Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice


Acasa » afaceri » asigurari
Conditii generale privind asigurarea multirisc a locuintei

Conditii generale privind asigurarea multirisc a locuintei
CAP. 1 definitii

In cuprinsul contractului de asigurare la care prezentele Conditii generale de asigurare sunt anexate, termenii precizati mai jos vor avea intelesul care urmeaza:

accidental: care apare intamplator, este imprevizibil, se produce subit, din afara si fara vointa Asiguratului;

alunecare de teren: deplasare, din cauze naturale, a terenului aflat in panta;
aluviuni: material format din bolovani, mal, nisip pietris, adus de lichide de provenienta naturala;

asigurare: raportul juridic, transpus in Polita, prin care Asiguratorul preia riscul ca Asiguratul sa sufere un prejudiciu;

Asigurat: persoana nominalizata/denumita in Polita, care are un contract de asigurare incheiat cu Asiguratorul; termenul include:

a) persoanele pentru care Asiguratul este obligat sa raspunda potrivit legii,

b) sotul (sotia) Asiguratului, copii minori ai Asiguratului,

c) persoanele aflate in intretinerea Asiguratului;

d) persoanele care locuiesc/gospodaresc impreuna cu Asiguratul;

Asigurator: SC Asigurare-Reasigurare ASTRA SA;

avalansa: masa de zapada, gheata sau grohotis care se deplaseaza rapid pe versantii inclinati ai unui munte/deal;

avarii accidentale: avarieri ale unui Bun, ce se produc brusc si neprevazut, prin natura acestuia;

avariere: deteriorare fizica; termenul se extinde pentru a include si distrugerea si pierderea;

avarii/neglijenta la instalatiile de apa: acoperire cu un strat de apa provenind din

a) spargerea accidentala, colmatarea, defectarea accidentala a conductelor, rezervoarelor, instalatiilor (inclusiv instalatiile de sprinklere), refularea canalizarii;

b) neglijenta in exploatarea/administrarea, de catre vecinii Asiguratului, a instalatiilor de apa aflate in utilizarea acestora;

Beneficiari: beneficiarii desemnati de Asigurat sau in lipsa acestora, mostenitorii legali ai Asiguratului, indreptatiti sa primeasca despagubirea/indemnizatia in acord cu Polita;

Bunuri: bunuri asigurate, intelese ca fiind, dupa caz:

a) Locuinta Asiguratului,

b) bunurile de tip continut apartinand Asiguratului,

c) bunurile casabile apartinand Asiguratului;

bunuri casabile: Bunuri casante; obiectele sanitare; materialele de placare fixate pe pereti, pardoseala, tavan; corpurile de iluminat inglobate in constructie, partea vitrata a usilor si ferestrelor, peretii cortina si peretii din caramida de sticla; vitraliile, fatadele constructiilor realizate din materiale casante (sticla, marmura, gresie, faianta, oglinzi, plexiglas), oglinzi fixe de uz sanitar/igienic.

carbonizare: descompunere termica in lipsa oxigenului din aer sau in prezenta unei cantitati insuficiente de oxigen;

cadere de corpuri: caderea accidentala, pe Bunuri, a unor corpuri, excluzand dispozitivele explozive sau pirotehnice precum si

a) in cazul asigurarii constructiilor – parti ale constructiei asigurate, in orice situatie in care aceasta cadere nu este o consecinta directa si imediata a producerii unui risc acoperit prin Polita in cazul asigurarii constructiilor;

b) in cazul asigurarii continutului – constructia pe/in care se afla Bunul ori parti ale acesteia, in orice situatie in care aceasta cadere nu este o consecinta directa si imediata a producerii unui risc acoperit prin Polita in cazul asigurarii continutului;

cheltuieli suplimentare: se aplica doar in cazul asigurarii locuintei, asigurarii continutului si asigurarii de raspundere civila, independent unele de celelalte; se refera la:

a) in cazul locuintei si continutului

a.1) cheltuieli dovedite cu acte, efectuate ca urmare a producerii unui eveniment asigurat, cu privire la:

i. interventia pompierilor pentru stingerea incendiilor, in cazul in care Asiguratul este obligat conform legii, la plata acestora,

ii. curatarea locului ca urmare a producerii evenimentelor asigurate, expertizarea daunei, toate acestea facute cu acordul Asiguratorului,

iii. proiectare – costul proiectului pentru refacerea Locuintei pe baza de facturi emise de proiectant (aceasta cheltuiala suplimentara este aplicabila doar pentru Locuinta);

iv. cheltuieli facute pentru limitarea daunei asigurate;

v. demolarea, dezmembrarea sau mutarea in alt loc a Bunului daca, in urma producerii evenimentului asigurat, folosirea acestuia a devenit imposibila;

a.2) cheltuielile de demolare ori de schimbare a amplasamentului Bunului in cazurile in care, producerea unui eveniment asigurat este iminenta (daca aceasta situatie este atestata de catre autoritati);

b) in cazul raspunderii civile

b.1) cheltuielile facute de Asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare pentru prejudicii asigurate, inclusiv in cazul in care actiunea penala declansata nu mai este judecata, iar actiunea civila ramane in competenta instantei penale;

b.2) cheltuielile de judecata facute de persoana prejudiciata pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii Asiguratului la desdaunare pentru prejudicii asigurate, daca Asiguratul a fost obligat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva la plata acestor cheltuieli

b.3) cheltuielile de expertizare a prejudiciului asigurat, daca acestea sunt facute cu acordul scris al Asiguratorului;

b.4) cheltuielile facute de Asigurat pentru limitarea prejudiciilor asigurate;

Conditii: prezentele conditii generale de asigurare, care fac parte integranta din Polita;

constructie: structura creata de om, fixa, finalizata, destinata unui scop anume; sunt considerate ca facand parte din constructie, daca sunt amplasate pe/in constructie sau in perimetrul asigurat, urmatoarele:

a) conducte de alimentare cu apa, gaze si alte fluide necesare functionarii utilitatilor constructiei,

b) conducte de canalizare, obiecte sanitare,

c) instalatia electrica a constructiei; materialele de placare fixate pe pereti, pardoseala, tavan; tavanele false; corpurile de iluminat inglobate in constructie, caloriferele, usile si tocurile usilor, ferestrele si tocurile acestora, scarile (interioare, exterioare),

Contractant al asigurarii (denumit in cele ce urmeaza Contractant): persoana care incheie contractul de asigurare pentru Asigurat si se obliga sa plateasca prima de asigurare; termenul include si:

a) in cazul Contractantului persoana juridica

a.1) prepusi si reprezentantii Contractantului, in timp ce actioneaza in aceasta calitate;

a.2) persoanele pentru care Contractantul este obligat sa raspunda potrivit legii;

b) in cazul Contractantului persoana fizica

b.1) persoanele pentru care Contractantul este obligat sa raspunda potrivit legii,

b.2) sotul (sotia) ori persoane aflate in intretinerea Contractantului sau care locuiesc impreuna cu acesta;

continut: bunuri, altele decat constructii, situate in interiorul sau in exteriorul unei constructii, in spatiu inchis ori deschis, fixate pe constructie sau pe peretii acesteia ori amplasate in exteriorul constructiei dar in perimetrul asigurat; in aplicarea definitiei:

a) continutul rezervoarelor este considerat continut;

b) sunt considerate, de asemenea, continut si: centrala termica de apartament; boilerele; antena de satelit individuala plus anexele acesteia – LNA (Line-Noisse Amplifier), LNB (Line-Noisse Blocker), motor, receiver, cabluri, suport de fixare a parabolei, telecomanda etc; antena cu dipol individuala (plus cablu etc); cutia postala; tomberoane si alte asemenea recipiente pentru depozitarea gunoiului;

cutremur: miscare a scoartei terestre, puternica si brusca, orizontala sau de torsiune, provocata din cauze naturale; termenul include si cutremurul marin;

dauna: avariere a unui Bun;

dauna asigurata: dauna acoperita prin asigurare, rezultata ca urmare a producerii evenimentelor asigurate;

dauna de consecinta: dauna aparuta ca urmare a producerii altei daune;

dauna directa: dauna produsa ca o consecinta directa a producerii unui risc;

dauna indirecta: dauna aparuta ca urmare a producerii unui risc rezultat din producerea altuia;

dauna partiala: avarierea unui Bun in asa masura incat refacerea acestuia prin reparatii/reconditionari sau utilizarea resturilor este posibila, pretul acestei refaceri fiind mai mic decat valoarea reala a Bunului la data producerii evenimentului asigurat;

dauna totala

a) avariere a unui Bun, fara resturi ce se mai pot valorifica sau

b) avariere a unui Bun, in asa masura incat refacerea/reparatia/reconditionarea este imposibila sau

c) avariere in asa masura incat refacerea/reparatia/reconditionarea, desi posibila, se poate face cu un pret ce depaseste sau este egal cu valoarea reala a Bunului la data producerii evenimentului asigurat;

degajare de fum/gaze/vapori: efect al unui foc sau al unei temperaturi ridicate produse de foc; provoaca patarea sau alte avarieri;

despagubire/indemnizatie: suma reprezentand valoarea daunei/prejudiciului/indemnizatiei cuprins/a in asigurare si a eventualelor cheltuieli suplimentare, diminuta cu:

a) orice prime restante in baza Politei (prime cu scadente anterioare acordarii despagubirii/indemnizatiei);

b) primele datorate (cu scadente ulterioare acordarii despagubirii/indemnizatiei) in baza Politei pana la sfarsitul perioadei asigurate (aceasta diminuare se aplica sau nu, in functie de optiunea Asiguratorului);

c) fransiza prevazuta in Polita;

d) orice alte sume, conform Politei;

explozie: manifestare a fortei rezultate in urma extinderii bruste a unor gaze sau vapori;

fapta: actiune si/sau inactiune;

fransiza: parte din dauna asigurata suportata de Asigurat; daunele asigurate care sunt sub valoarea corespunzatoare fransizei nu se despagubesc;

furt:

a) furt prin efractie, prin acte de talharie sau prin folosirea fara drept a unei chei adevarate daca aceasta a fost obtinuta prin

a.1) furt prin efractie de la adresa mentionata ca fiind in perimetrul asigurat sau

a.2) furt prin act de talharie,

b) urmarile furtului sau tentativei de furt, asa cum a fost acesta precizat la punctul 1.1.34.a) 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003100370032003600390036003600350033000000 de mai sus;

furtuna: perturbatie atmosferica naturala, manifestata inclusiv prin vant cu viteza cuprinsa intre 90 de km/h si 118 km/h, inclusiv;

greutatea stratului de zapada/gheata: strat de zapada/gheata de cel putin 50 de cm, acumulat in cel mult 24 de ore;

greva: incetarea, colectiva si voluntara, de catre salariati, a muncii, hotarata:

a) in cazul salariatilor organizati in sindicat – prin acordul a cel putin jumatate din numarul membrilor de sindicat;

b) in cazul salariatilor care nu sunt organizati in sindicat – prin votul a cel putin o patrime din numarul salariatilor;

greva patronala: inchiderea de catre patroni si/sau manageri a unei firme sau a unei parti din aceasta, in scopul acceptarii de catre angajati a conditiilor reclamate de patroni/manageri;

grindina: precipitatie atmosferica sub forma de particule de gheata cu diametrul de cel putin 5 milimetri;

incendiu:

a) foc, in stare sa se extinda prin propria putere si cu evolutie necontrolata, care:

a.1) a luat nastere in afara spatiului ce-i este destinat sau

a.2) a luat nastere in locul ce-i este destinat dar a parasit acest loc;

b) carbonizare, parlire, topire si/sau degajare de fum/gaze/vapori, cu sau fara flacara;

infiltratie: patrunderea unui fluid, sub influenta gravitatiei, a fortelor capilare sau a presiunii hidrostatice, prin pori, gauri, crapaturi, neetanseitati;

inundatie: fenomen natural, necontrolat de om, constand in

a) acoperirea cu un strat de lichid de provenienta naturala, cauzata de:

a.1) revarsarea unor cursuri/acumulari de lichid natural (inclusiv din cauza ruperii digurilor),

a.2) suvoaie, torente,

a.3) patrunderea apei provenita din topirea zapezii sau din ploi in Bunuri fie in urma acumularii acesteia in zone joase, fie in mod direct, de la suprafata,

a.4) iesirea la suprafata terenului a lichidelor de provenienta naturala, acumulate in mod natural in subteran;

b) efectul actiunii mecanice a lichidelor  de provenienta naturala sau a obiectelor purtate de acestea;

c) aluviuni;

izbire de catre vehicule: impactul nemijlocit, dinspre exterior, al vehiculelor terestre cu Bunul;

imprejurari esentiale privitoare la asigurare: cele inscrise in cererea-chestionar anexa la Polita;

Locuinta: constructia Asiguratului, limitata la spatiul de locuit si   dependintele/anexele legate structural de acesta;

Parti: Asiguratul si Asiguratorul;

parlire: ardere/deformare superficiala provocata de foc sau temperatura ridicata produsa de foc;

perimetru asigurat: suprafata pe care se afla Locuinta, delimitata conform contractului din care reiese interesul Asiguratului;

persoana prejudiciata: persoana, alta decat Asiguratul, care a suferit un prejudiciu acoperit prin Polita;

ploaie torentiala: precipitatie care incepe si se sfarseste brusc, cu schimbari bruste ale intensitatii;

Polita: prezentul contract de asigurare (document scris, eliberat de Asigurator, care atesta contractarea asigurarii); termenul include si toate documentele anexate/atasate contractului de asigurare (conditii de asigurare etc.);

Polita reinnoita: polita a carei perioada asigurata expira in ziua anterioara perioadei asigurate a Politei si care indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) acopera prin asigurare toate cele precizate la CAP. 4 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003100380035003900310037003900390031000000 si CAP. 5 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003100380035003900310037003900390034000000 din Conditii;

b) este incheiata pentru Asiguratul din Polita;

prima de asigurare: suma datorata de Asigurat/Contractant pentru intrarea/mentinerea in vigoare a asigurarii;

revolta: manifestari violente, neorganizate, neinsotite de actiuni militare, desfasurate in perimetrul unei singure localitati, neindreptate impotriva autoritatilor statale ori locale, la care iau parte un numar de cel putin 3 (trei) persoane care au un scop comun, au intentia de a se apara reciproc (prin folosirea fortei sau violentei) impotriva oricarei persoane ce s-ar opune scopului lor comun si provoaca dezordine;

risc: pericol ce poate provoca Asiguratului daune ori decesul;

terorism: act incluzand (dar fara a se limita la) folosirea fortei sau violentei si/sau a amenintarii cu folosirea acesteia, al oricarei persoane sau grup(uri) de persoane, fie actionand individual fie in numele sau in legatura cu orice organizatie(ii) ori guvern(e), comis in scopuri politice, religioase, ideologice sau similare incluzand intentia de a influenta orice guvern si/sau de a induce frica in public sau in o parte a acestuia;

tornada: coloana de aer rotativa, cu dimensiuni si viteza de rotatie mai mari decat ale trombelor de aer;

trasnet: descarcare electrica atmosferica, naturala, insotita de o lumina vie si de un zgomot puternic, direct asupra Bunului;tromba de aer: vant in forma de vartej cu axa verticala sau putin inclinata, cu un diametru de cel putin o jumatate de metru;

tulburari civile: manifestari violente, neorganizate, prelungite, neinsotite de actiuni militare, desfasurate in perimetrul unei singure localitati, indreptate impotriva autoritatilor statale ori locale, la care iau parte un numar de cel putin 3 (trei) persoane, care provoaca dezordine si se pot transforma in framantari sociale;

unda sonica: presiunea sonica provocata de obiecte zburatoare ce se deplaseaza cu viteze supersonice;

uragan: perturbatie atmosferica  naturala, manifestata inclusiv prin vant cu viteza mai mare de 118 km/h;

uzura: valoarea deprecierii unui Bun, stabilita in functie de vechime, intrebuintare si stare de intretinere;

valoare de nou: costul construirii, procurarii ori producerii din nou a Bunurilor sau a unor bunuri similare din punct de vedere constructiv si functional, la preturile uzuale de pe piata locala; in lipsa unei piete locale, vor fi luate in considerare preturile de pe cea mai apropiata piata unde bunuri similare celor cuprinse in asigurare sunt supuse vanzarii/cumpararii;

valoare reala: valoare de nou diminuata cu uzura;

vandalism: avariere cu intentie, a unui Bun, fara consimtamantul Asiguratului;

vijelie: perturbatie atmosferica naturala, manifestata inclusiv prin vant cu viteza cuprinsa intre 60 de km/h si 90 de km/h, inclusiv.

CAP. 2 dispozitii generale

In baza Politei si in schimbul incasǎrii primelor de asigurare, Asiguratorul se obliga, la producerea unui eveniment asigurat, sǎ acorde despagubiri/indemnizatii potrivit Politei.

Prin acordul scris al Partilor, Polita poate fi completata/modificata.

Orice declaratii facute de Contractant la incheierea Politei, pe parcursul valabilitatii acesteia sau in legatura cu acordarea de despagubiri/indemnizatii se considera ca fiind declaratii ale Asiguratului.

Prezumtia ca declaratiile si raspunsurile Asiguratului/Contractantului din cererea-chestionar sunt adevarate, precum si respectarea riguroasa si indeplinirea de catre Asigurat/Contractant a obligatiilor prevazute in Polita, constituie conditii care vor precede orice raspundere ce revine Asiguratorului.

CAP. 3 incheierea politei

Asigurarea se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite cumulativ, urmatoarele conditii:

a) Polita/cererea-chestionar a fost semnata de catre Asigurat/Contractant si de catre Asigurator;

b) Asiguratorul a incasat prima de asigurare (sau cea dintai rata din aceasta) ori a primit copia ordinului de plata vizat de banca la care Asiguratul/Contractantul are contul de disponibil.

CAP. 4 OBIECTUL ASIGURARII

Asigurarea Locuintei, continutului si bunurilor casabile

Obiectul asigurarii il constituie Locuinta Asiguratului si Bunurile tip continut aferente acesteia.

Asiguratul trebuie sa aiba un interes cu privire la Bunuri. In absenta acestui interes, asigurarea este nula.

Asigurarea de raspundere civila

Obiectul asigurarii il constituie raspunderea civila generala a Asiguratului, pentru prejudicii produse de acesta, din culpa, persoanei prejudiciate.

Asigurarea de accidente

Obiectul asigurarii il constituie viata Asiguratului.

CAP. 5 riscuri asigurate/prejudicii asigurate/eveniment asigurat

Asigurarea Locuintei si continutului

Riscurile asigurate sunt urmatoarele:

a) pentru acoperirea „Safe Basic“ – cutremur, alunecare de teren, inundatie;

b) pentru acoperirea „Safe Comfort“ – cele de la acoperirea „Safe Basic“ la care se adauga incendiu,  trasnet, explozie, cadere de corpuri, furtuna, vijelie, uragan, tromba de aer, tornada, izbire de catre vehicule, ploaie torentiala, grindina, greutatea stratului de zapada/gheata, avalansa, avarii la instalatiile de apa, furt;

c) pentru acoperirea „Safe Exclusive“ – cele de la acoperirea „Safe Comfort“ la care se adauga greve, revolte, tulburari civile, vandalism, unda sonica.

Eveniment asigurat este considerata avarierea Locuintei/continutului daca aceasta este declansata de producerea, in perioada asigurata a Politei sau in perioada de valabilitate a Politei reinnoite, a riscului asigurat care provoaca sau incepe sa provoace, in perioada asigurata, o dauna asigurata; se considera unul si acelasi eveniment asigurat:

a) o serie de evenimente provocate de acelasi risc asigurat produs in perioada asigurata sau in perioada de valabilitate a politei reinnoite, aparute/intamplate in urmatoarele intervale de timp considerate ca incepand la momentul producerii riscului in cauza:

a.1) 72 de ore – in cazul fenomenelor atmosferice, cutremurului, revoltelor, tulburarilor civile, vandalismului,

a.2) 168 de ore – in cazul tuturor celorlalte riscuri acoperite si care nu sunt mentionate la punctul 5.1.2.a.1) 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003100370032003600390036003500380033000000 de mai sus;

b) un singur eveniment asigurat declansat de producerea in perioada asigurata sau in perioada de valabilitate a politei reinnoite, in serie sau continuu, a unui acelasi risc asigurat ori a mai multor riscuri asigurate, aparut/e ori intamplat/e in intervalele de timp precizate la punctul 5.1.2.a) 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003100370032003600390036003600310031000000 de mai sus.

Asigurarea bunurilor casabile

Riscurile asigurate sunt urmatoarele:

a) variatii de temperatura;

b) lovire de catre mijloace de transport, animale obiecte sau persoane.

Eveniment asigurat este considerata spargerea/craparea Bunurilor ca urmare a producerii unui risc asigurat daca aceasta respecta conditiile precizate la punctul 5.1.2 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003100380035003900310039003200390033000000 ) de mai sus.

Asigurarea de raspundere civila

Asiguratorul acorda despagubiri pentru prejudicii asigurate intelese ca fiind prejudiciile aparute accidental si cauzate de:

a) fapta Asiguratului petrecuta in perimetrul asigurat;

b) lucruri aflate in paza juridica a Asiguratului, atat timp cat acestea se afla in perimetrul asigurat;

c) ruina edificiului aflat in proprietatea/paza juridica a Asiguratului, daca acest edificiu este amplasat in perimetrul asigurat.

Sunt considerate prejudicii asigurate cele provocate conform punctului 5.4 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003100380035003900310037003800340032000000 ) de mai sus daca acestea sunt:

a) prejudicii corporale (intelese ca fiind vatamari corporale si/sau deces) si/sau

b) prejudicii materiale (intelese ca fiind avarierea bunurilor apartinand persoanei prejudiciate).

Eveniment asigurat este considerat manifestarea sau inceputul manifestarii prejudiciului asigurat, daca aceasta/acesta este consecinta a unei fapte produse in perioada asigurata a Politei sau in perioada de valabilitate a Politei reinnoite; se considera unul si acelasi eveniment asigurat:

a) o serie de evenimente asigurate concretizate intr-un acelasi prejudiciu asigurat;

b) un singur eveniment asigurat concretizat in mai multe prejudicii asigurate.

Asigurarea de accidente

Riscurile asigurate sunt urmatoarele, daca acestea sunt evenimente subite, provenite din afara si fara vointa Asiguratului, intamplate in perimetrul asigurat:

a) explozia, prabusirea de teren, lovirea (inclusiv inteparea, taierea si altele asemenea), caderea, alunecarea, atacul din partea altei persoane sau a unui animal, trasnetul, actiunea curentului electric, arsura, degerarea, inecul, intoxicarea, asfixierea, cele produse ca urmare a circulatiei vehiculelor precum si cele provocate de functionarea ori folosirea masinilor, aparatelor, instrumentelor, sculelor sau armelor;

b) urmarile imediate ale efortului fizic excesiv si subit, determinat de cauze de forta majora;

c) infectia, in cazul in care factorul infectios a ajuns in corp din cauza unui accident din cele prevazute la punctele 5.7.a) 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003500330030003300300035003800390032000000 -5.7.b) 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003500330030003300300035003800390039000000 de mai sus.

Eveniment asigurat este considerat decesul Asiguratului daca acesta a s-a produs in termen de un an de la producerea riscului asigurat si este cauzat de un risc produs in perioada asigurata a Politei sau in perioada de valabilitate a Politei reinnoite.

CAP. 6 EXCLUDERI

Nu se acopera prin asigurare daunele/prejudiciile/decesul provocate de:

a) razboi (declarat sau nu), invazie sau actiunea unui dusman extern, ostilitati sau operatiuni de razboi (fie ca este sau nu declarat razboi), razboi civil;

b) confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, avariere din ordinul oricarui guvern de drept ori de fapt sau oricarei autoritati publice;

c) revolta, insurectie, rebeliune, revolutie, dictatura militara, lege martiala, stare de asediu, orice eveniment care determina instituirea ori mentinerea legii martiale ori a starii de asediu;

d) conspiratie, terorism;

e) explozie atomica/nucleara, radiatii sau infestari radioactive, poluare sau contaminare de orice tip si din orice cauza.

Asiguratorul este exonerat de plata despagubirii/indemnizatiei daca Asiguratul/Contractantul/Beneficiarul se face vinovat de:

a) intentie sau imprudenta in producerea riscului/evenimentului asigurat si/sau agravarea urmarilor acestuia;

b) simulare a producerii riscului/evenimentului asigurat, rea-credinta in formularea cererii de despagubire/indemnizare, exagerare cu intentie a gravitatii  evenimentului asigurat, folosire spre justificare a unor mijloace sau documente mincinoase sau frauduloase, modificare sau alterare cu intentie a urmelor si ramasitelor producerii evenimentului asigurat.

