Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » electronica electricitate
Statia de servicii generale 6 kV - ENERGOMONTAJ

Statia de servicii generale 6 kV - ENERGOMONTAJ


Statia de servicii generale 6 kV.

Etapa a I-a. Sectia II de bare.

Borderoul pieselor scrise si desenate

I. Memoriu tehnic

Obiectul proiectului

2. Documente care au stat la baza elaborarii proiectului

3. Continutul proiectului

3.1. Circuite primare

3.2. Circuite secundare

4. Elemente de sanatate si securitate in munca5. Elemente de protectie a mediului

6. Documentatie economica

II. Piese desenate

1. Schema electrica monofilara. Statia 6 kV. Situatia actuala. EN-469-1

2. Schema electrica monofilara. Statia 6 kV. Situatia provizorie. Etapa I. EN-469-2

3. Schema electrica monofilara. Statia 6 kV Sectia II modernizata. EN-469-3

4. Statia 6 kV. Sectia II. Situatia actuala. Vedere in plan.  EN-469-4

5. Statia 6 kV. Sectia II. Dupa modernizare. Vedere in plan.  EN-469-5

6. Statia 6 kV. Sectia I. Etapa I. Vedere in plan.  EN-469-6

7. Statia 6 kV. Situatia actuala. Sectia II. Sectiune A - A.  EN-469-7

8. Statia 6 kV. Dupa modernizare. Sectia II. Sectiune A - A.  EN-469-8

9. Statia 6 kV. Sectia I. Etapa I. Sectiune A-A. EN-469-9

10. Constructia metalica de sustinere a celulelor Sectia II

dupa modernizare EN-469-10

11. Schema bloc a sistemului de conducere a statiilor si instalatiilor

generale din CHE Portile de Fier I EN-469-11

12. Schema bloc a sistemului de conducere  EN-469-12

13. Celula 02BBA01. Sir de cleme 01X-alimentare barete EN-469-13

14. Celula 02BBA13. Sir de cleme 01X-alimentare barete EN-469-14

15. Statia 6 kV. Etapa I. Sectia II. Jurnal de cabluri EN-469-15

16. Statia 6 kV. Etapa I. Sectia II. Fluxuri de cabluri 0,4 kV. EN-469-16

I.     MEMORIU TEHNIC

1. Obiectul proiectului

Prezentul proiect cuprinde detaliile de montaj si documentatia economica pentru procurarea, montarea, verificarea si punerea in functiune a celulelor ce formeaza Sectia a II-a de bare din cadrul statiei de servicii generale de 6 kV de la C.H.E. Portile de Fier I, atat in ceea ce priveste circuitele primare, cat si circuitele secundare.

Etapa a I-a de lucrari de modernizare provizorii consta in inlocuirea completa a actualelor celule care intra in componenta Sectiei a II-a de bare de 6 kV cu celule metalice, prefabricate, inchise, de interior echipate cu aparataj modern, de ultima generatie.

Totodata in aceasta etapa se vor inlocui cablurile de 1 kV de forta si circuite secundare corespunzatoare Sectiei a II-a de bare de 6 kV, care sunt tratate in aceasta lucrare, precum si cablurile de medie tensiune corespunzatoare aceleiasi sectii de bare, care sunt tratate in lucrarea " Statia de servicii generale de 6 kV. Etapa a III-a. Etapa finala."

Documentatii care au stat la baza intocmirii lucrarii

Prezenta lucrare a fost intocmita avand la baza urmatoarele documentatii

- "Reparatie capitala in vederea cresterii gradului de siguranta si a capacitatii la cele 6 hidroagregate de la C.H.E. Portile de Fier I. Statia de servicii generale 6 kV. Proiect Tehnic." elaborata de S.C. I.S.P.H.-SA in Aprilie 2007.

- E-Ip-24-86 - Instructiuni de proiectare a statiilor electrice de 6-110 kV. Dispozitii constructive.

P.E. 111 /85 Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare. Conductoare neizolate rigide.

- PE 111-10/78 " Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare. Statii electrice de distributie de 6-20 kV."

- PE 103/92 "Instructiuni pentru dimensionarea si verificarea instalatiilor electroenergetice la solicitari mecanice si termice in conditiile curentilor de scurtcircuit."

- PE 134/95 "Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit in retelele electrice cu tensiunea peste 1 kV."

- PE 501/85 "Normativ privind proiectarea protectiilor prin relee si automatizarilor electrice ale centralelor si statiilor. Modificarea 1."

- PE 504/96 "Normativ pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale statiilor electrice. Volumul III. Sisteme de protectie si automatizari."

- PE 116/94 " Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice."

- Standarde romanesti si internationale privitoare la proiectarea, materialele componente, fabricarea, testarea in fabrica, probele si verificarile la PIF si garantarea celulelor de medie tensiune.

- Proiectul de executie a celulelor de 6 kV, care intra in componenta Sectiei a II-a de bare, elaborat de Fabricantul acestora S.C. Electroalfa S.A. Botosani.

3. Cuprinsul proiectului

3.1. Circuite primare

3.1.1. Generalitati

In vederea cresterii gradului de siguranta in exploatare si marirea capacitatii celor 6 hidroagregate se vor executa lucrari de modernizare la statia de servicii generale de 6 kV, care constau in inlocuirea in totalitate a celulelor actuale cu celule metalice prefabricate, inchise, de interior echipate cu aparataj modern de ultima generatie.

Pentru a se asigura continuitatea in alimentarea cu energie electrica a serviciilor generale ale centralei si a obiectelor exterioare (baraj, ecluza, bloc de comanda, servicii generale statie 400/220/22 kV de pe mal, etc.) lucrarile de modernizare ale statiei de 6 kV se vor executa etapizat astfel :

- etapa a I-a, care face obiectul prezentului proiect, se vor moderniza celulele de 6 kV care alcatuiesc Sectia a II-a de bare de 6 kV ; alimentarea cu energie electrica a serviciilor generale ale C.H.E. Portile de Fier I se va face in aceasta perioada de pe Sectia a I-a de bare de 6 kV.

- etapa a II-a, se vor moderniza celulele de 6 kV care alcatuiesc Sectia a I-a de bare de 6 kV ;

alimentarea cu energie electrica a serviciilor generale ale C.H.E. Portile de Fier I se va face in aceasta perioada de pe Sectia a II-a de bare de 6 kV, deja modernizata.

- etapa a III-a, in care toate lucrarile de provizorat, necesare in primele doua etape, se vor trece pe solutia definitiva, inclusiv inlocuirea cablurilor de medie tensiune si a celor de joasa tensiune.

3.1.2. Schema electrica monofilara a statiei de 6 kV

Alimentarea actuala cu energie electrica a consumatorilor centralei se face conform schemei electrice monofilare EN-469-1 astfel:

Serviciile generale ale centralei sunt alimentate din doua statii de servicii generale, una de 6 kV si una de 0,4 kV fiecare fiind formata din doua sectii.

Cele doua sectii ale statiei de 6 kV servicii generale sunt alimentate astfel

- Sectia I are alimentarea de baza din autotransformatorul nr. 1 de 400/400/160 MVA 400/220/22 kV din infasurarea de 22 kV prin intermediul unui transformator de 6,3 MVA 22/6 kV din statia de 22 kV de pe mal, iar alimentarea de rezerva din statia de 110/6 kV tot de pe mal.

- Sectia a II-a are alimentarea de baza din autotransformatorul numarul 2 de 400/400/160 MVA 400/220/22 kV, din infasurarea de 22 kV prin intermediul unui transformator de 6,3 MVA 22/6 kV din statia de 22 kV de pe mal, iar alimentarea de rezerva din centrala sarba (CHE Djerdap I) la tensiunea de 6 kV.

Din statia de 6 kV de servicii generale ale CHE se alimenteaza direct cele 3 pompe golire aspirator de 800 kW, si prin intermediul transformatoarelor de 6/0,4 kV barajul, ecluza, gospodariile anexe ale ecluzei, blocul de comanda, serviciile proprii ale statiei de 400/220 kV de pe mal si statia de distributie servicii generale de 0,4 kV a CHE Portile de Fier I.

Pentru asigurarea cu energie a consumatorilor racordati la barele 6 kV ale fiecareia dintre sectii intreruptoarele alimentarilor de baza, intreruptoarele alimentarilor de rezerva precum si intreruptorul cuplei vor fi cuprinse, dupa apartenenta la sectia de bare, in cate o schema de AAR - AAR 1 pentru intreruptoarele adiacente sectiei I si respectiv AAR 2 pentru intreruptoarele sectiei a II-a.

La proiectarea statiei s-a avut in vedere urmatorul mod de functionare a instalatiilor AAR:

-in regim normal de functionare fiecare sectie de 6 kV se alimenteaza din sursa de baza, cupla fiind deschisa;

-disparitia tensiunii pe oricare dintre alimentarile de baza conduce la activarea AAR1 pentru inchiderea intreruptorului cuplei:

-disparitia tensiunii pe ambele alimentari de baza, pentru fiecare dintre cele doua sectii de bare, conduce la activarea AAR1 pentru conectarea alimentarii de rezerva pe bare sectiei I si activarea AAR2 pentru inchiderea intreruptorului cuplei;

-alimentarea de rezerva din sectia II (din centrala sarba) si activarea AAR1 pentru inchiderea intreruptorului cuplei reprezinta ultima varianta de alimentare a consumatorilor racordati la fiecare dintre cele doua bare 6 kV.

Statia de 6 kV are amplasate cele 2 sectii in centrala, fiecare in cate o incapere special destinata, la cota + 42,50, avand dimensiunile 5,8 x 14,2 m.

Sectia I - a este amplasata in blocul T3 - T4, iar sectia a II - a in blocul T5 - T6.

3.1.3. Descrierea componentei actuale a Sectiei a II-a de bare de 6 kV

Sectia a II-a de bare de 6 kV actuala cuprinde 12 celule metalice, prefabricate, inchise, de interior cu simplu sistem de bare, fabricate de U.E.P. Craiova, care au urmatoarele functiuni :

- celula 1, 02BBA01, de cupla. Din aceasta celula pleaca cele doua cabluri de tip NYFGby - 6 kV, 3 x 240 mm2 la celula de cupla 01BBA012;

- celula 2, 02BBA02, de alimentare SPG 0,4 kV. Din aceasta celula pleaca cablul de tip NYFGby-6 kV, 3 x 50 mm2 la trafo TC4 de 6/0,4 kV, care alimenteaza sectia II de bare de 0,4 kV;

- celula 3, 02BBA03, de alimentare ecluza cap amonte. Din aceasta celula pleaca cablul de tip NYFGby-6 kV, 3 x 50 mm2 la trafo TE1 de 6/0,4 kV.

- celula 4, 02BBA04, de alimentare SPG 0,4 kV. Din aceasta celula pleaca cablul de tip NYFGby-6kV, 3 x 50 mm2 la trafoTC2 de 6/0,4 kV, care alimenteaza sectia I de bare de 0,4 kV ;

- celula 5, 02BBA05, alimentare principala. La aceasta celula sosesc cele doua cabluri de tip NYFGby-6 kV, 3 x 240 mm2 de la trafo de 6,3 MVA, 22/6 kV din statia de 22 kV de pe mal;

- celula 6, 02BBA06, de masura. Prin intermediul ei este masurata tensiunea pe bara de 6 kV a Sectiei a II-a a statiei de servicii generale,

- celula 7, 02BBA07, de alimentare bloc comanda. Din aceasta celula pleaca cablul de tip NYFGby-6 kV, 3 x 50 mm2 la trafo TCO-1, 6/0,4 kV din blocul de comanda ;

- celula 8, 02BBA08, alimentare de rezerva. La aceasta celula sosesc cele doua cabluri de tip NYFGby-6 kV, 3 x 240 mm2 din centrala sarba ;

- celula 9, 02BBA09, de alimentare pompa golire aspirator. Din aceasta celula pleaca cablul de tip NYFGby-6 kV, 3 x 35 mm2 la bornele motorului pompei nr. 3 de golire aspirator de 800 kW ;

- celula 10, 02BBA10, de alimentare baraj. Din aceasta celula pleaca cablul de tip NYFGby-6 kV, 3 x 50 mm2 la trafo TB-2, 6/0,4 kV din postul trafo baraj ;

- celula 11,02BBA11, de alimentare gospodarie anexa ecluza. Din aceasta celula pleaca cablul de tip NYFGby-6 kV, 3 x 50 mm2 la trafo TE-4, 6/0,4 kV din gospodaria anexa ecluza ;

- celula 12, 02BBA12, de alimentare baraj. Din aceasta celula pleaca cablul de tip NYFGby-6 kV, 3 x 50 mm2 la trafo TB-4, 6/0,4 kV din postul trafo baraj ;

3.1.4. Dispozitia celulelor Sectiei a II-a de bare de 6 kV

Sectia a II-a de bare de 6 kV este amplasata intr-o incapere special destinata, la cota + 42,50, in blocul T5-T6.

Sectia a II-a de bare de 6 kV este formata din 2 grupe de celule (6 buc.) separate printr-un coridor de trecere.

Legatura intre grupele de celule peste coridorul de trecere se realizeaza printr-un pod de bare cu izolatie de 10 kV, dimensionat pentru 1250 A.

La faza de proiectare initiala modul de amplasare in acest fel a celulelor in incaperile celor 2 sectii a fost determinat de urmatoarele considerente:

a)     Dimensiunile incaperilor au fost constructiv impuse.

b)     Utilizarea rationala a spatiului destinat celor 2 sectii.

c)     Crearea coridorului de fuga la mijlocul sirului de celule la fiecare sectie.

d)     Crearea posibilitatii de separare in lung prin eclise a barelor fiecarei sectii in portiunea mediana a podului de bare.

e)     Degajarea spatiului din dreptul celulelor nr. 6 si 7 fata de stalpul de sustinere, pentru manevra usoara a caruciorului.

f)      Crearea latimii prescrise a coridoarelor de manevra in fata celulelor.

Lucrarile necesare pentru realizarea investitiei se prevad a se face in perioada de oprire a agregatelor pentru retehnologizare, neducand la pierderi suplimentare de energie.

3.1.5. Lucrari de modernizare a celulelor Sectiei a II-a de bare de 6 kV

La baza lucrarilor de modernizare stau mai multe principii, care au fost convenite cu Beneficiarul lucrarii, S.H.Portile de Fier, si anume :

- se considera ca alimentarile statiei de servicii generale de 6 kV, Sectia I si Sectia II se vor face la fel ca la statia actuala, fiecare sectie va avea cate o alimentare de baza si una de rezerva, locul de unde provin aceste alimentari ramanand neschimbate.

- se considera ca toti consumatorii alimentati in momentul de fata din statia actuala de 6 kV existenta vor ramane aceeiasi, cu aceeasi putere si acelasi coeficient de simultaneitate.

- trebuie ca in permanenta sa fie alimentate cu energie electrica doua pompe de golire aspiratori.

- la cererea Beneficiarului vor fi prevazute 2 celule suplimentare, cu intreruptor, cate una pe fiecare sectie. Celulele suplimentare vor fi echipate astfel:

- Celula de rezerva sectia I: +01BBA06 va fi echipata ca o celula alimentare motoare pompe aspirator - identic cu +01BBA04 sau +01BBA10 din sectia I, respectiv +02BBA10 din sectia II.


- Celula de rezerva sectia II: +02BBA06 va fi echipata ca o celula alimentare post trafo servicii proprii statii de transformare 400/220/22 kV - identic cu +01BB01 din sectia I.

Lucrarile de modernizare vor incepe prin scoaterea de sub tensiune a celulelelor care intra in componenta Sectiei a II-a din cadrul statiei de servicii generale de 6 kV prin deschiderea intreruptoarelor de la sursele de alimentare principala (din statia de 22 kV de pe mal), de rezerva (din centrala sarba) si intreruptorul din celula de cupla a Sectiei a I-a .

Demontarea propriu-zisa a celulelor actuale care intra in componenta Sectiei a II-a de bare nu va incepe inainte de luarea tuturor masurilor se sanatate si securitate in munca (montarea de placute avertizoare in locurile de unde poate fi facuta comanda intreruptoarelor sursa, local si distanta, legarea la pamant a cutitelor de legare la pamant din fiecare celula, mai putin cea de masura, etc.)

Pentru continuarea alimentarii cu energie electrica a trafo 6/0,4 kV de la Gospodariile Anexe de la Ecluza prima operatie care se face este demontarea cablurilor de medie tensiune de la celula 02BBA11 Sectia II si cele de la celula 01BBA12 Sectia I, dupa care cablurile de medie tensiune care alimenteaza PT 6/0,4 kV GAE se vor lega la celula01BBA12.

Se vor scoate carucioarele din fiecare celula si se vor demonta barele colectoare de 1250 A, inclusiv podul de bare de legatura intre cele doua grupe de celule ale sectiei II.

Se vor desface legaturile cablurilor de medie tensiune si de joasa tensiune de la fiecare celula componenta a Sectiei II de bare de 6 kV.

In acest stadiu se pot demonta celulele de pe pozitia actuala si transporta fie in depozitul Beneficiarului unde li se vor monta carucioarele, urmand a fi valorificate prin vanzarea lor catre o alta firma (sau puse la dispozitia S.C. Hidroelectrica S.A. pentru a fi utilizate ca atare sau ca piese de schimb), fie intr-un loc unde se vor demonta complet urmand a fi valorificate pe categorii de materiale (tabla de otel, profile de otel, cupru sau aluminiu, ulei de la intreruptoare, etc.)

Se va demonta si constructia metalica de sustinere a actualelor celule.

Se va monta noua constructie metalica prin sudarea ei de placile metalice, care la randul lor se vor prinde prin sudura de diblurile metalice forate in pardoseala de la cota +42,50. Constructia metalica de sustinere a noilor celule care alcatuiesc Sectia II de bare de 6 kV este aratata in planul EN-469-10.

Se vor inlocui cablurile de medie tensiune cu sectiunea de 35 mm2, cele cu sectiunea de 50 mm2, cele de 240 mm2 care alcatuiesc legatura intre cele doua Sectii de bare ale statiei de SG de  6 kV, precum si cele care constituie alimentarea de baza din statia de 400/220/22 kV, corespunzatoare Sectiei a II-a de bare de 6 kV.

Se vor inlocui capetele terminale ale cablurilor de medie tensiune care sosesc de la cele doua surse de alimentare, principala de la statia de 400/220/22 kV de pe mal si cea de rezerva din centrala sarbeasca.

Se vor inlocui toate cablurile de 0,4 kV de forta si circuite secundare aferente Sectiei a II-a.

Se vor monta noile celule modernizate, care intra in componenta Sectiei a II-a pe noul cadru metalic de sustinere. Celulele care alcatuiesc Sectia II de bare de 6 kV, corespunzatoare etapei I provizorii, vor avea componenta aparatajului din Schema electrica monofilara statia de 6 kV. Sectia II modernizata. Etapa I." si se vor monta in conformitate cu planurile EN-469-5 si EN-469-7.

Lucrarile de modernizare a celulelor de 6 kV, fie in Etapa a I-a provizorie, fie in Etapa a II-a provizorie se vor desfasura concomitent cu lucrarile de modernizare a cablurilor de medie si joasa tensiune.

De exemplu : In etapa a I-a provizorie pentru continuitatea alimentarii cu energie electrica a postului trafo TE-4, gospodariile anexe de la ecluza, se va desface cablul de tip NZFGby-6 kV, 3 x 50 mm2, de la celula 02BBA11 a Sectiei a II-a, care intra in modernizare in aceasta etapa si legat la celula 01BBA12 a Sectiei a I-a, dupa ce in prealabil au fost desfacute cablurile de 6 kV, care asigura legatura de cupla dintre cele doua sectii de bare.

Concomitent in Etapa I-a provizorie se va inlocui si cablul NYFGby-6 kV, 3 x 50 mm2, de la celula de 6 kV de la gospodariile anexe de la ecluza, care ajunge la celula 02 BBA12 a Sectiei a II-a modernizate.

Se observa ca spre deosebire de situatia finala, in etapa I provizorie si a II-a provizorie, celula 02BBA01 (celula de cupla) va fi echipata ca pentru alimentarea unei a doua pompe de golire aspiratori, urmand ca in situatia finala aceasta celula sa fie pastrata in depozitul Beneficiarului ca celula de rezerva si in locul ei sa fie montata celula de cupla echipata doar cu carucior pe post de separator.

Se refac legaturile in cablurile de medie tensiune si de 0,4 kV.

Se fac probele si verificarile prevazute in PE 116 pentru statii de medie tensiune dupa terminarea lucrarilor de montaj si pentru punerea in functiune..

Pe perioada de provizorat din Etapa I se vor asigura din statia de 6 kV SG, din Sectia a I-a de bare de 6 kV, urmatoarele alimentari ale serviciilor proprii ale centralei si ale obiectelor exterioare:

- sectia I de bare din statia de SG 0,4 kV prin intermediul TC-1, 6/0,4 kV din celula 01BBA02 ;

- sectia II de bare din statia de SG 0,4 kV prin intermediul TC-3, 6/0,4 kV din celula 01BBA11 ;

- doua pompe de golire aspiratori din celulele 01BBA04 si 01BBA09 ;

- postul trafo nr. 1 de la baraj din celula 01BBA07 ;

- postul trafo nr. 3 de la baraj din celula 01BBA10 ;

- postul trafo nr. 3 de la ecluza din celula 01BBA03 ;

- postul trafo nr. 4 de la gospodariile anexe ecluza din celula 01BBA12 ;

- postul trafo nr. 1 servicii proprii statie de transformare 400/220/22 kV din celula 01BBA01.

Dupa modernizare Sectia II de bare din cadrul statiei de SG va avea in componenta 13 celule a caror dispozitie in cadrul incaperii special destinate poate fi vazuta in desenul EN-469-5.

3.2. Comutatie secundara:

Configuratia celulelor sectiei II a statiei de 6 kV dupa destinatie este:

Nr.

crt.

Functia

Nr. celula

Sectia II

-alimentare din teritoriu:

-de baza 2

02BBA05

-alimentare din statia de 6 kV - centrala jugoslava

-de rezerva 2

02BBA09

-cupla

-cu separator

02BBA01

-masura bare

02BBA07

-alimentare statii 6 kV

-ecluza cap amonte

02BBA03

-ecluza gospodarii anexe

02BBA12

-bloc comanda

02BBA08

-alimentare trafo uscate 6/0,4 kV

-baraj

02BBA11

02BBA13

-SG 0,4 kV

02BBA02

02BBA04

-alimentare trafo cu ulei 6/0,4kV

-servicii proprii statia 400/220/22 kV

02BBA06

-alimentare motoare pompe golire aspirator

02BBA10

Sistemul de comanda, control si protectii, care fece obiectul prezentei documentatii tehnice, este destinat realizarii circuitelor secundare din celulele noi de 6 kV aferente serviciilor generale din CHE Portile de Fier I.

La realizarea proiectului s-a avut in vedere :

-cerintele formulate in caietul de sarcini;

-particularitatile instalatiei;

-aspectele de exploatare;

-caracteristicile celulelor de medie tensiune.

Cerintele formulate in caietul de sarcini sunt axate pe nivelul ridicat de calitate al echipamentelor folosite.

3.2.1 Subsistemul de comanda si control cuprinde comenzile de exploatare, comenzile care apar in cazul functionarii anormale, comenzile de restabilire a alimentarii si ansamblul blocajelor.

-Comenzile de exploatare cuprind:

-comanda locala care este asigurata atat prin intermediul echipamentului de comanda, control si protectii (REF 545), montat la nivelul fiecarei celule 6 kV cat si prin actionarea directa a bobinelor, de la fata celulei;

-comanda de la distanta care se va asigura soft, de la echipamentul de monitorizare (PLC-SG) sau camera de comanda a centralei.

-In cazul functionarii anormale (de avarie) intervin subsistemele de protectie din celulele prevazute cu intreruptor sau sistemele speciale specifice celulelor metalice prefabricate de medie tensiune. Se pot da urmatoarele comenzi:

-comanda de declansare produsa de protectiile de baza din fiecare celula, care actioneaza asupra primei bobine de declansare;

-comanda de declansare produsa de protectiile de rezerva din fiecare celula, care actioneaza asupra celei de a doua bobine de declansare;

-comenzile de declansare produse de protectiile de rezerva la refuz de intreruptor din fiecare celula (DRRI) care actioneaza asupra celei de a doua bobine de declansare a intreruptorului;

-comenzile de declansare produse de protectiile la arc intern, specifice celulelor metalice, realizate atat cu senzori optici cat si cu microintreruptoare.

-Comenzile de restabilire se refera la asigurarea alimentarii, pe ambele sectii de bare, cand pe una din sectii dispare sursa de alimentare. Comenzile de restabilire sunt emise de instalatiile AAR aferente fiecarei sectii de bare (AAR1 si AAR2).

-In afara blocajelor mecanice existente intre pozitia intreruptorului si CLP-ul celulei au mai fost necesare:

-blocajul CLP-ul celulei de alimentare fata de prezenta tensiunii la intrarea in celula;

-blocajul electric intre posibilitatea de debrosare a caruciorului din celula separator a cuplei (celula +02BBA01) si pozitia intreruptorului cuplei (celula +01BBA13).

3.2.2 Subsistemul de masura cuprinde monitorizarea marimilor electrice de exploatare, masurarea energiei active si reactive si masuratori de avertizare.

-Monitorizarea marimilor electrice de exploatare este realizata in fiecare celula prevazuta cu echipament de comanda-control si protectie. In acest scop fiecare echipament de comanda-control si protectie are asigurate marimileanalogice necesare, urmand ca in faza de parametrizare sa se stabileasca marimile de exploatare monitorizate, potrivit tipului de celula.

-Masurarea energiei active si reactive se va realiza in toate celulele de alimentare si consumatori, astfel:

-in celulele de alimentare, in compartimentul circuitelor secundare, se vor monta contorii existenti (ABB), pusi la dispozitie de beneficiar;

-in celulele de consumatori sunt prevazute toate circuitele pentru montarea contorilor in compartimentul circuitelor secundare, urmand ca montarea efectiva sa fie efectuata ulterior, prin grija beneficiarului.

-Masuratorile de avertizare sunt:

-montarea in toate celulele cu intreruptor a unui ampermetru pe faza S, amplasat pe usa compartimentului de circuite secundare;

-montarea in celula de masura +02BBA07 a unui voltmetru si a unei chei voltmetrice, amplasate pe usa compartimentului de circuite secundare;

Desi nu face parte din subsistemul de masura, mentionam si indicatoarele de prezenta tensiune, prin lampi cu incandescenta, prevazute in toate celulele, cu exceptia celulelor de masura.

3.2.3 Subsistemul de protectie cuprinde:

-subsistemul de protectii electrice, realizat prin functiile de protectie clasice existente in echipamentul de comanda-control si protectie si care cuprinde, dupa destinatia celulei:

-consumatori

-transformatoare uscate alimentare baraj si SG 0,4kV (+02BBA11, +02BBA13 si +02BBA02, +02BBA04):

-protectie sectionare de curent, ca protectie de baza, actioneaza netemporizat prin prima bobina de declansare;

-protectie maximala de curent temporizata, actioneaza prin a doua bobina de declansare;

-protectie maximala de curent homopolar, directionata, actioneaza prin a doua bobina de declansare;

-protectie maximala de curent de suprasarcina, actioneaza la semnalizare;

-protectie de rezerva la refuz de intreruptor, DRRI, actioneaza prin a doua bobina de declansare, prin impuls de la oricare dintre celelalte intreruptoare racordate la sectia II dar nedeclansate prin protectiile proprii ale intreruptorului.

