Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » asigurari
Constituirea, organizarea si functionarea societatilor de asigurare

Constituirea, organizarea si functionarea societatilor de asigurare


Constituirea, organizarea si functionarea societatilor de asigurare

Constituirea, organizarea si functionarea societatilor comerciale cu capital de stat din domeniul asigurarilor, in tara noastra, in aceasta perioada de tranzitie a fost reglementata prin acte normative. In baza acelorasi reglementari de constituie si functioneaza si societatile de asigurare cu capital privat sau mixt.

Din modul de reglementare a activitatii de asigurare, in tara noastra, vom sintetiza principalele coordonate in care societatile din acest sector se organizeaza si functioneaza:

1. Activitatea in sectorul asigurarilor se poate infaptui prin societati de asigurare, societati de asigurare-reasigurare, societati de reasigurare si societati de intermediere (prestatoare) cu capital de stat sau privat, societatile comerciale din domeniul asigurarilor, in tara noastra, se constituie ca societati pe actiuni sau ca societati mutuale.

2. Participarea capitalului strain este posibila prin asociere cu persoane fizice sau cu persoane juridice romane ori prin intermediul unor filiale si sucursale. Aceasta inseamna ca ele pot fi infiintate de societatile straine a caror bonitate a fost demonstrata in ultimii 5 ani in tara de origine; s-a depus in contul lor, la banci din Romania, garantia necesara (pana la limita minima a capitalului social stabilit prin lege) si s-a obtinut avizul din partea Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.3. Societatile de asigurare-reasigurare cu capital privat se constituie din initiativa unor persoane fizice sau juridice, pe baza unei documentatii (compusa din memoriul de fundamentare a obiectului de activitate si a suportului financiar al acesteia, contractul de societate, statutul societatii si declaratia cu privire la capitalul social subscris si varsat), avizata de C.S.A. si supusa hotararii judecatoresti, in vederea autorizarii

Taxa de autorizare (de 75 de milioane lei) este indexabila. Pe parcursul functionarii societatii de asigurare aceasta va suporta anual plata taxei de 0,3% din valoarea primelor de asigurare brute incasate.

4. Prin lege114 au fost stabilite principalele categorii de asigurari care pot face obiectul activitatii societatilor de asigurare in etapa actuala:

a) asigurari de viata;

b) asigurari de persoane, altele decat cele de viata;

c) asigurari de autovehicule;

d) asigurari maritime si de transport;

e) asigurari de aviatie;

f) asigurari de incendiu si alte pagube la bunuri;

g) asiguri de raspundere civila;

h) asigurari de credite si garantii;

i) asigurari de pierderi financiare din riscuri asigurate;

j) asigurari agricole.

Fata de aceste forme generale de asigurari, societatile de asigurare si-au formulat, fiecare in parte, forme (produse) de asigurare specifice, astfel ca aceste asigurari sa devina atractive, intr-un mediu concurential.

4. Remarcam faptul ca prin aceeasi lege au fost stabilite anumite limite minime privind capitalul social, la constituirea societatilor de asigurari (25 milioane lei, aferent fiecarei ramuri (produs) de asigurare instituite, respectiv 1,5 milioane lei in cazul societatilor de intermediere), dar 50% din capitalul subscris, trebuie sa fie varsat chiar la constituirea societatii. In mod evident, evolutia ulterioara a economiei si societatii romanesti in general, a sectorului asigurarilor in special, a impus reconsiderarea conditiilor financiare de constituire a societatilor comerciale. Astfel, prin Legea 32/2000 limitele minime ale capitalului social constituit si varsat de catre societatile de asigurare nou constituite sau avizate sa functioneze pot fi mai mici de:115

a.      7 miliarde lei pentru activitatea de asigurari generale, exceptand asigurarile obligatorii;

b.     14 miliarde lei pentru activitatea de asigurari generale;

c.      10 miliarde lei pentru activitatea de asigurari de viata;

d.     valoarea cumulata in cazul societatilor care realizeaza in acelasi timp activitatile de la punctul a. si c., adica 17 miliarde lei sau de la punctul b. si c., adica 24 miliarde lei.

In cazul societatilor de asigurare mutuale fondul de rezerva libera trebuie sa se incadreze in valorile prevazute anterior.

Marja de solvabilitate (suma cu care valoarea activelor depus este valoarea obligatiilor) trebuie sa depaseasca nivelul stabilit prin norme.

In aceste conditii societatile de asigurare cu raspundere limitata in mod practic si-au incetat activitatea.

5. In ceea ce priveste mecanismul asigurarii retinem faptul ca: operatiunile de asigurare se realizeaza, in principiu, in moneda nationala, dar exista posibilitatea realizarii acestora in valuta (in functie de clauzele stipulate prin Conditiile de asigurare si contractele de asigurare ale fiecarei societati); societatile de asigurare au obligatia sa realizeze evidentierea distincta a operatiunilor aferente fiecarui produs sau forme de asigurare in parte, dar in mod deosebit a gestiunii asigurarilor de viata; ele pot recurge, dupa caz, la operatiuni de reasigurare sau coasigurare; modul de fundamentare, nivelul si modalitatile de percepere a primelor de asigurare, modul de evaluare a pagubelor, calculul si plata despagubirilor, decurg din specificitatea obiectului de activitate si autonomia fiecarei societati, dar concurenta le apropie relativ; constituirea rezervei de prime la asigurarile de viata, precum si a rezervei de prime si de daune pentru celelalte asigurari si reasigurari se impune prin lege, datorita destinatiei acestora, dar si datorita faptului ca ele se scad din venituri pentru stabilirea profitului, la finele exercitiului financiar; societatile de asigurari valorifica fondurile proprii si atrase temporar prin dobanzi bonificate la disponibilitatile bancare, iar rezervele tehnice, rezerva matematica si chiar o parte din capitaluri pot ocaziona fructificarea prin plasamente imobiliare sau mobiliare, in titluri de valoare etc.


6. Din actul de constituire, dar mai ales din statut, reiese modul de organizare si regimul de functionare a fiecarei societati de asigurare, ca societate pe actiuni sau ca societate cu raspundere limitata.

Pentru cele trei societati de asigurare constituite odata cu lichidarea la 1 ianuarie 1991 a fostei Administratii a Asigurarilor de Stat a fost emisa o hotarare a Guvernului Romaniei116

Din continutul actului de constituire pot fi reliefate principalele aspecte care au marcat organizarea si functionarea unor asemenea societati si anume:

a. Societatile de asigurare (sau de asigurare-reasigurare) se pot consitui si pot functiona, in tara noastra, doar in temei legal cu avizul prealabil al Oficiului de Supraveghere a Activitatii de Asigurare si Reasigurare, respectiv Comisiei de Supraveghere Asigurarilor, in scopul desfasurarii activitatilor precizate prin statut.

In vederea obtinerii avizului de constituire se prezinta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor urmatoarele documente: studiul de fezabilitate, proiectul de contract de societate, proiectul de statut, declaratia cu privire la capitalul social subscris si varsat, structura aportului actionarilor la constituirea capitalului social si alte documente, dupa caz.

Analiza documentelor depuse pentru obtinerea avizului are drept scop: identificarea obiectului de activitate, scopul constituirii, potentialul financiar, sediul central si reteaua de subunitati, componenta consiliului de administratie si a comisiei de cenzori etc.

O societate de asigurari se poate constitui pentru a practica una, mai multe sau toate asigurarile de risc, ca masura de prevedere, asigurari de viata, ca asigurari de risc si de economisire ori asigurari din ambele categorii. Ele sunt persoane juridice, avand un sediu central si, dupa caz, sucursale, filiale, reprezentante in tara si strainatate.

b. Societatile de asigurare pot functiona cu capital de stat sau privat (intern si mixt) Marimea capitalului social initial, numarul de actiuni si valoarea nominala a unei actiuni se stabilesc prin actul de constituire, tinand cont de intentia si aportul actionarilor, de obiectul de activitate si de varietatea produselor de asigurare. Pe parcurs, capitalul poate fi marit sau micsorat cu respectarea prevederilor legale.

c. Societatile de asigurare-reasigurare si societatile de reasigurare isi pot asuma anual angajamente fata de asigurati pana la limita unui volum de prime care, diminuat cu primele cedate in reasigurare, sa nu depaseasca un plafon echivalent cu pana la de cinci ori capitalul social varsat si a rezervelor de capital.

d. Caracterul aleatoriu in care isi desfasoara activitatea societatile de asigurare a impus, prin lege, constituirea unor rezerve de prime si de daune. Pentru asigurarile de viata rezervele de prime se determina pe baza unor calcule actuariale si se gestioneaza separat fata de alte rezerve. Rezervele de forme pentru celelalte asigurari se stabilesc prin aplicarea unor cote procentuale asupra formelor aferente riscurilor neexpirate in anul pentru care s-au incasat primele. Rezervele de daune se stabilesc pe baza unor calcule statistice, prin care se estimeaza platile pentru despagubiri in viitor. Volumul acestora nu poate fi mi mic decat 40% din diferenta dintre primele incasate si daunele platite la postofalul de asigurari si reasigurari cu valabilitate in anul respectiv. Reglementarile actuale precizeaza obligativitatea constituirii si a celorlalte categorii de rezerve tinand seama de scopul si specificul lor (rezerva de daune neavizate, rezerva de catastrofa, rezerva pentru riscuri neexpirare, rezerva de egalizare si desigur a rezervei matematice.

e. Organele de conducere ale unei societati de asigurare sunt: Adunarea generala a actionarilor, Consiliul de administratie si Comisia de cenzori. Functionarea acestor organe este reglementata, la cadrul general, prin Lege, iar pentru societatile de asigurare constituite cu capital integral de stat si prin hotarare a Guvernului Romaniei117 . Ca urmare vom remarca faptul ca pentru fiecare din cele trei societati de asigurare, la care ne-am referit (ASIROM, ASTRA si CAROM s.a.) s-au precizat: capitalul social; numarul de actiuni; obiectul de activitate (structura produselor de asigurare); atributiile specifice ale adunarii generale si modul in care aceste atributii urmau a se realiza de catre stat, ca unic actionar; compozitia Consiliului de administratie, constituirea, atributiile si modul de functionare; constituirea si rolul Comitetului de directie; aspectele privind gestiunea societatii si rolul Comisiei de cenzori; coordonatele in care se desfasoara activitatea fiecarei societati vizand exercitiul financiar, operatiunile specifice fiecarei societati, incadrarea personalului, organizarea contabilitatii, amortizarea imobilizarilor corporale, calculul si repartizarea profitului, obligatiile fiscale ale societatii etc.

Organizarea si functionarea acestor societati se realizeaza in regimul societatilor comerciale. In acest context vom sintetiza aspectele care urmeaza.

1. Actiunile societatilor de asigurare fiind nominative cuprind toate elementele prevazute de lege, fiind riguros evidentiate.

2. Drepturile si obligatiile actionarilor sunt corelate cu numarul de actiuni detinute, acestea fiind garantate cu capitalul social.

3. Organul de conducere al societatilor de asigurare este Adunarea generala a actionarilor (care poate fi ordinara si extraordinara) si care: poate hotari structura organizatorica si numarul de posturi; alege membrii Consiliului de administratie si ai Comisiei de cenzori, ii descarca de activitate si ii revoca, dupa caz; stabileste salarizarea membrilor Consiliului de administratie; aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii si programul de activitate pe exercitiul urmator; examineaza si aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere, dupa analiza rapoartelor Consiliului de administratie si ale Comisiei de cenzori; hotareste cu privire la contractarea de catre societatea de asigurare a unor imprumuturi bancare pe termen lung, avizeaza competentele de contractare a unor credite bancare curente, inclusiv credite comerciale; aproba creditele financiare acordate de societate; hotareste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social; hotaraste infiintarea de sucursale, filiale si agentii, adoptarea sau modificarea statutului si cu privire la alte probleme privind activitatea societatii.

4. In perioada in care statul a fost actionar unic la societatile de asigurare-reasigurare, cu capital integral de stat, atributiile Adunarii generale s-au exercitat de catre reprezentantii FPS si FPP. Ulterior ASIROM s-a privatizat.

5. Administrarea societatilor pe actiuni din domeniul asigurarilor se realizeaza de catre Consiliul de administratie, ai caror membri se aleg de catre actionari, in cadrul Adunarii generale.

Principalele atributii ale Consiliilor de administratie se refera la: angajarea si incadrarea personalului, aprobarea operatiunilor de incasari si plati, de cumparare si vanzare de bunuri, incheierea unor contracte de inchiriere, stabilirea strategiei si tacticii de marketing, aprobarea conditiilor si tarifelor de asigurare, prezentarea spre analiza si aprobare, in Adunarea generala, a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe exercitiul financiar incheiat etc.

6. Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui Comitet de directie, compus din membri alesi, din cadrul Consiliului de administratie.

7. Gestiunea societatii este controlata de actionari si de Comisia de cenzori care are atributii bine precizate in acest domeniu. Transferul de portofoliu de asigurari este posibil, in cazuri justificate, cu aprobatea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

8. Regimul juridic, dizolvarea, fuziunea, lichidarea societatilor de asigurare sunt astfel stabilite incat sa se asigure cadrul general de functionare impus societatilor comerciale.

Societatile de asigurare si de asigurare-reasigurare isi organizeaza, dupa caz, sucursale judetene, filiale si agentii in alte localitati, din cadrul judetelor si chiar reprezentante in strainatate. Unele societati de asigurare si-au creat o retea de birouri teritoriale incadrate cu consultanti si agenti de asigurare (cu deosebire pentru promovarea asigurarilor de persoane: viata si accidente).

9. Structura organizatorica interna, de functionare a societatilor de asigurari, este corelata cu gradul de marime si cu amploare a activitatii desfasurate. In principiu insa, structura organizatorica este astfel conceputa incat sa asigure o buna functionare a societatii. Acest fapt implica existenta in structura societatii a unor compartimente cu functii bine conturate, cum ar fi: asigurari, daune, contabilitate, juridic, actuariat etc. Dupa caz, in structura unor societati de asigurare, poate fi identificata organizarea distincta a asigurarilor de viata fata de celelalte categorii de asigurari din portofoliul acestora.

Structura organizatorica a societatilor comerciale care functioneaza in domeniul asigurarilor este diferita de la o societate la alta in raport cu obiectul de activitate (asigurare, asigurare-reasigurare, reasigurare, intermediere), ramurile si categoriile de asigurari incluse in portofoliu, volumul operatiunilor si raza teritoriala de referinta precum si alti factori.

In mod evident, in cazul societatilor de asigurare pe actiuni, cu capital privat, implicarea mai multor actionari face ca prevederile generale ale legii de organizare si functionare a societatilor pe actiuni sa capete valente reale.

Structura organizatorica a unei societati de asigurare-reasigurare se prezinta in figura 7.1.Legea privind constituirea, organizarea si functionarea societatilor comerciale, in domeniul asigurarilor nr.47 din 16 iulie 1991, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.151 din 19 iulie 1991.

Legea privind societatile de asigurare si supraveghere asigurarilor, nr.32 din 3 aprilie 2000, publicata in M.O. nr.148 din 10 aprilie 2000.

Hotararea Guvernului privind infiintarea unor societati comerciale pe actiuni in domeniul asigurarilor nr.1279 din 8 decembrie 1990, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.145 din 17 decembrie 1990.

Legea privind societatile comerciale nr.31 din 16 noiembrie 1990, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.126-127 din 17 noiembrie 1990; Legea privind constituirea, organizarea si functionarea societatilor comerciale, in domeniul asigurarilor nr.47 din 16 iulie 1991, publicata in Monitorul oficial, Partea I, nr.151 din 19 iulie 1991; Legea asigurarilor nr.136 din 29 decembrie 1995, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.303 din29 decembrie 1995; H.G. nr.1279/1990.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.