Asiguratorul nu este raspunzator pentru pretentii de despagubire/indemnizare in legatura cu daunele/prejudiciile care, in conformitate cu actele eliberate de organele in drept, sunt produse de Asigurat/Contractant/Beneficiar in timpul comiterii (sau tentativei de a comite) de catre acesta a unei infractiuni savarsite cu intentie, ori in timpul in care Asiguratul/Contractantul/Beneficiarul, autor al unei infractiuni savarsite cu intentie, incearca sa se sustraga de la urmarire.

Nu se acorda despagubiri/indemnizatii pentru evenimente asigurate aparute in perioada cat asigurarea este suspendata sau generate de riscuri produse in perioada cat asigurarea este suspendata

Asigurarea Locuintei si continutului

Nu se acorda despagubiri pentru daune cauzate de:

a) intrebuintare, functionare sau uzare;

b) defecte de fabricatie;

c) lucrari edilitare;

d) lucrari de prospectiuni, explorari sau exploatari, la suprafata sau in profunzime, prezente sau trecute, daca unitatile care au facut aceste lucrari sunt obligate expres, prin dispozitii legale, sa acorde despagubiri;

e) folosirea focului deschis (inclusiv lumina cu flacara deschisa) in incaperi unde se depoziteaza substante usor inflamabile sau explozive;

f) proasta intretinere a Bunului, vechimea sau starea de degradare a acestuia (daca aceasta stare nu are legatura cu riscurile asigurate acoperite prin Polita);

g) inundatii produse in timpul formarii unor lacuri de acumulare (timpul necesar umplerii pana la nivelul deversorului) sau in timpul schimbarii artificiale a cursurilor de apa;

h) viciul intrinsec si/sau defectele latente ale Bunului;

i) disparitia Bunurilor, a unor parti ale acestora, survenita ulterior producerii evenimentelor asigurate;

j) daunele provocate ca o consecinta a efectuarii lucrarilor de intretinere/reparare a Bunurilor de catre persoane neautorizate sau prin improvizatii.

Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:

a) cheltuielile facute in scopul eliminarii/micsorarii unor daune produse de cauze necuprinse in asigurare ori cele pentru reparatii, reconditionari sau restaurari nereusite;

b) deprecierea Bunului dupa reparatie/reconditionare/restaurare;

c) cheltuielile facute pentru transformarea/imbunatatirea Bunului in comparatie cu starea acestuia dinaintea producerii evenimentului asigurat;

d) daunele pentru care este prevazut prin legislatie acordarea de compensatii de catre autoritati sau prin contracte de garantie ori de alt tip (daca aceste contracte imbraca forma unei polite de asigurare, Asiguratorul va acorda despagubiri in acord cu prevederile corespunzatoare din Conditii);

e) daunele de consecinta;

f) daunele indirecte, cu exceptia daunelor produse la continut prin caderea constructiei/partilor din aceasta in situatia in care caderea in cauza s-a produs ca urmare a producerii unui risc asigurat.

Prin Polita nu se acorda despagubiri pentru daunele aparute ca o consecinta a urmatoarelor fenomene:

a) fermentatie, oxidare, coroziune;

b) infiltratie care nu a provocat acoperirea cu strat de lichid;

c) infiltratie care a provocat acoperirea cu strat de lichid ca urmare a existentei unor gauri, crapaturi, neetanseitati ce existau inainte de producerea riscului asigurat;

d) afumare, patare, parlire dintr-o sursa normala de caldura (inclusiv la partile Bunului supuse la foc sau caldura pentru utilizare/prelucrare);

e) actiunea curentului electric asupra instalatiilor si aparaturii electrice.

Nu sunt acoperite prin asigurare:

a) urmarile tasarii, afanarii sau sufoziei terenului de fundatie;

b) urmarile craparii terenului fundatiei sau din preajma fundatiei, ca efect al contractiei, umflarii sau inghetului-dezghetului acestuia;

c) constructiile care, la data producerii riscului asigurat, erau, dupa caz:

c.1) parasite, degradate,

c.2) fara usi, ferestre, fara sisteme de inchidere a usilor/ferestrelor, daca in conformitate cu normele si/sau uzantele este prevazuta existenta usilor/ferestrelor;

d) lucrarile de constructie (subzidiri, extinderi etc), executate la constructie sau in imediata sa vecinatate.

Asiguratorul nu va despagubi daunele produse:

a) ca urmare a grevei patronale;

b) de vibratii provocate de circulatia vehiculelor terestre ori subterane, acvatice ori subacvatice;

c) la motoarele cu combustie interna, prin explozii in camera de ardere;

d) de avarii accidentale de orice tip, manipulare sau montare gresita;

e) la Bunuri aflate, contrar normelor sau uzantelor, sub cerul liber;

f) de implozie si subpresiune;

g) prin disparitie misterioasa sau furt de alt tip decat cele precizate la punctul 1.1.34 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003100370032003600390036003700340032000000 ) de mai sus;

h) la Bunurile care, din cauza proastei intretineri, uzurii sau deteriorarii, nu mai pot fi folosite conform destinatei stabilite prin proiectare/construire/fabricare;

i) la Bunurile pentru care la data producerii riscului asigurat nu exista toate aprobarile/avizele cerute de lege privind construirea/utilizarea/functionarea;

j) la Bunurile folosite in alt scop decat cel pentru care erau destinate prin proiectare/construire, daca din aces motiv s-a produs riscul asigurat.

Nu se acorda despagubiri pentru urmatoarele:

a) telefoane mobile, cartele perforate, benzi magnetice, discuri de memorie si alte suporturi de memorare a datelor, programe si aplicatii software;

b) mostre, modele de prezentare, prototipuri, exponate;

c) acte, planuri, registre, documentatii tehnice, proiecte, cartoteci, desene;

d) bani, bijuterii, pietre pretioase (prelucrate sau nu), colectii, tablouri, metale pretioase, perle, hartii de valoare;

e) conductori si linii de transmisii si distributie (inclusiv substatii sau posturi de transformare), incluzand, dar fara a se limita la, transportul/distributia energiei, oricarui tip de semnale de comunicatii), daca acestea sunt amplasate in afara perimetrului asigurat;f) terenuri (inclusiv solul), recolte, plantatii, paduri, fanete.

Asigurarea bunurilor casabile

Nu se acorda despagubiri pentru:

a) avarierea ramelor, a instalatiilor electrice ale lampilor asigurate, a instalatiilor de apa la bunurile sanitare asigurate, precum si altele asemanatoare;

b) daunele provocate de defecte ale ramelor, tocurilor sau elementelor de prindere;

c) avarierea suprafatei bunurilor casabile (zgarieturi, aschieri, ciobiri etc);

d) acoperisuri, panouri solare;

e) folii de protectie anti-spargere (anti-crapare);

f) sere, uscatorii;

g) vesela (farfurii, pahare etc), aplice;

h) geamuri rezistente anti-glont;

i) daunele produse becurilor/lampilor electrice;

j) daunele produse prin caldura de la o sursa normala.

Asigurarea de raspundere civila

In baza Politei nu se acorda despagubiri pentru:

a) prejudicii provocate Asiguratului/Contractantului;

b) prejudicii de care Asiguratul este facut raspunzator in legatura cu:

b.1) orice autovehicul (inclusiv remorca trasa de acesta), autorizat sa circule pe drumurile publice sau pentru care este prevazuta prin lege obligativitatea incheierii unei asigurari de raspundere fata de terti, si care este proprietatea Asiguratului, este imprumutat, inchiriat sau condus de aceasta,

b.2) orice ambarcatiune acvatica/subacvatica, planor, avion sau un astfel de mijloc de transport, construit/in curs de construire, reparat/in curs de reparare, in proprietate, inchiriat, imprumutat, condus ori pilotat de catre Asigurat

b.3) incarcarea sau descarcarea mijloacelor de transport mentionate la punctele 6.12.b.1) 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003500320036003900330032003300380038000000 - 6.12.b.2) 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003100380035003900320031003400390032000000 , de mai sus,

c) salarii, pensii, retributii sau altfel de remuneratii, tratamente medicale si ajutoare sociale incasate ori care s-ar incasa potrivit sistemului de asigurari sociale si de sanatate din Romania;

d) cheltuieli de executare a hotararilor privind plata de catre Asigurat a despagubirilor catre persoana prejudiciata;

e) prejudicii de consecinta (inclusiv pierderi financiare si pierderi financiare pure);

f) reducerea valorii bunurilor dupa reparatie;

g) hartii de valoare, documente, registre sau titluri, acte, manuscrise, pietre scumpe, obiecte din metale pretioase (aur, argint, platina etc.), timbre postale si altele asemenea, colectii, tablouri, sculpturi, tesaturi sau alte obiecte avand o valoare artistica, stiintifica sau istorica, precum si pentru avarierea banilor.

Sunt excluse prejudiciile cauzate de:

a) azbestoza sau orice alta boala care decurge din producerea, procesarea, manipularea, vanzarea, distributia, pastrarea, depozitarea sau utilizarea azbestului ori a produselor/substantelor ce contin azbest;

b) HIV, virusi hepatici, substante anestezice, avort.

Nu este cuprinsa in asigurare raspunderea Asiguratului pentru:

a) avarierea de produse aflate in pastrarea Asiguratului sau care au fost predate acestuia de catre de terte persoane, spre pastrare, reparare, prelucrare, curatare, vopsire, expediere sau intrebuintare, cu sau fara chirie;

b) avarieri de bunuri/produse care, fiind vandute, nu au fost predate inca;

c) prejudicii cauzate de orice produs/serviciu conceput, vandut sau furnizat, reparat ori renovat, modificat, testat, distribuit, instalat, inchiriat ori construit/fabricat/procesat de Asigurat si care nu se mai afla in proprietatea, utilizarea ori sub controlul acestuia;

d) prejudicii decurgand din prestatii specifice profesiei Asiguratului, fata de persoane pentru care acesta exercita prestatia in cauza;

e) prejudicii rezultand din sau in legatura cu raspunderea care se naste din orice contract/intelegere (inclusiv garantie), indiferent de tipul sau forma contractului/intelegerii;

f) prejudicii provocate de Asiguratul persoana fizica consecinta a desfasurarii de catre acesta a unei activitati lucrative;

g) pretentii de despagubire rezultate din sau in legatura cu incalcarea dreptului la proprietate intelectuala;

h) daune morale, calomnie, pretul durerii, al suferintei si al ranirii sentimentelor;

i) prejudicii provocate de Asigurat in timpul cat acesta se afla sub influenta narcoticelor/substantelor excitante, in stare de ebrietate ori sub influenta bauturilor alcoolice;

j) amenzi de orice fel, dobanzi, penalitati, cheltuieli penale, daune punitive;

k) taxe recuperabile conform legii.

Nu se va considera ca exista raspundere civila a Asiguratului in cazul in care prejudiciul/evenimentul asigurat produs a rezultat din:

a) vinovatia exclusiva a persoanei prejudiciate;

b) vinovatia exclusiva a unei terte persoane.

Asigurarea de accidente

Nu sunt cuprinse in asigurare:

a) urmarile bolilor infectioase, ale afectiunilor psihice si ale bolilor transmisibile prin atacul animalelor (inclusiv intepatura insectelor);

b) urmarile iradierii puternice, cu o intensitate de cel putin 100 electron-volti, prin raze laser sau maser si prin raze ultraviolete produse artificial;

c) urmarile normale ale luminii si temperaturii.

Nu sunt acoperite prin asigurare

a) decesul provocat Asiguratului cand acesta se afla in stare de ebrietate, sub influenta bauturilor alcoolice ori sub influenta substantelor narcotice sau cu efecte similare;

b) sinuciderea, chiar si in cazul in care Asiguratul a comis fapta intr-o stare care exclude libera determinare a vointei;

c) urmarile tratamentelor terapeutice sau interventiilor efectuate de Asigurat sau de terte persoane neautorizate conform legii;

d) decesul din cauza tulburarilor mintale sau pierderilor de cunostinta (chiar cauzate de starea de ebrietate), de apoplexie, accese epileptice sau spastice

In cazurile de la punctul 6.17 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003500330031003100360037003200310035000000 ) de mai sus, protectia prin asigurare se mentine totusi, daca:

a) in cazul de la 6.17.c) 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003500330031003100360037003500380036000000 - tratamentele si interventiile au fost determinate de accidente pentru care exista acoperire prin polita;

b) in cazul de la 6.17.d) 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003500330031003100360037003600310035000000 - tulburarile sau accesele au fost provocate de accidente pentru care exista acoperire prin polita.

CAP. 7 sume asigurate

Sumele asigurate sunt cele precizate in Polita.

Suma asigurata pentru Locuinta se stabileste conform normelor Asiguratorului.

Sumele asigurate reprezinta limite ale raspunderii Asiguratorului. Pentru riscurile de cutremur, alunecare de teren, inundatie, limita de raspundere a Asiguratorului este in mod expres precizata in Polita.

Dupa fiecare acordare a unei despagubiri/indemnizatii, suma asigurata/limita de raspundere corespunzatoare se micsoreaza, cu incepere de la data producerii evenimentului asigurat, cu valoarea despagubirii/indemnizatiei. In aceasta situatie:

a) asigurarea poate continua pentru suma asigurata ramasa, fara modificarea primei de asigurare;

b) la optiunea Asiguratului/Contractantului si in baza cererii acestuia, suma asigurata poate fi reintregita, prin plata unei prime de asigurare corespunzatoare sau prin retinerea acesteia din despagubire/indemnizatie (cota de prima va reprezenta, pentru fiecare luna de asigurare inceputa sau intreaga ramasa pana la expirarea asigurarii, 1/12 din cota de prima anuala, si se va aplica asupra sumei reprezentand despagubirea/indemnizatia acordata).

CAP. 8 perioada asiguratA

Perioada asigurata, inteleasa ca fiind perioada de valabilitate a asigurarii:

a) incepe la data prevazuta in Polita, dar nu mai devreme de ora 000 a zilei urmatoare celei in care s-a incasat prima de asigurare sau, dupa caz, cea dintai rata de prima (ori s-a prezentat ordinul de plata vizat de banca la care Asiguratul/Contractantul are contul de disponibil);

b) inceteaza la ora 2400 a ultimei zile din perioada pentru care s-a incheiat Polita sau, dupa caz, la ora 000 a zilei din care aceasta este anulata ori reziliata.

CAP. 9 acoperire teritorialA

Asigurarea este in vigoare doar pentru perimetre asigurate situate in Romania.

Orice alta acoperire teritoriala este valabila doar daca este convenita in scris, prin documente distincte, intre Asigurat/Contractant si Asigurator.

CAP. 10 primele de asigurare

Prima de asigurare se achita anticipat si integral sau in rate (din care cea dintai la incheierea Politei).

Daca s-a convenit ca plata primei de asigurare sa se faca in rate, Asiguratorul nu este obligat sa notifice Asiguratului/Contractantului scadenta ratei de prima.

In caz de neplata la scadenta a unei rate de prima urmatoare celei dintai:

a) rata de prima restanta poate fi platita intr-un termen de pasuire de 10 zile calendaristice (considerata de la data scadentei), perioada in care Polita isi mentine acoperirea daca prima restanta este platita in acest interval;

b) daca rata de prima restanta nu este platita in perioada de pasuire, Polita se considera suspendata cu incepere de la ora 000 a zilei urmatoare celei de scadenta a ratei, pentru o perioada de 30 de zile, considerata de la data scadentei;

c) daca rata de prima nu este platita nici in perioada de suspendare, Polita va fi considerata reziliata de drept, fara o notificare prealabila, incepand cu ziua imediat urmatoare datei de scadenta, fara returnarea niciunei prime de asigurare platite anterior.

Starea de suspendare a Politei inceteaza doar daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) se plateste rata de prima restanta;

b) rezultatele inspectiei de risc/analizei de risc efectuate de catre un reprezentant al Asiguratorului, in prealabil datei repunerii in vigoare, recomanda mentinerea asigurarii;

c) datele de intrare in valabilitate si de iesire din valabilitate ale Politei (care definesc perioada asigurata) nu sunt modificate;

d) Asiguratul declara in scris ca se angajeaza sa suporte eventualele prejudicii suferite ca urmare a unor riscuri asigurate si/sau evenimente asigurate produse in perioada cat asigurarea este suspendata.

In cazul repunerii in vigoare a Politei, raspunderea Asiguratorului incepe cel mai devreme la ora 000 a zilei urmatoare celei in care a incasat rata restanta (sau a primit copia ordinului de plata vizat de banca la care Asiguratul/Contractantul are contul de disponibil).

