Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » tehnica mecanica
Proiectarea primei variante de proces tehnologic

Proiectarea primei variante de proces tehnologic


PROIECTAREA PRIMEI VARIANTE DE PROCES TEHNOLOGIC

Unul dintre cele doua procese tehnologice de prelucrare a piesei, stabilite in capitolul precedent, va fi proiectat in detaliu (vor fi stabilite toate elementele necesare punerii in practica a tehnologiei).

1. Stabilirea adaosurilor de prelucrare si a dimensiunilor intermediare

Obiectivul acestei etape de proiectare este de a stabili adaosurile necesare prelucrarilor suprafetelor piesei si calculul dimensiunilor intermediare ale acestor suprafete.

Adaosul de prelucrare reprezinta grosimea stratului de material indepartat la prelucrarea unei suprafete in vederea obtinerii caracteristicilor geometrice prescrise acesteia.In legatura cu o suprafata de prelucrat, adaosul de prelucrare poate fi :

intermediar, Ai : atunci cand suprafata se prelucreaza in cel putin doua etape ;

total, At : reprezinta stratul de material care se indeparteaza prin efectuarea tuturor prelucrarilor (etapelor) suprafetei. Rezulta ca : At = S Ai

Dimensiunile intermediare sunt dimensiunile pe care le capata o suprafata a piesei dupa aplicarea etapelor de prelucrare, incepand de la semifabricat pana la piesa finita.

In legatura cu evolutia dimensiunilor unei suprafete a piesei, se disting urmatoarele trei situatii :

suprafata finala rezulta din semifabricare T nu se prevede adaos de prelucrare, iar dimensiunea suprafetei semifabricate va fi egala cu cea finala (de pe desenul de executie) ;

suprafata finala rezulta dupa aplicarea unei singure prelucrari (o etapa) T adaosul total de prelucrare se indeparteaza intr-o singura etapa de prelucrare (nu exista adaos intermediar), iar suprafata va avea doua dimensiuni : una dupa semifabricare (a semifabricatului) si cea finala (a piesei) ;

suprafata finala rezulta dupa aplicarea mai multor prelucrari (etape) T adaosul total de prelucrare se indeparteaza in mai multe etape (vor fi adaosuri intermediare de prelucrare), iar suprafata va avea mai multe dimensiuni : una dupa semifabricare, cel putin una intermediara si cea finala.

Se recomanda ca stabilirea adaosurilor de prelucrare si a dimensiunilor intermediare sa se faca, pentru fiecare suprafata a piesei, dupa urmatorul algoritm, iar datele obtinute sa se noteze intr-un tabel de forma celui ce urmeaza :

se precizeaza etapele de prelucrare a suprafetei, cu indicarea tolerantelor tehnologice si a rugozitatilor realizate de fiecare procedeu in parte (conform 3.1).

se specifica modul de prescriere a pozitiei campului de toleranta al dimensiunilor intermediare. De regula, pozitia campului de toleranta al dimensiunilor intermediare se prescrie asemanator cu pozitia campului de toleranta a dimensiunii finale a suprafetei (cea de pe desenul de executie). Cazuri posibile :

o       di= di nom  0-Ti (cotare in sistem arbore unitar - pentru suprafete exterioare)

o       di= dinom Ti/2

o       di= dinom +Tk0 (cotare in sistem alezaj unitar - pentru suprafete interioare)

se precizeaza adaosul total de prelucrare, At, si abaterile limita ale dimensiunii semifabricatului (in functie de procedeul de semifabricare - conform cap. 2) ;

se adopta din tabele normative sau se calculeaza adaosurile de prelucrare intermediare (atunci cand avem cel putin doua etape de prelucrare a suprafetei), Ai, in functie de procedeul utilizat si materialul prelucrat.

Observatie : in general, se recomanda ca marimea adaosului de prelucrare la finisare sa fie cuprinsa intre  1/4 si 1/10 din marimea adaosului total de prelucrare in functie de numarul etapelor de prelucrare a suprafetei. De aceea, pentru stabilirea marimii adaosurilor de prelucrare intermediare se recomanda sa se procedeze astfel :

o       cand sunt 2 etape de prelucrare se adopta :

Af = (0,2 . 0,25) At  si

Ad = (0,8 . 0,75) At

o       cand sunt 3 etape de prelucrare (ultima fiind rectificare) :

Af este cel specific procedeului de rectificare (ales din tabel normativ / pe baza recomandarilor producatorului sculei), 

Af/2 = (0,2 . 0,25) (At - Af) si

Ad = (0,8 . 0,75) (At - Af)

Valorile obtinute prin calcul se vor rotunji la o singura zecimala.

In cazul prelucrarilor prin finisare si superfinisare se va verifica conditia de respectare a grosimii minime a aschiei.

se va specifica relatia de calcul al dimensiunilor intermediare si se va aplica. Calculul se va face de la dimensiunea finala a suprafetei (procedeul de prelucrare final) si spre dimensiunea semifabricatului (procedeul de semifabricare).

Sk

Forma/Caracteristici geometrice prescrise

Varianta de succesiune

Nr. etape de prelucrare

Succesiunea de prelucrari

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

S1

Plan-frontala,

T12 (IT =460m)

Ra = 6.3

I

Strunjire, degrosare

T12 (IT= 460m)

Ra= 6.3

Adaosul total de prelucrare a suprafetei este At = 2 mm (semifabricat matritat), iar abaterile limita ale dimensiunii semifabricatului sunt : 0.5

Stabilirea adaosurilor de prelucrare intermediare, avand in vedere ca sunt prevazute 2 etape de prelucrare a suprafetei:

Ad = At

Prelucrarea la degrosare

Cota de realizat este  

Cota suprafetei inainte de strunjirea de degrosare trebuie sa fie:

Ld = 212 + Ad = 212 + 2 = 214 mm

Abaterile acestei dimensiuni as = + 0,3

Ai = - 0,3

Verificarea grosimii aschiei

Ad min = Ad nom + |ainf d| - |ainf SF| = 2 + 0,5 - (0.3) = 2.2 =>

Ad min = 2.2> 0.5 (grosimea minima a aschiei la degrosare).

Dimensiune semifabricat:

Cota de realizat este 214 0.3

Etape de prelucrare a suprafetei S1

Adaos total / intermediar [mm]

Dimensiunea nominala Dknom [mm]

Dimensiunea prescrisa [mm]

Denumirea etapei

T

[mm]

As /Ai

[mm]

Matritare (semifabricare)

At = 2

Strunjire degrosare

Ad = 2

Sk

Forma/Caracteristici geometrice prescrise

Varianta de succesiune

Nr. etape de prelucrare

Succesiunea de prelucrari

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

S3

Plan-frontala,

T6 (IT =22m)

Ra = 0.8

I

Strunjire, degrosare

T10 (IT= 350m)

Ra= 6.3

Strunjire, finisare

T8 (IT =87m)

Ra = 1.6

Rectificare

T6(IT=22 m)

Ra=0.8

Etape de prelucrare a suprafetei S3

Adaos total / intermediar [mm]

Dimensiunea nominala Dknom [mm]

Dimensiunea prescrisa [mm]

Denumirea etapei

T

[mm]

As /Ai

[mm]

Matritare (semifabricare)

At = 2

Strunjire degrosare

Ad = 1.3

Strunjire de finisare

Af/2 = 0.5

Rectificare

Af= 0.2


Sk

Forma/Caracteristici geometrice prescrise

Varianta de succesiune

Nr. etape de prelucrare

Succesiunea de prelucrari

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

S5

Plan-frontala,

T12 (IT =350m)

Ra = 6.3

I

Strunjire, degrosare

T12(IT=350 m)

Ra=6.3

Etape de prelucrare a suprafetei S5

Adaos total / intermediar [mm]

Dimensiunea nominala Dknom [mm]

Dimensiunea prescrisa [mm]

Denumirea etapei

T

[mm]

As /Ai

[mm]

Matritare (semifabricare)

At = 2

Strunjire degrosare

Ad = 2

Sk

Forma/Caracteristici geometrice prescrise

Varianta de succesiune

Nr. etape de prelucrare

Succesiunea de prelucrari

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

S7

Plan-frontala ,

T12(IT=350 m)

Ra=6.3

I

Strunjire, degrosare

T12(IT=350 m

Ra=6.3

Etape de prelucrare a suprafetei S7

Adaos total / intermediar [mm]

Dimensiunea nominala Dknom [mm]

Dimensiunea prescrisa [mm]

Denumirea etapei

T

[mm]

As /Ai

[mm]

Matritare (semifabricare)

At = 2

Strunjire degrosare

Ad = 2

Sk

Forma/Caracteristici geometrice prescrise

Varianta de succesiune

Nr. etape de prelucrare

Succesiunea de prelucrari

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

S9

Plan-frontala ,

T12(IT= 350 m)

Ra=6.3

I

Strunjire, degrosare

T12(IT= 460 m)

Ra=6.3

Etape de prelucrare a suprafetei S9

Adaos total / intermediar [mm]

Dimensiunea nominala Dknom [mm]

Dimensiunea prescrisa [mm]

Denumirea etapei

T

[mm]

As /Ai

[mm]

Matritare (semifabricare)

At = 2

Strunjire degrosare

Ad = 2

212

Sk

Forma/Caracteristici geometrice prescrise

Varianta de succesiune

Nr. etape de prelucrare

Succesiunea de prelucrari

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

S13

Plan-frontala ,

T12(IT= 300 m)

Ra=6.3

I

Strunjire, degrosare

T12(IT= 300 m)

Ra=6.3

Etape de prelucrare a suprafetei S9

Adaos total / intermediar [mm]

Dimensiunea nominala Dknom [mm]

Dimensiunea prescrisa [mm]

Denumirea etapei

T

[mm]

As /Ai

[mm]

Matritare (semifabricare)

At = 2

0.3

Strunjire degrosare

0.015

Ad = 2

Sk

Forma/Caracteristici geometrice prescrise

Varianta de succesiune

Nr. etape de prelucrare

Succesiunea de prelucrari

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

S2

Cilindrica exterioara , 

T7(IT= 25 m)

Ra=6.3

I

Strunjire, degrosare

T9(IT= 62 m)

Ra=3.2

Strunjire, finisare

T7(IT= 25m)

Ra=1.6

Etape de prelucrare a suprafetei S2

Adaos total / intermediar [mm]

Dimensiunea nominala Dknom [mm]

Dimensiunea prescrisa [mm]

Denumirea etapei

T

[mm]

As /Ai

[mm]

Matritare (semifabricare)

Strunjire degrosare

Strunjire de finisare

Sk

Forma/Caracteristici geometrice prescrise

Varianta de succesiune

Nr. etape de prelucrare

Succesiunea de prelucrari

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

S4

Cilindrica exterioara, 

T6(IT= 19 m)

Ra=0.8

I

Strunjire, degrosare

T10(IT= 300m)

Ra=6.3

Strunjire, finisare

T8(IT= 74m)

Ra=1.6

Rectificare

T6(IT=19 m)

Ra=0.8

Modul de prescriere a pozitiei campului de toleranta al dimesiunilor intermediare se alege di = di nom(cotare in sistem arbore unitar).

Adaosul total de prelucrare a suprafetei este At = 4 mm (semifabricat matritat), iar abaterile limita ale dimensiunii semifabricatului sunt : 1.5

Stabilirea adaosurilor de prelucrare intermediare, avand in vedere ca sunt prevazute 2 etape de prelucrare a suprafetei:

Af este cel specific procedeului de rectificare: se alege din tabelul 9.8 "Proiectarea tehnologiilor de prelucrare prin aschiere, vol. I, Picos C s.a." 2Af = 0.35mm

2Af/2 = (0.2.0.25)x(2At - 2Af) => Af/2 = (0.2.0.25)x(15 - 0.35)= 0.93.1.16 mm

Se adopta 1.16 mm = 2Af/2

2Ad = 2At - 2Af   - 2Af/2 = 15 - 0.35 - 1.16 = 13.49 mm

Prelucrarea de rectificare

Cota de realizat este

Diametrul suprafetei inainte de strunjirea de finisare trebuie sa fie:

df/2 = 60 + 2Af = 60 + 0.35=60.35 mm

Abaterile acestei dimensiuni as = 0.019

Ai = - 0.019

Verificarea grosimii aschiei

2Af min = 2Af nom + |ainf f| - |ainf d| = 0.35 + 0.011 - (0.019) = 0.206 =>

Afmin = 0.103 > 0.05 (grosimea minima a aschiei la rectificare).

Prelucrarea de finisare

Cota de realizat este

Diametrul suprafetei inainte de strunjirea de finisare trebuie sa fie:

Dd = 60.35 + 2Af = 60.35 + 1.16 = 61.51 mm

Abaterile acestei dimensiuni as = 0.087

Ai = - 0.087

Verificarea grosimii aschiei

2Af min = 2Af nom + |ainf f| - |ainf d| = 1.16 + 0.016 - (0.087) = 1.089 =>

Afmin = 0.545 > 0.2 (grosimea minima a aschiei la finisare).

