Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » tehnica mecanica
Productivitatea masinilor de constructii

Productivitatea masinilor de constructii


PRODUCTIVITATEA MASINILOR DE CONSTRUCTII

Productivitatea teoretica

Productivitatea teoretica Pt serveste la aprecierea calitativa a masinii :

, [UM/ora]

L - lungimea sectorului de lucru ; L=300m

Tc - durata ciclului (exprimat in minute).

[min]

in care: T1 - timpul de compactat;

T2 - timpul de intoarcere;

T3 - timpul pierdut pe ciclu;

Calculul productivitatii teoretice Pt :

lc - latimea compactorului = 985m

T1 = l1/v1

l1- drumul parcurs de utilaj in timpul compactarii

v1- viteza de deplasare=600m/h

T1=300/600=0.5 min

T2 = l2/v2

l2- drumul parcurs de utilaj la intoarcere

v2- viteza de deplasare

T2=(5,4.2+5,69)/43,33=0,38 min

T3 = 0,30 min

s -suprapunerea fasiilor, in m

hc- grosimea stratului pt. Compactare=0.2

n - nr. de treceri

, m3/ora

Productivitatea tehnica

Productivitatea tehnica PT reprezinta cantitatea de productie realizata de masina in timp de o ora de functionare continua in conditiile unui material real si cu organizarea perfecta a lucrului.

Vom considera productivitatea tehnica reala =

Productivitatea de exploatare

Productivitatea de exploatare PE este folosita pentru evaluarea capacitatii orare reale de productie a masinilor si pentru calculul normei de timp a acestora.

Exprimarea matematica a productivitatii de exploatare este:

[UM/ora]

in care: PT - productivitatea tehnica, in UM/ora;

m - numarul de coeficienti care influenteaza utilizarea timpului de lucru; - coeficienti care influenteaza marimea productivitatii prin modificarea ciclului de lucru sau a timpului efectiv de lucru.

Coeficientii care influenteaza marimea productivitatii prin modificarea ciclului de lucru sau a timpului efectiv de lucru utilizati la calculul compactoarelor:

Calculul productivitatii de exploatare PE :Kh 0.99 (altitudine de 1000m)

Km = 0,80 (mecanic categoria 3)

Kn 1 (pamant coeziv)

Kt = 1 (organizare tehnologica buna)

Kv = 1 (lucrul la lumina zilei)

m3/ora

Norma de timp a utilajelor

Norma de timp a utilajului reprezinta timpul mediu normat (de lucru efectiv) necesar unei masini pentru efectuarea unei cantitati de lucrare egala cu unitatea de masura reprezentativa UMR.

Pentru autoincarcatoare UMR = 100 m3

Matematic Ntu se exprima sub forma:

Ntu = NUM/PE [ore/UMR]

in care: NUM - coeficientul de transformare a UM in UMR egal cu numarul de unitati de masura naturale UM cuprinse in unitatea de masura reprezentativa UMR;

PE - productivitatea de exploatare.

Calculul Ntu :

NUM =100 m3 /m3 =100

Ntu = 100/11.31= 8.84 ore/UMR

Norme de deviz pe utilaje

Pentru exprimarea necesarului specific de ore utilaj pe articole de deviz, la executarea lucrarilor de constructii, se folosesc normele de deviz ale utilajelor.

Norma de deviz pe tipodimensiuni de utilaje

Calculul normei de deviz se face cu ajutorul relatiei:

ore/UMR,

in care:

Ndu - norma de deviz pe tipodimensiunea de utilaj aleasa;

PT - productivitatea tehnica;

Km - factor de corectie ce caracterizeaza gradul de calificare a mecanicului;

Kt - factor de corectie ce caracterizeaza tehnologia de lucru;

Kol - factor de corectie pentru conditiile de organizare si de lucru;

Kdo - coeficient de disponibilitate operationala a utilajului.

Calculul normei de deviz :

NUM =100 m3 /m3 =100

PT = 16.2 m3/ora

Km = 0,80 (mecanic categoria 3)

Kt = 0,84 (organizare tehnologica buna)

Kol = 0,75 (conditii de organizare si de lucru bune)

Kdo = 0,85 (stare buna utilaj)

ore/UMR,

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.