CAP. 11 obligaTiile asiguratului/contractantului

La incheierea si/sau pe parcursul valabilitatii Politei, Asiguratul/Contractantul este obligat:

a) sa ofere, Asiguratorului, la cererea acestuia, informatii reale si complete cu privire la obiectul asigurarii;

b) sa declare in scris existenta altor asigurari in vigoare, incheiate pentru aceleasi acoperiri si aceleasi obiecte ale asigurarii;

c) sa plateasca prima de asigurare, respectand termenele scadente de plata;

d) sa comunice in cel mai scurt timp Asiguratorului orice modificare survenita in ceea ce priveste imprejurarile esentiale privitoare la asigurare.

Pe parcursul derularii Politei, Asiguratul este obligat:

a) sa foloseasca si sa intretina toate Bunurile/facilitatile de care dispune astfel incat sa previna producerea evenimentului asigurat;

b) sa instiinteze, in scris, Asiguratorul, in ziua lucratoare imediat urmatoare, despre producerea unui eveniment care ar putea da nastere la acordarea de despagubiri/indemnizatii, precizand valoarea estimata a daunei/prejudiciului;

c) sa permita Asiguratorului verificarea Bunurilor, oricand acesta considera necesar;

d) sa indeplineasca eventualele recomandari facute de Asigurator cu privire la evitarea producerii riscului asigurat.

In caz de producere a evenimentului asigurat, Asiguratul este obligat:

a) sa instiinteze imediat, dupa caz, politia, pompierii sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate, cerand acestora efectuarea de cercetari si intocmirea de documente cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat;

b) sa permita reprezentantilor Asiguratorului sa inspecteze si sa examineze toate locatiile/faptele/actiunile/actele ce ar putea avea legatura cu producerea evenimentului asigurat ori de cate ori considera necesar si sa puna la dispozitia reprezentantilor Asiguratorului toate detaliile si informatiile necesare pentru evaluarea daunei/prejudiciului;

c) sa nu modifice starea de fapt rezultata in urma producerii evenimentului asigurat fara acordul Asiguratorului (prevederea nu se aplica daca, prin aceasta, nu va putea fi respectata conditia precizata la punctul 11.4 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003100360036003900300037003900320035000000 ) de mai jos);

d) sa pastreze partile afectate ale Bunului si sa le puna, pentru constatare, la dispozitia Asiguratorului;

e) sa puna la dispozitia Asiguratorului actele de constatare intocmite de organele abilitate si de specialitate;

f) sa permita Asiguratorului efectuarea de verificari referitoare la cauza si marimea daunelor/prejudiciilor si la alte elemente pe care Asiguratorul le considera relevante;

g) sa se abtina de la orice recunoastere, fata de terti, a responsabilitatii sale in producerea evenimentului care ar putea duce la acordarea de despagubiri din partea Asiguratorului;

h) sa anunte Asiguratorul daca Bunurile furate/partile acestora au fost gasite, in termen de cel mult o zi lucratoare de la luarea la cunostinta a acestui fapt.

La producerea evenimentului asigurat, Asiguratul este obligat sa ia, pe seama Asiguratorului si in limita sumei asigurate, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea daunelor/prejudiciilor asigurate.

Pentru acordarea despagubirii/indemnizatiei si stabilirea corecta a cuantumului acesteia, Asiguratul/Beneficiarul este obligat sa puna la dispozitia Asiguratorului, dupa caz:

a) listele in detaliu cu daunele suferite/prejudiciile provocate;

b) facturile, bonurile, orice alte acte necesare pentru verificari,

c) certificatul de deces.

Nerespectarea de catre Asigurat/Contractant a oricarei obligatii ce-i revine, da dreptul Asiguratorului sa nu acorde despagubiri/indemnizatii.

CAP. 12 obligaTiile asigurAtorului

Asiguratorul are obligatia sa inceapa constatarea si evaluarea daunelor/prejudiciilor asigurate, prin reprezentantii sai, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data avizarii producerii evenimentului asigurat.

Termenul de acordare a despagubirii/indemnizatiei nu va depasi 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data completarii dosarului de dauna cu toate documentele solicitate de Asigurator, in forma si continutul cerute de acesta.

CAP. 13 Constatarea daunelor/prejudiciilor si plata despagubirilor/indemnizatiilor

Inceperea constatarii si evaluarii daunelor/prejudiciilor nu implica automat acceptarea daunei/prejudiciului ca fiind dauna asigurata/prejudiciu asigurat.

Constatarea si evaluarea daunelor/prejudiciilor vor fi facute de catre Asigurator impreuna cu Asiguratul si/sau prin experti agreati.

Despagubirea/indemnizatia se acorda in moneda in care a fost platita prima de asigurare (in masura in care nu se incalca prevederile legale in vigoare cu privire la efectuarea platilor) dar in toate cazurile facturile in lei se platesc in lei. Daca prima de asigurare a fost platita in valuta, cu acordul Asiguratului, despagubirile/indemnizatiile pot fi acordate in lei.

Asiguratorul are dreptul sa amane acordarea despagubirii/indemnizatiei daca:

a) nu exista certitudinea dreptului Asiguratului de a primi despagubirea, pana la primirea dovezilor necesare;

b) in legatura cu producerea evenimentului asigurat, a fost declansata impotriva Asiguratului o ancheta a politiei sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei/procedurii penale.

Asigurarea Locuintei, continutului si bunurilor casabile

Dauna se stabileste in functie de starea Bunului din momentul producerii evenimentului asigurat.

Dauna asigurata nu poate depasi, pentru fiecare Bun in parte, valoarea reala a acestuia la data producerii evenimentului asigurat, cuantumul pagubei si nici suma la care s-a facut asigurarea.Valoarea despagubirii reprezinta suma dintre eventualele cheltuieli suplimentare si:

a) pentru dauna totala - valoarea reala a Bunului la data producerii evenimentului asigurat;

b) pentru dauna partiala - costul refacerii, reparatiei, reconditionarii, inlocuirii partilor avariate.

Despagubirile se acorda in limitele de raspundere ale Asiguratorului. Pentru stabilirea despagubirii, din valoarea precizata la punctul 13.7 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003100380038003100360035003400390033000000 ) de mai sus se vor scadea si:

a) fransizele prevazute in Polita,

b) valoarea partilor care nu au fost avariate precum si,

c) cu acordul Asiguratului, valoarea ce se poate obtine din valorificarea partilor avariate care pot fi reconditionate, refolosite, revalorificate

In absenta acordului prevazut la punctul 13.8.c) 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003100340039003900380038003400370037000000 de mai sus, Asiguratorul poate intra in posesia partilor in cauza, intr-un interval de 60 (saizeci) de zile de la data platii despagubirii. Daca nu se exercita acest drept, partile respective raman Asiguratului, Asiguratorul nemaiavand putere de decizie asupra destinatiei acestora.

In caz de producere a evenimentului asigurat, Asiguratorul isi rezerva dreptul:

a) de a efectua, prin experti si pe cheltuiala proprie, o expertiza privind valoarea Bunurilor;

b) de a prelua resturile partilor inlocuite in conditiile precizate la punctul 13.9 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003100350037003800350032003000300037000000 ) de mai sus.

Despagubirea se acorda Asiguratului sau, in caz de deces al acestuia, Beneficiarilor.

In cazul furtului:

a) daca Bunurile/partile acestora nu au fost gasite, se acorda despagubiri numai dupa indeplinirea, cumulativ, a conditiilor:

a.1) au trecut 30 de zile calendaristice de la data instiintarii Asiguratorului de catre Asigurat,

a.2) organele de cercetare confirma in scris ca in acest interval de timp Bunurile/partile acestora nu au fost gasite,

a.3) Asiguratul da o declaratie prin care se obliga sa restituie, total sau partial, dupa caz, despagubirea primita, in termen de 15 zile de la gasirea Bunurilor/partilor acestora;

b) daca Bunurile/partile acestora au fost gasite:

b.1) inainte de plata despagubirii - se vor acorda despagubiri numai pentru eventualele daune aparute ca urmare a producerii furtului;

b.2) dupa plata despagubirii – Asiguratul este obligat sa restituie (in termen de 15 zile de la gasirea Bunurilor/partilor acestora) suma incasata drept despagubire sau partea din aceasta reprezentand valoarea Bunurilor/partilor gasite, mai putin costurile inlocuirii sau repararii/reconditionarii acestora.

Cu exceptia furtului, Asiguratorul poate acorda, la cererea Asiguratului, avansuri din despagubiri, ca urmare a producerii unui daune asigurate deja constatate, intr-un procent de cel mult 50% din valoarea estimata a despagubirii.

