Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » electronica electricitate
Redresor trifazat - Sa seze un redresor trifazat, comandat, cu urmatoarele date deare

Redresor trifazat - Sa seze un redresor trifazat, comandat, cu urmatoarele date deare


Sa se proiecteze un redresor trifazat, comandat, cu urmatoarele date de proiectare:

curentul continuu redresat, nominal IDN=250 A ;

tensiunea medie redresata, nominal UDN= 110V;

curentul continuu limita maxima ;

temperatura ambientala maxima Tamb=35°;variatia tensiunii retelei ΔU[%]=15.

Alegerea elementelor de proiectare:

Un tiristor se dimensioneaza in prima faza dupa curentul continuu maximal si tensiunea continua maxima. Valoarea medie a curentului nominal depinde de tipul redresorului. Ea va fii notata cu IDNdim=.

Se va alege din catalog un tiristor avand valoarea medie a curentului si nu dupa valoarea efectiva.

Obs.: Spre deosebire de dispozitivele semiconductoare care se dimensioneaza dupa curentul mediu, dispozitivele resistive se dimensioneaza dupa valoarea efectiva a curentului.

Uinvmax:in convertizor pot apare supratensiuni datorate de: supratensiuni de comutare atunci cand unul dintre elementele schemei comuta scaderea curentului prin infasurarile inductive determina aparitia unor supratensiuni (de comutare).

Aparitia arcului electric in sigurantele ultrarapide Uarc=

Supratensiuni ce apar din afara convertorului (intrerupatorului)

VRRM>(1,5-1,8)*1,1**USN

Ud0=*U*cosα

Pentru transformari in stea:

Ud0=*USN*cosα

Pentru transformari in triunghi:

USN=

USN==113.40V

VRRM­­­=1,8*1,1*1,41*113.40=311.006V

Din catalog alegem T100N400

Dimensionarea elementelor de racire a tiristoarelor

Se verifica daca in conditiile de mediu impuse, radiatorul cu care este echipat tiristorul asigura o racire corespunzatoare pentru regimul de functionare stabilit. Constanta de timp termica este mult mai mica decat constanta de timp termica a unui motor electric. Vom urmari prin calcul sa apreciem temperatura jonctiunii, si daca TR ales asigura racirea corespunzatoare sau nu; pentru o racire mai buna radiatorul trebuie amplasat cu aripioarele in pozitie verticala.

La montarea tiristorului pe radiator apare o rezitenta termica RthC-R ce depinde de

forta de strangere a capsulei pe radiator

calitatea suprafetei celor doua materiale aflate in contact

in functie de mediul conductibil

Rezistenta termica jonctiune capsula RthJ-C are doua valori in functie de unghiul de comanda a tiristorului: o valoare pentru curent continuu, celalalta pentru curent alternative.

RthC-R=(0,04÷0,05)°C/W [k/W]

Puterea disipata pe tiristor:

PT=IDNdimensionare*ΔU =IDN*VTM145.83W

Diferenta de temperatura dintre temperatura si mediul ambiant:

ΔӨj-a=Tjmax-Tamb=125-35=90°C

Rezistenta termica radiator mediu ambiant

Rthr-a0,29°C/W

Rthr-acatalog≤Rthr-acalcule

Din catalog

Rthj-c max 0,26÷0,27 °C/W ;

Tvj(Tjmax) -40.+125°C/W - temperatura maxima a jonctiunii;

VTM(ΔU) 1,65V - caderea de tensiune pe tiristor cand acesta se afla in conductie;

0,26≤0,28 rezulta ca conditia Rthr-acatalog≤Rthr-acalcule este indeplinita.

Din catalog alegem profilul Z.

TYPE

L(mm)

Rth°C/W

Z300

Dimensionarea elementelor circuitelor de poarta

Este necesar de a realiza o separare galvanica intre circuitul de comanda si cel de forta dar si de a realiza o adaptare a semnalului de comanda la cerintele tiristoarelor realizabile cu ajutorul unui transformator de impuls.

Din datele de catalog gasim VGT tensiunea de grila maxima si I­­GT curentul maxim de amorsare pe poarta.

Latimea impulsului de comanda se alege intre 0,5÷1,5ms.

Se alege tensiunea de alimentare Ud intre 9÷30V; semnele aplicate in secundarul transformatorului trebuie sa se regaseasca in secundarul acestuia cu distorsiuni minime.

Pentru acesta, infasurarile transformatorului vor avea inductivitati minime (un numar redus de spire) si de asemeni nu se va putea realiza o inductie magnetica aproape de inductia maxima a tolei si se va alege B=0,2T.

Alegem latimea impulsului de comanda: t=1ms.

Alegem tensiunea de alimentare Ud=16V.

B=0,2

Ti=2t=2*1*10-3=2*10-3

f=1/T=1/Ti=

Tensiunea efectiva in primar este Vefpr=

STi=(3÷4)VGT*IGT=3,5*2*0,2=1,4VA puterea aparenta a transformatorului de impuls.

SFe==1,18cm2=1,18*10-4m -aria fierului transformatorului.

Numarul de spire in primarul transformatorului:

E1=Uefpr-URb1-UCE-URpr=11,31-2-0,6-1=7,71V, unde:

Uefpr=11,31V ;

URb1=2V caderea de tensiune de pe rezistorul Rb1 ;

URpr=1V caderea de tensiune pe infasurarea primara;

UCE=0,6V caderea de tensiune colector-emitor a TB.

N1 spire

E2=Usec+URsec=UD+VGT=0,65+2+1=3,65, unde:

E2 - tensiunea indusa in secundarul transformatorului.

Numarul de spire din secundar:

N2=73 spire

Isec=2IGT=2*0,2=0,4A

Ssec=

dsec­=

k=

0,12A

Spr=mm2

dpr==0,2257mm

d1standardizat=0,22 mm

S1standardizat=0,03801mm2

R1 rezistenta a 100m de conductor la 20°C in primar (Ω)

R2 rezistenta a 100m de conductor la 20°C in secundar (Ω)=13,9 Ω

d2standardizat=0,4mm

S2standardizat=0,1261mm2

Aria bobinelor 1 si 2:

A1=Kd*N1*Spr=1,2*154,2*0,03801=7,03mm2,

A2=Kd*N2*Ssec=1,2*73* =11.04mm2

unde:

Kd=1,2 factor de umplere

N1 si N2 numarul de spire din primarul respectiv secundarul transformatorului)

Spr si Ssec=0,03801 (sectiunea primarului respectiv a secundarului transformatorului)

Aria ferestrei:

Afe≥A1+A2

A1+A2=7,03+11,04=11,07≈12mm2

Vom avea:

-aria suprafetei cu grosimea de 1 mm

-aria suprafetei izolatiei primarul/secundar cu grosimea de 1 mm

-aria suprafetei isolate cu grosimea de 1 mm

4a2-(4a*a+a*1+a*1)-4a*a-4a*1= Afe

4a2-6a-8a= Afe

4a2-14a=14

2a2-7a-7=0

Δ=b2-4ac=49-4*2*(-7)=49+56=105

a12=

a1==4,3mm

a2==-0,75mm

Se alege a (latimea tolei) ca fiind una dintre valorile standard: 4 5 6 8 10 12,5 14 16 18 20 25 32 40 60

Vom alege tole cu latimea standard: a=4mm.

Grosimea b a pachetului de tole este:

b=mm

Inaltimea pachetului de tole este:

c=4a=16mm

Grosimea infasurarii din primar (a IT) este:

A1=(c-2mm)x=>x=

Grosimea infasurarii din secundar este

A2=(c-2mm)y=>y=

Lungimea medie unei spire a JT-ului este:

lmedIT=2(2a+2mm+x+b)=2(8+2+0,5+14,75)=50,5mm

Lungimea medie unei spire a I. T.-ului este:

lmedJT=2(2a+2x+2mm+b)=2(8+2+2*0,5+14,75)=51,5mm

Lungimea totala a conductorului din primar:

L=N1* lmedIT=154,2*50,5=7787mm=7,8m

Lungimea totala a conductorului din secundar:

L=N2* lmedJT=73*51,5=2352mm=3,7m

Calculul rezistivitatii conductorului:

ρT ρ α ΔT *15°C)= 1,76*10-2

unde:

α -coeficient

ρ Ωm=1,76*10-2(rezistivitatea cuprului la 20°C),deoarece: 1 Ωm=106

ΔT=Tamb-20°C=35-20=15°C

Puterea disipata pe rezistorul Rb1 respectiv Rb2

PRb1=Rpr*Ipt2

PRb2=Rsec*IptRb=

Diodele se aleg din conditiile ca tensiunile si curentii prin acesta sa nu depaseasca valorile admisibile:

-pentru D1: UD1=Uefpr+URb1+UCE=11,31+2+0,6=13,91V, unde:

-pentru D2:UD2=E2-Usec-UGT=3,65-

Uefpr=11,31V

URb1=2V caderea de tensiune de pe rezistorul Rb1

UCE=0,6V caderea de tensiune colector-emitor a TB

E2 - tensiunea indusa in secundar

Alegerea transformatorului de proiectare

Dimensionarea transformatorului de alimentare se face in functie de tipul transformatorului (schema utilizata) in functie de conexiunea transformatorului precum si de tipul secundarului

V==V

USN=113,40- tensiunea de linie in secundar

Ud0=USN=1,3471*113,40=152,764V

Valoarea efectiva a curentului in secundar este

Isef=IDN, unde q reprezinta numarul de faze

Isef=250*=250*0,816=204,12A

Ss=3*=3*65,54*204,12=40134,07VA

SpSs

Puterea aparenta totala

S==26,75kVA

Vom alege: TTA40KVAx -Transformator trifazat uscat avand urmatoarele caracteristici:

tensiunea de alimentare U1=Ugn=380V

tensiunea de linie in secundar Usec=254V

Puterea aparenta nominala: SN=40kWA

Masa: 230Kg

Dimensiuni: 790x355x520

Alegerea sigurantelor ultrarapide

Sigurantele ultrarapide se monteaza in serie cu tiristoarele in scopul de protejare a semiconductoarelor la curentii de scurtcirciut.

Obs.: Nu se utilizeaza sigurante normale, deoarece timpul de ardere al acestora este mult mai mare decat cel al tiristorului. Pentru a proteja eficient tiristorul este necesara indeplinirea conditiei principale: integrala de current a sigurantei sa fie mai mica decat cea a tiristorului

(i2t)siguranta<(i2t)tiristor

Dispozitivul semiconductor are o capacitate redusa de incarcare in curent datorita inertiei termice reduse a acestuia. Capacitatea de supraincarcare in curent este definita de parametrii intregralei de curent. Intreruperea curentului de o siguranta fuzibila este insotita de aparitia unui arc electric in interiorul patronului sigurantei.

Tensiunea arcului electric este mult mai mare decat tensiunea de alimentare.

Trebuie de avut in vedere ca aceasta tensiune sa nu distruga dispozitivul protejat

Pentru alegerea sigurantelor ultrarapide se parcurg urmatoarele etape:

 1. Alegerea curentului nominal al sigurantei

Insig>Itiristor

Se pune conditia ca siguranta sa aiba curentul nominal mai mare decat curentul efectiv din tiristor

Itiristoref==A

 1. Alegerea tensiunii nominale a sigurantei

Unsig>USN(real)

 1. Tensiunea de arc a sigurantei trebuie sa fie mai mica decat parametrii limita de tensiune (VRRM si VDRM) ai tiristorului

Uarcsig<VRRM,VDRM

VRRM =311,06V

Uarcsig=(1,5÷2)USN­=1,5**113,40=239,84V=> este indeplinita conditia Uarcsig<VRRM

 1. Curentul limitat de siguranta nu trebuie sa depinda de scurtcircuit

Ikef=Ilimsig<ITSN

Ikef= unde:

ISN valoarea efectiva a curentului in secundarul transformatorului,

Uk valoarea tensiunii de scurtcircuit

 1. Timpul de ardere al sigurantei depinde de raportul:

t2=f(k1)

k1=

Vom alege timpul de ardere

t2=5*10-3sec=5sec


 • Caracteristici tehnice:

Gabarit

Curent nominal
IN (A)

I2ttotal la 660 V c.a
x1000 (A2s)

Putere
PN (W)

Capacitate de rupere
incercata la
720 V c.a

OO

50 kA

2R

3R

 • Aplicatii:
  • protectia elementelor semiconductoare de mare putere
 • Conditii de functionare:
  • normale
 • Conformitatea fabricatiei cu sisteme certificate de asigurare a calitatii:
  • ISO 9001
 • Conformitatea performantelor tehnice cu standardele / normativele europene si / sau internationale:
  • CEI 269-1 (1986); CEI 269-4 (1986), VDE 0636-25 (1987); DIN 43653

Din caracteristicile de ardere a sigurantei in functie de raportul se va alege coeficientul de corectie al tiristorului ITSM

In functie de timpul de ardere al sigurantei: ITSM=K3*ITSM , unde K2 reprezinta coeficientul de ajustare(corectie)

Vom alege coeficientul de corectie pentru integrala tiristorului in functie de timpul de ardere:

k3=f(tardere)

k2=f(tardere)

Calculam integrala de curent a sigurantei:

(i2t)sig==56132A2s

(i2t)sig<(i2t)tir*t<10ms

Dimensionarea grupului RC si inductanta LP de protectie individuala

Grupul RC este necesar pentru protectia la supratensiunea tiristorului, iar inductanta LP este necesara pentru limitarea vitezei de crestere a curentului prin tiristor. La variatii mari ale curentului de sarcina pot apare densitati de curenti mari in zona initiala de conductie si daca aria initiala de conductie este redusa densitatea de curent (pentru aceasta arie initiala de conductie poate fii atat de mare incat sa duca la distrugerea termica a tiristorului. O variatie de tensiune la bornele tiristorului poate controla puterea necontrolata a tiristorului. Grupul RC se monteaza in paralel cu tiristorul protejat iar inductanta LP in serie cu aceasta

Lp, unde:

USN tensiunea nominala secundara a transformatorului,

R rezistenta din grupul de protectie individual (16,6Ω)

du/dt viteza maxima de crestere a tensiunii de polarizare pe care o poate suporta tiristorul fara ca acesta sa se deschida necontrolat

Lp≥11,475μH

Inductanta totala este

L=Lp+Ls

Rezistorul R` se va dimensiona cu ajutorul relatiei

R' , unde:

iE­­­­=40÷80A

UiT=USN

Rezistenta R se obtine in functie de schema de conexiuni a redresorului

R'=R'

Din caracteristica C'=f(iE) pentru iE=54 rezulta ca condensatorul = 0,54μF

Se definesc urmatorii parametrii:

LS==83,75μH unde:

Uk tensiunea relativa de scurtcircuit

L=Lp+Ls=11,475+83,75=95,2 μH

Calculul protectiei. Functii de tiristoare

Pe partea de curent alternativ

Acest grup RC se utilizeaza pentru a proteja redresorul impotriva supratensiunilor ce pot aparea dinspre reteaua de alimentare.

Se calculeaza urmatoarele marimi:

CbT=6,4*106 *=6,4*106*=100μF, unde:

Pt puterea transformata in KW

Ku=reprezinta raportul dintre curentul de magnetizare al transformatorului si curentul nominal

RbT=Ω

Vom calcula:

R1=3Rbt­=5Ω

C1=Cbt­=33,33μF

Puterea rezistentei PR1=(USN*w*Cbt)2*Rbt*10-12­­=(113,40*314*16* )2*1,67*10-12=0,1156*10-12=0,1156*10-12W

Dimensionarea inductantei de filtrare

Inductantele de filtrare sunt introduse in circuitul de curent continuu din doua motive:

-pentru a diminua armonicele de curent produse de tensiunea de iesire din convertizor

-pentru editarea regimului de curent intrerupt fapt care duce la functionarea instabila a regulatoarelor de turatie si tensiune

Inductanta necesara limitarii ondulatiei curentului din motor (pentru limitarea armonicelor):

Lf=mH, unde:

Ud0==1,35*113,40≈153V

KW=0,13 reprezinta un coeficient ce depinde de tipul redresorului utilizat

KWn=reprezinta raportul curentului de ondulatie si cel nominal

Cealalta inductanta necesara limitarii regimului de curent intrerupt

Le=Klk* mH, unde:

Klk coeficient pentru tipul redresorului=0,3

Klm= raportul dintre curentul de mers in gol si curentul nominal 0,050,1

Se alege ca inductanta de intrare, bobina maxima dintre cele calculate

L=max(Lf,Le)=7,48mH

Trasarea caracteristicilor si determinarea randamentului

U=Ud0*cosα=153* cosα

U'=U1Ud2Ud3Ud= U-16,27-7,2-6= U-29,47, unde:

Δ1Ud =wIDN= 95,2*314*10-6*250=14,79V-caderea de tensiune inductiva pe transformator

(q=3, w=314)

Δ2Ud =-caderea de tensiune ohmica pe transformator

(uk=4%=0,04, SN=40KVA)

Δ3Ud=NT*VT=2*1,75 =3,5

VT - caderea de tensiune pe dispozitivele semiconductoare

NT - numarul de tiristoare in conductie

U=Ud0*cos =153* cos

Udα1=Ud0*cos(0°)=153* 1=153 V

Udα2=Ud0*cos(30°)=153* 0,866=132,4 V

Udα3=Ud0*cos(45°)=153*0,707=108,1V

Udα4=Ud0*cos(60°)=153*0,5=76,5 V

Udα5=Ud0*cos(90°)=153*0=0 V

Udα6=Ud0*cos(120°)=153*(-0,5)= -76,5 V

Udα7=Ud0*cos(135°)=153*(-0,707) = -108,1V

Udα8=Ud0*cos(150°)=153*(-0,866) = -132,4  V

Udα9=Ud0*cos(180°)=153*(-1) = -153 V

U'=U1Ud2Ud3Ud= U-16,27-7,2-3,3= U-26,77

Udα1'=Udα1-26,77=153-26,77=126,23V

Udα2'=Udα2-26,77=132,4-26,77=105,63V

Udα3'=Udα3-26,77=108,1-26,77=81,33V

Udα4'=Udα4-26,77=76,5-26,77=49,73V

Udα5'=Udα5-26,77=0-26,77=-26,77V

Udα6'=Udα6-26,77=-76,5-26,77=-103,27V

Udα7'=Udα7-26,77=-108,1-26,77=-134,87V

Udα8'=Udα8-26,77=-132,4-26,77=-159,17V

Udα9'=Udα9-26,77=-153-26,77=-179,77V

U

U'

Calculul unghiului de comutatie

°

Calcularea randamentului

PFe ==1,73*1,21*380=795,454W,

PFe pierderi fier

I10=2,5%IIN=

PJ=uk*SN=0,04*40*103=1600W, unde:

PJ pierderi Joule

uk=4%=0,04

Sn=40kWA

PT=NT*VT*IDN=3*1,75*250 =1312,5W, unde:

PT pierderi tiristor

NT numarul de tiristoare in conductie

VT caderea de tensiune pe tiristoarele aflate in conductie

IDN curentul nominal

Vom calcula randamentul pentru diverse valori ale unghiului α

α1=30°=>

α2=45°=

α3=60°=

Caracteristicile de sarcina ale redresoarelor

Pentru tratarea caracteristicii se urmaresc urmatorii parametrii: se calculeaza unghiul minim pentru care se pot deschide tiristoare

tgα0 , unde: p reprezinta numarul de impulsuri

α0=arctg(0,16)=9,09°

p=6 =>redresorul trifazat furnizeaza 6 impulsuri/perioada

Se calculeaza curentul limita: Idlim pentru regimul de curent neintrerupt folosind urmatoarea formula

