Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » asigurari
LOCUL FONDURILOR DE ASIGURARE IN SISTEMUL DIN ROMANIA SI AL ASIGURARILOR PRACTICATE DE SOCIETAȚILOR SPECIALIZATE IN SISTEMUL GENERAL DE PROTECTIE AL POPULATIEI

LOCUL FONDURILOR DE ASIGURARE IN SISTEMUL DIN ROMANIA SI AL ASIGURARILOR PRACTICATE DE SOCIETAȚILOR SPECIALIZATE IN SISTEMUL GENERAL DE PROTECTIE AL POPULATIEI


LOCUL FONDURILOR DE ASIGURARE IN SISTEMUL DIN ROMANIA SI AL ASIGURARILOR PRACTICATE DE SOCIETAȚILOR SPECIALIZATE IN SISTEMUL GENERAL DE PROTECTIE AL POPULATIEI

Datorita faptului ca momentul producerii unor calamitati sau a unor accidente nu poate fi cunoscut cu exactitate, trebuie sa existe la dispozitia societatilor de asigurari anumite fonduri cu caracter de rezerva, prin care sa poata fi acoperite pagubele provocate de aceste riscuri.

Sub denumitea de rezerva sunt cuprinse mai multe categorii de fonduri care reflecta mai multe categorii de protectie si care alcatuiesc sistemul rezervelor din Romania:

A - Fondul Financiar de Rezerva

B - Fondul de Rezerva si Asigurari Centralizate

C - Fondul de asigurari propriu-zise

A. Fondul Financiar de Rezerva se constituie in mod distinct, individual si descentralizat pentru limitarea consecintelor calamitatilor naturale, a accidentelor.

Avantaje: acoperirea imediata a pagubelor.

Dezavantaje: acoperirea pagubelor doar partial, deoarece crearea unui fond de protectie la un nivel egal sau apropiat de valoarea pagubelor ce pot aparea la activele fixe si circulante, ar reprezenta o imobilizare foarte mare, capabila sa influenteze negativ mersul economic, si al reproductiei in general.

Auto-asigurarea nu este in general utilizata mai ales in condițiile economiei de piața, pentru ca participarea ei ar putea conduce la cheltuieli mult mai mari decat cele efectuate de o societate de asigurari:

- pentru a putea fi utilizat imediat acest fond trebuie sa aiba un grad ridicat de lichiditate, acesta insemnand ca suma alocata fondului de asigurare sa fie plasata pe piața de capital pe termen scurt in condiții de dobanda fixa și scazuta;

- profitul utilizat pt constituirea unui fond de rezerva cu scop de auto protectie este supus impozitarii, in timp ce primele de asigurare sunt considerate a fi deductibile din veniturile realizate.B. Fondul de rezerva - constituirea are loc din sursele centrale ale societatii prin bugetul de stat si local. Acesta era in general utilizat in trecut pentru acoperirea pagubelor datorate calamitatilor, accidentelor. Finantarile din acest fond privesc actiunile de natura celor care nu au putut fi prognozate la momentul initial. Acest mod de constituire prezinta avantajul ca realizeaza in mai mare masura acoperirea unor pagube cu resurse banesti totale mai mici decat suma unor fonduri descentralizate. Acest fond se constituie sub forma materiala si valorica si se constituie in:

rezerve materiale centralizate la dispozitia statului, folosite cu ocazia producerii unor calamitati sau in prezent pentru acoperirea unor necesitati neprevazute

Fondul de rezerva bugetar - local sau central care folosea atat la realizarea reproductiei simple cat si la realizarea reproductiei pe scara larga, ponderea acestui fond fiind de circa 15-20% din totalul cheltuielilor bugetare.

Dupa 1990 rezerva bugetara din bugetul statului era administrate de Guvern, iar cea din bugetele locale de consiliile judetene. In present, alaturi de acest fond este prevazut si un fond de interventie pentru inlaturarea consecintelor naturale.

C. Fondul de asigurare propriu-zis care se constituie la dispozitia unor societati specializate in mod descentralizat prin contributii de la asigurati si se utilizeaza de catre societatile de asigurari pentru acoperirea pagubelor produse asiguratilor de aparitia evenimentelor asigurate.

La baza constituirii fondurilor de asigurare sta principiul mutualitatii, in sensul ca primele de asigurare varsate de toți asigurații sunt utilizate numai la acoperirea unui singur caz de paguba - incendiu, calamitate.

Trasaturi distincte ale fondului de asigurari

- se constituie si se utilizeaza numai in forma baneasca

- fondul de asigurari propriu-zise se formeaza prin contributia asiguratilor prin principiul mutualitatii, in timp ce celelalte se constituie prin prelevari de profit sau pe cale bugetara

- fondul de asigurari propriu-zise are o destinatie speciala, respective refacerea unor bunuri distruse si despagubirea unor anumite persoane.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.