Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » electronica electricitate
REPREZENTAREA SCHEMELOR ELECTRICE SI ELECTRONICE

REPREZENTAREA SCHEMELOR ELECTRICE SI ELECTRONICE


REPREZENTAREA SCHEMELOR ELECTRICE SI ELECTRONICE

Fiecare sistem de comanda electric sau electronic contine un numar de aparate si dispozitive elementele carora sunt conectate prin conductoare electrice, prin inlantuire magnetica sau prin legaturi mecanice. Pentru studierea functionarii sistemelor, pentru montare si exploatare se intocmesc scheme electrice si electronice.

Se utilizeaza doua moduri de reprezentare a schemelor electrice. Primul mod consta in reprezentarea in scheme a elementelor aparatelor si dispozitivelor in circuitele pe care le deservesc, fara a tine seama de amplasarea lor relativa. Aceste scheme se numesc desfasurate sau de principiu. In aceste scheme dife­ritele clemente ale unui aparat sunt dispuse in locurile cele mai potrivite din punctul de vedere al claritatii si intelegerii. Elementele aceluiasi dispozitiv pot fi amplasate pe desen in diferite parti ale schemei. Pentru a indica aparentele elementelor, acestea se noteaza cu aceleasi simboluri literale sau numerice. Exemplu: contactele unui contactor, a carui bobina se noteaza cu c, se vor nota de asemenea cu c. In cazul cand exista mai multe aparate de acelasi fel, atunci ele vor fi notate cu combinatii de litere si cifre (exemplu:c1, c2 etc.).Al doilea mod de reprezentare a schemelor electrice consta in indicarea, pe schema a pozitiei reciproce a aparatelor si dispozitivelor si a legaturilor dintre clementele acestora. Aceste legaturi sunt reprezentate asa cum sunt plasate ele in realitate; de aceea, chiar si cea mai simpla schema va contine multe conductoare si un numar mare de incrucisari, ceea ce ingreuiaza inte­legerea ei. Acestea sunt schemele de montaj si ele permit fixarea dinainte, pe planseta, a cailor de cablare si amplasarea aparatelor in tablourile de comanda. Prin aceste scheme se stabileste in mod precis in ce loc se va executa fiecare conexiune, fara a mai fi necesare alte calcule din partea executantului.

Din cele expuse rezulta ca schemele desfasurate intrunesc o serie de avantaje, fiind cele mai indicate pentru proiectare, pentru explicarea functionarii instalatiei si a verificarii acesteia in caz de deranjamente, cat si pentru exe­cutarea montajelor in cazul unicatelor sau al utilajelor de serie mica.

Instalatia electrica sau electronica a masinii-unelte contine circuite de actionare si circuite (sisteme) de comanda. Sistemele de comanda au rolul de a comanda si regla sistemele de actionare pentru ca masina-unealta sa functioneze intr-un mod bine stabilit.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.