-transformatoare cu ulei alimentare serv proprii st. 400/220/22 kV (+02BBA06):

-protectii identice cu protectiile prezentate la transformatoarele uscate;

-protectie de gaze, actioneaza prin prima bobina de declansare.

-motoare (+02BBA10):

-protectie maximala de curent temporizata, tr. II-a, desensibilizata fata de curentul de pornire, actioneaza prin prima bobina de declansare;

-protectie maximala de curent tempotizata, tr. I-a, desensibilizata fata de curentul nominal, ca protectie de rezerva, actioneaza prin cea de a doua bobina de declansare;

-protectie maximala de curent homopolar, directionata, actioneaza prin a doua bobina de declansare;

-protectie de suprasarcina cu imagine termica, in doua trepte, actioneaza asupra primei bobine de declansare;

-protectia de minima tensiune, actioneaza prin prima bobina de declansare;

-protectie de rezerva la refuz de intreruptor, DRRI, actioneaza prin a doua bobina de declansare, prin impuls de la oricare dintre celelalte intreruptoare racordate la sectia II dar nedeclansate prin protectiile proprii ale intreruptorului.

-statii 6 kV ecluza cap amonte, ecluza gospodarii anexe si bloc comanda (+02BBA03, +02BBA12 si +02BBA08):

-protectie maximala de curent temporizata tr. II-a, ca protectie de baza, actioneaza asupra primei bobine de declansare;

-protectie maximala de curent temporizata tr. I-a, ca protectie de rezerva, actioneaza asupra celei de a doua bobine de declansare;

-protectie maximala de curent homopolar, directionata, actioneaza prin a doua bobina de declansare;

-protectie de rezerva la refuz de intreruptor, DRRI, actioneaza prin a doua bobina de declansare, prin impuls de la oricare dintre celelalte intreruptoare racordate la sectia II dar nedeclansate prin protectiile proprii ale intreruptorului.

-alimentare de baza si de rezerva (+02BBA05 si +02BBA09):

-protectie maximala de curent temporizata tr. II-a, ca protectie de baza, actioneaza asupra primei bobine de declansare;

-protectie maximala de curent temporizata tr. I-a, ca protectie de rezerva, actioneaza asupra celei de a doua bobine de declansare;

-protectie de rezerva la refuz de intreruptor, DRRI, actioneaza prin a doua bobina de declansare, prin impuls de la oricare dintre celelalte intreruptoare racordate la sectia II dar nedeclansate prin protectiile proprii ale intreruptorului.

-cupla cu separator (+02BBA01);

-masura bare sectia I 6 kV (02BBA07):

-protectie homopolara de tensiune;

-protectie de minima tensiune.

-subsistemul de protectie opto-mecanic specific celulelor metalice.

Protectia la arc intern a celulelor statiei de 6 kV servicii generale a fost realizata prin folosirea atat a flapsurilor si microintreruptoarelor cat si a senzorilor optici amplasati in compartimentul de cabluri (compartimentul de intrare/iesire al celulei) si in compartimentul de bare. In aceste conditii protectia a fost organizata astfel:

-scurtcircuitele sesizate in compartimentul de cabluri vor conduce la declansarea intreruptorului propriu. Senzorii optici din acest compartiment sunt controlati de demarajul protectiei din celula proprie, cu exceptia celulelor de alimentare la care protectia proprie nu actioneaza la aceste defecte. Microintreruptoarele flapsurilor si senzorii optici din celula de alimentare -compartiment cabluri - vor fi introdusi in echipamentul de comanda-control si protectie al acestei celule pentru declansarea prin acest echipament al intreruptorului propriu, pentru inregistrarea evenimentului si pentru a fi scos la un contact in vederea executiei, daca va fi posibil, a declansarii intreruptorului de la capul opus;

-scurtcircuitele sesizate in compartimentul bare vor conduce la declansarea tuturor intreruptoarelor conectate la sectia de bare respectiva. In acest scop este formata o bareta (de declansare) la arc intern (BAI) pentru fiecare sectie de bare.Senzorii optici din compartimentul de bare sunt controlati de demarajul protectiei de curent de pe celula de alimentare din acel moment al sectiei de bare respective. Daca alimentarea ambelor sectii se face dintr-o singura alimentare si cupla, senzorii optici sunt controlati de demarajul protectiei de curent de pe celula de alimentare din acel moment, pentru sectia de bare pe care este conectata alimentarea. Pentru sectia de bare alimentata prin cupla, senzorii optici sunt controlati de demarajul protectiei de curent de pe celula de cupla. Pentru a realiza acest mod de functionare s-a format bareta de demaraj pentru arc intern (BDA) pentru fiecare sectie de bare (BDA-I, BDA-II).

Din cele de mai sus rezulta urmatorul mod de functionare:

-daca alimentarea sectiilor de bare se face independent (cupla deschisa), senzorii optici sunt controlati de protectia de curent a celulei de alimentare a fiecarei sectii de bare. Un arc intern in compartimentul de bare va fi sesizat de flaps si microintreruptorul atasat, dar si de senzorul optic controlat de demarajul protectiei de curent al celulei de alimentare a sectiei;

-daca almentarea sectiilor de bare se face printr-una din sectii si cupla, secventele de functionare sunt:

-defect pe sectia alimentata prin cupla. Senzorul optic care depisteaza o sursa de lumina, controlat de demarajul protectiei de curent al cuplei va conduce la deschiderea cuplei si tuturor intreruptoarelor de pe sectia respectiva. Prin deschiderea cuplei sunt salvati consumatorii de pe sectia prin care se face alimentarea.

-defect pe sectia alimentata pritr-o alimentare de baza sau rezerva. Senzorul optic care depisteaza o sursa de lumina, controlat de demarajul protectiei de curent al alimentarii va conduce la deschiderea cuplei si tuturor intreruptoarelor de pe sectia respectiva. Prin deschiderea cuplei raman cuplati consumatorii pe sectia cealalta, cu posibilitatea de a fi realimentati prin AAR de la una din alimentarile proprii, daca cel putin una dintre surse este valida.

3.2.4 Alimentarea cu tensiune operativa

Pentru alimentarea a doua bobine de declansare pe fiecare intreruptor au fost realizate doua bucle de alimentare cu tensiune operativa, BCP1 si respectiv BCP2 (bucla de comanda si protectie), care se formeaza de pe fiecare din sistemele de alimentare a consumatorilor de 220Vcc, fiecare sistem fiind racordat la doua redresoare si baterie de acumulatoare propriu.

Protectiile considerate de baza, comenzile de anclansare si prima bobina de declansare vor fi alimentate din BCP1, iar protectiile considerate de rezerva si a doua bobina de declansare vor fi alimentate din BCP2.

Pe langa buclele mentionate mai sus, mai este formata o bucla de semnalizare (BCS) si doua bucle pentru tensiune alternativa necesare alimentarii motoarelor de armare (BAM) respectiv iluminatului si incalzirii.

4. Masuri de Securitate si Sanatate in Munca

Masurile de sanatate si securitate in munca se stabilesc tinand seama de prevederile urmatoarelor STAS-uri, instructiuni si normative:

Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006 publicata in M.O. nr. 646/2006, modificata prin HG 1028/2006 publicat in M.O. nr. 710/2006;

Norme PSI de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice PE 009/1993;

Norme specifice de protectia muncii pentru lucrul la inaltime (NSPM LI 12/1996);

Norme Generale de Protectia Muncii (N.G.P.M./2002);

Norme Speciale de Securitate a Muncii pentru Transportul si Distributia Energiei Electrice (NSSM - TDEE 65-2002);

3 RE-Ip41-1992 " Norme de proiectare si exploatare privind protectia impotriva influentelor datorate apropierilor dintre liniile electrice aeriene";

STAS 2612/1987 "Protectia impotriva electrocutarilor (limite admise)";

STAS 12604/4-1989 "Protectia impotriva electrocutarilor. Prescriptii generale";

STAS 12604/5-1990 "Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe";

Prescriptii de proiectare, executie si verificare;

STAS 4102/1985 "Piese pentru instalatii de legare la pamant de protectie".

Tipuri de masuri de sanatate si securitate in munca

Masuri de sanatate si securitate in munca generale

Masuri de sanatate si securitate in munca pe zone de lucru

Masuri de sanatate si securitate in munca pe operatii tehnologice

Masuri de sanatate si securitate in munca generale

Se interzice executarea lucrarilor de exterior pe timp nefavorabil (vant, ploaie, descarcari electrice).

Personalul executant trebuie sa fie permanent supravegheat de seful de lucrare si de seful de echipa si sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Sa posede calificarea profesionala necesara;

Sa fie instruit, autorizat si verificat din punct de vedere al securitatii muncii, acesta putand primi numai sarcini corespunzatoare nivelului propriu de autorizare;

Sa fie dotat cu mijloace si dispozitive tehnice corespunzatoare sarcinii de munca;

Sa fie sanatos fizic si psihic si sa nu aiba infirmitati care i-ar putea stanjeni activitatea sau ar putea produce accidentarea la locul de munca;

Personalul de executie este obligat sa utilizeze toate dotarile, in mod deosebit pe cele de protectia muncii;

Sa fie dotat cu mijloacele de protectie corespunzator riscului de accidentare cumulat, specific locului de munca.

Masuri de sanatate si securitate in munca pe zonele de lucru

Delimitarea zonei de protectie se face prin tarusi si banda rosie cu indicatoare de interzicere.

In timpul executarii lucrarilor, utilajele sau dispozitivele de lucru vor fi amplasate astfel ca in timpul manevrarii acestora sa nu se depaseasca limitele zonei de protectie.

Toate utilajele care pot veni in contact cu o sursa de tensiune periculoasa vor fi legate la pamant prin intermediul unui conductor de cupru neizolat de 16 mm2.

Masuri de sanatate si securitate in munca pe operatii tehnologice

Aceste masuri constau in realizarea zonei de lucru si a spatiului de lucru (mediu echipotential), prin aplicarea de scurtcircuitoare sau atenuatoare, la cel mult 10m de punctul de lucru, legate la o priza artificiala.

Lucratorii vor fi dotati obligatoriu cu doua mijloace de protectie individuale (cizme si manusi electroizolante) pentru evitarea electrocutarii.

La lucrarile efectuate asupra instalatiilor se vor respecta fisele tehnologice specifice si normele de securitate a muncii pe operatii specifice conform fisei.

In toate zonele de lucru (la inaltime si la sol) se vor aplica cu strictete toate masurile tehnice si organizatorice de securitate a muncii, conform prevederilor legale.

Masuri de protectie impotriva riscurilor electrice

Riscul de atingere directa sau indirecta a partilor sub tensiune ale echipamentelor exista, dar datorita faptului ca acestea sunt amplasate la inaltime in statia electrica, este redusa posibilitatea aparitiei acestui risc. Circuitele de joasa tensiune sunt amplasate la partea inferioara a echipamentului , inchise in cutii metalice.