Daca despagubirile in baza Politei sunt cesionate, in caz de producere a evenimentului asigurat, despagubirile vor fi acordate, dupa instiintarea Asiguratului, persoanei in favoarea careia s-au cesionat despagubirile, pana la concurenta cu suma pentru care Asiguratul are obligatii de plata. Restul sumei cuvenite drept despagubire va fi acordat Asiguratului.

Daca exista mai multe asigurari incheiate pentru aceleasi Bunuri:

a) fiecare asigurator este obligat la plata, proportional cu limita de despagubire asumata si pana la concurenta acesteia, fara ca Asiguratul sa poata incasa o despagubire mai mare decat dauna efectiva, consecinta a producerii evenimentului asigurat;

b) Asiguratorul va acorda partea sa de despagubire in conformitate cu prevederile din Polita.

Asigurarea de raspundere civila

Asiguratorul plateste despagubirea, de comun acord cu Asiguratul, direct persoanei prejudiciate (instiintandu-se despre aceasta, in scris, Asiguratul) in masura in care persoana prejudiciata nu a fost despagubita de Asigurat.

In caz de deces al persoanei prejudiciate, despagubirea se va plati, conform legii, Beneficiarilor.

Despagubirea se plateste Asiguratului daca acesta dovedeste ca a acordat despagubirea persoanei prejudiciate, cu conditia ca aceasta despagubire sa fie justificata si recunoscuta de Asigurator.

In cazul prejudiciilor materiale, fara a limita in vreun fel drepturile persoanei prejudiciate, in sarcina Asiguratorului ramane cel mult un prejudiciu stabilit in functie de starea bunului din momentul producerii evenimentului asigurat. Valoarea prejudiciului asigurat nu poate depasi, pentru fiecare bun, valoarea acestuia la data producerii evenimentului asigurat, valoarea prejudiciului efectiv suferit si nici limita de raspundere precizata in Polita.

Daca prin hotarare judecatoreasca se stabileste ca suma datorata de Asigurat persoanei prejudiciate sa fie platita sub forma de prestatii banesti periodice, atunci si despagubirea acordata de Asigurator se va plati sub aceasta forma.

Daca, dupa stabilirea prestatiei banesti periodice, se constata ca starea persoanei pagubite s-a imbunatatit, Asiguratorul este indreptatit sa solicite, pe baza unei hotarari judecatoresti, micsorarea cuantumului prestatiei in cauza ori incetarea acesteia.

Intelegerea intre Asigurat si persona prejudiciata, privind acoperirea prejudiciilor, se poate face doar daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) din actele incheiate de organele de cercetare si din instiintarea facuta de Asigurat rezulta cu certitudine raspunderea civila a acestuia in producerea prejudiciului, persoana prejudiciata facand dovada prejudiciului suferit;

b) negocierea intre Asigurat si Asigurator se produce cu acordul prealabil, scris, al Asiguratorului si in limitele stabilite de comun acord intre Asigurat si Asigurator.

Despagubirile nu pot fi stabilite pe baza intelegerii dintre parti daca:

a) persoana prejudiciata formuleaza pretentii de despagubire ce se cuvine sub forma de prestatii banesti periodice, chiar daca pentru aceste prestatii se solicita o suma globala;

b) se formuleaza pretentii de despagubire pentru lipsa de folosinta a bunului;

c) producerea prejudiciului/evenimentului asigurat face obiectul unui proces penal, cu exceptia cazului in care, potrivit legii, actiunea penala poate fi stinsa prin impacarea partilor si daca, desi hotararea instantei penale a ramas definitiva, stabilirea despagubirilor civile ar urma sa se faca printr-un proces civil;

d) este imposibil sa se traga concluzii cu privire la:

d.1) persoana raspunzatoare de producerea prejudiciului;

d.2) cauzele si imprejurarile producerii prejudiciului/evenimentului asigurat;

d.3) cuantumul prejudiciilor produse.

Daca un prejudiciu a fost cauzat, simultan sau succesiv, de mai multe persoane, fara sa se poata stabili ca prejudiciul a fost cauzat sau ca nu putea fi cauzat de o singura persoana, acestea raspund impreuna fata de persoana prejudiciata, in cote-parti egale, in functie de numarul lor.

Daca persoana prejudiciata a contribuit din culpa la producerea prejudiciului asigurat sau la marirea prejudiciului, cel chemat a raspunde va fi tinut raspunzator numai pentru partea sa din prejudiciul care s-a produs (culpa comuna). In astfel de situatii, masura raspunderii fiecarei persoane va fi cea rezultata din acte eliberate de institutiile in drept. Daca din astfel de acte nu rezulta masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale, in raport cu numarul partilor implicate in producerea prejudiciului asigurat.

In cazul existentei mai multor asigurari incheiate pentru aceeasi raspundere, in cazul prejudiciilor materiale:

a) fiecare asigurator este obligat la plata, proportional cu suma asigurata si pana la concurenta acesteia, fara ca Asiguratul/persoana prejudiciata sa poata incasa o despagubire mai mare decat prejudiciul efectiv, consecinta a producerii evenimentului asigurat;

b) Asiguratorul va acorda partea sa de despagubire in conformitate cu prevederile din Polita.

Asigurarea de accidente

In cazul producerii evenimentului asigurat  Asiguratorul, plateste Beneficiarilor o indemnizatie in limita sumei asigurate precizate in Polita.

Indemnizatia se plateste independent de sumele cuvenite Beneficiarului din alte contracte sau polite de asigurare.

Limita de despagubire precizata in Polita este totala si nu va fi depasita indiferent de numarul de persoane decedate si de numarul de evenimente asigurate.

CAP. 14 subrogarea si dreptul de regres al Asiguratorului

In limitele despagubirilor platite, Asiguratorul este subrogat in toate drepturile Asiguratului sau ale Beneficiarului contra celor raspunzatori de producerea daunei/prejudiciului.

Asiguratul raspunde de prejudiciile aduse Asiguratorului prin acte care ar impiedica realizarea dreptului prevazut mai sus.

Daca Asiguratul impiedica ori nu conserva dreptul de regres al Asiguratorului sau daca din vina lui exercitarea acestui drept nu mai este posibila, Asiguratorul are dreptul sa nu plateasca despagubirea, pana la limita sumei reprezentand dreptul de regres. Daca plata despagubirii a fost deja efectuata, Asiguratul este obligat sa inapoieze Asiguratorului suma precizata mai sus.

CAP. 15 modificarea contractului de asigurare

Pe parcursul valabilitatii asigurarii, partile pot modifica contractul de asigurare. Modificarea se va face de comun acord intre Asigurat/Contractant si Asigurator, in forma scrisa.

Asiguratorul este in drept sa decida daca, si in ce conditii, va mentine asigurarea daca pe parcursul valabilitatii Politei, inainte de producerea evenimentului asigurat:

a) se constata ca la data incheierii asigurarii existau alte date decat cele ce au stat la baza incheierii Politei sau

b) se modifica datele ce au stat la baza incheierii Politei.

Daca Polita va fi mentinuta, Asiguratorul va recalcula prima de asigurare. Daca in urma recalcularii:

se constata ca Asiguratorul este in drept sa incaseze o diferenta de prima de asigurare

a) in cazul precizat la punctul 15.2.a) 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003100370031003900310035003800330030000000 de mai sus, Asiguratul/Contractantul va achita Asiguratorului intreaga diferenta, in termen de cel mult 15 zile calendaristice sau conform intelegerii scrise incheiate cu Asiguratorul;

b) in cazul precizat la punctul 15.2.b) 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003100370031003900310036003500310038000000 de mai sus, Asiguratul/Contractantul va achita Asiguratorului, in termen de cel mult 15 zile calendaristice sau conform intelegerii scrise incheiate cu Asiguratorul, diferenta de prima, inteleasa ca fiind, pentru fiecare luna de asigurare inceputa sau intreaga de la data cand a intervenit modificarea pana la data expirarii perioadei asigurate, 1/12 din diferenta intre prima de asigurare anuala calculata la data aparitiei modificarii si prima de asigurare anuala calculata la incheierea Politei;

se constata ca Asiguratul/Contractantul este in drept sa incaseze o parte din prima calculata la incheierea Politei

a) in cazul precizat la punctul 15.2.a) 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003100370031003900310035003800330030000000 de mai sus, Asiguratorul va restitui Asiguratului/Contractantului intreaga diferenta, in termen de cel mult 15 zile calendarisitice sau conform intelegerii scrise incheiate cu Asiguratul/Contractantul;

b) in cazul precizat la punctul 15.2.b) 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003100370031003900310036003500310038000000 de mai sus, Asiguratorul va restitui Asiguratului/Contractantului, in termen de cel mult 15 zile calendaristice sau conform intelegerii scrise incheiate cu Asiguratul/Contractantul, pentru fiecare luna de asigurare intreaga de la data cand a intervenit modificarea pana la data expirarii perioadei asigurate, 1/12 din diferenta intre prima de asigurare anuala calculata la incheierea Politei si prima de asigurare anuala calculata la data aparitiei modificarii.