Prelucrarea la strunjire

Cota de realizat este

Diametrul suprafetei inainte de strunjirea de finisare trebuie sa fie:

DSF = 61.51+ 2Ad= 61.51+ 13.49 = 85 mm

Abaterile acestei dimensiuni as = + 0.3

Ai = - 0.3

Verificarea grosimii aschiei

2Ad min = 2Ad nom + |ainf f| - |ainf d| = 13.49 + 0.087 - (0.3) = 13.277=>

Afmin = 6.638 > 0.5 (grosimea minima a aschiei la finisare).

Dimensiune semifabricat:

Cota de realizat este

Etape de prelucrare a suprafetei S4

Adaos total / intermediar [mm]

Dimensiunea nominala Dknom [mm]

Dimensiunea prescrisa [mm]

Denumirea etapei

T

[mm]

As /Ai

[mm]

Matritare (semifabricare)

Strunjire degrosare

Strunjire de finisare

Rectificare

Sk

Forma/Caracteristici geometrice prescrise

Varianta de succesiune

Nr. etape de prelucrare

Succesiunea de prelucrari

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

S6

Cilindrica exterioara, 

T12(IT= 300 m)

Ra=6.3

I

Strunjire, degrosare

T12(IT= 300 m)

Ra=6.3

Etape de prelucrare a suprafetei S6

Adaos total / intermediar [mm]

Dimensiunea nominala Dknom [mm]

Dimensiunea prescrisa [mm]

Denumirea etapei

T

[mm]

As /Ai

[mm]

Matritare (semifabricare)

Strunjire degrosare

Sk

Forma/Caracteristici geometrice prescrise

Varianta de succesiune

Nr. etape de prelucrare

Succesiunea de prelucrari

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

S8

Cilindrica exterioara, 

T7(IT= 35 m)

Ra=1.6

I

Strunjire, degrosare

T10(IT= 140 m)

Ra=6.3

Strunjire, finisare

T7(IT= 35m)

Ra=1.6

Etape de prelucrare a suprafetei S8

Adaos total / intermediar [mm]

Dimensiunea nominala Dknom [mm]

Dimensiunea prescrisa [mm]

Denumirea etapei

T

[mm]

As /Ai

[mm]

Matritare (semifabricare)

Strunjire degrosare

Strunjire de finisare

Sk

Forma/Caracteristici geometrice prescrise

Varianta de succesiune

Nr. etape de prelucrare

Succesiunea de prelucrari

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

S11

Cilindrica interioara ,

T6(IT= 19 m)

Ra=0.8

I

Strunjire, degrosare

T11(IT= 300 m)

Ra=6.3

Strunjire, finisare

T8(IT= 74m)

Ra=1.6

Rectificare

T6(IT=19 m)

Ra=0.8

Etape de prelucrare a suprafetei S11

Adaos total / intermediar [mm]

Dimensiunea nominala Dknom [mm]

Dimensiunea prescrisa [mm]

Denumirea etapei

T

[mm]

As /Ai

[mm]

Matritare (semifabricare)

Strunjire degrosare

Strunjire de finisare

Rectificare

-

Sk

Forma/Caracteristici geometrice prescrise

Varianta de succesiune

Nr. etape de prelucrare

Succesiunea de prelucrari

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

S17

Cilindrica interioara

T12(IT= 250 m)

Ra= 6.3

I

Strunjire, degrosare

T12 (IT= 250m)

Ra= 6.3

Etape de prelucrare a suprafetei S17

Adaos total / intermediar [mm]

Dimensiunea nominala Dknom [mm]

Dimensiunea prescrisa [mm]

Denumirea etapei

T

[mm]

As /Ai

[mm]

Matritare (semifabricare)

Strunjire degrosare

Sk

Forma/Caracteristici geometrice prescrise

Varianta de succesiune

Nr. etape de prelucrare

Succesiunea de prelucrari

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

S18

Cilindrica interioara

T12(IT= 250 m)

Ra= 6.3

I

Strunjire, degrosare

T12,(IT= 250 m)

Ra= 6.3

Etape de prelucrare a suprafetei S17

Adaos total / intermediar [mm]

Dimensiunea nominala Dknom [mm]

Dimensiunea prescrisa [mm]

Denumirea etapei

T

[mm]

As /Ai

[mm]

Matritare (semifabricare)

Strunjire degrosare

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.