Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » tehnologie » electronica electricitate
TESTAREA MODELULUI MASINII DE CURENT CONTINUU CU EXCITATIE INDEPENDENTA

TESTAREA MODELULUI MASINII DE CURENT CONTINUU CU EXCITATIE INDEPENDENTAtestaREA MODELULUI MASINII de curent continuu cu excitatiE independenta

Modelul testat, care urmareste regimul de pornire al masinii asincrone, este prezentat in Fig.5.26.

 

Fig. 5.26. Model pentru testarea MCCEI.Partile principale ale modelului din Fig.5.26 sunt reprezentate de modelul puntii PWM si de modelul masinii MCCEI. Fata de prezentarile din capitolul 4, modelul de punte este identic. Modelul MCCEI necesita specializari pentru utilizarile ulterioare. Astfel:

− nu se mai utilizeza traductoarele de curent de indus si de viteza rotorica;

− subansamblul „Decuplare” trebuie inlocuit, deorece este specializat pe cazul cuplului de sarcina constant (Tl=constant). Pentru noua situatie in care cuplul de sarcina este o functie arbitrara de timp se utilizeaza functia speciala „Sfunction”, proprie programului MATLAB. Numele adoptat pentru aceasta functie poate fi de exemplu „Sfundec”, care necesita scrierea fisierului Sfundec.m, prezentat in continuare:

function [sys,x0,str,ts] = Sfundec(t,x,u,flag)

switch flag

case 0 % Initializarea sys =[0,0,2,2,0,1,1]

sys = [0, % numarul de stari continui

0, % numarul de stari discrete

2, % numarul de iesiri

2, % numarul de intrari

0, % rezervare, trebuie sa fie zero

1, % steguletul de introducere

1]; % numar de tipuri de essntioane a variabilei timp

x0 = [];

str = [];

ts = [0 0]; % perioada esantionarii: [perioada, offset]

case 1 % Provenienta

sys = u;

case 2 % Stari dicrete actualizate

sys = []; % fara operatie

case 3

Iscm=u(1,1);

Tlpkv=u(2,1);

if abs(Iscm) <= Tlpkv

Crt=0;

else

Crt=abs(Iscm)-abs(Tlpkv);

end;

Crt=Crt*sign(Iscm);

Crt1=sign(Crt)*abs(Iscm);

Crt2=Tlpkv*sign(Crt);

y(1)=Crt1-Crt2;

y(2)=abs(Tlpkv)*sign(Iscm);

sys = y;

case 9 % Finis

sys = []; % fara operatie

otherwise

error(['unhandled flag = ',num2str(flag)]);

end

Noua forma a modelului este prezentata in Fig.5.27.

 

Fig. 5.27. Model MCCEI adaptat pentru cuplu de saecina variabil.

Testele efectuate valideaza modelul prin formele de unda,ridicate pentru pornire la ua=const, observate pe figurile 5.28 ÷ 5.31.

Fig. 5.28. Curentul ia si tensiunea ua ale MCCEI.

Fig. 5.29. Viteza mecanica si cuplul de sarcina Tl (Nm).


Fig. 5.30. Puterea electrica absorbita la pornirea MCCEI.

Fig. 5.31. Puterea mecanica debitata la pornirea MCCEI.

Pentru regimuri cu sacina variabila, Tl=Tl(t),se construieste modelul din Fig.5.32.

Fig. 5.32. Model pentru obtinerea caracteristicii mecanice a MCCEI.

In scopul obtinerii caracteristicii mecanice se editeaza programul de mai jos, denumit conventional mcceidat.m. Lansarea acestui program la simulare (vezi instructiunea ─ [t,x,y]=sim('MCCEI') ), permite transimuterea, prin porturile de iesire 1 si 2, a datelor preluate de programul mcceidat.m cu ajutorul carora se traseza caracteristica mecanica din Fig.5.33.

clear all;

close all;

Rs=[0.9,1,1.15,2,4,10,100,10000];

om1=pi*50;

kv=1.8805;

ra=0.1470;

uan=220;

Mscm=uan*kv/ra;

np=8;

for ip=1:np;

R=Rs(np+1-ip);

[t,x,y]=sim('MCCEI');

viteza=y(:,1);

cuplu=y(:,2);

om2=viteza(size(t));

Om2=om2(1);

m=cuplu(size(t));

M=m(1);

pel=putere(size(t));

P=pel(1);

Y(ip)=M;

X(ip)=Om2;

end

h=figure;

for j=1:np

plot(X(j),Y(j),'*g')

hold on

end

plot(X,Y);

grid;

xlabel('Cuplu [Nm]'),ylabel('Viteza [rpm]');

Title('Caracteristica mecanica');

%----- ----- --------- ----- -------END----- ----- ----------------

Fig.5.34 reproduce variatia vitezei mecanice a MCCEI pentru variatii de cuplu.

Fig. 5.33. Caracteristica mecanica a MCCEI.

Fig. 5.34. Viteza mecanica a MCCEI.la variatia de cuplu

loading...
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE CLASA: a X a EDUCATIE MUZICALA - OPERA IN GERMANIA SI RUSIA
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani Limba si comunicare - Strugurele, de Maria Gaitan
 Proiect instalatii electrice - Sa se proiecteze instalatia electrica si de forta a unei microintreprinderi la alegerea studentului
 PROIECT - Ingineria reglarii automate - sistemul de reglare automata a unei actionari cu motor electric

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 Lucrare de licenta educatie fizica si sport - studiu asupra imbunataȚirii motricitaȚii in lectia de educatie fizica la clasele a v-a de la &
 Lucrare de licenta ecologie si protectia mediului - aspecte ecologice privind fauna de orthoptere si mantide din parcul national muntii macinului
 LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT INFORMATICA - GESTIONAREA STOCULUI UNEI FARMACII
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 Evidenta a clientilor dar si a serviciilor in Visual Fox pro 9 - Lucrare de atestat
 Lucrare atestat Tehnician in turism - CALITATEA SERVICIILOR TURISTICE
PROIECT Electronica Aplicata - SISTEM DE ACHIZITIE DE DATE CU SENZOR 1-WIRE
Etajele de iesire cu tact dublu
Restabilirea tensiunii in circuite de curent continuu
Termocentralele clasice
Notiuni si legi fundamentale in electrotehnica
Alegerea motoarelor electrice de actionare
Masurarea circuitelor ale traductoarelor inductive
Proiect Circuite Logice si Comenzi Secventiale II
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu