Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » afaceri
Analiza principalilor indicatori de venit

Analiza principalilor indicatori de venit


Analiza principalilor indicatori de venit

Principalii indicatori de venit sunt: - cifra de afaceri

- valoarea adaugata

1. Analiza cifrei de afaceri

Cifra de afaceri (CA) ═ ansamblul veniturilor din vanzari ale agentului economic

Concepte : CA totala → venituri din vanzari totale

→ vanzare unitara (cifra de afaceri medie)CAmarg. ═ → variatia vanzarilor generata de cresterea

cu o unitate a productiei fizice.

CAcritica ═ → pragul de rentabilitate

Aspecte : - analiza dinamicii vanzarilor (CA);

corelatia vanzarilor (CA) cu mediul concurential;

analiza structurii vanzarilor (CA);

analiza prin metoda abaterilor a CA;

influenta modificarii vanzarilor (CA) asupra principalelor performante ale agentului economic.

indicatori de eficienta calculati cu ajutorul CA.

1.1.Analiza dinamicii vanzarilor

- se utilizeaza metode statistice (abaterea absoluta, abaterea relativa, comparatia)

Nr.crt.

Indicatori

N-3

N-2

N-1

N

Cifra de afaceri (mld. lei)

Indicele de pret (%)

Cifra de afaceri comp. (mld.)

Ritm - cu baza fixa

- cu baza in lant

- se poate inregistra:

a) crestere puternica → competente impuse - solutii pentru nevoile financiare

- controlul costurilor.

b) crestere lenta → competente impuse

c) stagnare → competente impuse

d) regresie accelerata → competente impuse

e) regresie lenta → competente impuse

Factori care determina volumul cifrei de afaceri:

A) Factori interni intreprinderii - calificarea si experienta angajatilor

- cointeresarea materiala a salariatilor

- potentialul financiar al intreprinderii

- gradul de dotare tehnica

- gradul de uzura al utilajelor

- gradul de modernizare al utilajelor

- gradul de cunoastere al nevoilor

- efortul promotional

- strategie preturi, produs

B) Factori externi intreprinderii - concurenta

- evolutia nevoilor clientilor

- legislatia economica

1.2.Corelatia vanzarilor cu mediul concurential

Relatiile intreprinderii - de piata → clienti

→ furnizori

→ concurenti

- in afara pietei → puterea publica

→ rel. cu organizatii financiare

→ grupari sociale

Investigatii: - pozitia concurentiala -prin cota de piata

- absoluta p

- relativa p100

Analizei cotei de piata i se alatura: - evaluarea activitatii globale a intrep.

- situatia pe fiecare cuplu produs-piata

- tip clientela pe zone geografice

- principalii concurenti directi

Pentru evaluarea pozitiei concurentiale se poate construi un sistem de factori cheie ai succesului (variabile care diferentiaza intreprinderile performante de celelalte intreprinderi care actioneaza in sector). Pentru identificarea acestora in literatura de specialitate se recomanda 5 criterii si anume: - pozitia pe piata (utilizand cota de piata)

- pozitia intreprinderii in materie de

costuri de aprovizionare, stocare,

vanzare

- imaginea intrepriderii si implantarea

comerciala

- competentele tehnice si tehnologice


- rentabilitatea si forta financiara

Semnificatia FCS si importanta in evaluarea pozitiei concurentiale difera de la un sector la altul. In fiecare sector actioneaza un FC dominant cu caracter dinamic functie si de faza de maturitate a intrprinderii (vezi istoria analizei economice).

1.3. Analiza structurii cifrei de afaceri

Structura cifrei de afaceri se refera la proportia dintre diferitele activitati, produse sectoare, clientela din nomenclatorul firmei.

Analiza structurii vanzarilor permite aprecieri privind: - riscul activitatii

- evolutia rentabilitatii

- puterea de negociere a

agentului economic

Metode: - coeficientul Gini-Struck

- coeficientul Herfindhal

gi - ponderea elementelor structurale in intreg

n - numarul unitatilor structurale

Situatii posibile:

G 1 in dinamica (G1 > G0)

H 1 in dinamica (H1 > H0)

In intreprindere exista un element structural care conditioneaza mai mult de jumatate din CA. In aceasta situatie intreprinderea se confrunta cu un risc mare pentru ca stagnarea vanzarilor pentru un produs sau blocajul financiar al unui client sau disfunctionalitatile intr-o activitate poate genera pierderea a mai mult de 50% din vanzari ceea ce duce la dezechilibru financiar major (incapacitate de plata, risc de faliment).

In astfel de situatii trebuie cercetata premisa care a condus de aceea structura a vanzarilor si trebuie vazut daca se pot echilibra elemente structurale ca pondere in CA, astfel incat riscul sa fie eliminat.

G 0 in dinamica (G1 < G0)

H 1/n in dinamica (H1<H0)

In structura cifrei de afaceri exista o distributie relativ uniforma a elementelor componente. Intreprinderea se confrunta cu riscuri mai mici, dar si cu rentabilitati medii. In ceea ce priveste clientela, atunci cand intreprinderea se situeaza in prima grupa (G1 > G0) se poate spune ca nu are putere de negociere fata de acel client care ii conditioneaza mai mult din jumatate din vanzari. Ea este obligata sa accepte conditiile contractuale impuse de client.

1.4. Analiza factoriala a cifrei de afaceri

Modele de analiza:

A) CA = Σ q.p q productia vanduta

P pretul pe produs

Metoda abaterilor

CA = CA1 - CA0

Influenta factorilor:

Δq = Σq1p0 - Σq0p0 influenta productiei = + x mii lei

Δp = Σq1p1 - Σq1p0 influenta preturilor = + y mii lei

Σq0p0 = CA0

Σq1p1 = CA1

Σq1p0 = indicator recalculat

ΔCA = Δq + Δp

(indice pret)

(indice de volum)

Aplicatie: Analiza cifrei de afaceri pe baza datelor:

Nr.crt.

Indicatori

N-1

N

Cifra de afaceri (mil.lei)

Indicele de pret(%)

B) De tip multiplicativ:

Ns - numar de salariati

Qf - productia fabricata

Qf / Ns = WL

CA / Qf = ponderea vanzarilor in productie (cat din ceea ce am produs am vandut)

gradul de valorificare al produselor pe piata S

F - valoarea mijloacelor fixe

Fa - valoarea mijloacelor active (efectiv utilizate)

= G - grad de inzestrare tehnica

= f- grad de ocupare a capacitatii tehnice (cat din mijloacele fixe sunt efectiv

utilizate)

= h - productia fabricata la 1 leu mijloace fixe si se numeste

randament al utilajului

1. Ns

2.1. G

CA 2. WL 2.2. fa

2.3. h

3. S

ΔCA = CA1 + CA0 (evolutia in timp a fenomenului)

influenta numarului de salariati: ΔNs = Ns1W0S0 - Ns0W0S0

Influenta productivitatii muncii: ΔW = Ns1W1S0 - Ns1W0S0

Inlocuim W cu G fa h

ΔG = Ns1 G1fa0h S0 - Ns1 G0fa0h S0

ΔFa = Ns1 G1fa1h S0 - Ns1 G1fa0h S0

h = Ns1 G1fa1h S0 - Ns1 G1fa1h S0

influenta gradului de valorificare : ΔS = Ns1W1S1 - Ns1W1S0

al productiei

ΔCA = ΔNs + ΔW + ΔS

WL = ΔG + Δfa + Δh

Aplicatie: Analiza cifrei de afaceri pe baza datelor:

Nr.crt.

Indicatori

N-1

N

Cifra de afaceri(mld.)

Prod.obt.destinata vanz.(mld)

Numarul mediu de salariati

Val. medie a mj.fixe(mld.)

Val.mj.fixe direct productive(mld)

C)Modelul multiplicativ:

CA = Aexpl * gradul de eficienta al Aexpl.

1. Ac

2.

ΔCA = CA1 - CA0

1.5. Indicatori de eficienta calculati cu ajutorul CA

- productivitatea muncii ()

- randamentul utilajelor ( )

- durata de rotatie ()

1.6. Reflectarea modificarii CA in principalii indicatori economico-financiari

influenta CA asupra profitului ΔCA = (CA1 - CA0) * r0 ;

Influenta CA asupra ratei rentabilitatii activelor: ;

influenta CA asupra rentabilitatii capitalului : ;

influenta CA asupra vitezei de rotatie a stocurilor: ; T=360

influenta CA asupra eficientei mijloacelor fixe: ;

influenta CA asupra eficientei muncii: ;

influenta CA asupra ratei cheltuielilor fixe: ;

influenta CA asupra ratei cheltuielilor cu amortizarile:

2. Analiza valorii adaugate

Valoarea adaugata - plusul de bogatie realizat de intreprindere pe parcursul unui exercitiu financiar

- baza de calcul pentru taxa pe valoare adaugata

- indiferent de specificul activitatii intreprinderii mecanismul de

formare al VA este:


consumul provenind vanzarea prod.

de la terti cheltuielile intreprinderii

100 u.m. (bogatia creata prin valorif. 150 u.m.

esurselor intreprind.)

2.1. Metoda aditiva de calcul a valorii adaugate:

VA ═ suma factorilor de remunerare a participantilor la desfasurarea activitatii

intreprinderii

Participanti Factorii Rate

la desfasurarea activitatii de remunerare de remunerare

intreprinderii

1. personal → cheltuieli de personal →

2. capital tehnic → amortizare →

3. creditori → dobanzi →

4. stat → impozite, taxe →

varsaminte asimilate

5. actionari → dividende →

6. intreprindere → Profitul net →

ramas in intrep.

Important!

Ich. de nat. VA ═ Iprofit net ramas in intrep.

Rata de integrare pe verticala

RVA ═ - in industrie 50-60%

- in comert 15-20%

2.2. Metoda sustractiva de calcul a valorii adaugate: 

T

Qex w

VA ═ Qex ─ M ═ Qex (1─ ) ═ Qex ▪

 
consumuri

materiale

- materii prime

- materiale

- combustibil

- energie

- apa

- lucrari, servicii fact. tertilor

Alte modele de cuantificare a valorii adaugate:

VA ═ T ═ T ▪ W ▪

VA ═ F ═ F ▪fa ▪ etc

APLICATIE:

1. Agentul economic "X" prezinta urmatoarea situatie:

Nr.crt.

Denumire indicatori

Simbol

N - 1

N

Cheltuieli cu remunerarea personalului si cheltuieli (salarii) asimilate

Fs

Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe

A

Cheltuieli cu dobanzile bancare

D

Cheltuieli cu impozite si taxe

ITVa

Rezultatul net al exercitiului

Rn

Valoarea adaugata

VA

Productia exercitiului

Qex

Valoarea adaugata la 1 leu productia exercitiului

Numarul de personal

Ns

Productivitatea anuala

W

Cifra de afaceri

CA

a) Sa se analizeze structura valorii adaugate in dinamica si sa se aprecieze gradul de integrare pe verticala a agentului economic "X";

b) Sa se analizeze factorial valoarea adaugata.

NOTA:  VA = Qex. . , unde: Qex = Ns . W

2.3. Indicatori de eficienta calculati cu ajutorul VA

- productivitatea muncii ()

- randamentul utilajelor ( )

- durata de rotatie ()

2.4. Consecintele modificarii valorii adaugate asupra celorlalte performante ale

intreprinderii

influenta VA asupra profitului

ΔVA = (VA1 - VA0) * r0 ;

influenta VA asupra ratei rentabilitatii activelor: ;

influenta VA asupra ratei rentabilitatii capitalului : ;

influenta VA asupra eficientei activelor din exploatare:

;

influenta VA asupra eficientei mijloacelor fixe: ;

influenta CA asupra eficientei muncii:

;

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.