Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » tehnica mecanica
- Studiu tehnico - economic privind constructia produsului P, procesul tehnologic de fabricare a reperului

- Studiu tehnico - economic privind constructia produsului P, procesul tehnologic de fabricare a reperului


Tema proiectului

Studiu tehnico - economic privind constructia produsului P, procesul tehnologic de fabricare a reperului R si proiectarea echipamentului tehnologic E,

P: .instalatie ungere...

R: .reductie......

E: ............

Date initiale generale

Programa de productie: 5000 buc/anUnitatea de productie: S.C. Faur S.A.

Obiectiv principal: introducerea unei noi tehnologii

Fond real de timp: 255x1x8 = 2040 ore/an

Cerinta economica: cost minim de fabricatie.

Analiza constructiva functional - tehnologica

Schite constructive ale produsului si reperului

Schita reperului " Reductie" se prezinta in fig 2.2, unde Sk , k = 1, 2, .. sunt suprafete definitorii

Caracteristici constructive prescrise reperului

a.     Caracteristicile suprafetelor

Caracteristicile principale ale suprafetelor Sk se prezinta in tabelul 2.1

Tabelul 2.1

 

Sk

Forma

Dimensiuni

Rugozitate

Toleranta

de forma

Pozitia

reciproca

Alte conditii

(duritate, acoperiri de protectie etc.)

 

S1

plana

12 0+0.06x12x35

260 HB zincare

 

S2

profilata

Φ44/2x60˚

260 HB zincare

 

S3

elicoidala

M35x4,5

260 HB zincare

 

S4

cilindrica

Φ32x4,5

260 HB zincare

 

S5

conica

4,5x30˚

260 HB zincare

 

S6

plana

260 HB zincare

 

S7

plana

260 HB zincare

 

S8

cilindrica

Φ16x48

260 HB zincare

 

S9

plana

260 HB zincare

 

S10

conica

2x45˚

260 HB zincare

 

S11

elicoidala

M80

260 HB zincare

 

S12

conica

2x45˚

260 HB zincare

 

S13

cilindrica

Φ60-0,06-0,02x16

260 HB zincare

 

S14

conica

1x45˚

260 HB zincare

 

S15

plana

260 HB zincare

 

S16

elicoidala

M48x2

260 HB zincare

 

S17

profilata

Φ60/ Φ60x10˚

260 HB zincare

 

S18

plana

260 HB zincare

 

S19

plana

21x26,6

260 HB zincare

 

S20

plana

21x26,6

260 HB zincare

 

S21

cilindrica

Φ65x4

260 HB zincare

 

S22

profilata

Φ56/ Φ65x60˚

260 HB zincare

Simbol

Descriere

m

mijlocie

b.    Caracteristici de material prescrise

Piesa analizata este confectionata dintr-un otel aliat constructiei de masini STAS 791 - 88 marca 40Cr10.

In tabelul 9.17[6] este prezentata compozitia chimica a materialului.

Marca

otelului

Calitatea

Compozitia chimica %

C

Mn

S

P

Cr

Ni

Mo

Alte elemente

40Cr10

0,35

max 0,035

max 0,025

Si=0,20..0,45

Al=0,70..1,10

S

X

max 0,025

XS

In tabelul 9.18[6] sunt prezentate caracteristicile mecanice

Marca otelului

Diametrul probei de tratament termic de referinta

Felul tratamen-tului termic

Caracteristici mecanice

Limita de curgere Rpo,z [N/mm2min]

Rezistenta la rupere Rm, N/ mm2

Alungirea la rupere A5%, min

Gatuirea la rupere Z, %min

Rezilienta KCU 300/2 J/cm2min

Energia de rupere J,min

Duritatea Brinell in stare necoapta HB max

40Cr10

CR

min 980

CR - calire - revenire inalta

In tabelul 9.20 sunt prezentate tratamentele termice aplicate materialului.

Marca otelului

Recoacere de inmuiere

Normalizare

Cementare

Calire I

Recoacere intermediara

Calire II

Revenire

Temperatura C

Mediul de racire

Temperatura C

Mediul de racire

Temperatura C

Mediul de racire

Temperatura C

Mediul de racire

Temperatura C

Mediul de racire

Temperatura C

Mediul de racire

Temperatura C

Mediul de racire

40Cr10

C

aer

u

a;u

c.     Masa reperului

Acasta se identifica din desenul de executie al piesei.

Astfel : m = 0,900 kg

d.    Clasa de piese

Avand in vedere forma de gabarit, forma si pozitia suprafetelor componente, se apreciaza ca reperul face parte din clasa "Arbori".

Tehnologicitatea constructiei reperului

a.     Gradul de unificare a elementelor constructive (λe)

unde: este numarul dimensiunilor diferite, iar numarul total al elementelor.

Se analizeaza urmatoarele grupe principale de caracteristici geometrice, dupa cum urmeaza

suprafete filetate

canale

tesituri

Gradul mediu de unificare constructiva este

b.    Concordanta dintre caracteristicile constructive prescrise si cele impuse de rolul functional/tehnologic

Gradul de concordanta dintre caracteristicile constructive (CC) prescrise si cele impuse de rolul functional/tehnologic, este:

unde: Cc este numarul CC prescrise care sunt in concordanta cu cele impuse de cerintele functional - tehnologice, iar ct - numarul total al CC prescrise.

Analiza caracteristicilor prescrise produsului si reperului considerat prin proiectul initial a reliefat ca j caracteristici prescrise reperului nu sunt in concordanta cu cele impuse de cerintele functional - tehnologice. Astfel, initial, este

S-au propus urmatoarele modificari:

prescrierea tolerantei 0,06 pentru suprafata S1

prescrierea tolerantei 0,04 pentru suprafata S13

prescrierea rugozitatii 3,2 pentru suprafatele filetate

prescrierea rugozitatii 3,2 pentru suprafata S13

prescrierea rugozitatii 6,3 pentru suprafaia S1

Dupa operarea modificarilor propuse: = 1 .

c.     Conditii de tehnologicitate impuse de unificarea constructiva

Din punct de vedere al conditiei principale impuse de unificarea constructiva, respectiv numar minim posibil al dimensiunilor elementelor constructive (v, ), se apreciaza ca aceasta este acceptabila.

d.    Conditii de tehnologicitate impuse de procedeele tehnologice

Conditiile de tehnologicitate impuse de procedeele tehnologice de fabricare sunt prezentate in tabelul 2.6.

Nr. crt.

Conditie

Grad de satisfacere (da sau nu)

Forma de gabarit sa prezinte axe sau plane de simetrie care dupa caz sa fie utilizate pentru definirea planului (planelor) de separatie asociate semimatritelor

DA

Anumite elemente constructive (imbinari, racordari, grosimi de pereti) de dimensiuni l sa indeplineasca conditia l≥lmin sau/si l≤lmax, unde lmin, lmax - valori limita impuse de procedeul tehnologic

DA

Forma sau pozitia unor suprafete sa fie astfel incat sa prezinte inclinari in raport cu planul (planurile) de separatie a semimatritelor pentru a permite indepartarea usoara a semifabricatului din semimatrite

DA

Alezajele sa fie patrunse pentru a permite rezemarea miezurilor la ambele extremitati

DA

Elementele constructive de rezistenta sa fie "pline" (sau tubulare) pentru a evita utilizarea de miezuri

DA

Suprafetele de intindere mare sa fie intrerupte prin canale sau denivelari

DA

Trecerile dintre anumite suprafete cilindrica - plana de precizie ridicata sa fie sau nu sub forma de degajare (canale) in functie de cerintele functionale si/sau de cerinta impusa de procedeul tehnologic de prelucrare

DA

Forma si pozitia bisajelor, gaurilor sau locasurilor sa fie astfel incat sa conduca la un numar minim de pozitii ale piesei sau sculei in timpul operatiei, la acces usor al sculelor in zona de prelucrare etc.

DA

Forma si pozitiile suprafetelor sa fie astfel incat sa permita prinderi simple si sigure in timpul operatiilor

DA

Semifabricare si prelucrari

Semifabricare

Se cunosc:

materialul prescris 40Cr10, forma si dimensiunile prescrise, programa de productie data: 5000 buc/an.

caracteristicile semifabricatelor, metodelor si procedeelor de semifabricare

Avand in vedere considerentele de mai sus, se adopta doua variante tehnic - acceptabile de semifabricare prezentate in tabelul 3.1.