Idlim­= 176,513*(0,955-0,86)sin =16,76sinα

Udlim=Udmax=USN 159,894V (tensiunea maxima de alimentare a unui grup de tiristori)

p numarul de pulsuri

L valoarea inductantei inseriate cu sarcina

L=max(Lf,Le)=7,48mH

Idlim

Idlim­ =16,76sinα

Idlim­1 =16,76*sin(0°)=16,76*0=0A

Idlim2 =16,76*sin(30°)=16,76*0,5=8,38

Idlim­3 =16,76*sin(45°)=16,76*0,707=11,84932

Idlim­4 =16,76*sin(60°)=16,76*0,866=14,51416

Idlim­5 =16,76*sin(90°)=16,76*1=16,76A

Idlim­6 =16,76*sin(120°)=16,76*0,866=14,51416

Idlim­7 =16,76*sin(135°)=16,76*0,707=11,84932

Idlim­8 =16,76*sin(150°)=16,76*0,5=8,38

Idlim­9 =16,76*sin(180°)=16,76*0=0

Relatia de lege dintre Ud si Id:

Ud0'=Ud0cosα , unde:

q=3 numarul de faze

Ls+Lp inductanta de protectie + inductanta secundarului

L=Lp+Ls=11,475+83,75=95,2*10-6H

IDN=250

W=314(pulsatia)

uk=4%=0,04

Ud0==1,35*113,4≈153V

SN=40KVA

nT=2 -numarul de tiristoare in conductie

VT=1,75V

Udα'=153cosα

Udα'=153cosα =342,171cosα

Ud'α= Udα-0,0063Idlim-0,0000096Idlim2-3,5

Ud'α1= Udα1-0,0063Idlim1-0,0000096Idlim12-3,5=153-0,0063*0-0,0000096*02-3,5=149,5A

Ud'α2= Udα1-0,0063Idlim2-0,0000096Idlim22-3,5=132,4-0,0063*8.38-0,0000096*8,382-3,5=132,4-0,052794-0,0006-3,5=128,8 A

Ud'α3= Udα1-0,0063Idlim3-0,0000096Idlim32-3,5=108,1-0,0063*11,84932-0,0000096*11,849322-3,5=108,1-0,074-0,001-3,5=104,5A

Ud'α4= Udα1-0,0063Idlim4-0,0000096Idlim42-3,5=76,5-0,0063*14,51416-0,0000096*14,514162-3,5=76,5-0,091-0,002-3,5=72,907 A

Ud'α5= Udα1-0,0063Idlim5-0,0000096Idlim52-3,5=0-0,0063*16,76-0,0000096*16,762-3,5=0-0,105-0,002-3,5= -3,607A

Ud'α6= Udα1-0,0063Idlim6-0,0000096Idlim62-3,5=-76,5-0,0063*14,51416-0,0000096*14,514162-3,5= -76,5-0,091-0,002-3,5= -80,093A

Ud'α7= Udα1-0,0063Idlim7-0,0000096Idlim72-3,5= -108,1-0,0063*11,84932-0,0000096*11,849322-3,5= -108,1-0,07-0,001-3,5= -111,671A

Ud'α8= Udα1-0,0063Idlim8-0,0000096Idlim82-3,5= -132,4-0,0063*8,38-0,0000096*8,382-3,5= -132,4-0,052794-0,0006-3,5= -135,953A

Ud'α9= Udα1-0,0063Idlim9-0,0000096Idlim92-3,5= -153-0,0063*0-0,0000096*02-3,5= -149,5 A

Vom calcula Ud'α pentru valori ale lui Idlim cuprinse intre 25%, 50%, 75% si 100% din IDN (unde IDN=250A

25%*IDN=62,5A

50%*IDN =125A

75%*IDN =187,5A

100%*IDN =250A

Se calculeaza unghiul de functionare normal

Ud'α= U-0,0063Idlim-0,000096Idlim2-3,5

U=Ud0*cosα=153* cosα

Pentru Idlim=62,5A

Ud'α= U-0,0063*62,5-0,000096*62,52-3,5= Udα­-0,39-0,03-3,5= Udα­-3,92

Ud'α= Udα­-3,92

Ud'α1= Udα­1-3,92=153-3,92=149,08V

Ud'α2= Udα­2-3,92=132,4-3,92=128,48V

Ud'α3= Udα­3-3,92=108,1-3,92=104,18V

Ud'α4= Udα­4-3,92=76,5-3,92=72,58V

Ud'α5= Udα­5-3,92=0-3,92= -3,92V

Ud'α6= Udα­6-3,92= -76,5-3,92= -80,42V

Ud'α7= Udα­7-3,92= -108,1 -3,92-112,02V

Ud'α8= Udα­8-3,92= -132,4 -3,92= -301,18V

Ud'α9= Udα­9-3,92= -153 -3,92= -156,92, V

Pentru Idlim=125A

Ud'α= U-0,0063*125-0,000096*1252-3,5= Udα­-0,787-0,15-3,5= Udα­-4,43

Ud'α= Udα­-4,43

Ud'α1= Udα­1-4,43=153-4,43=148,57V

Ud'α2= Udα­2-4,43=132,4-4,43=127,97V

Ud'α3= Udα­3-4,43=108,1-4,43=103,67V

Ud'α4= Udα­4-4,43=76,5-4,43=72,07V

Ud'α5= Udα­5-4,43=0-4,43= -4,43V

Ud'α6= Udα­6-4,43= -76,5-4,43= -80,93V

Ud'α7= Udα­7-4,43= -108,1-4,43= -112,53V

Ud'α8= Udα­8-4,43= -132,4-4,43= -136,83V

Ud'α9= Udα­9-4,43= -153-4,43= -157,43V

Pentru Idlim=187,5A

Ud'α= U-0,0063*187,5-0,000096*187,52-3,5= Ud'α­-1,181-0,337-3,5= Udα­-5,018

Ud'α= Udα­-5,018

Ud'α1= Udα­1-5,018=153-5,018=147,982V

Ud'α2= Udα­2-5,018=132,4-5,018=127,382V

Ud'α3= Udα­3-5,018=108,1-5,018=103,082V

Ud'α4= Udα­4-5,018=76,5-5,018=71,482V

Ud'α5= Udα­5-5,018=0-5,018= -5,018V

Ud'α6= Udα­6-5,018= -76,5-5,018= -81,518V

Ud'α7= Udα­7-5,018= -108,1-5,018= -113,118V

Ud'α8= Udα­8-5,018= -132,4-5,018= -137,418V

Ud'α9= Udα­9-5,018= -153-5,018= -158,018V

Pentru Idlim=250A

Ud'α= U-0,0063*250-0,000096*2502-3,5= Udα­-1,575-0,6-3,5= Udα­-5,675

Ud'α= Udα­-5,675

Ud'α1= Udα­1-5,675=153-5,675=147,325 V

Ud'α2= Udα­2-5,675=132,4-5,675=126,725 V

Ud'α3= Udα­3-5,675=108,1-5,675=102,425 V

Ud'α4= Udα­4-5,675=76,5-5,675=70,825 V

Ud'α5= Udα­5-5,675=0-5,675= -5,675 V

Ud'α6= Udα­6-5,675= -76,5-5,675= -82,175 V

Ud'α7= Udα­7-5,675= -108,1-5,675= -113,775 V

Ud'α8= Udα­8-5,675= -132,4-5,675= -138,075 V

Ud'α9= Udα­9-5,675= -153-5,675= -158,675 V

Ud'a

Ud'a1

Ud'a2

Ud'a3

Ud'a4

α=0°

Idα'=f(Idlim)

Idlim=(0,2;0,4;0,6;0,8;1;1,2)IDN

α=30°

Udα'=f(Idlim)

Unghiul de functionare normal

UdN= Ud0cosαN-k2IDN-k2IDN2-k3

αN=

Generatorul de rampa permite incarcarea rapida a capacitatii C2e la +8V (la fiecare impuls generat de detectorul de nul la pinul 16 si a lasa sa se descarce lent prin R5s si P1e la potentialul -8V)

Momentul in care condensatorul este descarcat poate fii calculat cu relatia:

t1=

Pentru frecventa de 50Hz alegem timpul in care se descarca condensatorul ≥10ms

t1≥10ms=>t1=15ms=>15*10-3s

Se verifica ecuatia de mai sus

ζ =12ms

Se alege valoarea condensatorului C=100nF=100*10-9F

R*C=

R*= Ω=12,755kΩ

Determinarea valorii pentru potentialul

R*=

are rolul de a asigura o valoare minima a pantei (descarcarea condensatorului c care sa nu compromita functionarea circuitului)

=12,755-10=2,755kΩ

Etajul monostabil are rolul de a stabili durata impulsului de aprindere prin constanta grupului

Constanta de timp ζ la incarcarea condensatorului extern este ζ , unde R17 =680Ω este rezistenta interna a circuitului si =47nF. Rezulta ca ζ μF

ζ -constanta de timp la descarcarea transformatorului

ζ =(Rext+R16)

R16=1,6kΩ

Durata impulsului de commanda (tp) pe poarta a tiristorului este data de relatia

tp= ζ 2ln(1,8)

0,05= (Rext+1,6*103) ln(1,8)

Rext==R6

=0÷100kΩ (rezistenta reglabila a potentiometrului

0,06≈ (Rext+1,6) *47*10-6 ln(1,8

pentru Rext==1000kΩ 0,06≈0,054ms

ζ

tpmax==(10+1000+1,6)*103*ln(-1,6)*103)=1011,6*103 *ln(0,4*103)= 8390260

tp(0,05ms÷3ms)

Blocul logic si etajele de iesire

Blocul logic controleaza generarea impulsurilor de aprindere la terminalele 14 si 10 sincronizate cu semialternantele pozitive respective negative.

Acest lucru se realizeaza printr-o comanda dubla a etajelor de iesire, o etapa finala de etajul monostabil si o comanda provenind de la etajul de detectie, iesirile circuitului sunt de tip open colector (colector in gol).

Ifmaxim=50mA

Tensiunea de alimentare Ud=16V

Ω

Semnul obtinut de la circuitul integrat de regula nu este suficient de puternic pentru a comanda tiristoarele. Pentru a duce semnalul de comanda la parametrii acceptabili se foloseste amplificatorul de impuls. Curentul prin colectorul amplificatorului T1 este

ICT1≥(1,1-1,2)I1, unde

ICT1≥1,15*0,4=0,46A

I1 Curentul prin transformatorul de impuls

Caderea de tensiune de tensiune pe RE este egala cu caderea de tensiune baza emitor

=Ω unde

Se calculeaza curentul din baza tranzistorului T1 si T2

IBT1=KSI­*=20mA

IBT2=KSI­* 1,7mA

Curentul ICT2 din colectorul tranzistorului T2 Se alege ca fiind egal cu 2IBT1:

ICT2=2IBT1=0,02*2=0,04A=40mA

KSI­ reprezinta un factor de suprajectie (1,3÷1,4)

=30

VBT1=0,65V

=Ω unde

VBET1=0,65V

IBT1=2A

PRE=Re*IBT1=32,5*0,02=0,65W

IBT2 < Imax (50mA)

Rezistorul RB il vom determina astfel:

RB=-R7==8,327k

Circuitul de filtrare este alcatuit din rezistorul Rf=10kΩ si de condesnatorul Cf=10nF.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.