Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » agricultura
POLITICA AGRICOLǍ SI DE DEZVOLTARE RURALǍ

POLITICA AGRICOLǍ SI DE DEZVOLTARE RURALǍ


POLITICA AGRICOLǍ SI DE DEZVOLTARE RURALǍ

CUPRINS

Introducere

Capitolul I. Strategii in implementarea politicii agricole si dezvoltarea ruralǎCapitolul II. Metode de punere in aplicare a strategiilor Guvernului in politica agricolǎ si de dezvoltare ruralǎ.

Concluzii

Bibliografie

Introducere

Politicile publice s-au nǎscut din nevoia cetǎtenilor si reprezintǎ decizia Guvernului urmatǎ de punerea in aplicare a acestei decizii; Thomas Dey spunea cǎ politica publicǎ este "orice decide un Guvern sǎ facǎ sau sǎ nu facǎ".

Am ales tema "Politica agricolǎ si de dezvoltare ruralǎ" deoarece prin dezbaterea acestei teme, pot sǎ fac referire si la un subiect de mare importantǎ si actualitate care a cuprins intreaga lume: criza financiarǎ mondialǎ.

Pe parcursul acestei lucrǎri am sǎ mǎ opresc la metodele eficiente care au dus la succesul acestei politici in Romania prin Programul de guvernare 2005-2008..

Totodatǎ, consider cǎ, dezvoltarea acestui sector, ar duce la simplificarea problemelor aduse de criza financiarǎ mondialǎ si printr-o politicǎ agricolǎ si de dezvoltare ruralǎ de calitate, nu numai Romania, ci toate tǎrile afectate ar reusi sǎ depǎseascǎ criza financiarǎ.

In ceea ce priveste Romania, o parte importantǎ a fondurilor de la bugetul de stat a fost orientatǎ pentru sustinerea investitiilor in sectoarele prioritare. Pentru perioada de raportare (2005-2008), prioritǎtile in domeniul agriculturii au fost accelerarea integrǎrii europene si respectarea angajamentulor asumate prin Programul de guvernare.

Personal, consider cǎ resursa financiarǎ este foarte importantǎ si cǎ de ea se leagǎ in primul rand ducerea la indeplinire a dezvoltǎrii rurale, dar nu trebuie sǎ se piardǎ din vedere nici resursele de altǎ naturǎ decat cea pecuniarǎ, cum ar fi, de exemplu, exploatarea la maximum a pǎmanturilor sau stimularea tinerilor de a se intoarce la sate, ceea ce necesitǎ sume mari de bani, ci, mai degrabǎ, o constientizare a populatiei vis a vis de situatia gravǎ financiarǎ mondialǎ in care ne aflǎm.

Capitolul I. Strategii in implementarea politicii agricole si dezvoltarea ruralǎ

In Programul de guvernare 2005-2008, Capitolul 7- Politica agricolǎ si de dezvoltare ruralǎ au fost enumerate 8 prevederi:

Finalizarea reformei proprietǎtii funciare.

Stimularea transformǎrii  si modernizǎrii gospodǎriilor tǎrǎnesti prin sustinerea comasǎrii terenurilor si a investitiilor.

Alocarea eficientǎ a resurselor bugetare pentru sprijinirea producǎtorilor agricoli in scopul stimulǎrii utilizǎrii de seminte selectionate, imbunǎtǎtirii calitǎtii materialului genetic din zootehnie, incurajǎrii productiei la culturile deficitare si al agriculturii ecologice.


Sprijinirea valorificǎrii productiei agricole prin mǎsuri de piatǎ, precum si aplicarea mecanismului de interventie pe piata cerealelor si a produselor procesate din cereale.

Dezvoltarea si modernizarea satelor, cu prioritate a infrastructurii rurale, precum si dezvoltarea si diversificarea activitǎtilor economice.

Dezvoltarea pisciculturii.

Gestionarea durabilǎ a pǎdurilor.

Imbunǎtatirea cadrului institutional.

Capitolul II. Metode de punere in aplicare a strategiilor Guvernului in politica agricolǎ si de dezvoltare ruralǎ.

La acest capitol am sǎ mǎ opresc numai asupra primului punct, si anume : Finalizarea reformei proprietǎtii funciare.

Aceastǎ strategie o consider un succes, intrucat noul pachet de legi a proprietǎtii a sustinut concentrarea exploatatiilor agricole, formarea de exploattii comerciale, facilitarea atragerii de resurse financiare prin posibilitatea garantǎrii creditelor cu proprietatea funciarǎ, retrocedarea integralǎ in naturǎ, unde a fost posibil.

Aceste schimbǎri aduse Legii fondul funciar au contribuit la valorificarea terenurilor prin constructii de case ( in intravilan), si astfel s-a acoperit o parte din deficitul de locuinte pentru cetǎteni, iar in extravilan, prin dezvoltarea agriculturii.

In vederea incheierii procesului de retrocedare a proprietǎtilor funciare pe seama terenurilor aflate in proprietatea Agentiei Domeniilor Statului, in perioada 2005-2008 aceasta a actinat astfel:

A predat pe bazǎ de Protocol incheiat cu comisiile locale, 111095 hectare teren,

A intabulat dreptul de proprietate al statului pentru suprafata de 13287 hectare,

A efectuat predǎri ale unor suprafete de teren din patrimonial ADS in temeiul unor hotǎrari de govern, incepand din 2006, atat cǎtre personae fizice si juridice indreptǎtite, cat si cǎtre institute si statiuni de cercetare, insumand 356 hectare si, respective 45753 hectare.

S-a modificat si legea cadastrului, fǎcand posibiliǎ declansarea actiunilor vizand aparitia cadastrului unic, fǎrǎ acesta proprietarii neputand garanta cu proprietatea funciarǎ in cazul accesǎrii unor credite bancare.

Pentru stimularea transformǎrii gospodǎriilor tǎǎnesti in ferme agricole familiale cu caracter comercial, formarea si consolidarea clasei de mijloc in spatiul rural, efortul bugetar a fost orientat cǎtre sustinerea investitiilor in mediul rural, stimularea participǎrii bǎncilor si dezvoltarea componentelor lor pentru creditarea agriculturii.

A inceput promovarea unui Program national de investitii in noi ferme zootehnice si vegetale si de consolidare a celor existente, adresat cu prioritate familiilor de tineri.

In timpul perioadei de raportare a continuat implementarea in ritm sustinut a programelor de dezvoltare ruralǎ finantate din fondul SAPARD si Fondul International de Dezvoltare Agricolǎ, pentru care termenul final de depunere a proiectelor a fost sfarsitul anului 2006.

Avand in vedere necesitatea modernizǎrii zonei rurale si interesul sporit al beneficiarilor pentru acest aspect, Guvernul Romaniei a aprobat asigurarea de la bugetul de stat a cofinantǎrii publice nerambursabile pentru proiectele de investitii din cadrul Programului SAPARD, sprijin ce se doreste a fi un instrument complementar Programului SAPARD, avand menirea de a cofinanta proiectele de investitii eligibile conform standardelor SAPARD, dar pentru care a fost epuizatǎ finantarea comunitarǎ; in acest fel s-a asigurat o cofinantare publicǎ in valoare de 1 029 milioane lei, garantandu-se continuitatea implementǎrii mǎsurilor panǎ la lansarea nouli Program National de Dezvoltare Ruralǎ 2007-2013.

A fost initiat Programul de sustinere a fermelor familiale care au minim trei vaci, program in cadrul cǎruia, pentru achizitionarea de utilaje (tancuri pentru rǎcirea laptelui, standuri si aparate de muls, motocositori, generatoare de current, tocǎtori de furaje) a fost alocatǎ suma de 85,9 milioane lei.

A fost sustinutǎ constituirea de grupuri de producǎtori in sectorul zootehnic, panǎ in present fiind constituite 17 astfel de grupuri.

In anul 2007, Romania a exportat cca 80 mii tone produse ecologice cu o valoare de cca 65 milioane euro, ceea ce reprezintǎ o crestere cu cca 20% fatǎ de anul 2006.

As dori sǎ fac aici legǎtura cu criza financiarǎ cu care se confruntǎ toate tǎrile in acest moment. Consider cǎ, pentru rezolvarea acestei probleme mondiale este necesarǎ aplicarea unei politici in domeniul dezvoltǎrii rurale , politicǎ simplǎ, dar eficientǎ. Mǎ refer la:

incurajarea intoarcerii tinerilor la sate prin ajutor material in construirea de locuinte pentru tinerii intre 20-30 ani,

dezvoltarea infrastructurii la sate si a retelelor de apa si canalizare prin SAPARD,

favorizarea tǎranilor care doresc sǎ vandǎ fructe si legume din culturǎ proprie, prin amenajarea de piete la intrarea in fiecare sat, piete controlate si administrate de cǎtre Primǎriile locale, care pot verifica dacǎ produsele scoase la vanzare provin din cultura vanzǎtorului. Si "favorizarea tǎranilor", prin scutirea de taxe cǎtre stat pe veniturile provenite din aceste vanzǎri si prin reducerea birocratiei in obtinerea autorizatiilor de vanzare, adicǎ sǎ poatǎ sǎ vandǎ doar in baza unui document eliberat de cǎtre Primǎriile locale, in urma verificǎrii culturilor vanzǎtorului.

Concluzii

Politica de dezvoltare ruralǎ din Programul de guvernare 2005-2008 o consider un succes prin legile adopate, prin aplicarea lor, prin masurile luate la nivel local si regional.

In aceste momente de crizǎ financiarǎ mondialǎ, consider cǎ politicile din domeniul rural au maximǎ importantǎ si trebuiesc tratate cu maximǎ atentie. Pentru depǎsirea crizei financiare mondiale cred cǎ gǎsim solutia la sate, la terenurile agricole, la un efort fizic din partea cetǎtenilor prin lucrarea si valorificarea acestor terenuri. Odatǎ acoperit necesarul de hranǎ pentru populatie, Romania se va putea orienta cǎtre exportul de produse si dezvoltarea, mai inta a turismului, apoi a celorlalte domenii.

Ca o concluzie finalǎ, precizez cǎ Romania a adoptat si aplicat o politicǎ eficientǎ in domeniul dezvoltǎrii rurale.

Bibliografie

Programul de guvernare a Romaniei 2005-2008

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.