Var.

Semifabricat

Metoda de semifabricare

Procedeul de semifabricare

I

Semifabricat cu adaosuri de prelucrare relativ mici ↔ SF1 fig. 3.1.

deformare la cald

matritare pe masini de forjat verticale

II

Semifabricat cu adaosuri de prelucrare relativ mari ↔ SF2 fig. 3.2.

laminare

debitare din bara laminata

Desenele semifabricatelor SF1 si SF2 se prezinta pe paginile urmatoare.

Prelucrari

Se cunosc:

caracteristicile geometrice - forma, dimensiunile, pozitia - prescrise suprafetelor (vezi desen reper), materialul prescris 40Cr10, programa deproductie 5000 buc/an

caracteristicile diferitelor procedee de prelucrare - prin deformare plastica la rece, aschiere, electroeroziune etc.

Avand in vedere considerentele de mai sus, pentru fiecare suprafata sau grup de suprafete similare, s-au stabilit cite 2 variante tehnic - acceptabile privind succesiunea de prelucrari necesare (daca nu este posibil, o varianta), care se prezinta in tabelul 3.4.

Sk

Var.

Prelucrari

S1

I

Frezare

S2

I

Strunjire degrosare

S3,  S11, S16

I

Strunjire degrosare

Strunjire semifinisare

Filetare

S4

I

Strunjire degrosare

S5

I

Strunjire degrosare

S6

I

Strunjire degrosare

S7

I

Strunjire degrosare

S8

I

Gaurire

S9, S18

I

Strunjire degrosare

S10,S12,S14

I

Strunjire degrosare

S13

I

Strunjire degrosare

Strunjire semifinisare

Strunjire finisare

S15

I

Strunjire degrosare

S17

I

Strunjire degrosare

S19,S20

I

Frezare

S21

I

Strunjire degrosare

S22

I

Strunjire degrosare

S23

I

Strunjire degrosare

S24

I

Strunjire degrosare

II

Adaugare conica

S25

I

Strunjire degrosare

II

Adancire

Structura procesului tehnologic de fabricare

Structura preliminara

Se cunosc:

caracteristicile semifabricatelor SF1 si SF2

prelucrarile necesare

caracteristici ale suprafetelor (vezi desen reper) si programa de productie

principiile si restrictiile privind determinarea structurii proceselor tehnologice

elementele definitorii ale "structurii preliminare"

Avand in vedere considerentelede mai sus, s-a efectuat gruparea prelucrarilor necesare si a altor activitatilor tehnologice complementare necesare, in operatii principale si, respectiv, operatii complementare, in doua variante, s-au determinat celelalte elemente de definire a structurii preliminare a procesului tehnologic de fabricare si, corespunzator, se prezinta mai joi cele 2 variante de proces tehnologic de fabricare in structura preliminara PT1 si PT2.

Structura detaliata

Structura detaliata a fiecarei variante de proces/sistem tehnologic s-a determinat prin dezvoltarea elementelor structurale preliminare si prin includerea celorlalte elemente definitorii, dupa cum urmeaza.

Nomenclatorul, fazele si schemele de orientare - fixare asociate operatiilor

a.          Nomenclatorul operatiilor.

La fiecare varianta de proces tehnologic, PT1, PT2, s-au stabilit operatiile complementare si, corespunzator, nomenclatorul operatiilor, care se prezinta in tabelul 4.2.1.

Tabelul 4.2.1.

PT1

PT2

Matritare

10. Strunjire I

15. Control

20. Strunjire II

25. Control

30. Frezare I

40. Frezare II

50. Tratament termic

60. Zincare

70. Spalare

80. Control final

90. Conservare - depozitare

Debitare

Strunjire I (degrosare)

Strunjire II (degrosare)

Control

Strunjire III (finisare)

Strunjire IV (finisare)

Control

Frezare I

Frezare II

Tratament termic

Zincare

100. Spalare

110. Control final

120. Conservare - depozitare

b.           Fazele si schemele de orientare - fixare.

La fiecare varianta de proces tehnologic PT1, PT2, prin aplicarea metodologiilor specific, s-au determinat fazele si schemele de orientare - fixare (SOF), fiecare dintre acestea intr-o singura varianta - cu exceptia determinarii schemei de orientare - fixare optime la operatia - PT , dupa cum urmeaza:

PT1 Tabelul 4.2.2.

Operatia

Fazele operatiei

Schita operatiei (SOF)

Utilaj si S.D.V.-uri (tip)

00. Matritare

U: masina de forjat

D-S: semimatritare

V: subler

10. Strunjire I

a.   Prindere semifabricat

10.1. Strunjire degrosare contur exterior cu respectarea cotelor

10.2. Strunjire degrosare exterioara

10.3. Strunjire cilindrica exterioara de semifinisare la

10.4. Strunjire cilindrica exterioara de finisare la

10.5. Strunjire contur interior cu respectarea cotelor

10.6. Strunjire cilindrica interioara de semifinisare la

10.7. Gaurire

10.8. Filetare interioara M48x2

b. Desprindere si depunere piesa

Fig. 1

U: strung CNC

S: cutit, burghiu

D: universal

V: subler, calibru filetat

15. Control

20. Strunjire II

a. Prindere semifabricat

20.1. Strunjire degrosare contur exterior cu respectarea cotelor

20.2. Strunjire cilindrica exterioara de semifinisare la

20.3. Strunjire cilindrica exterioara de semifinisare la

20.4. Strunjire conica interioara de degrosare la

20.5. Filetare exterioara M35x1,5

20.6. Filetare exterioara M80

b. Desprindere si depunere piesa

Fig. 2

U: strung CNC

S: cutit

D: universal

V: subler, calibru filetat

25. Control

30. Frezare I

a. Prindere semifabricat

30.1.Frezare canal 

b. Indexare dispozitiv

30.2. Frezare canal 

c. Indexare dispozitiv

30.3. Frezare canal 

d. Desprindere si depunere piesa

Fig. 3

U: masina de frezat

S: freza

D: special

V: subler, calibru

FU1 / P20

40. Frezare II

a. Prindere semifabricat

40.1. Frezare laturi S = 55

b. Desprindere si depunere piesa

Fig. 4

U: masina de frezat

S: freza

D: special

V: subler

50. Tratament termic

60. Zincare

70. Spalare

80. Control final

Conservare - depozitare

PT2 Tabelul 4.2.3.

Operatia

Fazele operatiei

Schita operatiei (SOF)

Utilaj si S.D.V.-uri (tip)

10. Debitare

a. Prindere semifabricat

10.1. Debitare la

b. Desprindere si depunere piesa

Fig. 5

U: masina de debitat

S: panglica ferastrau

D: menghina

V: subler

20. Strunjire I (degrisare)

a. Prindere semifabricat

20.1. Strunjire frontala de degrosare la

20.2. Strunjire cilindrica exterioara de degrosare la

20.3. Strunjire cilindrica exterioara de degrosare la

20.4. Strunjire frontala de degrosare la 4,8

20.5. Strunjire degajare frontala

20.6. Tesire exterioara

20.7. Gaurire

20.8. Strunjire conica interioara de degrosare la

b. Desprindere si depunere piesa

Fig. 6

U: strung frontal

S: cutit, burghiu

D: universal

V: subler

30. Strunjire II (degrosare)

a. Prindere semifabricat

30.1. Strunjire frontala de degrosare la 103,5

30.2. Strunjire cilindrica de exterioara de degrosare la

30.3. Strunjire exterioara de degrosare la

30.4. Strunjire frontala de degrosare la 8

30.5. Strunjire cilindrica exterioara de degrosare la

30.6. Strunjire degajare exterioara

30.7. Strunjire degajare exterioara

30.8. Tesire exterioara (la )

30.9. Tesire exterioara (la )

30.10. Largire

30.11. Strunjire cilindrica interioara de degrosare la

30.12. Strunjire frontala de degrosare la 51

30.13. Tesire interioara

b. Desprindere si depunere piesa

Fig. 7

U: strung frontal

S: cutit, burghiu

D: universal

V: subler

35. Control

40. Strunjire III (finisare)

a. Prindere semifabricat

40.1. Strunjire cilindrica exterioara de semifinisare la

40.2. Strunjire cilindrica exterioara de finisare la 

40.3. Strunjire cilindrica exterioara de semifinisare la

40.4. Filetare interioara M48x2

40.5. Strunjire cilindrica exterioara de semifinisare la

40.6. Filetare interioara M48x2

b. Desprindere si depunere piesa

Fig. 8

U: strung frontal

S: cutit

D: universal

V: subler, caibru filetat

50. Strunjire IV (finisare)

a. Prindere semifabricat

50.1. Strunjire cilindrica exterioara de semifinisare la

50.2. Filetare exterioara M35x1,5

b. Desprindere si depunere piesa

Fig. 9

U: strung frontal

S: cutit

D: universal

V: subler, calibru filetat

55. Control

60. Frezare

a. Prindere semifabricat

60.1. Frezare canal

b. Indexare dispozitiv

c. Indexare dispozitiv

d. Desprindere si depunere piesa

Fig. 10

70. Frezare II

a. Prindere semifabricat

70.1. Frezare laturi S = 55

b. Desprindere si depunere piesa

Fig. 11

80. Tratament termic

90. Zincare

100. Spalare

110. Control final

120. Conservare - depozitare

c.          Determinarea SOF - O pentru operatia 40. Frezare II PT1 si operatia 70. Frezare II PT2.

Date initiale : schita simplificata a operatiei

E1. Identificarea CTO si calculul

CTO:

Rezulta:

BC = A18 ;

Se adopta

Dar 0,12 mm (ISO 2768 mk)

Astfel: 0,06 mm.

E2. EGT si E/M-O/F/R/A

EGT se stabilesc astfel incat BT = BC , respectiv, EGT = A18, A13.

E/M-O = corespund simbolurilor (1),[2],(3),[4].

EF : corespund simbolurilor (5),[4],[6].

E/M-R/A: nu este cazul.

E3 - dimensiuni definitorii ale EO, SOF-TP, ; SOF-TA; SOF-0 .

Dimensiuni definitorii : D2 = .

SOF-TP, , SOF-TA : vezi tabelul 4.2.4. si 4.2.5.

tabelul 4.2.4.

E/M-0

( )

Expresie

jmax

Valoare

tabelul 4.2.5

E/M-O/F

SOF-TP

( )

SOF-TA

X

x

x

X

X

x

x

X

x

x

X

Concluzie : toate cele 3 SOF-TP sunt SOF-TA.

SOF-0

Aceasta se stabileste pe baza criteriului economic.

Astfel, avand in vedere structurile celor 3 SOF-TA si costurile de executie ale E/M-O/F SOF-0 : .

Utilajul si S.D.V.-urile, metodele si procedeele de reglare la dimensiune

a.     Utilajele (U)

Avand in vedere tipurile de utilaje adoptate, continutul operatiilor, precum si dimensiunile de gabarit ale semifabricatului/piesei, pentru fiecare operatie sau grup de operatii se stabilesc utilajele, U, intr+o varianta, dupa cum se prezinta in tabelul 4.2.2.1.

Tabelul 4.2.2.1.

PT

Operatia(iile)

U

Tip

Marca

Turatii(n.), vansuri(s.)/viteze de avans(w.), putere(N), curse, etc.

PT1

10. Strunjire I

20. Strunjire II

Strung

CNC

MT32

CNC

Diametrul de rotire deasupra batiului : 320 mm

Diametrul de rotire deasupra saniei transversale : 150 mm

Alezajul din arborele principal : 50 mm

n (rot/min J = 0..5000 (reglare continua))

N = 7 kw

30. Frezare I

40. Frezare II

Masina de frezat

FU1

1250x325

Dimensiunile mesei : 1250x320 mm

n (rot/min) : 30; 37,5; 47,5; 60; 75; 95; 118; 150; 190; 235; 300; 375; 475; 600; 750; 950; 1180; 1500.

Vslmm/min) : 19; 23,5; 30; 28; 37,5; 60; 75; 95; 118; 150; 190; 235; 300; 375; 475; 600; 750; 950.

Vst(mm/min) : 19; 23,5; 30; 28; 37,5; 60; 75; 95; 118; 150; 190; 235; 300; 375; 475; 600; 750; 950.

Vsv = 0,6*Vsl

N = 7,5 kw

PT2

10. Debitare

Masina de debitat cu panglica fierastrau

ARG 400 PLUS

VS = 16..80 mm/min

V = 37...95 m/min

N : 11 kw

20. Strunjire I

30. Strunjire II

40. Strunjire III

50. Strunjire IV

Strung frontal

SN 250

n[rot/min] : 63; 90; 125; 180; 250; 355; 500; 710; 1000; 1410; 1910; 2800.

Sl (mm/rot) : 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,10; 0,12; 0,14; 0,16; 0,20; 0,24; 0,28; 0,32; 0,40; 0,46; 0,56; 0,64; 0,80; 0,96; 1,12; 1,28; 1,60; 1,92; 2,24.

St (mm/rot) : 0,012; 0,015; 0,018; 0,021; 0,021; 0,024; 0,030; 0,036; 0,042; 0,048; 0,060; 0,072; 0,084; 0,096; 0,12; 0,144; 0,168; 0,192; 0,24; 0,288; 0,336; 0,384; 0,48; 0,516; 0,672.

N = 4,5 kw

60. Frezare I

70. Frezare II

Masina de frezat

FU1 1250x325

Dimensiunile mesei : 1250x320 mm

n (rot/min) : 30; 37,5; 47,5; 60; 75; 95; 118; 150; 190; 235; 300; 375; 475; 600; 750; 950; 1180; 1500.

Vslmm/min) : 19; 23,5; 30; 28; 37,5; 60; 75; 95; 118; 150; 190; 235; 300; 375; 475; 600; 750; 950.

Vst(mm/min) : 19; 23,5; 30; 28; 37,5; 60; 75; 95; 118; 150; 190; 235; 300; 375; 475; 600; 750; 950.

Vsv = 0,6*Vsl

N = 7,5 kw

b.    Dispozitivele port - piesa (DPP)

Avand in vedere schemele de orientare - fixare si caracteristicile specifice ale utilajelor, se stabilesc dispozitivele de prindere a piesei DPP, pentru fiecare operatie sau grup de operatii dupa cum se prezinta in tabelul 4.2.2.2.

Tabelul 4.2.2.2.

PT

Operatia(iile)

DPP

PT1

10. Strunjire I

20. Strunjire II

Universal hidraulic

30. Frezare I

Dispozitiv special DPP-F01.00.

40. Frezare II

Dispozitiv special DPP-F02.00.

PT2

10. Debitare

Menghina cu bacuri prismatice si actionare hidraulica

20. Strunjire I

30. Strunjire II

40. Strunjire III

50. Strunjire IV

Universal 3/160 - II STAS 1655/2-87

60. Frezare I

Dispozitiv special DPP-F01.00.

70. Frezare II

Dispozitiv special DPP-F02.00.

c.     Sculele de prelucrare (S) si dispozitivele port - scule (DPSc)

Avand in vedere tipurile de scle adoptate, continutul fazelor de prelucrare, caracteristicile specifice ale semifabricatului/piesei, precum si caracteristicile specifice ale utilajelor de prelucrare/dispozitivelor port - scule, pentru fiecare faza sau grup de faze de prelucrare, se stabilesc sculele, S, si, corespunzator, dispozitivele port - scule, DPSc, intr-o varianta, dupa cum se prezinta in tabelul 4.2.2.3.

Tabelul 4.2.2.3.

PT1

Operatia

Faza(ele) de prelucrare

S

Fig.

Simbol

Tip

Notare

Alte caracteristici

DPSc

10. Strunjire I

10.1. Strunjire degrosare contur exterior cu respectarea cotelor

S1

cutit

Suport PCLNR 2020 K09 / CNMG 090304 - PM / P30

Η=5; H1=95

(H=95; H1=5)

Suport port-cutit

10.2. Strunjire degrosare exterioara

S2

cutit

Cutit profilat / Rp3

b = 4 mm

10.3. Strunjire cilindrica exterioara de semifinisare la

S3

cutit

Suport PCLNR 2020 K09 / CNMG 090304 - PM / P20

H=95; H1=5

10.4. Strunjire cilindrica exterioara de finisare la

S4

cutit

Suport PCLNR 2020 K09 / CNMG 090304 - PM / P10

10.5. Strunjire contur interior cu respectarea cotelor

S5

cutit

Suport S12M - SCLCR 06 / CNMG 060304 - PM / P30

H=5; H1=95 (H=95; H1=5)

10.6. Strunjire cilindrica interioara de semifinisare la

S6

cutit

Suport S12M - SCLCR 06 / CNMG 060304 - PM / P20

H=95; H1=5

10.7. Gaurire

S7

burghiu

Burghiu 16 STAS 575 - 80 / Rp 4

2H=118

Tip bucsa

10.8. Filetare interioara M48x2

S8

cutit

Suport R166.4KF - 16 - 16 / R166.OL - 16MM01 - 200 / P20

ε=60

Suport port-cutit

20. Strunjire II

20.1. Strunjire degrosare contur exterior cu respectarea cotelor

S1

Suport port-cutit

20.2. Strunjire cilindrica exterioara de semifinisare la

S3

20.3. Strunjire cilindrica exterioara de semifinisare la

S3

20.4. Strunjire conica interioara de degrosare la

S5

20.5. Filetare exterioara M35x1,5

S9

Cutit

Suport R166.4FG - 1616 - 16 / R166.OG - 16MM01 - 150 / P20

20.6. Filetare exterioara M80

S10

Cutit

Suport R166.4FG - 1616 - 16 / R166.OG - 16MM01 - 450 / P20

30. Frezare I

30.1.Frezare canal 

S11

Freza

Freza R215.44 - 12A16 - 09C / CNMG 090304 - PM / P20

Z=1 dinte

D=12 mm

30.2.Frezare canal 

30.3.Frezare canal 

40. Frezare II

S12

Tren de freze disc

Freze N133.32 - 125S40DM 0920 / P30

D=100 mm

Z=8 dinti

Doua port-freze

Tabel 4.2.2.4.

PT2

Operatia

Faza(ele) de prelucrare

S

Fig.

Simbol

Tip

Notare

Alte caracteristici

DPSc

10. Debitare

10.1. Debitare la

S13

cutit

Panglica fierastrau / Rp3

g=2 mm

Tip tambur

20. Strunjire II

20.1. Strunjire frontala de degrosare la

S14

cutit

Suport PSSNR 2020K09 / SNMG 090304 - PM / P30

H = H1 = 45

Suport port - cutit

20.2. Strunjire cilindrica exterioara de degrosare la

S1

20.3. Strunjire cilindrica exterioara de degrosare la

S1

20.4. Strunjire frontala de degrosare la 4,8

S1

20.5. Strunjire degajare frontala

S1

20.6. Tesire exterioara

S14

20.7. Gaurire

S7

Reductie 2/1 STAS 252-80

20.8. Strunjire conica interioara de degrosare la

S5

Suport port - cutit

30. Strunjire II

30.1. Strunjire frontala de degrosare la 103,5

30.2. Strunjire cilindrica de exterioara de degrosare la

30.3. Strunjire exterioara de degrosare la

30.4. Strunjire frontala de degrosare la 8

30.5. Strunjire cilindrica exterioara de degrosare la

30.6. Strunjire degajare exterioara

30.7. Strunjire degajare exterioara

30.8. Tesire exterioara (la )

30.9. Tesire exterioara (la )

30.10. Largire

30.11. Strunjire cilindrica interioara de degrosare la

30.12. Strunjire frontala de degrosare la 51

30.13. Tesire interioara

40. Strunjire III

40.1. Strunjire cilindrica exterioara de semifinisare la

S3

Suport port - cutit

40.2. Strunjire cilindrica exterioara de finisare la 

S4

40.3. Strunjire cilindrica exterioara de semifinisare la

S3

40.4. Filetare interioara M48x2

S10

40.5. Strunjire cilindrica exterioara de semifinisare la

S6

40.6. Filetare interioara M48x2

S8

50. Strunjire IV

50.1. Strunjire cilindrica exterioara de semifinisare la

S3

Suport port - cutit

50.2. Filetare exterioara M35x1,5

S9

60. Frezare

60.1. Frezare canal

S11

70. Frezare II

70.1. Frezare laturi S = 55

S12

d.    Metodele si procedeele de reglare la dimensiune

Avand in vedere programa de productie, continutul operatiilor / fazelor si caracteristicile specifice ale utilajelor, se stabilesc metodele si, respectiv, procedeele de reglare la dimensiune, intr-o varianta, dupa cum se prezinta in tabelul 4.2.2.4.

Tabelul 4.2.2.4.

PT

Operatia(iile)

Metoda de reglare la dimensiune

Procedeul(-ele) de reglare la dimensiune

PT1

10. Strunjire I

20. Strunjire II

Metoda reglarii automate (RA)

Reglare cu : mecanism de orientare tip universal si reglare dupa program

30. Frezare I

Reglare cu : elemente de orientare tip cep, inel cilindric si cu gabarit de reglare (dupa doua directii)

40. Frezare II

PT2

10. Debitare

Reglare cu : mecanisme de orientare tip menghina cu opritor mecano - electric.

20. Strunjire I

30. Strunjire II

40. Strunjire III

50. Strunjire IV

Reglare cu : mecanism de orientare tip universal si reglare dupa gradatie

60. Frezare I

Reglare cu : elemente de orientare tip cep, inel cilindric si cu gabarit de reglare (dupa doua directii)

70. Frezare II

Reglare cu : mecanism de orientare tip universal si reglare dupa gradatie

Adaosurile de prelucrare si dimensiunile intermediare

Adaosurile de prelucrare, Ak, s-au determinat prin alegere din tabelele normative, iar dimensiunile intermediare, L, prin calcul, dupa cum urmeaza.

Se subliniaza urmatoarele:

; ;

Unde: k = n, n-1, ..., 1 ; + pentru dimensiuni tip arbore, iar - pentru dimensiuni tip alezaj.

Tabelul 4.2.3.1.

Sk

Dimens. Prescrisa Ln, mm

Adaosul total A0, mm

Faza de prelucrare

Nr. de ordine si denumire preliminara

Ak, mm

Lk, mm

Nr. de ordine si denumire finala

S1

30.1.Frezare canal 

30.1.Frezare canal 

30.1.Frezare canal 

30.1.Frezare canal 

30.1.Frezare canal 

30.1.Frezare canal 

S2

20.1. Strunjire degrosare contur exterior cu respectarea cotelor

20.1. Strunjire degrosare contur exterior cu respectarea cotelor

S3

M35x1,5

20.1. Strunjire degrosare contur exterior cu respectarea cotelor

36h12

20.1. Strunjire degrosare contur exterior cu respectarea cotelor

20.2. Strunjire cilindrica exterioara de semifinisare la

0,5(tab. 8.49(1))

35h10

20.2. Strunjire cilindrica exterioara de semifinisare la

20.5. Filetare exterioara M35x1,5

M35x1,5

20.5. Filetare exterioara M35x1,5

S4

20.1. Strunjire degrosare contur exterior cu respectarea cotelor

20.1. Strunjire degrosare contur exterior cu respectarea cotelor

S5

4,5x30

20.4. Strunjire conica interioara de degrosare la

4,5x30

20.4. Strunjire conica interioara de degrosare la

S6

20.1. Strunjire degrosare contur exterior cu respectarea cotelor

20.1. Strunjire degrosare contur exterior cu respectarea cotelor

S7

20.1. Strunjire degrosare contur exterior cu respectarea cotelor

20.1. Strunjire degrosare contur exterior cu respectarea cotelor

S8

10.7. Gaurire

10.7. Gaurire

S9

20.1. Strunjire degrosare contur exterior cu respectarea cotelor

20.1. Strunjire degrosare contur exterior cu respectarea cotelor

S10

2x45

20.1. Strunjire degrosare contur exterior cu respectarea cotelor

2,7x45

20.1. Strunjire degrosare contur exterior cu respectarea cotelor

S11

M80

20.1. Strunjire degrosare contur exterior cu respectarea cotelor

81,4h12

20.1. Strunjire degrosare contur exterior cu respectarea cotelor

20.3. Strunjire cilindrica exterioara de semifinisare la

0,7 (tab. 8.49(1))

80h10

20.3. Strunjire cilindrica exterioara de semifinisare la

20.6. Filetare exterioara M80

M80

20.6. Filetare exterioara M80

S12

2x45

10.1. Strunjire degrosare contur exterior cu respectarea cotelor

3,75x45

10.1. Strunjire degrosare contur exterior cu respectarea cotelor

S13

10.1. Strunjire degrosare contur exterior cu respectarea cotelor

10.1. Strunjire degrosare contur exterior cu respectarea cotelor

10.3. Strunjire cilindrica exterioara de semifinisare la

0,5(tab. 8.49(1))

10.3. Strunjire cilindrica exterioara de semifinisare la

10.4. Strunjire cilindrica exterioara de finisare la

10.4. Strunjire cilindrica exterioara de finisare la

S14

1x45

10.1. Strunjire degrosare contur exterior cu respectarea cotelor

1,7x45

10.1. Strunjire degrosare contur exterior cu respectarea cotelor

S15

10.1. Strunjire degrosare contur exterior cu respectarea cotelor

10.1. Strunjire degrosare contur exterior cu respectarea cotelor

S16

M48x2

10.5. Strunjire contur interior cu respectarea cotelor

43,9H12

10.5. Strunjire contur interior cu respectarea cotelor

10.6. Strunjire cilindrica interioara de semifinisare la

0,75 (tab. 8.51(1))

45,4H10

10.6. Strunjire cilindrica interioara de semifinisare la

10.8. Filetare interioara M48x2

M48x2

10.8. Filetare interioara M48x2

S17

5x10

10.1. Strunjire degrosare contur exterior cu respectarea cotelor

5x10

10.1. Strunjire degrosare contur exterior cu respectarea cotelor

S18

10.1. Strunjire degrosare contur exterior cu respectarea cotelor

10.1. Strunjire degrosare contur exterior cu respectarea cotelor

S19

S20

40.1. frezare laturi S=55

40.1. frezare laturi S=55

S21

10.1. Strunjire degrosare contur exterior cu respectarea cotelor

10.1. Strunjire degrosare contur exterior cu respectarea cotelor

S22

10.2. Strunjire degrosare exterioara

10.2. Strunjire degrosare exterioara

S23

10.1. Strunjire degrosare contur exterior cu respectarea cotelor

10.1. Strunjire degrosare contur exterior cu respectarea cotelor

S24

1x45

10.5. Strunjire contur interior cu respectarea cotelor

1,75x45

10.5. Strunjire contur interior cu respectarea cotelor

S25

10.5. Strunjire contur interior cu respectarea cotelor

10.5. Strunjire contur interior cu respectarea cotelor

Regimuri de prelucrare

Durabilitatea economica a sculei (T), parametrii regimului de aschiere (t, t, s, s, v) si parametrii de reglare ai masinii unelte (n, w) s-au determinat prin alegere din normative sau prin calcul, avand in vedere si gamele de turatii si avansuri ale masinii unelte, dupa cum urmeaza

a.       Fazele de tip strunjire

Tabelul 4.2.4.1

PT

Faza

T, min

Ak, mm

i

t, mm

s, mm / rot

d, mm

Viteza de aschiere calculata / aleasa v0, m/min

Turatia piesei, n, rot/min

Viteza de aschiere reala, v, m/min

calculata

reala

PT1

10.1. Strunjire degrosare contur  exterior cu respectarea cotelor

10.2. Strunjire degrosare exterioara

10.3. Strunjire cilindrica exterioara de semifinisare la

10.4. Strunjire cilindrica exterioara de finisare la

10.5. Strunjire contur interior cu respectarea cotelor

10.6. Strunjire cilindrica interioara de semifinisare la

10.7. Gaurire 16

10.8. Filetare interioara M48x2

20.1. Strunjire degrosare contur exterior cu respectarea cotelor

20.2. Strunjire cilindrica exterioara de semifinisare la

20.3. Strunjire cilindrica exterioara de semifinisare la

20.4. Strunjire conica interioara de degrosare la 4,5x30

20.5. Filetare exterioara M35x1,5

20.6. Filetare exterioara M80

11

4

PT2

20.1. Strunjire frontala de degrosare la 106,5

20.2. Strunjie cilindrica exterioara de degrosare la 36h12

20.3. Strunjire cilindrica exterioara de degrosare la 32x4,5

20.4. Strunjire frontala de degrosare la 48

20.5. Strunjire degajare frontala 44 / 2x60

20.6. Tesire exterioara 4,5x45

20.7. Gaurire 16

20.8. Strunjire conica interioara de degrosare la 4.5x30

30.1. Strunjire frontala de degrosare la 103,5

30.2. Strunjire cilindrica exterioara de degrosare la 65

30.3. Strunjire cilindrica exterioara de degrosare la

30.4. Strunjire frontala de degrosare la 8

30.5. Strunjire cilindrica exterioara de degrosare la 81,4412

30.6. Strunjire de degajare exterioara 5x10

30.7. Strnjire degajare exterioara 56/60

30.8. Tesire exterioara 1,7x45 (la 61,4)

30.9. Tesire exterioara 2,7x45 (la 81,4)

30.10. Largire 40

30.11. Strunjire cilindrica interioara de degrosare la 43,9H12

30.12. Strunjire frontala de degrosare la S1

30.13. Tesire interioara 1,75x45

40.1. Strunjire cilindrica exterioara de semifinisare la

40.2. Strunjire cilindrica exterioara de semifinisare la

40.3. Strunjire cilindrica exterioara de semifinisare la 80h10

40.4. Filetare exterioara M80

40.5. Strunjire cilindrica interioara de semifinisare la 45,4H10

40.6. Filetare interioara M48x2

50.1. Strunjire cilindrica exterioara de semifinisare la 35h10

50.2. Filetare exterioara M35x1,5

b.      Fazele de tip frezare

Tabelul 4.2.4.2.

PT

Faza

T, min

t, mm

Viteza de avans vs , mm/min

Viteza de aschiere calcultata / aleasa v0, m/min

Turatia sculei, n, rot/min

Viteza de aschiere reala, v, m/min

calculata

reala

PT 1

30.1.Frezare canal 

30.2.Frezare canal 

30.3.Frezare canal 

PT 2

60.1. Frezare canal

70.1. Frezare laturi S = 55

Viteza de aschiere se calculeaza cu formula :

[m/min] ; unde

Cv = 294 (tab. 10.30[5])

M = exponentul durabilitatii ; m = 0,125 (tab. 10.29[5])

HB = duritatea materialului piesei ; HB = 229

xv, yv = exponentii adancimii de aschiere si al avansului ; xv = 0,18 ; yv = 0,35 (tab. 10.30[5])

n = exponentul duritatii materialului de prelucrat ; n = 1,75 (pentru otel carbon cu HB > 130)

k1 = coeficient functie de sectiunea transversala a cutitului ; ; unde :

q = aria sectiunii transversale a cutitului; q = 20*20 = 400 mm2

ξ = coeficient functie de materialul de prelucrat; ξ = 0,08 →

k2 = coeficient functie de inghiul de atac principal (), k2= ; unde:

ρ = exponent functie de materialul prelucrat; ρ = 0,3 (pentru otel prelucrat cu carbura metalica)

k2 = (45/5)0,3 = 1,39

K3 = coeficient functie de unghiul de atac secundar (); k3 = (a/)0,09; unde :

a = 15 (pentru scule cu placute dure)

k3 = (15/95)0,09 = 0,84

k4 = coeficient functie de raza de racordare a varfului cutitului (r=0,8mm)

k4 = (r/2)μ ; unde : μ = exponent functie de tipul prelucrarii si a materialului prelucrat

μ = 0,1 pentru prelucrarea de degrosare k4 = (0,8/2)0,1=0,91

k5 = coeficient functie de partea aschietoare a sculei; k5 = 0,7 (tab. 10.31[5])

k6 = coeficient functie de materialul prelucrat; k6 = 1,1 (tab. 10.32[5])

k7 = coeficient functie de modul de obtinere a semifabricatului; k7 = 0,9 (pentru materiale recoapte)

k8 = coeficient functie de starea stratului superficial al semifabricatului; k8 = 1,0 (pentru otel cu tunder)

k9 = coeficient functie de forma suprafetei de degajare a cutitului; k9 = 1,15 (pentru fata de degajare cu fateta)

k10 = coeficient functie de schema de aschiere; k10 = 1,5 (tab. 10.34[5])

= 200,7 m/min

Turatia calculata a piesei va fi:

Verificarea puterii

Componenta principala (tangentiala) a fortei de aschiere Pz = 70 daN (tab. 9.25[1])

Puterea reala consumata va fi:

; η = randamentul mecanic; η = 0,8

Prelucrarea acestei suprafete se poate executa pe masina - unealta aleasa cu parametrii reali ai regimului de aschiere steabiliti anterior.

Suprafata S14 : v = 204 m/min (tab. 9.15.[1]) rot/min.

Suprafata S13 : v = 210 m/min (tab. 9.15[1]) rot/min .

Suprafata S17 : v = 207 m/min (tab. 9.15.[1]) rot/min .

Suprafata S23 : v = 202 m/min (tab. 9.25[1]) rot/min.

Suprafata S21 : v = 190 m/min (tab. 9.15[1]) rot/min.

Suprafata S18 : v = 202 m/min (tab. 9.25[1]) .

Suprafata S12 : v = 175 m/min (tab. 9.15[1]) rot/min.

Faza 10.2. Strunjire degajare exterioara 56/60 [1]

t = Ap = 4 mm .

Tec = 60 min (tab. 9.10)

S = 0,08 mm/rot (tab. 9.30)

v = 48 m/min (tab. 9.30) rot/min .

Faza 10.3. Strunjire cilindrica exterioara de semifinisare la [1]

t = Apsemifinisare = 9,5 mm

Tec = 90 min

S = 0,150,24 mm/rot (tab. 9.8.) . Se considera S = 0,2 mm/rot .

v = 303 m/min (tab. 9.15.) rot/min.

Faza 10.4. Strunjire cilindrica exterioara exterioara de finisare la [1]

t = Apfinisare = 0,2 mm

Tec = 90 min

S = 0,100,15 mm/rot mm/rot.

v = 350 rot/min rot/min .

Faza 10.5. Strunjire degrosare contur interior cu respectarea cotelor 1,75x45 ; si 510,3 [1]

t = Ap =  1,2 mm - S24

1,0 mm - S16

1,75 mm - S25

Tec = 60 mm (tab. 9.10.)

S = 0,30,5 mm/rot S = 0,4 mm/rot.

Suprafata S24 : v = 150 m/min (tab. 9.20) rot/min.

Suprafata S16 : v = 155 m/min (tab. 9.20) rot/min.

Suprafata S25 : v = 202 m/min (tab. 9.25) ; obs: n = 5000 = turatia maxima a masinii - unealta .

Faza 10.6. Strunjire cilindrica interioara de semifinisare la[1]

t = Apsemifinisare = 0,76 mm

Tec = 60 min

S = 0,15.0,24 mm/rot mm/rot .

v = 215 m/min rot/min.

Faza 10.7. Gaurire 16 [1]

t = Ap = 8 mm

Tec = 22 min (tab. 9.113)

S = 0,10 mm/rot

n = 212 rot/min m/min.

Faza 10.8. Filetare interioara M48x2 [1]

Aptotal = 1,299 mm

S = p = 2 mm/rot (tab. 9.113)

Din tab.9.29 se aleg :

S = 0,10 mm/rot

n = 212 rot/min m/min.

Faza 10.8. Filetare interioara M48x2 [1]

Aptotal = 1,299 mm

S = p = 2 mm/rot (p = pasul filetului)

Din tab. 9.32. se aleg :

Apdegr = 1,099 mm

Apfinis = 0,20 mm

id = 7 treceri

if = 2 treceri

mm/trecere

mm/trecere

rot/min .

Faza 20.1. Strunjire degrosare contur exterior cu respectarea cotelor

t = Ap =  1,75 mm - S6

1,75 mm - S4

1,25 mm - S3

0,9 mm - S2

1,75 mm - S9

1,9 mm - S10

1,05 mm - S11

Tec = 90 min

S = 0,30,5 mm/rot S = 0,4 mm/rot

Suprafata S6 : v = 202 m/min rot/min .

Suprafata S4 : v = 190 m/min rot/min .

Suprafata S3 : v = 200 m/min rot/min .

Suprafata S2 : v = 230 m/min

Suprafata S9 : v = 202 m/min

Suprafata S10 : v = 186 m/min rot/min.

Suprafata S11 : v = 210 m/min rot/min.

Faza 20.2. Strunjire cilindrica exterioara de semifinisare la [1]

t = Apsemifinisare = 0,5 mm

Tec = 90 min

S = 0,15..0,24 mm/rot S = 0,20 mm/rot.

v = 303 m/min rot/min.

Faza 20.3. Strunjire cilindrica exterioara de semifinisare la [1]

t = Apsemifinisare = 2,25 mm

Tec = 90 min

S = 0,20 mm/rot

v = 290 m/min rot/min.

Faza 20.4. Strunjire conica interioara de degrosare la 4,5x30[1]

t = Ap = 2,25 mm

Tec = 60 min

S = 0,4 mm/rot

v = 135 m/min rot/min.

Faza 20.5. Filetare exterioara M35x1,5 [1]

Aptotal = 0,974 mm

Tec = 90 min

S = p = 1,5 mm/rot

Apd = 0,874 mm

Apt = 0,10 mm

id = 7 treceri td = 0,874/7 = 0,124 mm/trecere

it = 3 treceri tf = 0,10/3 = 0,033 mm/trecere

v = 58 m/min rot/min.

Faza 20.6. Filetare exterioara M80 [1]

Aptotal = 2,923 mm

Tec = 90 min

S = p = 4,5 mm/rot

Apd = 2,678 mm

Apf = 0,25 mm

id = 11 treceri td = 2,678/11 = 0,243 mm/trecere

if = 4 treceri tf = 0,25/4 = 0,062 mm/trecere

v = 53 m/min rot/min .

Faza 30.1. Frezare canal [2]

t = Ap = 12 mm

Tec = 90 min (tab. 9.29)

te = 12 mm = Dfreza

Din tab. 11.25. se aleg :

vs = 210 mm/min vsr = 190 mm/min

n = 950 rot/min nr = 950 rot/min m/min

Faza 30.2. Frezare canal [2]

t = Ap = 12 mm

Tec = 90 min (tab. 9.29)

te = 12 mm = Dfreza

Din tab. 11.25. se aleg :

vs = 210 mm/min vsr = 190 mm/min

n = 950 rot/min nr = 950 rot/min m/min

Faza 30.3. Frezare canal [2]

t = Ap = 12 mm

Tec = 90 min (tab. 9.29)

te = 12 mm = Dfreza

Din tab. 11.25. se aleg :

vs = 210 mm/min vsr = 190 mm/min

n = 950 rot/min nr = 950 rot/min m/min

Faza 40.1. Frezare laturi S = 55 [2]

t = Ap = 2,5 + 2,5 = 5 mm

Tec = 120 min

te = 25,5 mm

Din tab. 11.43. se aleg :

vs = 190 mm/min vsr = 190 mm/min

n = 450 rot/min nr = 475 rot/min

m/min .

4.2.2.5. Normele de timp

Orice nivel de operatie, norma de timp are expresia :

Tr = Tu + Tpi/no Tu = Tb + Ta + Tdt + Tdo + Ton + Tpi/no [mm/buc]

Th = ΣThk ; ; w = n∙s sau se

Ta = Ta1 + Σ(Ta2 + Ta3 + Ta4)k , Top = Ta + Tb ;

unde:

Tu - timpul unitar

Tpi - timpul de pregatire - incheiere a locului de munca

no - numarul de piese din lotul care urmeaza a fi prelucrat

Th - timpul de baza , Ta - timpul auxiliar

Tdt - timpul de deservire tehnica, Tdo - timpul de deservire organizatorica,

Td - timpul de deservire a locului de munca

Ton - timpul de odihna si necesitati firesti

Ta1 - timp de prindere si desprindere

Ta2 - timp auxiliar de comanda

Ta3 - timp auxiliar de reglare

Ta4 - timp auxiliar de control

Top - timp operativ

k - numarul de ordine faza de prelucrare

lmax - lungimea maxima a suprafetei de prelucrat

l1,l2 - curse de siguranta la intrare si, respectiv, la iesire

i - numar de treceri

w - viteza de avans .

Se adopta no = 100 bucati

Elementele componenteale normei de timp pentru fiecare operatie s-au determinat fie prin calcul, fie prin alegere din normative si sunt prezentate mai jos:

a)     Operatia 10. Strunjire I

Timpul de pregatire - incheiere Tpi = 12 + 10 + 13 = 35 min .

Elementele de calcul pentru Tb si Ta sunt prezentate in tabelul de mai jos :

Nr. si denumirea fazei

l  mm

l1  mm

l2  mm

i  -

tb mm

ta1 mm

ta2 mm

ta3 mm

ta4 mm

a+b Prindere -  desprindere piesa

[min]

Tdt si Ton

Tdt = Tb∙2/100 = 0,087 min ; Tdo = Top∙1/100 = 0,07 min   Td = Tdt + Tdo = 0,16 min

Ton = Top ∙3,5/100 = 0,25 min

Timpul unitar

Tu = Top + Td + Ton = 7,44 min

In concluzie : Tu = 7,44 min/buc ; Tn = 7,79 min/buc .

b)    Operatia 20. Strujire II

Timpul de pregatire - inchidere Tpi = 35 min .

Elementele de calcul pentru Tb si Ta sunt prezente in tabelul de mai jos :

Nr. si denumirea fazei

l  mm

l1  mm

l2  mm

i  -

tb mm

ta1 mm

ta2 mm

ta3 mm

ta4 mm

a+b Prindere -  desprindere piesa

Td si Tn

Tdt = Tb∙2/100 = 0,026 min; Tdo = Top∙1/100 = 0,034 min   Td = Tdt + Tdo = 0,06 min .

Ton = Top∙3,5/100 = 0,12 min .

Timpul unitar Tu = Top + Td + Ton = 3,61 min

In concluzie : Tu = 3,61 min/buc; Tn = 3,96 min/buc.

c)     Operatia 30 Frezare I

Timpul de pregatire - inchidere Tpi = 10 + 14 = 24 min

Elementele de calcul pentru Tb si Ta sunt prezente in tabelul de mai jos :

Nr. si denumirea fazei

l  mm

l1  mm

l2  mm

i  -

tb mm

ta1 mm

ta2 mm

ta3 mm

ta4 mm

a+b+c+d Prindere - indexari - desprindere piesa

Td si Ton

Tdt = Tb ∙ 5/100 = 0,029 min; Tdo = Top∙1,2/100 = 0,04 min Td = Tdt + Tdo = 0,069 min; Ton = Top∙3/100 = 0,1 min

Timpul unitar Tu = Top + Td + Ton = 3,54 min

In concluzie : Tu = 3,54 min/buc; Tn = 3,78 min/buc.

d)    Operatia 40 Frezare II

Timpul de pregatire - inchidere Tpi = 24 min

Elementele de calcul pentru Tb si Ta sunt prezente in tabelul de mai jos :

Nr. si denumirea fazei

l  mm

l1  mm

l2  mm

i  -

tb mm

ta1 mm

ta2 mm

ta3 mm

ta4 mm

a + b Prindere - desprindere piesa

Td si Ton

Tdt = Tb ∙ 5/100 = 0,010 min; Tdo = Top ∙ 1,2/100 = 0,018 MIN Td = Tdt + Tdo = 0,028 min

Ton = Top ∙ 3/100 = 0,046 min

Timpul unitar Tu=Top+Td+Ton=1,62 min

In concluzie: Tu = 1,62 min/buc; Tn = 1,86 min/buc .

PT2

a)     Operatia 10 Debitare

Timpul de pregatire - inchidere Tpi = 12 + 18 = 30 min.

Elementele de calcul pentru Tb si Ta sunt prezentate in tabelul de mai jos :

Nr. si denumirea fazei

l  mm

l1  mm

l2  mm

i  -

tb mm

ta1 mm

ta2 mm

ta3 mm

ta4 mm

a + b Prindere - desprindere piesa

Td si Ton

Tdt = Tb ∙ 5/100 = 0,01 min; Tdo = Top ∙ 1,2/100 = 0,028 MIN Td = Tdt + Tdo = 0,128 min

Ton = Top ∙ 3/100 = 0,07 min

Timpul unitar Tu = Top + Td + Ton = 2,54 min

In concluzie Tu = 2,54 min/buc; Tn = 2,84 min/buc.

b)    Operatia 20 Strunjire I (degrosare)

Timpul de pregatire - incheiere Tpi = 10 + 10 = 20 min .

Elementele de calcul pentru Tb si Ta sunt prezente in tabelul de mai jos :

Nr. si denumirea fazei

l  mm

l1  mm

l2  mm

i  -

tb mm

ta1 mm

ta2 mm

ta3 mm

ta4 mm

a + b Prindere - desprindere piesa

Td si Ton

Tdt = Tb ∙ 2/100 = 0,13 min; Tdo = Top ∙ 1/100 = 0,094 min Td = Tdt + Tdo = 0,22 min

Ton = Top ∙ 3,5/100 = 0,33 min

Timpul unitar Tu = Top + Td + Ton = 9,96 min

In concluzie Tu = 9,96 min/buc; Tn = 10,16 min/buc.

c)     Operatia 30. Strunjire II (degrosare)

Timpul de pregatire - incheiere Tpi = 10 + 10 = 20 min .

Elementele de calcul pentru Tb si Ta sunt prezente in tabelul de mai jos :

Nr. si denumirea fazei

l  mm

l1  mm

l2  mm

i  -

tb mm

ta1 mm

ta2 mm

ta3 mm

ta4 mm

a + b Prindere - desprindere piesa

Td si Ton

Tdt = Tb ∙ 2/100 = 0,088 min; Tdo = Top ∙ 1/100 = 0,091 min Td = Tdt + Tdo = 0,18 min

Ton = Top ∙ 3,5/100 = 0,32 min .

Timpul unitar Tu = Top + Td + Ton = 9,57 min

In concluzie : Tu = 9,57 min/buc; Tn = 9,77 min/buc.

d)    Operatia 40 Strunjire III (finisare)

Timpul de pregatire - incheiere Tpi = 10 + 10 = 20 min .

Elementele de calcul pentru Tb si Ta sunt prezente in tabelul de mai jos :

Nr. si denumirea fazei

l  mm

l1  mm

l2  mm

i  -

tb mm

ta1 mm

ta2 mm

ta3 mm

ta4 mm

a + b Prindere - desprindere piesa

Td si Ton

Tdt = Tb ∙ 2/100 = 0,016 min; Tdo = Top ∙ 1/100 = 0,041 min Td = Tdt + Tdo = 0,057 min

Ton = Top ∙ 3,5/100 = 0,144 min .

Timpul unitar Tu = Top + Td + Ton = 4,32 min

In concluzie : Tu = 4,32 min/buc; Tn = 4,52 min/buc.

e)     Operatia 50 Strunjire IV (finisare)

Timpul de pregatire - incheiere Tpi = 10 + 10 = 20 min .

Elementele de calcul pentru Tb si Ta sunt prezente in tabelul de mai jos :

Nr. si denumirea fazei

l  mm

l1  mm

l2  mm

i  -

tb mm

ta1 mm

ta2 mm

ta3 mm

ta4 mm

a + b Prindere - desprindere piesa

Td si Ton

Tdt = Tb ∙ 2/100 = 0,012 min; Tdo = Top ∙ 1/100 = 0,021 min Td = Tdt + Tdo = 0,033 min

Ton = Top ∙ 3,5/100 = 0,072 min .

Timpul unitar Tu = Top + Td + Ton = 2,17 min

In concluzie : Tu = 2,17 min/buc; Tn = 2,37 min/buc.

f)      Operatia 60 Frezare I

1. Timpul de pregatire - inchidere Tpi = 10 + 14 = 24 min

2. Elementele de calcul pentru Tb si Ta sunt prezente in tabelul de mai jos :

Nr. si denumirea fazei

l  mm

l1  mm

l2  mm

i  -

tb mm

ta1 mm

ta2 mm

ta3 mm

ta4 mm

a+b+c+d Prindere - indexari - desprindere piesa

3. Td si Ton

Tdt = Tb ∙ 5/100 = 0,029 min; Tdo = Top∙1,2/100 = 0,04 min Td = Tdt + Tdo = 0,069 min; Ton = Top∙3/100 = 0,1 min

4. Timpul unitar Tu = Top + Td + Ton = 3,54 min

In concluzie : Tu = 3,54 min/buc; Tn = 3,78 min/buc.

g) Operatia 70 Frezare II

Timpul de pregatire - inchidere Tpi = 24 min

Elementele de calcul pentru Tb si Ta sunt prezente in tabelul de mai jos :

Nr. si denumirea fazei

l  mm

l1  mm

l2  mm

i  -

tb mm

ta1 mm

ta2 mm

ta3 mm

ta4 mm

a + b Prindere - desprindere piesa

Td si Ton

Tdt = Tb ∙ 5/100 = 0,010 min; Tdo = Top ∙ 1,2/100 = 0,018 MIN Td = Tdt + Tdo = 0,028 min

Ton = Top ∙ 3/100 = 0,046 min

Timpul unitar Tu=Top+Td+Ton=1,62 min

In concluzie: Tu = 1,62 min/buc; Tn = 1,86 min/buc .

Proiectare de echipament tehnologic

Date initale specifice

Echipamentul proiectat este un dispozitiv de prelucrare utilizat in cadrul operatiei 40 Frezare II - PT1 si operatia Frezare II - PT2.

SOF - 0 a fost determinat la capitolul 4 si este prezentata in figura de mai jos:

Cerinta economica : cresterea productivitatii muncii .

Obiectiv principal : introducerea de echipament nou in vederea reducerii costului de fabricare si a efortului fizic.

Calculul fortei de strangere S .

In timpul prelucrarii, componenta principala (tangentiala) a fortei de aschiere Ft = 160 daN isi schimba tot timpul directia si sensul -

Exista pericolul ca Ft sa se desprinda PSF de reazemul . . [2] .

Se pune conditia S>Ft S = kFt , k > 1.

Considerand k = 3 S = 3∙160 = 480 daN .

Descrierea unui ciclu complet de functionare .

Dispozitivul proiectat este instalat pe masa masinii - unealta fiind centrat cu cele doua pene (pozitia 11) si fixat cu doua suruburi M12 pentru canale "T" .

Reglarea frezelor la cota se face cu gabaritul de reglare pozitia 14 .

Pentru prelucrarea PSF se parcurg urmatoarele etape :

Se prinde PSF in dispozitiv astfel :

- orientarea PSF se face cu : suprafetele inferioare ale prismei ,pozitia 1 , si ghidajului ,pozitia 7 ( . . . ) si prisma scurta, pozitia 1(. . ) .

- strangerea PSF se face cu placa mobila, pozitia 2, actionand cu o cheie fixa axul filetat, pozitia 4.

2. Se frezeaza cele 2 laturi ale PSF cu un tren de freze disc .

3. Dupa toate prelucrarile, se slabeste axul, pozitia 4, si se scoate piesa din dispozitiv.

4. Se curata dispozitivul de aschii .

5. Se reia ciclul .

PT1

Tn min/buc

PT2

Tn min/buc

10. Strunjire I

10. Debitare

20. Strunjire II

20. Strunjire I (degrosare)

30. Frezare I

30. Strunjire II (degrosare)

40. Frezare II

40. Strunjire III (finisare)

50. Strunjire IV (finisare)

60. Frezare I

70. Frezare II

Analiza economica

a)      Expresia generala a costului de fabricare

Costul de fabricare este :

unde :

C este costul de fabricare [RON]

X - volumul de productie [buc.]

A - costul de fabricare direct unitar(dependent de produs/reper)[RON/buc]

B - costul de fabricare indirect (independent de produs/reper) [RON].

b)      Expresia costului de fabricare direct unitar

Costul de fabricare direct unitar, A [RON/buc], este

A = Cα + Cβ + Cγ + Cδ + Cη + Cθ

unde :

Cα - costul materialului consumat [RON/buc]

Cβ - costul manoperei [RON/buc]

Cγ - costul asigurarilor sociale [RON/buc]

Cδ - costul ajutorului de somaj [RON/buc]

Cη - costul regiei (pentru energie, substante de lucru, curatenie etc.) [RON/buc]

Cθ - costul amortizarii si reparatiilor capitale ale utilajelor [RON/buc] .

Costul materialului consumat, Cα [RON/buc], este :

Cα = mrcr + mdcd

unde :

mr este masa reperului [kg/buc]

md este masa deseurilor[RON/kg]

cr este costul unitar al materialului reperului [RON/kg]

cd este costul unitar al materialului deseurilor [RON/kg] .

Se recomanda :

cd = 0,5cr

mr = 0,90 kg

md1 ≈ 0,012 kg

md2 ≈ 4,03 kg

cr ≈ 3,0 RON/kg

cd ≈ 1,5 RON/kg cd = 1,5 RON/kg ; cα1 = 2,71 RON ; cα2 = 8,74 RON/buc.

Costul manoperei, Cβ [RON/buc], in conditiile in care toate activitatile din operatie se efectueaza de acelasi operator, este

Cβ = ΣTniSi/60

unde:

Tn este norma de timp [min/buc]

S este salariul operatorului [RON//ora]

i este numarul de ordine al operatiei : i = 1,2,-----

Se recomanda: S1 = 4 - 8 RON/ora . Se considera Si = 6 RON/ora .

Cβ1 = 1,73 RON/buc ; Cβ2 = 3,53 RON/buc.

Costul asigurarilor sociale, Cγ [RON/buc], este :

Cγ = KγCβ/100

unde:

Kγ este o cota procentuala [%]

Se recomanda; Kγ = 25 - 45 . Se considera Kγ = 35 % .

Cγ1 = 0,60 RON/buc; Cγ2 = 1,23 RON/buc .

Costul ajutorului de somaj, Cδ [RON/buc], este

Cδ = KδCβ/100

unde:

Kδ este o cota procentuala [%]

Se recomanda : Kδ = 5 - 10 .

Se considera Kδ = 8 %.

Cδ1 = 0,13 RON/buc; Cδ2 = 0,28 RON/buc.

Costul regiei, Cη [RON/buc], este

Cη = Kη(Cη + Cγ + Cδ)/100

unde:

Kη este o cota procentuala [%] .

Se recomanda: Kη = 35 - 85 .

Se considera: Kη = 50 % .

Cη1 = 1,23 RON/buc ; Cη2 = 2,52 RON/buc .

Costul amortizarii si reparatiilor capitale ale utilajelor, Cθ [RON/buc], este :

Cθ = ΣVui(1/Zui+Kui/100)Tni/(60Hui)

unde:

Vu este valoarea de achizitie a utilajului [RON/buc], este :

Ku este o cota procentuala privind reparatiile capitale [%];

Hu este numarul orelor de functionare pe an [ore/an]

Zu este numarul anilor de amortizare [ani]

Se recomanda: Zu = 5 - 10 ; Ku = 15 - 35 ; Hu = zhs .

Se considera : Zu = 8 ; Ku = 25 ; Hu = 2040 .

Vu - 75000 RON - strung CNC

30000 RON - masina de frezat

2800 RON - strung frontal

25000 RON - masina de debitat

A1 = 9,61 RON/buc

A2 = 19,33 RON/buc .

Bibliografie

 1. Vlase A, s.a. - Regimuri de aschiere, adaosuri de prelucrare si norme tehnice de timp, E.T., Bucuresti, vol. I - 1983
 2. Vlase A, s.a. - Regimuri de aschiere, adaosuri si norme tehnice de timp, E.T., Bucuresti, vol. II - 1987
 3. Vlase A, s.a. - Regimuri de aschiere, adaosuri si norme tehnice de timp, E.T., Bucuresti, vol. III - 1987
 4. Vlase A, s.a. - Tehnologia constructiilor de masini, E.T., Bucuresti 1996
 5. Picos C. s.a. - Proiectarea tehnolgiilor de prelucrare mecanica prin aschiere, E. Universitas, Chisinau, vol. I - 1992
 6. Picos C, s.a. - Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanica prin aschiere, E. Universitas, Chisinau, vol. II - 1992
 7. Blaer P., s.a. - Cartea maistrului prelucrator, E. T., Bucuresti, 1986
 8. Fonte si oteluri  - Standarde si comentarii in vigoare
 9. Scule aschietoare - Standarde in vigoare
 10. Bragaru A., s.a. - SEFA - DISROM - Sistem si metoda, E.T., vol. I si II, Bucuresti 1982
 11. Rosculet V., s.a. - Proiectarea dispozitivelor, E.D.P., Bucuresti 1982
 12. Tache V., s.a. - Proiectarea dispozitivelor pentru masini - unelte, E.T., Bucuresti, 1995 .
 13. Notite de curs
Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.