Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale uniceAcasa » afaceri » afaceri
EVALUAREA INTREPRINDERII STUDIU DE CAZ S.C SOFT S.A Cluj- Napoca

EVALUAREA INTREPRINDERII STUDIU DE CAZ S.C SOFT S.A Cluj- NapocaUNIVERSITATEA BABES BOLYAI

FACULTATEA DE BUSINESS

EVALUAREA INTREPRINDERII


STUDIU DE CAZ

S.C SOFT S.A  Cluj- Napoca

1. INTRODUCERE

Este cunoscut faptul ca intr-o economie de piata, o intreprindere parcurge asemeni unei fiinte vii, trei momente esentiale: se naste, se dezvolta si moare.

            In acest context, activitatea de evaluare reprezinta un instrument destinat sa-l ajute pe oricare intreprinzator sa ia o decizie corecta cu privire la orice actiune ce se refera la o entitate economica, precum:

§       achizitia;

§       ajustarea structurala a activitatii;

§       asocierea cu alte societati;

§       vanzarea, etc.

            Pentru a ajunge la o anumita valoare a intreprinderii este necesar sa se apeleze la un profesionist, un evaluator autorizat.

            Profesia de evaluator, sau activitatea de evaluare, are la baza „Teoria valorii” care s-a cristalizat in sec. XVIII-lea – XIX-lea.

            De-a lungul timpului, economisti de renume si-au adus contributia la elaborarea unor teorii moderne ale valorii, luand nastere astfel curente, unele convergente altele de-a dreptul opuse.

            La inceputul sec. XX-lea, economistul american Alfred Marshal a pus bazele „Teoriei contemporane a valorii”, prin imbinarea conceptelor oferta-cost cu cerere-pret.

            In fapt, teoriile lui Marshal au dus la fundamentarea tehnicilor moderne de evaluare, care la inceput au constat in evaluarea proprietatilor imobiliare.

            Activitatea de evaluare s-a constituit intr-o activitate profesionala in SUA, dupa marea criza economica din 1929. Ea a aparut din necesitatea realizarii unor estimari corecte a proprietatilor si bunurilor imobiliare sau mobiliare, care erau constituite ca si garantie in vederea angajarii unui credit.

            In Romania, dupa anul 1990, evaluarea societatilor comerciale este in stransa legatura cu operatiunea de privatizare a fostelor intreprinderi socialiste de stat. Primii evaluatori au fost formati prin cursurile organizate de Agentia Romana de Privatizare, in cadrul unui program finantat de UE (1990).

            Importanta activitatii de evaluare rezida din faptul ca nu se poate vorbi de activitatile de privatizare, vanzari de proprietati sau active, lichidari, fuziuni, majorari de capital, modernizari ale intreprinderilor sau chiar de solutionare a unor litigii in instantele de judecata, fara a se lua in calcul activitatea de evaluare.

            In majoritatea cazurilor cand are loc o tranzactie este necesar sa fie apreciata atat valoarea administrativa a bunurilor detinute de societate, cat si valoarea economica, deci capacitatea elementelor de patrimoniu detinute de a produce profit.

            Potrivit Standardelor Internationale de Evaluare o intreprindere (afacere) este o entitate comerciala, industriala, de servicii sau financiara care desfasoara o activitate economica.     Intreprinderile sunt, in general, unitati distincte de exploatare, generatoare de profit si care furnizeaza clientilor produse sau servicii. Strans legat de conceptul de intreprindere se utilizeaza si termenul de companie operationala, care este o afacere cu o activitate economica de productie, vanzare sau comercializare a unui produs sau serviciu si de continuitatea activitatii, care este o intreprindere care isi va continua activitatea in viitorul previzibil, fara intentia sau nevoia de a fi lichidata sau de a-si reduce in mod semnificativ activitatea.

Intreprinderile sunt entitati constituite in mod legal. Ele se pot imparti in doua categorii:

a) in prima categorie intra asociatiile familiale, asocierile in participatiune, societatile in nume colectiv sau in comandita simpla;

b) in cea de-a doua categorie sunt societatile comerciale inchise si cele deschise, ale caror actiuni sunt accesibile publicului prin intermediul unei piete;

Alte forme legale de intreprinderi pot include grupuri de intreprinderi, in care controlul este incredintat unor administratori si entitati multiple, care presupun combinarea dintre societatea mama si filiale.

Intreprinderile au o gama larga de activitati economice si apartin fie sectorului privat, fie celui de stat. Activitatile economice includ: industria, comertul cu ridicata si cu amanuntul, activitatea hoteliera, asistenta medicala si serviciile financiare, juridice, educationale sau sociale, printre altele. Intreprinderile care furnizeaza publicului servicii de infrastructura, de exemplu utilitatile publice, in multe tari sunt controlate de stat, dar nu se afla in proprietatea acestuia.

          Lucrarea de fata se doreste a fi o evaluare a societatii comerciale SC SOFT S.A. din localitatea Cluj -Napoca,

Capitolul 1.

DIAGNOSTICUL FIRMEI S.C. SOFT S.A.

1.1. Scurt istoric

       

        S.C. SOFT S.A. este o firma cu capital integral privat, infiintata in 1994, cu sediul social in Cluj-Napoca bd. 21 Decembrie 1989 nr.133 si cu doua puncte de lucru in Cluj-Napoca, pe calea Dorobantilor nr.102 ap.62, respectiv pe calea Floresti nr.2 bl.A1a. Forma juridica este de societate pe actiuni si a fost infiintata in baza Legii 31/1990 cu privire la societatile comerciale.

          Obiectul principal de activitate este fabricarea calculatoarelor si a altor echipamente electronice – cod CAEN 3002. Pe langa productia de calculatoare firma noastra desfasoara si activitati ca: comercializarea de tehnica de calcul, instalari de retele structurate voce-date, service tehnica de calcul, comercializarea de produse electrocasnice si electronice.

          S.C. SOFT S.A. este iinregistrata la Camera de Comert si Industrie Cluj sub numarul J12/2245/1994, avand cod unic de inregistrare 6063792, atribut fiscal R, fiind platitoare de TVA lunar si platitoare de impozit pe profit trimestrial.

          Societatea si-a inceput activitatea cu un capital social de 8.330 ron, urmand ca in 2002 sa-si majoreze capitalul social la 50.300 ron.Valoarea nominala a actiunilor este de 10 ron/actiune. Asociatii firmei sunt cinci persoane fizice, cetateni romani, care detin diferite procente din capitalul social al firmei. Firma este o societate inchisa, actiunile ei nefiind cotate la Bursa.

          S.C. SOFT S.A. in primavara anului 2006 si-a deschis un magazin la punctul de lucru de pe calea Floresti nr.2 bl.A1a, magazin prin care va comercializa echipamente de tehnica de calcul si produse electrocasnice si catre populatie, acest lucru nefiind prioritar pana in prezent, majoritatea produsele noastre fiind vandute  prin reteaua nostra de revanzatori din judetele Salaj, Maramures si Brasov.

          Clientii actuali si potentiali ai firmei sunt: firme mici si mijlocii din diverse domenii; institutii bugetare; firme nemultumite de calitatea produselor si serviciilor oferite de concurenta; persoane fizice; ale caror necesitati sunt compatibile, atat cu gama variata de produse oferite de firma noastra, cat si cu raportul calitate pret a acestora.

Capitolul 2.

2.1. Diagnosticul juridic

          In cadrul diagnosticului juridic se investigheaza raporturile juridice si modul in care sunt respectate reglementarile legale in legatura cu activitatea intreprinderii sau cu activele supuse evaluarii si de asemenea se apreciaza situatia juridica a intreprinderii in raport cu proprietarii, tertii, salariatii si bugetul statului.

         

          2.1.1. Infiintarea si functionarea societatii

Activitatea societatii se desfasoara potrivit statutului intocmit conform reglementarilor legale din care rezulta urmatoarele:

Societatea S.C. SOFT S.A. a fost infiintata in anul 1994, in conformitate cu prevederile Legii 31/1994 inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J12/2245/1994

Obiectul principal de activitate este fabricarea calculatoarelor si a altor echipamente electronice – cod CAEN 3002. Pe langa productia de calculatoare firma noastra desfasoara si activitati ca: comercializarea de tehnica de calcul, instalari de retele structurate voce-date, service tehnica de calcul, comercializarea de produse electrocasnice si electronice.

Ca forma de organizare, societatea comerciala S.C. SOFT S.A. este persoana juridica romana, structurata ca societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu actul constitutiv intocmit. Durata societatii este nelimitata.

Conform statutului, la infiintare capitalul social al societatii este in suma de 55.840.229 lei si este subscris si varsat integral.

                Durata de functionare a societatii: 

S.C. SOFT S.A. este inregistrata pentru o durata de functionare nelimitata.

                 Administrarea societatii: Societatea este administrata de directorul general, Popescu Alexandru. Mandatul de administrator este de 4 ani, putand fi prelungit cu alte mandate de cate 4 ani. Acesta va reprezenta societatea in relatiile cu tertii, in fata organelor administrative de stat, cat si in fata justitiei.

                  Dizolvarea societatii: Conform Art.32 din statul societatii, aceasta se dizolva in urmatoarele situatii:

Imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;

Declararea nulitati societatii;

Decesul actionarilor, daca mostenitorii legali nu consimt la continuarea activitatii;

Societatea si-a incheiat activitatea;

                 Lichidarea societatii: intervine doar in situatiile prevazute de legea romana si de prevederile articolului mai sus mentionat.

 

              

                 Dreptul  Civil

Analizand actele de proprietate prin care se atesta dreptul de posesie, folosinta si dispozitie asupra bunurilor, terenurilor, cladirilor apartinand societatii S.C. SOFT S.A   s-a constatat ca acestea sunt valide si corect intocmite. De asemenea intreprinderea nu a participat cu capital sau cu alte obiecte din profilul patrimonial la constituirea unor societatii comerciale pe teritoriul Romaniei sau in strainatate, si nici alte firme sau societatii comerciale nu au participat cu capital sau bunuri de patrimoniu la constituirea S.C. SOFT S.A.

