

etc.precum si legarea corecta a fazei in duliile corpurilor de iluminat.

-modul de realizare si functionare in siguranta a instalatriei de protectie impotriva

electrocutarilor

-montarea corecta a sigurantelor prevazute pe schemele electrice.

La aceste verificari se va tine seama desi de normativul C 57-75.

6.4. CONTROLUL PROCESULUI

Nr.

crt

Operatia tehnologica sau

faza de executie

Cine efectuea

za controlul

Documentul ce

se completeaza

Tipul de

control

Observatii

Receptia materialelor inain-

te de punerea in opera

Deleg. rec. m

Sef pct.lucru

Certif. cal.

Bon consum

Preluare front lucru

Diriginte

Sef pct. lucru

P.V.L.A.

Faze de lucrari- respectare

prevederi proiect.

Diriginte

Sef pct. lucru

P.V.L.A.

INREGISTRARI

7.1 p.v. lucrari ascunse (F-11-0)

7.2 certificate calitate materiale

7.3. bon de consum

NUME

SEMNATURA

DATA

Intocmit:

ing. Popescu Calin

18.12.2001

Verificat:

Dir. Tehnic ing. Ion Nicolae

19.12.2001

Aprobat

Ing. Bizgu Danut

22.12.2001

COD MQ- 2 / 0

Editia 0 Revizia

2

3

4

5

Pagina  7
Politica de confidentialitate.com Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 Proiect didactic Clasa: a-IX-a, Luarea deciziilor
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani dezvoltarea limbajului si a comunicarii orale - „Cine face, ce face”
 PROIECT MOTOR ASINCRON - Determinarea parametrilor schemei echivalente si a caracteristicilor de functionare in regim stabilizat de la gol la sarcina
 TEMA DE PROIECTARE - arbore de masina rotativa

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Atestat la informatica cu tema “gestionarea unui magazin de confectii”
 Proiect atestat electrician constructor - tehnologia montarii instalatiilor electrice interioare
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
CAPACITATEA ELECTRICA A UNUI CONDUCTOR IZOLAT
Centrale cu biomasa
Comutatia curentului in masinile de curent continuu
BILANTUL ELECTROENERGETIC ORAR AL CONSUMATORILOR ALIMENTATI DIN STATIA 0,4 KV CTZ – TP1
Instalatii electrotermice industriale. Definitii, clasificari
Metode de reducere a pierderilor de putere si energie in Retelele Electrice
Traductoare capacitive
Variatorul de tensiune alternativa

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu