Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » tehnica mecanica
Calculul procesului de comprimare

Calculul procesului de comprimare


Calculul procesului de comprimare

Prin comprimare se urmareste:

1) Sporirea randamentului termic al motorului prin comprimarea prealabila a fluidului motor;

2) Permiterea aprinderii combustibilului;

3)Generarea miscarii organizate a fluidului motor in camera de ardere, fapt important pentru realizarea turatiilor ridicate.

Calculul procesului de comprimare are drept scop determinarea starii fluidului motor din cilindru (presiunea din cilindru p, temperatura T, volumul V) si a starii amestecului initial in momentul declansarii scanteii (punctul c'), in momentul declansarii arderii (punctul d), la finele cursei de comprimare (punctul c''), in momentul inchiderii supapei SA (punctul a).Fig.

1 Alegerea parametrilor de calcul

Pentru calculul procesului de comprimare trebui adoptate marimile initiale:

Tabelul 1

Nr.crt.

Denumirea marimii

Simbol

UM

Domeniul de valori

Valoarea adoptata

Exponentul politropic al comprimarii

mc

Presiunea la sfarsitul admisiei

pa

MPa

Temperatura la sfarsitul admisiei

Ta

K

Unghiul de intarziere la ISA

iISA

°RAC

Unghiul de avans la declansarea scanteii/injectiei

s

°RAC

Unghiul de inceput al arderii rapide

d

°RAC

2 Determinarea marimilor de stare in punctele caracteristice ale cursei de comprimare

Pozitia pistonului intr-un punct corespunzator unghiului al manivelei in cursa de comprimare se determina cu relatia:

xp=r[(1-cos)+(/4)· (1-cos2)] [mm] (1)

pozitie masurata fata de pmi,

cu

- raportul dintre raza manivelei si lungimea bielei

r=44,25 mm raza manivelei.

unghiul de rotatie al manivelei

Volumul gazelor corespunzatoare acestei pozitii a pistonului este:

(2)

cu Vc=49,44 cm3 - volumul camerei de ardere

D=92 mm - alezajul cilindrului

Cunoscand ca procesul de comprimare decurge politropic, cu exponentul politropic mc, rezulta ca presiunea si temperatura gazelor intr-un punct oarecare x se calculeaza cu relatiile:

(3)

(4)

unde Va=638 cm3

pa=0,0776 Mpa

Ta=344 K

parametrii de stare corespunzatori sfarsitului cursei de admisie (punctul a)

Cu ajutorul relatiilor de mai sus  valorile obtinute in punctele caracteristice sunt prezentate in tabelul urmator:

Tabelul 2

Punctul

V

p

T

°RAC

cm3

MPa

K

a'

c'

d

c''

unde:

a'=180+ iISA =180+ 70= 250° RAC - la inchiderea supapei de admisie

c'=360- s =360- 40= 320° RAC - la declansarea scanteii

d=351° RAC- la declansarea arderii

c''=360° RAC - la sfarsitul cursei de comprimare.

3. Calculul politropei de comprimare prin puncte

Politropa de comprimare se reprezinta grafic prin puncte ale caror parametrii se calculeaza cu relatiile (2), (3), (4) introduse intr-un fisier din programul Microsoft Exel, obtinem un tabel care va fi aratat la Capitolul 6. Calculul procesului de destindere', cu ajutorul caruia se vor trasa diagramele p = f(v) si p = f().

4 Calculul duratei procesului de comprimare

Intinderea unghiulara a procesului de comprimare este:

c=c'-a'=320-250=70 °RAC (6)

Timpul de comprimare este

tc c/6n=70/6·5600=2,083 ms (7)

Intinderea liniara a procesului de comprimare este:

xpc=r[(1-cos c)+(/4)· (1-cos2c)] (8)

= 44,25[(1-cos70)+(1/4·3,37)(1-cos2·70)]=34,91 mm

Procentul din cursa pistonului corespunzator desfasurarii este:

pc=(S-xpc)/S·100=(88,5-34,91)/88,5·100=60,55% (9)

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.