             Dreptul Comercial

Analizand contractele incheiate de societatea S.C. SOFT S.A s-au constatat urmatoarele:

Societatea a incheiat contracte comerciale cu toti partenerii importanti, in nume propriu, cu furnizorii pentru materii prime, materiale, echipamente si principalii clienti, contracte care prevad modalitatea de livrare a bunurilor, modalitatile si termenele de plata si alte informatii necesare pentru desfasurarea activitatii in conditii optime;

 Societatea nu are litigii cu persoane fizice, juridice privind cumpararea de materiale, echipamente sau desfacerea produselor finite proprii.

           Legislatia in domeniu

               -Legea protectiei mediului nr.137/1995

               -Codul fiscal al Romaniei –Legea 571/2003

2.12 Organizarea si structura functionala

            S.C. SOFT S.A. in baza Legii 31/1990 si, a Statutului si Contractului de societate este condusa de directorul general care totodata este si presedintele Consiliului de Administratie.

            Adunarea Generala a Actionarilor este organul de deliberare si de decizie a societatii. Potrivit legii ea este formata din totalitatea asociatilor si exprima vointa sociala a societatii, luand decizii in problemele esentiale ale societatii, avand calitatea de organ deliberativ.

             Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin odata pe an, in cel mult dupa trei luni de la inchiderea exercitiului financiar. Poate sa discute si sa hotareasca oricare problema din ordinea de zi. Potrivit Legi 31/1990 A.G.Ordinara este obligata sa discute, aprobe, modifice Bilantul contabil dupa ascultarea Raportului administratorilor si a cenzorilor si sa fixeze dividendele cuvenite asociatilor. A.G.Ordinara poate sa aleaga pe administratori si pe cenzori, aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar urmator, stabileste programul de activitate si se pronunta asupra gestiunii administratorilor.

             Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori e necesar in probleme care reclama modificarea actelor constitutive ale societatii. Administratorii sunt obligati sa convoace Adunarea Generala cel putin odata pe an sau cand este nevoie. Asociatii sunt obligati sa convoace Adunarea Generala in cazul pasivitatii administratorilor.

             Administratorii sunt obligati sa convoace de indata Adunarea Generala la cererea asociatilor care reprezinta a 10-a parte din capitalul social sau o cota mai mica daca statutul permite acest lucru. Daca administratorii nu se conformeaza acestei cereri, asociatii in cauza se pot adresa instantei, care poate pronunta o hotarare prin care va convoca A.G.A. Hotararile Adunarii Generale, luate cu respectarea legii, sunt obligatorii pentru toti asociatii si pentru cei care nu au participat la A.G.

sau au votat impotriva si au cerut in mod expres sa se consemneze acest lucru in procesul verbal a Adunarii Generale.

             Consiliul de Administratie este format din presedinte si doi administratori.   

              Administratorii au fost desemnati la constituirea societatii prin actul constitutiv, schimbarile ulterioare facandu-se prin acte aditionale. Consiliul de administratie este obligat sa duca la indeplinire hotararile Adunarii

Generale ale societatii, de a indeplini indatoririle prevazute de actul constitutiv si pe cele stabilite de lege.

             Controlul gestiunii societatii este incredintata cenzorilor. Potrivit Legii 31/1990 si a actului constitutiv societatea are desemnati trei cenzori titulari si trei cenzori supleanti, mandatul lor fiind pe o perioada de cinci ani. Cenzorii au obligatia sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca bilantul si contul de profit si pierderi sunt intocmite conform legii si sunt in concordanta cu registrele, sa verifice daca registrele sunt tinute regulat si evaluarea patrimoniului s-a facut potrivit regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului.

              Forma de inregistrare contabila utilizata de S.C. SOFT S.A. este forma ”pe jurnale” si se lucreaza cu programul de contabilitate ContGen, respectic programul de gestiune GestMat.

               Formularele proprii ale acestei forme de inregistrare contabila sunt documentele justificative, jurnalele pentru conturi, fise sau situatii pentru evidenta analitica, balanta de verificare, listele de inventariere, situatiile financiare semestriale si anuale, si anexele la acestea.

               Inregistrarile in jurnale, situatii, fise se fac cronologic si sistematic, direct din documentele justificative. La sfarsitul lunii se intocmeste balanta de verificare a conturilor sintetice si analitice, iar la 30.06. si 31.12. se intocmesc situatiile financiare, ca documente de sinteza, analiza si raportare contabila.

                                                                                                                                 

.

Organigrama S.C. SOFT S.A.

3.Diagnosticul comercial

             Scopul diagnosticului comercial este de estima piata actuala si cea potentiala a societatii, urmarirea procesului de aprovizionare si desfacere, pozitia firmei in raport cu firmele concurente, etc.

Produsele societatii

          Produsele oferite de S.C. SOFT S.A.. se adreseaza atat persoanelor fizice, cat si juridice, din toata tara, dar in special din judetele unde are reprezentanta. Produsele de mobilier sunt la indemana tuturor clientilor datorita preturilor accesibile sau eventualelor modalitati de plata (firma are implementat un sistem de plata prin rate lunare – CEC).

           Mecanismul cererii si ofertei de pe piata productiei de mobilier este un mecanism dinamic care impune producatorilor sa se adapteze in cel mai scurt timp cerintelor de pe piata.

          Astfel, cel mai important element ce conduce in mod inevitabil la un nivel al vanzarilor ridicat este calitatea produselor. Avand in vedere aceste considerente, un produs de o calitate foarte buna va fi intotdeauna printre preferintele clientilor. De asemenea alegerea unor modele noi, cu un design deosebit, vor atrage un numar sporit de clienti care le vor prefera pe acestea in locul  produselor de serie, obisnuite.

              Stabilirea  preturilor produselor se face in functie de pretul concurentilor cerut pentru servicii similare, perioada de garantie ajungand pana la 2 ani.

               Plata produselor se poate face prin numerar, direct la casieria unitatii,prin viramente bancare, insa se accepta si plata de pana la 30 de zile.

               Reclamatii pentru produsele noastre nu au fost pana in momentul de fata,

dar in cazul aparitiilor acestora modul de solutionare a lor este foarte scurt, iar

in cazul defectiunilor timpul mediu de solutionare este de o zi – doua.               Noile noastre obiective nu vor fi usor de atins, va trebui sa depunem cu totii eforturi pentru ca toate aceste estimari sa devina realitate. Suntem insa ferm convinsi ca resursele umane de care compania noastra dispune sunt puternic angajate si participa activ in transpunerea in practica a acestor obiective. '

                Clientii actuali si potentiali ai firmei sunt: firme mici si mijlocii din diverse domenii; institutii bugetare; firme nemultumite de calitatea produselor si serviciilor oferite de concurenta; persoane fizice; ale caror necesitati sunt compatibile, atat cu gama variata de produse oferite de firma noastra, cat si cu raportul calitate pret a acestora. Principalii clienti (Tabelul 1.1.) ai S.C. SOFT S.A. sunt:

Tabelul 1.1.

Nr.Crt.

Denumire client

Localitate

1.

S.C. Alfasoftware S.A.

Zalau

2.

S.C. Alfasoft S.A.

Baia-Mare

3.

S.C. Soltrade S.R.L.

Brasov

4.

S.C. XRX Service S.R.L.

Cluj-Napoca

5.

S.C. Legume Fructe S.A.

Cluj-Napoca

6.

S.C. Leasing Rom S.R.L.

Cluj-Napoca

7.

S.C. Clar Import-Export S.R.L.

Cluj-Napoca

8.

S.C. Roxer Advertising S.R.L.

Cluj-Napoca

9.

Garda Nationala de Mediu Comisariatul Regional Cluj

Cluj-Napoca

            

Principalii furnizori (Tabelul 1.2.) ai S.C. SOFT S.A.sunt:

Tabelul 1.2.

Nr.crt.

Denumire furnizor

Localitate

1.

Tornado Systems S.R.L.

Constanta

2.

Flamingo Computers S.A

Bucuresti

3.

Lasting System S.R.L.

Timisoara

4.

Comrace Computers S.R.L.

Craiova

5.

Aline Distribution Grup S.R.L.

Cluj-Napoca

6.

Ager Distribution S.R.L.

Cluj-Napoca

7.

Sistec S.A.

Cluj-Napoca

   

4. Diagnosticul resurselor umane si al managementului firmei

         

          In cadrul diagnosticului resurselor umane si al managementului fimei se urmareste cunoasterea resurselor umane din punct de vedere al evolutiei, structurii, comportamentului si eficientei utilizarii lor, precum si analiza echipei de conducere a intreprinderii.

            Intre conducerea societatii si salariati exista raporturi de colaborare in limitele Contractului Colectiv de Munca. Periodic, au loc informari intre conducere si reprezentantii salariatilor. Fata de anii anteriori, relatiile s-au imbunatatit, gradul de intelegere si de comunicare a crescut, cele doua parti participand la intalniri comune. Ca urmare, nu au existat perioade de stagnare a procesului de productie ca urmare a declansarii unor conflicte de munca.

             Drepturile salariatilor au fost achitate la zi, iar salariul minim respecta prevederile legale. Salariul maxim este confidential si este in conformitate cu grila de salarizare.

Societatea este la zi cu plata obligatiilor catre bugetul statului referitoare la salariati.

          Dimensiunea si structura  personalului:

  Structura personalului

Nr.

crt.

Categorii de personal

2005

2006

2007

Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

1

Personal direct productiv

240

60,71

301

63,24

350

66,04

2

Personal indirect productive

105

26,62

115

24,16

115

21,70

3

Personal administrativ si de conducere

50

12,67

60

12,61

65

12,26

4

Total personal la sfarsitul perioadei

395

100

476

100

530

100

Dinamica personalului

Categorii de personal

2005

2006

2007

I 2007/2005 (%)

I 2007/2006 (%)

Personal direct productiv

240

301

350

25,68

16,28

Personal indirect productiv

105

115

115

9,52

0,00

Personal de administratie si conducere

50

60

65

20,00

8,33

Total personal

395

476

530

20,66

11,34

                     

            Se observa ca in ansamblu numarul personalului a crescut din anul 2005 in anul 2007 cu 34,17 %. De asemenea putem observa o stagnare a personalului indirect productiv si a o crestere a personalului direct productiv cu 16,28 procente fata de 2006.

            Personalul din administratie si conducere a crescut cu 30% din 2005-2007 atingand numarul de 65 persoane in 2007.

In ansamblu, numarul personalului din cadrul organizatiei are o evolutie crescatoare in medie acesta crescand cu circa 15% pe an.

STRUCTURA  PERSONALULUI  PE  GRUPE  DE  PROFESIUNI

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2007

I 2007/2005 (%)

I 2007/2006 (%)

Muncitori

250

310

320

1.24

1.03

Maistri

35

45

50

1.29

1.11

Tehnicieni

10

12

141.20

1.17

Subingineri

5

6

7

1.20

1.17

Ingineri

2

3

3

1.50

1.00

Economisti

4

5

5

1.25

1.00

Juristi

4

4

4

1.00

1.00

Informaticieni

3

4

5

1.33

1.25

Altii

80

85

120

1.06

1.41

Total

395

476

530

1.21

1.11

STRUCTURA  PERSONALULUI  PE  SEXE

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2007

I 2007/2005 (%)

I 2007/2006 (%

Barbati

250

326

375

1,30

1,15

Femei

145

150

155

1,03

1,03

Total

395

476

530

1.21

1.11

           Analizand aceasta situatie se observa ca primeaza numarul barbatilor, dat fiind si obiectul de activitate al societatii.

STRUCTURA  PERSONALULUI  PE  GRUPE DE VARSTA

Grupe de varsta

2005

2006

2007

Nr.

%

Nr.

 %

Nr.

%

<25

78

19,74

105

22,05

123

23,20

25-30

125

31,64

153

32,77

167

31,50

30-35

138

34,93

145

30,46

168

31,69

35-40

29

7,34

43

8,61

43

8,11

40-45

12

3,03

15

3,15

12

2,83

45-50

11

2,78

12

2,52

15

2,26

>50

2

0,50

2

4,02

2

3,77

Total

395

100.00

476

100.00

530

100.00

         

         Analizand structura personalului pe grupe de varsta , societatea are un personal tanar, cu o medie de varsta de 35 de ani, aspect pozitiv deoarece legislatia prevede o serie de facilitati pentru angajarea personalului tanar, societatea exploatand aceasta facilitate. De asemenea societatea organizeaza permanent cursuri de perfectionare a personalului, considerand mai eficienta angajarea personalului tanar fara experienta si modelarea lui.

              

5. Diagnosticul  financiar

             Diagnosticul financiar urmareste trei obiective majore:

-sa asigure intelegerea performantelor realizate de firma evaluata in ultimii 3  ani, precum si evidentierea riscurilor activitatii intreprinderii;

-sa permita ajustarea situatiilor financiare istorice pentru a dezvolta abordarea pe baza de active si a pregati aplicarea abordarii pe baza de venit;

 -sa asigure compararea cu intreprinderi similare

5.1. Analiza dinamicii activelor la S.C. SOFT  S.A.

           Activul bilantului cuprinde, pe de o parte, valoarea neta a mijloacelor materiale sa banesti, iar pe de alta parte, creantele pe care fima le are de incasat de la terti.

             Valoarea neta a unui activ se obtine deducand din valoarea sa de intrare amortismentele si provizioanele legal constituite.

              In conformitate cu prevederile legale ( OMF nr.94/ 2001), activul bialntului se structureaza in urmatoarele grupe:

       -active imobilizate;

       -active circulante;

        -cheltuieli in avans.

            Analiza in dinamica a activului bilantier evidentiaza evolutia componentelor acestuia.

Studiul de caz efectuat la S.C. SOFT S.A. Cluj-Napoca sunt reflectate in tabelul .1., care cuprinde elementele de activ ale bilantul pe anii 2005-2007.

                                                                            

Elementele de activ a bilantului la S.C. SOFT S.A.

-ron-

Nr.

rd.

2005

2006

2007

A

ACTIVE IMOBILIZATE

I.IMOBILIZARI NECORPORALE

01

13886

16942

4920

II. IMOBILIZARI CORPORALE

02

20210178

21124011

26623623

1.Terenuri si constructii

4981054

7481882

10584162

2.Instalatii masini si utilaje

11981476

13093560

12779654

3.Avansuri si imobilizari in curs

3247648

548569

3259807

III. IMOBILIZARI FINANCIARE

03

    1466281

2952430

3037730

ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL ( rd.01 la 03 )

04

21690345

24093383

29666273

B

ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

05

11818620

18185459

18308549

II. CREANTE

06

22582669

25215912

29349793

III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

07

      161965

5314

5314

IV. CASA SI CONTURI LA BANCI

08

727128

2002895

1438587

ACTIVE CIRCULANTE –

 TOTAL ( rd. 05 la 08 )

09

35290382

45409580

49102243

C

CHELTUIELI IN AVANS

10

        10082

7475

5002

TOTAL ACTIV

113971536

139013401

157542034

Dupa cum reiese din tabel  activele totale ale firmei analizate in anul 2006 fata de 2005 au crescut cu 11%,  au inregistrat cresteri toate componentele desi imobilizarile financiare se dubleaza  crestera generala este de 11% pentru ca imobilizarile corporale au o pondere mai mare si inregistreaza o crestere usoara.

In anul 2007 fata de 2006 se constata o crestere de 23% trendul evolutiv al imobilizarilor corporale e aproximatv cu cel al imobilizarilor totale ale firmei ceea ce ne arata ca capacitatile productive au o pondere insemnata in totalul imobilizarilor

A.ACTIVE IMOBILIZATE

Imobilizari necorporale

Intreprinderea  a inregistrat pentru aceasta categorie softuri informatice, nu a inregistrat ,,avansuri si imobilizari necorporale in curs”in acesti ani.

In anul 2006 fata de anul 2005 au fost achizitionate noi programe informatice realizinu-se o crestere cu 22%.

In anul 2007 fata de anul 2006 valoarea acestora a scazut cu aproape 80% fata de valoarea lor precedenta datorita amortizarii lor.

Imobilizari corporaleIn anul 2006fata de anul 2005 se inregistreaza  o usoara crester de 4.5% datorita cresterii investitiilor in constructii cu 50% si in instalatii tehnice si masini cu 9%.

In anul 2007 fata de anul 2006 ,ritmul de crestere in acest an s-a acentuat fiind de 26% si a fost generate de  de crestera terenurilor si constructiilor dar si a cresterii semnificative  a imobilizarilor in curs .Terenurile  si constructiile  au crescut cu aproape 42% insalatiile tehnice ,masinile au scazut cu3%datorita uzurii(amortizare).

B.ACTIVE CIRCULANTE

In anul 2006 fata de anul 2005,cresterea activelor circulante e datoratta crsterii stocurilor cu 53% si  a creantelor cu 11%. Investitiile financiare pe termen scurt scad  datorita rascumpararii actiunilor proprii ,,Casa si conturi la banci” se dubleaza fata de perioada precednta  participin la cresterea totala  a activelor circulante.Volumul stocurilor creste cu aproximativ50% datorat acresterii productiei.Creantele au crescut  datorita cresterii creantelor comerciale cu 11.66%

In anul 2007 fata de anul 2006,activele circulante  cresc usor  cu doar 8% datorata la fel cresterii creantelor,investitiile financiare pe termen scurt ramin la aceasi valoare iar,,casa si conturi in banci scad cu aproape 30%.Volumul stocurilor se mentine la acelasi nivel.Creantele in acest an au crescu cu 16.39%.

C.CHELTUIELI IN AVANS

      Analizind modificarea cheltuielilor de la un an la altul se observa ca acestea scad inrtr-un ritm asemanator aproximativ 60%.

5..2. Analiza dinamicii datoriilor la S.C. SOFT  S.A

Obligatiile intreprinderii fata de terti cuprind resursele atrase temporar in finantarea activitatii, resurse care sunt grupate, dupa gradul lor de exigibilitate, in urmatoarele categorii:

datorii pe termen scurt

datorii pe termen lung

provizioane pentru riscuri si cheltuieli

venituri inregistrate in avans

subventii aferente activelor.

Evolutia datoriilor la S.C. SOFT S.A., in perioada 2004 – 2006 sunt reflectate in tabelul 2., urmand a se analiza dinamica lor.

Tabelul 2.

Elementele de datorii a bilantului la S.C. SOFT S.A.

Nr.

rd.

2005

2006

2007

D

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA

LA UN AN

11

1.Datorii comerciale

5873854

9101266

12918341

2.Datorii financiare

6950131

9471106

7782203

3.Alte datorii

6744906

1932130

2215719

TOTAL

19568891

20504502

22916263

E

ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE ( rd.09+10-11-18)

12

15731573

24912553

26190982

F

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

( rd.04+12-17)

13

37390219

48983236

55840229

G

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

14

0

0

                0

H

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

15

0

0

0

I.VENITURI IN AVANS

31699

22700

17026

         Datoriile intreprinderii sunt reprezentate atit de datoriile propriu zise  rezultate din relatiile cu diversi terti cit si veniturile in avans.Intreprinderea nu are contractate datorii mai mari de un an datoriile sint mai mici de un an.Unittea dispune de credite bancare iar celelalte surse de finantare sunt pe termen scurt provenind din datorii comerciale ,datorii fata de salariti datorii fiscale.

         Din analiza datoriilor  pe total pe perioada 2005-2007 se constata ca :

Totalul datoriilor au crescut de la un an la alulinru ritm accentut,datoriile comerciale  au un ritm de crestere apropiat,Datoriile financiare sint reprezentate de credite bancare lainceputul perioadei cresc iar apoi incep sa scada  acestea fiind afectate periodic de de datoriile comerciale care trebuie achitate.

5.3. Analiza dinamicii capitalurilor proprii la S.C. SOFT S.A.

             Capitalurile proprii reprezinta dreptul actionarilor asupra activelor unei persoane juridice, dupa deducerea datoriilor. Cu alte cuvinte, diferenta dintre activele si datoriile intreprinderii reprezinta fondurile proprii ale unei firme, care se structureaza in urmatoarele elemente:

  -capital;

-prime de capital;

-rezerve din reevaluare;

-rezerve;

-rezultatul reportat;

-rezultatul exercitiului.

            Elementele de capitaluri proprii ale S.C. SOFT S.A. sunt redate in tabelul 3., urmand a se analiza si dinamica lor.

                                                                                                                            Tabelul 3.

Elementele de capital a bilantului la S.C. SOFT S.A.

2005

2006

2007

J

CAPITAL SI REZERVE

- capital subscris varsat

1380178

1380178

1380178

II. PRIME DE CAPITAL

0

0

0

III. REZERVE DIN REEVALUARE        

5293590

6524020

7140302

IV. REZERVE

21654322

29945597

36029458

1.Rezeva legale

    276036

   276036

   276036

2.Alte rezerve

21378286

29826212

35753422

3.Actiuni proprii

0

156651

0

V. REZULTATUL REPORTAT

                                  

9062129

11133441

300549

VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR

                                  

8761580

10832893

10989742

Repartizarea profitului

8761580

10832893

 0

CAPITALURI PROPRII-

TOTAL

37390219

49139887

55840229

CAPITALURI-

TOTAL

37390219

49139887

55840229

Analiza evolutiei capitalurilor

Toate capitalurile intreprinderii sint reprezentate de capital;urile proprii,se poate constata o crestere a acestora in perioada analizata acestea datorindu-se revaluarii patrimoniului , cresterii nete de profit nerepartizat,constituirii de alte rezerve decit cele legale, intreprinderea nu a realizat majorari de capital social.

Contul de profit si pierdere la S.C. SOFT S.A.

   Tabelul 4

2005

2006

2007

1

Cifra de afaceri neta

85207658

93966780

108904591

Productia vanduta

81198179

90691050

105104341

Venituri din vanzarea marfurilor

4009479

3275730

3800250

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

0

0

0

2

Variatia stocurilor     .Sold C

7042402

6485946

13929991

  .Sold D

0

0

0

3

Productia imobilizata

0

0

0

4

Alte venituri din exploatare

625950

512574

87552

VENITURI DIN EXPLOATARE

TOTAL

92876010

100965300

122922134

5

a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

49915987

55228871

73601520

Alte cheltuieli materiale

811559

711243

842723

b) Alte cheltuieli din afara

(cu energia si apa)

3545257

4102577

5205785

c) Cheltuieli privind marfurile

3919438

2805051

3248014

6

Cheltuieli cu personalul

din care:

10628460

13034949

14204845

a) Salarii

8047955

9835044

10881139

b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

2580506

3199905

3323706

7

Ajustarea valorii imob.corporale si necorporale

4862754

3969843

3766146

a.1) Cheltuieli

4862754

3969843

3766146

a.2) Venituri

0

0

-b) Ajustarea valorii activelor circulante

160926

30285

89999

b.1) Cheltuieli

160926

45117

93942

b.2) Venituri

0

14832

3943

8

Alte cheltuieli de exploatare

6633902

7326739

8753877

1. Cheltuieli privind prestatiile externe

5765970

6547693

7635928

2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

258775

258032

376635

3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate

609157

521014

741314

Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli

-78072

-31656

0

- Cheltuieli

0

0

0

- Venituri

78072

31656

0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL

80400212

87177902

109712909

REZULTATUL DIN

EXPLOAT.   - Profit

12475798

13787398

13209225

9

Venituri din interese de participare

0

59467

0

10

Venituri din alte investitii fin.si creante care fac parte din act.imobilizate

0

0

-

- din care, in cadrul grupului

0

0

-

11

Venituri din dobanzi

32661

1625

5211

Alte venituri financiare

555562

781669

1518543

VENITURI FINANCIARE

TOTAL

588223

842761

1523754

12

Ajustarea valorii imobilizarilor fin.si a invest financiare detinute ca active circ.)

0

0

-

-Cheltuieli

0

0

-

- Venituri

0

0

-

13

Cheltuieli privind dobanzile

860404

1009218

801873

Alte cheltuieli financiare

370938

754774

814999

CHELTUIELI FINANCIARE

TOTAL

1231342

1763992

1616872

REZULTATUL FINANCIAR

                      

- Pierdere

643119

921231

93118

14

REZULTATUL CURENT

             –Profit

11832679

12866167

13116107

15

Venituri extraordinare

0

0

0

16

Cheltuieli extraordinare

0

0

0

17

REZULTATUL EXTRAORDINAR

                         - Profit)

0

0

0

VENITURI TOTALE

93464233

101808061

124445888

CHELTUIELI TOTALE

81631554

88941894

111329781

REZULTATUL BRUT

                        - Profit

11832679

12866894

13116107

19

IMPOZITUL PE PROFIT

3071099

2033274

2126365

20

Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus

0

0

-

21

REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR

- Profit

8761580

10832893

10989742

1.Analiza echilibrului financiar pe baza bilantului

SN= 78773518-22933289=55840229

FR=55840229-29666273=26173956

NFR=18308549+29349793-22916263=24742079

TN=26173956-24742079=1431877

Viteza de rotatie a NFR:

V  =   NFR  X365 =24742079/108904591*365=82.92

           CA

Viteza de rotatie a FR:

V=FR  X365=26173956/108904591*365=87.72

     CA

Rata de finantare a stocurilor:

Rfs  =  FR      =26173956/18308549=1.42

        stocuri

 

Rata de finantare a activelor circulante:

RfAC=  FR       =26173956/49102243=0.53

              AC

Rate de finantare a NFR

RfNFR=  FR    =26173956/24742079=1.05

              NFR

Rata deautofinantare a activelor:

RfA=  Cpr   =1380178/78773518=0.0175

        Active

2.Analiza pe baza contului de rezultate

a)marja comerciala

M.C =Vinzari de marfuri-Costul marfurilor vindute=3800250-3248014=552236

b)Valoarea adaugata

V.A=M.C+Productia exercitiului-Consumuri externe=552236-82080171=37506397

c)Excedentul brut din exploatatre

E.B.E =V.A+Subventii-Cheltuieli de personal-Impozite ,taxe asimilate

E.B.E=37506397+0-376635-14204845=22924917

d)Rezultatul exploatarii

R.E=E.B.E-+Amortisment-Provizioane+Alte venituri din exploatare-Alte cheltuieli din exploatare

R.E=22924917-3766146-89999+87552-8753877=13209225

e)Rezultatul curent

R.C=R.E+R.F

R.C=13209225-93116=13116107

f)Rezultatul brut

R.B=R.C+Rezultatul exceptional

R.B=13116+0=13116107

g)Rezultatul net

R.N=R.B-Impozitul pe profit

R.N=13116107-2126365=10989742

3.Analiza CF

CFWgest=Pnet+Amort+Dob

CFWgest=10989742+3956145+801873=15647760

CFWact=Pnet-Variatia capitalurilor prprii

CFWact=10989742-(55840-49139887)=4289400

CFWdisp=CFWgest-Δ Imob-ΔNFR-ΔDisp

Δimob=29666273-24093383+3856145=9429035

ΔNFR=24742079-(18185459+25215912-20504502)=1845210

Δdisp=1438587-2002895= - 564308

CFWdisp=15647760-9429035-1845210+564308=4937823

CFWcredit=Dobinzi-Variatiadatoriilor financiare

CFWcredit=801873-(7782203-9471106)2490776

4.Analiza rentabilitatii firmei

a)rentabilitatea economica

Rec=10989742/78773518*100=13.95%

Rec=Pnet x  CA  x 100

          CA    Active

Rrv = Pnet  = 10989742/108904591=0,1009

          CA

V=  CA    = 108904591/78773518=1.3825

    Active

b)rentabilitatea financiara

-rata rentabilitatii financiare a capitalurilor proprii

Rfcp=10989742/55840229*100=19,68%

-rata rentabillitatii financiare a cpitalurilor permanente

Rfkp=10989742/(1380178+0)*100=796.25%

5.Analiza patrimoniala  a riscului  de faliment

R1=  SN     =  55840229/78773518=0.7088

        Activ

R2=  DTML     =  0 ( firma nu are datorii mai mari de un an)

        CAF

Rata  solvabilitatii generale

Sg = T.A   =   78773518/22933289=3.43

        T.D

Rata lichiditatii generale

Lg =   A.C    = 49102243/55840229=0.87

           DTS

Rata  lichidittii partiale

 

Lp= A.C-S  = (49102243-18308549)/55840229=0.55

         DTS

Rata lichiditatii imediate

Li = Disponibil  = 1443901/55840229=0.0225

          DTS

In urma primei analize se observa  ca toti  patru indicatori calculati au valoare pozitiva ceea ce reflecta existenta echilibrului financiar atit pe termen scurt cit si pe termen lung

Analizind rezulatatele  pe baza contului de profit si pierdere  se obseva ca intreprinderea  per total obtine profit  dar activitatea financiara inregistreaza pierdere.

EVALUARI PATRIMONIALE

1.Valori patrimoniale determinate pe baza activului si pasivului

Activul net contabil(A.N.C)

A,N.C=T.A-Dat =78773518-22933289=55840229

Deoarece intreprinderea este organizata ca o societate pe actiuni A.N.C va fi diminuat cu valoarea dividentelor acordate in anul 2007

A,N.C= T.A-Dat-DIV =78773518-22933289-3891630=51948599

1.2 Activul net contabil corectat(A.N.C.C)

-prin vinzarea terenurilor si constructiilor s-ar obtine 15900000

-prin vinzarea instalatiilor s-ar obtine 19000000

-Firma  a incheiat un contract de leasingpentru achizitionarea unui autoturism in valoare de 500000

Astfel A.N.C.C =51948599+500000(autoturism)+valori aferente terenuri ,constructii+instalatii (5315838+6354201) –impozit terenuri costructii+instalatii(850535+1016673)-datorii leasing500000 = 61751430

2.Valori patrimoniale determinate pe baza activului utilizat in eploatare

2.1 Activul brut contabil(A.B.C)

A.B.C=78773+3766146(amortizari)+provizioane +89999=82629663 lei

2.2 Valoarea substantiala

           Valoarea substantiala bruta

V.S.B=A.N.C.C+Datorii+Activeleasing-Activeinchiriate altor firme-E.V=61751430+22933289+500000=85184719 lei

          .Valoarea substantiala redusa

V.S.R=V.S.B-DTS =85184719-22916263=   62268456 l ei

         Valoarea substantiala neta

V.S.N=V.S.R-DTL = 62268456-0=62268456 lei

VSN=VSR

Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
EVALUAREA INTREPRINDERII STUDIU DE CAZ S.C SOFT S.A Cluj- Napoca
Administrarea intreprinderilor de comert, turism, servicii
Intinderea lucrarilor de audit al proiectelor
Conditii esentiale ale unui audit
ALTERNATIVE INEDITE LA AFACERILE DE TIP AUTOHTON - FERMA DE STRUTI
Auditul proiectelor - delimitari conceptuale
Participantii la relatiile de afaceri si elemente ale contractelor de intermediere
ANALIZA STARILOR FINANCIARE PE BAZA EFECTULUI DE LEVIER FINANCIAR


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu