Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » afaceri
Auditul financiar si auditullor - analiza comparativa

Auditul financiar si auditullor - analiza comparativa


Auditul financiar si auditul proiectelor - analiza comparativa

Auditul proiectului reprezinta o examinare in detaliu a managementului unui proiect, a metodologiei si procedurilor, a caracteristicilor, a bugetului si a cheltuielilor si, nu in ultimul rand, a gradului de realizare.

Scopul major al acestei evaluari este depistarea riscurilor de nerealizare a proiectului la parametrii planificati. Auditul se poate concentra fie asupra proiectului ca intreg, fie asupra unei parti a proiectului.

Raportul unui audit de proiect poate fi prezentat in diferite formate, dar trebuie sa contina un minim de comentarii referitoare la urmatoarele obiective:

Nivelul curent de evolutie a proiectului este la nivelul planificat?Starea viitoare a proiectului - exista abateri semnificative fata de calendarul proiectului, in caz afirmativ, care sunt cauzele si natura acestor abateri?

Nivelul de realizare al principalelor sarcini - ce progrese au fost facute in indeplinirea acestor sarcini, pot decide aceste progrese succesul sau esecul proiectului?

Estimarea riscurilor - care sunt sansele unui esec sau unei pierderi financiare?

Informatii legate de alte proiecte - ce se poate aplica din experienta deprinsa in urma auditului altor proiecte?

Limitele auditului - ce ipoteze si limitari afecteaza auditul?

Cu toate ca procedurile folosite in auditul proiectelor sunt similare cu cele folosite in auditul financiar, in sensul ca fiecare reprezinta o investigatie atenta a subiectului/obiectului de auditat, rezultatele acestora sunt diferite, auditul proiectului nu este un audit financiar. Principala diferenta intre cele doua este aceea ca auditul financiar are un scop limitat, concentrandu-se la modul de pastrare, utilizare si valorificare a activelor si pasivelor organizatiei auditate in timp ce auditul proiectului este mai generalizat ca scop si se poate ocupa de intregul proiect sau de elemente distinctive ale acestuia, putand astfel sa fie preocupat de orice aspect al proiectului.

Principalele diferente dintre auditul proiectului si auditul financiar se evidentiaza in tabloul de mai jos:

Criterii de diferentiere

Auditul financiar

Auditul proiectelor

Misiunea

Obiective auditabile: pozitia finan­ciara, performantele, contro­lul intern, auditul intern al organi­zatiei.

Proiectul cu fazele, activitatile, sarcinile si rezultatele acestuia.

Pragul de semnifi­catie

Se stabileste ca procent si suma absoluta in functie de anumiti indicatori (total active, cifra de afaceri, profit )

Nu se stabileste pentru  aspectele tehnice, tehnolo­gice si de calitate. Pentru bugetele de costuri si de timp se pot calcula praguri de semnificatie cu avizul managerului de proiect.

Progres/stadiu

Se constata si se confirma starea activelor, pasivelor si operatiunilor comerciale in concordanta cu standardele acceptate.

Se are in vedere o baza de comparatie (un plan) si trebuie  sa se confirme stadiul de realizare in timp al oricarui obiectiv de proiect

Previziuni

Are la baza situatia economica a firmei (pozitia financiara si performantele)

Starea si evolutiile viitoare ale proiectului

Mod de masurare /apreciere

Aprecierea pozitiei financiare si a performantelor se realizeaza, de regula, in termeni financiari.

Aprecierea se face in termeni financiari, dar in relatie cu factorul timp (calendarul proiectului),  utilizarea resurselor, starea de realizare a obiectivelor subsidiare.

Sistemul de pastrare/arhivare si inregistrare a operatiunilor

Formatul acestui sistem este reglementat de lege si de standardele profesionale.

Sistem este nestandardizat, la alegerea entitatii sau dictat de prevederile contractuale.

Existenta unui sistem informational

Existenta unui minim de informatii (cel putin din situatiile financiare publicate) necesar declansarii misiunii de audit.

Nu exista baze de comparatie pentru ca fiecare proiect este unic; pentru a se putea realiza un audit, este necesara crearea unei baze de date preluate din planificarea proiectului.

Recomandari

Recomandarile se refera, de regula, la managementul si controlul  sistemului de reflectare contabila.

Recomandarile sunt adesea cerute si pot acoperi orice aspect al proiectului sau al managementului sau.

Opinii

Auditul financiar se incheie, de regula, cu exprimarea unei opinii calificate, cu sau fara rezerve, in functie de conditiile date sau de relatiile cu conducerea entitatii. In rare cazuri apare imposibilitatea exprimarii opiniei.

Calificarea opiniilor exprimate se  refera, de regula, la neajunsurile procesului de audit (ex. lipsa expertizelor tehnice, lipsa fondurilor sau a timpului necesar).

O alta diferentiere se poate face si fata de auditul intern al organizatiei. In timp ce auditul proiectelor poate fi preocupat de orice aspect al managementului proiectului, nu este totusi un audit traditional al managementului si controlului intern, care este concentrat, in principal, asupra existentei si operativitatii managementului. Auditul proiectului merge mai departe, fiind facut sa asigure, printre altele, ca proiectul este condus adecvat. Cu toate ca unele sisteme manageriale se potrivesc destul de bine la toate proiectele, folosind, de exemplu, aceleasi metode de planificare, stabilire a termenelor si a bugetelor, unele metode si tehnici de management ar trebui sa fie diferite pentru fiecare tip de proiect.

De exemplu, proiectele software nu sunt, in general, diferite semnificativ de alte tipuri de proiecte, cu toate acestea, ele au cateva caracteristici unice si demne de recunoscut. In mod obisnuit, acestea sunt bazate pe o munca intensiva, in timp ce proiectele industriale sunt bazate pe un consum intensiv de capital. De aceea, un manager de proiect nu trebuie sa nu aplice aceeasi metoda de management in fiecare din cele doua proiecte. Pentru ca in cazul proiectelor software, care solicita o munca intensiva, problemele aparute sunt de natura erorilor si deficientelor de realizare (relativ usor de remediat), fiind astfel necesara utilizarea unui stil de management participativ. Necesitatea acestui stil de management nu este justificata in cazul proiectelor mari consumatoare de capital, caracterizate de probleme bine structurate.

Concluzionand, auditul managementului (auditul intern al organizatiei) este preocupat de existenta si folosirea sistemului de management ales, in timp ce auditul proiectelor studiaza aspectele financiare, manageriale si tehnice ale proiectului ca un set integrat aplicat unui proiect specific intr-un mediu organizational specific. Cu toate ca procedurile folosite in auditul proiectelor sunt similare cu cele folosite in auditul financiar, in sensul ca fiecare reprezinta o investigatie atenta a subiectului/obiectului de auditat, rezultatele acestora sunt diferite, auditul proiectului nu este un audit financiar. Principala diferenta intre cele doua este aceea ca auditul financiar are un scop limitat, concentrandu-se la modul de pastrare, utilizare si valorificare a activelor si pasivelor organizatiei auditate in timp ce auditul proiectului este mai generalizat ca scop si se poate ocupa de intregul proiect sau de elemente distinctive ale acestuia, putand astfel sa fie preocupat de orice aspect al proiectului. Consideram astfel ca aceasta lucrare vine in sprijinul auditorilor de proiecte dar si organizatiilor de realizeaza proiecte, mai precis in sprijinul auditorilor de proiect si a managerilor de proiect pentru a distinge intre cele doua tipuri de audit.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.