Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » asigurari
ASIGURAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII-MONTAJ SI A RASPUNDERII CONSTRUCTORULUI

ASIGURAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII-MONTAJ SI A RASPUNDERII CONSTRUCTORULUI


ASIGURAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII-MONTAJ SI A RASPUNDERII CONSTRUCTORULUI

Lucrarile de constructii-montaj au un continut complex. Ele reflecta forma de materializare a procesului de productie din cadrul unitatilor de antrepriza in constructii. Pe de alta parte, reflecta cadrul specific al realizarii lucrarilor de investitii, ale diferitilor investitori, prin aportul si implicarea firmelor specializate de antrepriza in constructii-montaj.

In cadrul raporturilor contractuale dintre firmele de antrepriza si diversi investitori, pe plan intern, ca si in cadrul raporturilor de cooperare economica internationala, unitatile respective pot executa, in tara sau in strainatate, lucrari variate (de constructii propriu-zise, energetice, petrochimice, sisteme de irigatii, locuinte etc.). Cu aceasta ocazie se pun in opera valori materiale importante, care se afla sub incidenta unor variate riscuri. Apoi, se remarca manifestarea raspunderii constructorului, in procesul muncii fata de terti.

Pentru perioada de constructie, ca si pentru perioada de garantie, la solicitarea intreprinderilor executante, poate fi incheiata o asigurare cu caracter facultativ.Obiectul asigurarii il constituie constructiile care se afla in proces de executie, in tara si strainatate, precum si raspunderea constructorului fata de terti.

Aceasta forma de asigurare se practica de catre numeroase societati de asigurare din tara noastra intre care: ASIROM, ARDAF, ASTRA si altele.

Mecanismul asigurarii se incadreaza in coordonatele unei asigurari facultative de bunuri si raspundere civila.

In baza declaratiei de asigurare se perfecteaza contractul de asigurare.

1. Asigurarea lucrarilor de constructii.

In contextul asigurarii lucrarilor de constructii-montaj si a raspunderii constructorilor, aceasta asigurare se prezinta, in mod succint, in continuare.

Obiectul asigurarii il constituie bunuri si cheltuielile aferente lucrarilor de constructii-montaj, intre care:

a) bunuri materiale incorporate definitiv sau temporar in obiectivul de constructii-montaj, aflat in curs de executie;

b) materiale de constructii aflate in stoc, pe santier, destinate a fi incorporate in opera;

c) utilaje, instalatii si echipamente de constructii;

d) masini de constructii;

e) cheltuieli impuse de curatare a terenului si de inlaturare a molozului si resturilor dupa, si ca urmare producerii unor pagube cuprinse in asigurare.

Se asimileaza si se cuprinde in obiectul asigurarii: cheltuielile aferente transportului bunurilor cuprinse in aceasta asigurare (masini, utilaje, echipamente, materiale), de la furnizori, la santierul de constructii-montaj, in masura in care nu au fost incluse in asigurarea de transport; diferente de tarif pentru transporturi speciale (aerian sau expres) ale unor materiale sau alte bunuri; cheltuieli pentru manopera in conditii spceiale (munca suplimentara, sporuri de noapte, sarbatori legale, sporuri salariale survenite fata de tarifele de manopera din deviz; alte cheltuieli.

Suma asigurata reprezinta valoarea totala a contractului aferent lucrarilor de constructii-montaj, la care se adauga valoarea masinilor, utilajelor, instalatiilor, materialelor sau altor bunuri si cheltuieli necesare executarii lucrarilor.

Primele de asigurare sunt stabilite pe baza cotelor tarifare exprimate procentual la o suta de lei suma asigurata, iar plata acestora are loc, de regula, esalonat, in cadrul perioadei de asigurare.

Durata asigurarii se stabileste astfel incat sa se suprapuna duratei de executare a lucrarilor de constructii-montaj, inclusiv perioada de receptie si de garantie a lucrarilor. In caz de prelungire a perioadei de executie a lucrarilor, asiguratorul percepe prime de asigurare suplimentare, ir in caz de scurtare a perioadei de executie, o parte din primele de asigurare incasate se restituie asiguratului.

Raspunderea asiguratorului si obligatiile asiguratului sunt incadrate in regimul comun al asigurarilor de bunuri.

Despagubirea este stabilita in corelatie cu marimea pagubei si suma asigurata. Se acopera pagubele produse bunurilor asigurate, mentionate anterior, ca obiect al asigurarii, in perioada de valabilitate a contractului, pagube cauzate de riscurile asigurate. Deci, .

In principiu, prin aceasta asigurare se despagubesc: cheltuielile facute de asigurat pentru salvarea si conservarea bunurilor, micsorarea pagubelor, prevenirea  extinderii sinistrului, evaluarea pagubelor produse; cheltuielile cu demontarea si montarea unor bunuri ca urmare pagubelor cuprinse in asigurare; alte cheltuieli.

Societatea de asigurari nu acorda despagubiri pentru: pagube avand o valoare sub nivelul fransizei prevazute in contract; pagube indirecte, penalizari si pagube rezultate din nerealizarea obiectivelor contractului de executie a lucrarilor de constructii-montaj; pierderi datorate unor vicii sau greseli de proiectare; acoperirea costului refacerii unor lucrari executate necorespunzator; pagube generate de riscuri neasigurabile (uzura, coroziune, oxidare, deteriorare etc.); avarii mecanice, electrice, ruperii firelor etc.; pierderi sau avarii la autovehicule, care fiind folosite in santier, circula pe drumurile publice; pierderea sau distingerea documentelor, proiectelor si a altor valori sau titluri.

In raport cu conditiile de asigurare, in principiu, societatile de asigurare, nu acorda despagubiri nici pentru pagube directe sau indirecte cauzate de: razboi, revolutie, insurectie, razboi civil si de alte masuri politice; efecte ale radiatiei si reactiilor nucleare; actiunea voita, neglijenta asiguratului sau reprezentantilor sai manifestate intentionat; incetarea partiala sau totala a lucrului.

2. Asigurarea de raspundere civila a constructorului.

Se cupleaza in acelasi contract cu asigurarea de bunuri apartinand constructorului formand un tot unitar, dar are ca obiect raspunderea civila a constructorului pentru pagube materiale si vatamari corporale produse tertilor.

Suma asigurata se stabileste prin conventia partilor in corelatie cu natura lucrarilor de constructii-montaj, la care se refera contractul de asigurare, numarul personalului angajat, numarul si caracteristicile masinilor si utilajelor folosite, legislatia si uzantele in materie, din tara in care se executa lucrarile de constructii-montaj.

Alte elemente cu privire la mecanismul acestei asigurari de raspundere civila a constructorului se suprapun ori se asimileaza celor care raspund asigurarii lucrarilor (bunurilor) de constructii-montaj.

Despagubirea, in asigurarea de raspundere civila a constructorului are loc in limitele prevazute prin contract pentru prejudicii sau vatamari corporale provocate tertilor, dupa cum urmeaza: vatamarea corporala accidentala sau imbolnavirea, urmate, dupa caz, de incapacitatea de munca sau decesul persoanelor respective; pierderea sau avarierea accidentala a bunurilor apartinand tertilor, in legatura cu constructia asigurata, pe santier sau in vecinatatea imediata a acestuia.

Prin urmare:

unde

np - numai persoane afectate de risc;

sa/pers. - suma plafonata pe o persoana;

Asiguratorul nu acorda despagubiri vizand: a) raspunderea pentru deteriorarea unor bunuri, terenuri, cladiri, slabirea bazei de sprijin a cladirilor si pentru vatamarea corporala a persoanelor, ca o consecinta a riscurilor enuntate anterior; b) raspunderea pentru vatamarea corporala sau imbolnavirea salariatilor constructorului, beneficiarului sau altor firme si membrilor de familie ale acestora, in legatura cu lucrarile de constructii asigurate; c) raspunderea decurgand din pierderea sau avarierea unor bunuri apartinand sau aflate in grija, custodia sau controlul constructorului, beneficiarului sau altor firme care lucreaza pentru acestia; d) raspunderea pentru accidente provocate de autovehicule autorizate sa circule pe drumurile publice, nave sau aeronave.

Asigurarea lucrarilor de constructie-montaj si a raspunderii constructorului s-a practicat, in tara noastra, mai ales in cazul lucrarilor de constructii-montaj realizate in strainatate, dar in actualele conditii problema a devenit oportuna si pentru lucrarile de constructii-montaj realizate in tara.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.