Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » afaceri
Analiza calitatii productiei

Analiza calitatii productiei


Analiza calitatii productiei

Imbunatatirea calitatii productiei constituie un obiectiv esential al autogestiunii economico-financiare si al cresterii gradului de competitivitate pe piata interna si externa.

Calitatea productiei este o notiune complexa, fiind definita in literatura de specialitate ca masura sau gradul in care un produs sau serviciu prin totalitatea caracteristicilor tehnice, economice, sociale si de exploatare satisface nevoia pentru care a fost creat.

Analiza calitatii are ca sarcina sa stabileasca gradul de realizare al calitatii productiei, sa sesizeze rezervele existente privind imbunatatirea calitatii si sa cuantifice efectele economice ale imbunatatirii, respectiv inrautatirii calitatii productiei asupra indicatorilor sintetici ai activitatii intreprinderii.

Pentru masurarea si analiza calitatii productiei, datorita varietatii prin care se poate caracteriza aceasta, se utilizeaza un sistem de indicatori ce pot fi clasificati in functie de anumite criterii, cum ar fi:

- procesele de formare ale calitatii;

- elementele definitorii ale calitatii productiei finite;

- utilizarea produsului finit;

- locul de apreciere a calitatii produsului finit (la producator si la consumator).

In activitatea practica, se folosesc urmatoarele procedee pentru caracterizarea calitatii productiei:

Coeficientul echivalentei tehnice sau al parametrului unic - prin care

insusirile calitative ale unui produs sunt reduse la una singura, si anume aceea care il intereseaza pe beneficiar.

Coeficientul de exploatare sau al punctajului - acest procedeu se utilizeaza in cazul produselor complexe si presupune urmatoarele etape:

a)     stabilirea listei insusirilor calitative ale produsului;

b)     definirea ordinei de importanta a fiecarei insusiri calitative;

c)     aprecierea fiecarei insusiri calitative cu un anumit numar de puncte;

d)     stabilirea coeficientului de exploatare/al punctajului ca medie aritmetica

ponderata intre structura fiecarei insusiri calitative si numarul de puncte aferent fiecarei insusiri calitative, conform relatiei:

K=

in care:

g - ponderea fiecarei insusiri calitative

i - insusirea calitativa (numar de puncte)

Coeficientul mediu de calitate - acest procedeu se utilizeaza in cazulproduselor diferentiate pe clase de calitate

Coeficientul mediu de calitate pe produs se stabileste prin doua metode:

A.    Ca medie aritmetica ponderata intre cantitate (ponderea) si clasa de

calitate respectiva.

Conform acestui procedeu, valoarea coeficientului de calitate este intotdeauna supraunitara. Cu cat marimea coeficientului mediu de calitate se apropie de 1 (calitatea I-a), situatia se apreciaza favorabil. Cu cat se indeparteaza de 1 situatia se apreciaza ca fiind nefavorabila.

sau

in care:

qi - cantitatea de produse din fiecare clasa (sortiment) de calitate

gi - ponderea calitatii (a fiecarei clase sau sortiment) in totalul productiei

ki - cifra care indica clasa (sortul) de calitate (1,2,3);

B.    Cu ajutorul indicilor de echivalenta, stabiliti pe baza pretului de vanzare

diferentiati pe clase de calitate.

sau

unde

kei - coeficientul de echivalenta

Conform acestui procedeu, marimea coeficientului mediu de calitate este intotdeauna subunitara. Si in acest caz cu cat valoarea coeficientului mediu de calitate se apropie de 1 (calitatea I), situatia se apreciaza favorabil, iar cu cat se indeparteaza de 1(calitatea I) , situatia este nefavorabila

De precizat ca in cazul productiei diferentiate pe clase de calitate, trebuie respectate normele, standardele aferente fiecarei clase de calitate.

In cazul productiei totale, diferentiate pe clase de calitate se foloseste coeficientul mediu generalizat de calitate (). Acesta se determina ca medie aritmetica ponderata intre structura productiei fabricate si coeficientul mediu de calitate pe produs (stabilit prin una din metodele de mai sus).

=

unde

kcalitate (i) - coeficientul mediu de calitate pe produs

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.