Punerea in functiune se va face numai dupa legarea echipamentelor la priza de pamant a statiei de 6 kV .

. Elemente de protectia mediului

In vederea executarii lucrarilor de montaj a Sectiei II de bare din cadrul statiei de SG de 6 kV de la C.H.E. Portile de Fier I, in conditii de protectie a mediului inconjurator, Executantul lucrarii are obligatia de a cunoaste si aplica legislatia si reglementarile specifice in vigoare:

. Legea nr. 265/2006 - Legea protectiei mediului;

. O.U.G. 78/2000 - privind regimul deseurilor;

. Legea 426/2001 - pentru aprobarea O.U.G. 78/2000;

. H.G. 16/2001 - privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile;

. Legea 465/2001 - privind aprobarea O.U.G. 16/2001;

. H.G. 349/2002 - privind gestionarea ambalajelor si deseurilor;

. H.G. 162/2002 - privind depozitarea deseurilor;

. O.U.G. 243/2000 - privind protectia atmosferei;

. Legea 655/2001 - privind aprobarea O.U.G. 243/2000;

. O.G. 125/1996 - pentru aprobarea procedurii de reglementare a

activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului;

. O.G. 1957/1996 si O.G. 537/1997 - privind protectia impotriva

zgomotului si vibratiilor;

. H.G. 168/1997 - privind echipamentele, materialele sau produsele puse in

opera la executarea lucrarilor de constructie;

. Ord. 860/2002 - pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului

asupra mediului si de emitere a acordului de mediu;

Deseurile reciclabile rezultate in perioada executiei lucrarii se vor valorifica prin unitati specializate in acest sens, iar cele nereciclabile se vor depozita pe platforma de depozitare a Executantului.

Ca urmare a aplicarii legislatiei si reglementarilor de mediu, constructorul va lua toate masurile necesare de protectie a factorilor de mediu.

a) Protectia calitatii apelor

Se interzice deversarea de catre Executant, in apele de suprafata a substantelor periculoase

( combustibili, uleiuri, vopsele, etc. ).

b) Protectia solului si subsolului

Lucrarile de montaj si organizare de santier se vor executa cu afectarea unei suprafete minime de teren.

Se interzice deversarea pe sol a substantelor periculoase (combustibili,uleiuri,vopsele, etc.).

c) Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

In timpul executiei lucrarilor, constructorul va solutiona reclamatiile si sesizarile aparute din propria vina si datorita nerespectarii legislatiei si reglementarilor de mediu mai sus amintite.

Executantul va avea in vedere ca executia lucrarilor sa nu creeze blocaje ale cailor de acces particulare sau ale cailor rutiere invecinate amplasamentului lucrarii.

La terminarea lucrarilor, suprafetele de teren ocupate temporar vor fi redate prin refacerea acestora in circuitul functional initial. Constructorul are obligatia de a preda amplasamentul catre beneficiar, liber de reclamatii sau sesizari.

d) Gospodarirea deseurilor

Executantul asigura:

colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma lucrarilor de constructii,

depozitarea temporara corespunzatoare a fiecarui tip de deseu rezultat   ( depozitare in recipienti etansi, cutii metalice/PVC, butoaie metalice/PVC, etc;

efectuarea transportului deseurilor in conditii de siguranta la agentii economici specializati in valorificarea deseurilor;

Este interzisa arderea / neutralizarea si abandonarea deseurilor in instalatii, respective neautorizate acestui scop.

e) Protectia calitatii aerului

Utilajele si mijloacele de transport folosite la executarea lucrarilor trebuie sa corespunda din punct de vedere tehnic, pentru a evita poluarea mediului cu noxe rzultate din combustie.

f) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Matinile si utilajele folosite la executarea lucrarilor trebuie sa corespunda cerintelor tehnice de nivel acustic.

g) Masuri de protectia mediului pe perioada executiei

Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

Executantul este obligat sa solutioneze orice reclamatie rezultata din nerespectarea legislatiei de mediu si care se dovedeste a fi intemeiata.

Executantul este obligat sa respecte pe tot parcursul executarii lucrarilor, prevederile reglementarilor in vigoare, pentru a reduce la minim impactul asupra mediului.

h) Masuri de protectia mediului pe perioada functionarii

Nu sunt necesare masuri de protectie a mediului si nici monitorizarea normelor de protectie a mediului.

Instalatiile proiectate nu produc deseuri si nu polueaza mediul in timpul functionarii.

Personalul de exploatare are obligatia ca in timpul lucrarilor de revizie, intretinere, reparatii, sa ia toate masurile sa nu polueze mediul ( solul, aerul, apele de suprafata si subterane, etc. ) cu materialele rezultate din procesul de munca si/sau al utilajelor de interventie.

Unitatea de exploatare va lua aceleasi masuri in timpul exploatarii cu cele luate de Executant in timpul executiei.

6. Documentatia economica

Documentatia economica de procurare si montaj a celulelor de 6 kV, care intra in alcatuirea Sectiei II a fost intocmita pe baza cataloagelor de preturi W1, E, Ts si Iz editiile in vigoare.

Documentatia economica de procurare si montaj a cablurilor de 0,4 kV de forta si circuite secundare a fost intocmita pe baza cataloagelor de preturi W1,W2, E, AT si Rp editiile in vigoare.

S-a intocmit un deviz de montaj al celulelor de 6 kV, care intra in alcatuirea Sectiei II de bare si un deviz de procurare si montaj pentru cablurile de 0,4 kV de forta si circuite secundare, care se inlocuiesc in aceasta etapa de lucrari provizorii.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.