Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » electronica electricitate
TESTAREA MODELULUI MASINII DE CURENT CONTINUU CU EXCITATIE INDEPENDENTA

TESTAREA MODELULUI MASINII DE CURENT CONTINUU CU EXCITATIE INDEPENDENTA


testaREA MODELULUI MASINII de curent continuu cu excitatiE independenta

Modelul testat, care urmareste regimul de pornire al masinii asincrone, este prezentat in Fig.5.26.

 

Fig. 5.26. Model pentru testarea MCCEI.Partile principale ale modelului din Fig.5.26 sunt reprezentate de modelul puntii PWM si de modelul masinii MCCEI. Fata de prezentarile din capitolul 4, modelul de punte este identic. Modelul MCCEI necesita specializari pentru utilizarile ulterioare. Astfel:

− nu se mai utilizeza traductoarele de curent de indus si de viteza rotorica;

− subansamblul "Decuplare" trebuie inlocuit, deorece este specializat pe cazul cuplului de sarcina constant (Tl=constant). Pentru noua situatie in care cuplul de sarcina este o functie arbitrara de timp se utilizeaza functia speciala "Sfunction", proprie programului MATLAB. Numele adoptat pentru aceasta functie poate fi de exemplu "Sfundec", care necesita scrierea fisierului Sfundec.m, prezentat in continuare:

function [sys,x0,str,ts] = Sfundec(t,x,u,flag)

switch flag

case 0 % Initializarea sys =[0,0,2,2,0,1,1]

sys = [0, % numarul de stari continui

0, % numarul de stari discrete

2, % numarul de iesiri

2, % numarul de intrari

0, % rezervare, trebuie sa fie zero

1, % steguletul de introducere

1]; % numar de tipuri de essntioane a variabilei timp

x0 = [];

str = [];

ts = [0 0]; % perioada esantionarii: [perioada, offset]

case 1 % Provenienta

sys = u;

case 2 % Stari dicrete actualizate

sys = []; % fara operatie

case 3

Iscm=u(1,1);

Tlpkv=u(2,1);

if abs(Iscm) <= Tlpkv

Crt=0;

else

Crt=abs(Iscm)-abs(Tlpkv);

end;

Crt=Crt*sign(Iscm);

Crt1=sign(Crt)*abs(Iscm);

Crt2=Tlpkv*sign(Crt);

y(1)=Crt1-Crt2;

y(2)=abs(Tlpkv)*sign(Iscm);

sys = y;

case 9 % Finis

sys = []; % fara operatie

otherwise

error(['unhandled flag = ',num2str(flag)]);

end

Noua forma a modelului este prezentata in Fig.5.27.

 

Fig. 5.27. Model MCCEI adaptat pentru cuplu de saecina variabil.

Testele efectuate valideaza modelul prin formele de unda,ridicate pentru pornire la ua=const, observate pe figurile 5.28 5.31.

Fig. 5.28. Curentul ia si tensiunea ua ale MCCEI.

Fig. 5.29. Viteza mecanica si cuplul de sarcina Tl (Nm).

Fig. 5.30. Puterea electrica absorbita la pornirea MCCEI.

Fig. 5.31. Puterea mecanica debitata la pornirea MCCEI.

Pentru regimuri cu sacina variabila, Tl=Tl(t),se construieste modelul din Fig.5.32.

Fig. 5.32. Model pentru obtinerea caracteristicii mecanice a MCCEI.

In scopul obtinerii caracteristicii mecanice se editeaza programul de mai jos, denumit conventional mcceidat.m. Lansarea acestui program la simulare (vezi instructiunea ─ [t,x,y]=sim('MCCEI') ), permite transimuterea, prin porturile de iesire 1 si 2, a datelor preluate de programul mcceidat.m cu ajutorul carora se traseza caracteristica mecanica din Fig.5.33.

clear all;

close all;

Rs=[0.9,1,1.15,2,4,10,100,10000];

om1=pi*50;

kv=1.8805;

ra=0.1470;

uan=220;

Mscm=uan*kv/ra;

np=8;

for ip=1:np;

R=Rs(np+1-ip);

[t,x,y]=sim('MCCEI');

viteza=y(:,1);

cuplu=y(:,2);

om2=viteza(size(t));

Om2=om2(1);

m=cuplu(size(t));

M=m(1);

pel=putere(size(t));

P=pel(1);

Y(ip)=M;

X(ip)=Om2;

end

h=figure;

for j=1:np

plot(X(j),Y(j),'*g')

hold on

end

plot(X,Y);

grid;

xlabel('Cuplu [Nm]'),ylabel('Viteza [rpm]');

Title('Caracteristica mecanica');

%----- ----- --------- ----- -------END----- ----- ----------------

Fig.5.34 reproduce variatia vitezei mecanice a MCCEI pentru variatii de cuplu.

Fig. 5.33. Caracteristica mecanica a MCCEI.

Fig. 5.34. Viteza mecanica a MCCEI.la variatia de cuplu

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.