Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » electronica electricitate
TESTAREA MODELULUI MASINII DE CURENT CONTINUU CU EXCITATIE INDEPENDENTA

TESTAREA MODELULUI MASINII DE CURENT CONTINUU CU EXCITATIE INDEPENDENTA
testaREA MODELULUI MASINII de curent continuu cu excitatiE independenta

Modelul testat, care urmareste regimul de pornire al masinii asincrone, este prezentat in Fig.5.26.

 

Fig. 5.26. Model pentru testarea MCCEI.Partile principale ale modelului din Fig.5.26 sunt reprezentate de modelul puntii PWM si de modelul masinii MCCEI. Fata de prezentarile din capitolul 4, modelul de punte este identic. Modelul MCCEI necesita specializari pentru utilizarile ulterioare. Astfel:

− nu se mai utilizeza traductoarele de curent de indus si de viteza rotorica;

− subansamblul "Decuplare" trebuie inlocuit, deorece este specializat pe cazul cuplului de sarcina constant (Tl=constant). Pentru noua situatie in care cuplul de sarcina este o functie arbitrara de timp se utilizeaza functia speciala "Sfunction", proprie programului MATLAB. Numele adoptat pentru aceasta functie poate fi de exemplu "Sfundec", care necesita scrierea fisierului Sfundec.m, prezentat in continuare:

function [sys,x0,str,ts] = Sfundec(t,x,u,flag)

switch flag

case 0 % Initializarea sys =[0,0,2,2,0,1,1]

sys = [0, % numarul de stari continui

0, % numarul de stari discrete

2, % numarul de iesiri

2, % numarul de intrari

0, % rezervare, trebuie sa fie zero

1, % steguletul de introducere

1]; % numar de tipuri de essntioane a variabilei timp

x0 = [];

str = [];

ts = [0 0]; % perioada esantionarii: [perioada, offset]

case 1 % Provenienta

sys = u;

case 2 % Stari dicrete actualizate

sys = []; % fara operatie

case 3

Iscm=u(1,1);

Tlpkv=u(2,1);

if abs(Iscm) <= Tlpkv

Crt=0;

else

Crt=abs(Iscm)-abs(Tlpkv);

end;

Crt=Crt*sign(Iscm);

Crt1=sign(Crt)*abs(Iscm);

Crt2=Tlpkv*sign(Crt);

y(1)=Crt1-Crt2;

y(2)=abs(Tlpkv)*sign(Iscm);

sys = y;

case 9 % Finis

sys = []; % fara operatie

otherwise

error(['unhandled flag = ',num2str(flag)]);

end

Noua forma a modelului este prezentata in Fig.5.27.

 

Fig. 5.27. Model MCCEI adaptat pentru cuplu de saecina variabil.

Testele efectuate valideaza modelul prin formele de unda,ridicate pentru pornire la ua=const, observate pe figurile 5.28 ÷ 5.31.

Fig. 5.28. Curentul ia si tensiunea ua ale MCCEI.

Fig. 5.29. Viteza mecanica si cuplul de sarcina Tl (Nm).
Fig. 5.30. Puterea electrica absorbita la pornirea MCCEI.

Fig. 5.31. Puterea mecanica debitata la pornirea MCCEI.

Pentru regimuri cu sacina variabila, Tl=Tl(t),se construieste modelul din Fig.5.32.

Fig. 5.32. Model pentru obtinerea caracteristicii mecanice a MCCEI.

In scopul obtinerii caracteristicii mecanice se editeaza programul de mai jos, denumit conventional mcceidat.m. Lansarea acestui program la simulare (vezi instructiunea ─ [t,x,y]=sim('MCCEI') ), permite transimuterea, prin porturile de iesire 1 si 2, a datelor preluate de programul mcceidat.m cu ajutorul carora se traseza caracteristica mecanica din Fig.5.33.

clear all;

close all;

Rs=[0.9,1,1.15,2,4,10,100,10000];

om1=pi*50;

kv=1.8805;

ra=0.1470;

uan=220;

Mscm=uan*kv/ra;

np=8;

for ip=1:np;

R=Rs(np+1-ip);

[t,x,y]=sim('MCCEI');

viteza=y(:,1);

cuplu=y(:,2);

om2=viteza(size(t));

Om2=om2(1);

m=cuplu(size(t));

M=m(1);

pel=putere(size(t));

P=pel(1);

Y(ip)=M;

X(ip)=Om2;

end

h=figure;

for j=1:np

plot(X(j),Y(j),'*g')

hold on

end

plot(X,Y);

grid;

xlabel('Cuplu [Nm]'),ylabel('Viteza [rpm]');

Title('Caracteristica mecanica');

%----- ----- --------- ----- -------END----- ----- ----------------

Fig.5.34 reproduce variatia vitezei mecanice a MCCEI pentru variatii de cuplu.

Fig. 5.33. Caracteristica mecanica a MCCEI.

Fig. 5.34. Viteza mecanica a MCCEI.la variatia de cupluPolitica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
PROIECT DE LECTIE CLASA A II-A, Educatie plastica, Tehnica marmorata
PROIECT DIDACTIC 5-7 ani activitate matematica - „Cum este si cum nu este aceasta piesa”
Proiect Circuite Digitale
Organizarea si conducerea procesului tehnologic proiectat

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
Spatiul romanesc, intre diplomatie si conflict in Evul Mediu
Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
Lucrare de diploma Facultatea de Textile – Pielarie - Tehnologia confectiilor din piele si inlocuitori - PROIECTAREA CONSTRUCTIV TEHNOLOGICA A UNUI PR

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
Lucrare de licenta educatie fizica si sport - sistemul de selectie in jocul de handbal pentru copii de 10-11 ani in concordanta cu cerintele handbalul
Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
Lucrare atestat informatica - „administrarea gradinii botanice”
Lucrare atestat Tehnician operator tehnica de calcul - Sursa de tensiune cu tranzistoare npn
ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia

PROIECT Electronica Aplicata - SISTEM DE ACHIZITIE DE DATE CU SENZOR 1-WIRE
Etajele de iesire cu tact dublu
Restabilirea tensiunii in circuite de curent continuu
Termocentralele clasice
Notiuni si legi fundamentale in electrotehnica
Alegerea motoarelor electrice de actionare
Masurarea circuitelor ale traductoarelor inductive
Proiect Circuite Logice si Comenzi Secventiale IITermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu