Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » afaceri
Analiza costurilor aferente productiei marfa comparabile

Analiza costurilor aferente productiei marfa comparabile


Analiza costurilor aferente productiei marfa comparabile

Prin productie marfa-comparabila se intelege acea productie care a fost fabricata si in anul anterior celui pentru care se face analiza. In aceste conditii rezultatele productiei marfa comparabile sunt hotaratoare pentru rezultatele finale ale productiei marfa vandute in anul curent.

Analiza costurilor aferente productiei marfa comparabile se realizeaza cu ajutorul a doi indicatori:

  1. Suma economiilor (economia sau depasirea absoluta), ca indicator absolut (E) ;
  2. Reducerea medie procentuala (economia sau depasirea relativa), ca indicator relativ ().

In analiza costurilor aferente productiei marfa comparabile, criteriul de referinta il reprezinta costul mediu al perioadei precedente.

Avand in vedere acest criteriu de referinta, modelele de determinare a indicatorilor folositi in analiza costurilor aferente productiei marfa comparabile (PMC) sunt:

I.       E= ∑qc - ∑q

=100 - 100

sau

II.         

=

unde:

q - volumul fizic al PMC;

c - costul pe unitate de produs din perioada curenta;

- costul mediu pe produs din perioada precedenta;

gi - structura PMC exprimata in costul mediu al perioadei precedente.

ri - reducerea procentuala a costului pe produs

In conditiile utilizarii primului model E= ∑qc - ∑q asupra modificarii sumei economiilor actioneaza in mod direct urmatorii factori:

modificarea volumului fizic al PMC (Δq)

Δq= ( E0Iq) - E0

modificarea structurii PMC (Δs)

Δs = (- ∑q1) - ( E0Iq)

modificarea costului pe unitatea de produs (Δc).

Δc = (∑q1c1 - ∑q1) - (- ∑q1)

In cazul utilizarii celui de-al doilea modelE=

asupra modificarii sumei economiilor actioneaza in mod direct si indirect urmatorii factori:

modificarea valorii PMC exprimata in costul mediu al perioadei

precedente (Δ Σq);

ΔΣq= (∑q1- ∑q0)

modificarea reducerii medii procentuale (Δ)

Δ= (-)

din care:

modificarea structurii PMC (Δs)

Δs= (-)

unde

= 100 -100

modificarea costului pe unitatea de produs (Δc).

Δc= (-)

Indiferent de modelul de calcul al reducerii medii procentuale

=100-100 sau

sau

=

asupra marimii acestui indicator actioneaza in mod direct urmatorii factori:

modificarea structurii PMC (Δs)

Δs= -

modificarea costului pe unitatea de produs (Δc).

Δc= -

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.