Daca Asiguratorul nu incaseaza prima suplimentara prevazuta la punctul 15.3.1 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003100370031003900310038003900380034000000 ) de mai sus, suma asigurata va fi micsorata proportional cu prima de asigurare efectiv platita.

Daca se constata, dupa producerea evenimentului asigurat, alte conditii decat cele luate in considerare anterior producerii evenimentului in cauza, Asiguratorul va decide daca, in conformitate cu conditiile reale, asigurarea s-ar fi incheiat. In aceasta situatie:

a) daca asigurarea s-ar fi incheiat – despagubirea/indemnizatia va fi redusa corespunzator raportului dintre prima stabilita anterior producerii evenimentului asigurat si prima care ar fi trebuit incasata conform conditiilor reale;

b) daca asigurarea nu s-ar fi incheiat – nu se va acorda despagubire/indemnizatie, restituindu-se prima de asigurare corespunzatoare situatiei anterioare producerii evenimentului asigurat.

CAP. 16 incetarea, denuntarea si rezilierea politei

In cazul in care, inainte de a incepe raspunderea Asiguratorului, evenimentul asigurat s-a produs si asigurarea a devenit fara obiect, precum si in cazul in care dupa inceperea raspunderii Asiguratorului, producerea evenimentului asigurat a devenit imposibila, Polita se reziliaza de drept iar primele de asigurare platite pentru perioada ulterioara rezilierii se restituie, instiintandu-se despre aceasta Asiguratul.

Pe parcursul valabilitatii asigurarii, Partile pot denunta sau rezilia contractul de asigurare.

Polita inceteaza la expirarea perioadei asigurate sau, dupa caz:

a) prin neplata ratei de prima, conform punctului 10.3 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003100360036003400300037003300350038000000 ) de mai sus;

b) prin epuizarea sumei asigurate;

c) prin acordul Partilor;

d) prin denuntare unilaterala;

e) prin rezilierea la cererea oricareia dintre Parti;

f) prin falimentul uneia dintre Parti.

Rezilierea/denuntarea se face prin notificare scrisa transmisa cu cel putin 20 de zile inainte, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire la sediul cunoscut al Partii notificate. Incetarea Politei ca efect al rezilierii/denuntarii, devine efectiva dupa 5 zile calendaristice, calculate de la data inscrisa pe confirmarea de primire.

In cazul denuntarii/rezilierii Politei:

a) daca s-au acordat despagubiri/indemnizatii ori s-au produs evenimente pentru care s-ar acorda despagubiri/indemnizatii, Asiguratorul este in drept sa retina primele de asigurare platite de Asigurat/Contractant;

b) daca nu s-au acordat despagubiri/indemnizatii ori nu s-au produs evenimente pentru care s-ar acorda despagubiri/indemnizatii – Asiguratului i se restituie, proportional, partea din prima de asigurare platita, corespunzatoare perioadei cuprinse intre data incetarii Politei si data expirarii perioadei asigurate inscrise in Polita.

In cazul denuntarii/rezilierii Politei, prevederile acesteia se aplica pentru toate cazurile de prejudiciu asigurat/dauna asigurata produs/a inainte de denuntare/reziliere.

CAP. 17 forta majora

Asiguratorul, Asiguratul si Contractantul nu raspund de neexecutarea la termen sau de executarea in mod necorespunzator a oricarei obligatii ce le revine daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora.

Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice cealalta parte in termen de 7 (sapte) zile calendaristice de la producerea evenimentului care a generat forta majora si sa ia toate masurile necesare in vederea limitarii consecintelor. In urmatoarele 15 (cincisprezece) zile calendaristice trebuie transmise catre cealalta parte contractanta documentele eliberate de organele competente care sa ateste evenimentele care au determinat forta majora.

Daca in termen de 30 (treizeci) de zile lucratoare de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa notifice incetarea de plin drept a Politei fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese, insa au obligatia de a-si onora toate obligatiile scadente pana la data producerii evenimentului.

CAP. 18 instantele competente

Legea aplicabila Politei este legea romana.

Orice litigii in legatura cu aplicarea celor prevazute in Polita sau cu cele ce rezulta din aceasta aplicare se rezolva pe cale amiabila sau de catre instantele de judecata competente din Romania.

CAP. 19 dispozitii finale

Daca Asiguratul a comunicat, la data incheierii asigurarii, date inexacte ori incomplete sau, pe parcursul valabilitatii asigurarii, nu a informat Asiguratorul cu privire la schimbarea imprejurarilor esentiale privind asigurarea, Asiguratorul are dreptul:

a) inainte de producerea evenimentului asigurat:

a.1) sa propuna Asiguratului modificarea corespunzatoare a politei sau

a.2) sa denunte asigurarea in cazul in care, cunoscand exact imprejurarile, nu ar fi incheiat-o;

b) dupa producerea unui eveniment asigurat:

b.1) sa reduca despagubirea/indemnizatia cuvenita, corespunzator raportului dintre prima stabilita si cea care, cunoscandu-se exact imprejurarile, ar fi fost cuvenita, sau

b.2) sa refuze plata despagubirii/indemnizatiei daca, fata de acele imprejurari, polita de asigurare nu s-ar fi incheiat

In cazurile precizate la punctele 19.1.a.2) 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003100380035003600360037003900330034000000 si 19.1.b.2) 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003100380035003600360037003900330037000000 de mai sus, Asiguratului/Contractantului i se vor restitui primele de asigurare platite (mai putin cheltuielile bancare de remitere); daca se constata insa reaua-credinta a Asiguratului/Contractantului, polita va fi considerata nula de drept, iar primele de asigurare platite nu vor fi restiuite.

Dreptul de a ridica pretentii fata de Asigurator, privind plata  de despagubiri/indemnizatii in baza Politei se stinge, conform legii, in termen de 2 ani de la data producerii evenimentului asigurat.

Asiguratul/Contractantul declara ca intelege si accepta cele prevazute in Polita si ca acestea au fost negociate cu Asiguratorul, conform prevederilor Legii nr 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori, cu modificarile si completarile ulterioare.

Asiguratul/Contractantul isi da acordul pentru prelucrarea cu buna credinta de catre Asigurator a datelor cu caracter personal ale Asiguratului, date la care Asiguratorul are acces in virtutea Politei precum si din alte surse, in temeiul Legii nr.677/2001 cu modificarile si completarile ulterioare.

Asiguratul/Contractantul declara ca in baza Legii nr 677/2001 cu modificarile si completarile ulterioare ii sunt respectate dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la opozitie, dreptul de a se adresa in justitie, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale; pentru respectarea drepturilor sale, Asiguratul va depune la Asigurator o cerere in forma scrisa.

Asiguratul/Contractantul isi da acordul inclusiv in ceea ce priveste dreptul Asiguratorului de a transmite datele personale ale Asiguratului, in scopul prelucrarii, catre birouri sau agentii de servicii de organizare a bazelor de date, actionari, terti colaboratori ai Asiguratorului, autoritati competente, pentru indeplinirea obligatiilor legale.

Prin semnarea Politei, Asiguratul/Contractantul declara ca ii sunt cunoscute cele inscrise in aceasta si este de acord cu incheierea Politei in conditiile prevazute de aceasta.

cod ………
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Contractul de garantie
ASIGURAREA CULTURILOR AGRICOLE
LOCUL FONDURILOR DE ASIGURARE IN SISTEMUL DIN ROMANIA SI AL ASIGURARILOR PRACTICATE DE SOCIETAȚILOR SPECIALIZATE IN SISTEMUL GENERAL DE PROTECTIE
FORMELE ASIGURARILOR DE VIATA
Particularitati ale managementului in asigurari
ASIGURAREA COMPLEXA A GOSPODARIILOR PERSOA-NELOR FIZICE
Caracteristicile de baza ale asigurarilor
REASIGURARI - Necesitatea stabilitatii financiare in activitatea de asigurare

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu