Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » asigurari
ASIGURAREA COMPLEXA A GOSPODARIILOR PERSOA-NELOR FIZICE

ASIGURAREA COMPLEXA A GOSPODARIILOR PERSOA-NELOR FIZICE


ASIGURAREA COMPLEXA A GOSPODARIILOR PERSOA-NELOR FIZICE

Constituie una din formele de asigurare agreate de cetateni, indiferent de mediul in care domiciliaza, ca si de ocupatie sau profesie.

Mecanismul acestei asigurari facultative va fi pus in evidenta in cele ce urmeaza.

Subiecte ale asigurarii sunt persoanele fizice, detinatoare de bunuri gospodaresti, in calitate de asigurati, si societatile de asigurare care au in portofoliul lor aceasta forma de asigurare.

Obiectul asigurarii il constituie bunurile din gospodaria persoanelor fizice, care nu sunt cuprinse in alte forme de asigurare, intre care:

a) mobilier si obiecte casnice ( mobilier, obiecte de bucatarie, vesela, frigidere, congelatoare, aparate de uz casnic, masini de scris si de cusut, sobe si aparate de incalzit, razboaie de tesut si masini de tors, instrumente pentru practicarea unor meserii, in gospodarie, instrumente muzicale si aparate fotografice, aparate de radio si televizoare, magnetofoane si pikup-uri, obiecte de sport si de vanatoare, carti, covoare, scoarte, tablouri si obiecte de arta, jucarii etc.;b) obiecte de imbracaminte, lenjerie, incaltaminte si materiale aferente confectionarii acestora;

c) produse agricole (cereale, legume, faina etc.), viticole, pomicole, apicole, pentru deservire zootehnica; stupi de albine (lazi); mijloace de transport (carute, camioane cu tractiune animala, trasuri, motocicluri, motociclete, scutere si alte mijloace asimilate, biciclete, harnasamente etc.); materiale de constructii de uz gospodaresc si combustibil, produse din lemn (usi, geamuri etc.);

d) furaje.

Obiectele cuprinse in asigurare pot fi proprietatea asiguratului sau a altor persoane fizice care locuiesc si gospodaresc impreuna cu asiguratul. Obiectele care sunt cuprinse in aceasta asigurare pot fi dispuse, in general, la domiciliul asiguratului, dar acestea pot fi cuprinse in asigurare si in cazul in care se afla in afara gospodariei; in parcurs de transport catre locul unde aceste bunuri se vor folosi in procesul muncii; au alt amplasament detinut de asigurat, in proprietate personala, in aceeasi localitate, in camp, la pasune, ori in alta localitate; sunt achizitionate de asigurat, dar se afla in afara domiciliului acestuia; bunurile (materiale de constructii etc.) se afla depozitarea pe amplasamentul folosit de asigurat pentru constructii de uz gospodaresc; mijloacele de transport, mentionate anterior, care au alte locuri de pastrare, garare; bunuri mutate temporar din gospodarie, din motive dispuse de organele in drept, pentru a preantampina pericole iminente (alunecari de teren, inundatii etc.).

Sunt excluse de la aceasta forma de asigurare o serie de bunuri gospodaresti, intre care:

a) bunuri apartinand asiguratilor, si care se afla in gospodarie, dar sunt destinate unor activitati de productie, de prestatii sau comerciale (masini sI instalatii pentru productie, cazane de tuica, materiale si marfuri, pravalii, ateliere de prestatii etc.);

b) produse de orice fel, obtinute in gospodarie care sunt contractate in vederea valorificarii;

c) valori banesti, bijuterii, hartii de valoare si alte obiecte de arta;

d) autovehicule, cu exceptia celor mentionate anterior si ambarcatiunile;

e) bunuri casabile aflate pe mobilier si bunuri degradate.

Motivatia excluderii acestor bunuri din asigurarea complexa are in vedere posibilitatea cuprinderii lor in alte forme de asigurare a bunurilor ( in baza unor conditii specifice de asigurare).

Riscurile sunt variate, dar pot fi inadrate totusi in una din urmatoarele trei grupe: a) calamitati ale naturii; b) avarii si c) furt prin efractie.

a) Riscuri generate de calamitati ale naturii, care produc pagube la bunuri din gospodariile persoanelor fizice sunt: incendiul, traznetul, explozia, ploaia torentiala, grindina, furtuna, uraganul, cutremurul de pamant, prabusiri si alunecari de teren, avalanse de zapada, greutatea stratului de zapada pe acoperis etc.

b) Riscurile de avarii la bunurile din gospodarie au o natura complexa. Mentionam astfel: carbonizarea unor bunuri, avarii la instalatia de gaze, apa, canal, termoficare, cu caracter accidental, daramarea, demontarea si mutarea bunurilor pentru a limita extinderea unor pagube ( generate de incendii, inundatii, alunecari de teren etc.); deteriorarea unor bunuri (produse agricole, alimentare etc.) ca urmare producerii unor riscuri asigurate la bunuri de natura constructiilor; avarii la bunuri, aflate in interiorul unor imobile, generate de caderea unor corpuri pe cladiri; pierderi de bunuri cauzate de disparitia lor, urmare inundatiilor, cutremurelor de pamant, alunecarii terenului etc.; avarii la bunuri generate de infiltrarea apei din inundatii la apartamentele invecinate.

c) Riscuri datorate furtului de bunuri prin efractie.

La riscurile mentionate anterior se adauga si riscul producerii unor pagube la bunuri, ca urmare masurilor de limitare a pagubelor si de salvare a unor bunuri asigurate, in timpul producerii evenimentului asigurat, ori ca urmare a deprecierii unor bunuri, in legatura cu riscurile asigurate.

In cazul riscului de furt prin efractie se iau in considerare imprejurarile producerii cazului asigurat, impunandu-se anumite conditii, intre care: bunurile sa fi fost pastrate in incaperi inchise, prevazute cu mijloace de inchidere si sa fi fost incuiate; efractia sa fie probata prin spargerea usilor, ferestrelor, peretilor sau acoperisului ori prin fortarea dispozitivelor de inchidere.

O serie de riscuri de distrugere, avariere sau pierdere a unor bunuri, nu sunt acceptate in asigurarea facultativa complexa a gospodariilor persoanelor fizice. Intre acestea retinem pagube produse de: ploi continuie, fermentare, oxidare, inghet, defectiuni in functionarea aparatelor electrice, de surse normale de fum si caldura, furt cu chei potrivite si furt prin violenta; pagube generate de explozii cu scop lucrativ; pagube generate de formarea unor acumulari de apa; participarea unor persoane care gospodaresc impreuna cu asiguratul la producerea unor furturi prin efractie; riscul producerii unor pagube datorate operatiunilor militare in timp de razboi.


Mecanismul asigurarii se prezinta succint, in cele ce urmeaza.

Contractarea asigurarii. Fiind o asigurare cu caracter facultativ, asigurarea complexa a gospodariilor persoanelor fizice, se incheie in baza declaratiei de asigurare intocmita de asigurat, pentru toate bunurile asigurabile din gospodaria sa. Cu aceasta ocazie persoana indreptatita sa incheie asigurarea trebuie sa releve asupra tuturor imprejurarilor esentiale, referitoare la riscuri, pe care le cunoaste.

Asigurarea se incheie pe o perioada de un an sau, la cerere, pe o perioada mai mica, dar de cel putin 3 luni si se considera incheiata odata cu perfectarea contractului de asigurare si plata primelor de asigurare. Se poate incheia unul sau, dupa caz, mai multe contracte de asigurare complexa.

Suma asigurata se stabileste global pentru toate bunurile care fac obiectul asigurarii, la cererea, respectiv in functie de propunerea facuta de asigurat. Suma asigurata se estimeaza astfel incat sa aiba la baza preturile corespunzatoare de evaluare a bunurilor, diminuate cu coeficientul de uzura. Prin preturi corespunzatoare se inteleg, dupa caz, preturile cu amanuntul practicate, analize de pret, preturi comparative, valoarea subiectiva a unor bunuri etc.

Prima de asigurare este stabilita anual sau pe perioade mai scurte (subanuale), pe baza cotei tarifare de prima la 100 lei suma asigurata. Prima de asigurare se plateste anticipat, integral, in numerar, la unitatile societatii de asigurare.

Raspunderea partilor comporta o abordare specifica rolului fiecarei parti.

Raspunderea societatii de asigurare incepe, de regula, dupa o perioada de carenta (de pilda, 5 zile in cazul asigurarii contractate cu societatea Asirom s.a.) fata de momentul perfectarii contractului de asigurare. In cazul reinnoirii asigurarii o asemenea perioada de carenta nu se mai intercaleaza.

Daca evenimentul asigurat s-a produs inainte de inceperea raspunderii societatii de asigurare, contractul de asigurare se reziliaza, iar primele de asigurare incasate se restituie. Rezilierea contractului de asigurare poate surveni si atunci cand asigurarea a ramas fara obiect sau producerea evenimentului a devenit imposibila.

In cazul existentei unor asigurari multiple, suplimentare, prin care se majoreaza suma asigurata initiala, raspunderea societatii de asigurare se extinde in limita sumei asigurate totale, rezultata din ansamblul contractelor de asigurare in vigoare. Evident, se impune cu aceasta ocazie, corelarea raportului dintre primele de asigurare calculate si achitate fata de suma asigurata totala.

Raspunderea sau mai precis obligatiile asiguratului se refera la: intretinerea si pastrarea in conditii corespunzatoare a bunurilor, luarea unor masuri de prevenire a riscurilor si de limitarea a pagubelor in ipoteza producerii cazului asigurat, instiintarea organelor de politie, pentru cazurile de furt prin efractie, a unitatilor de pompieri, in cazul unor incendii la bunurile asigurate, favorizarea constatarii imprejurarilor in care s-au produs evenimentele asigurate, producerea actelor doveditoare cu privire la bunuri, caz asigurat, pagube la bunuri asigurate.

Constatarea, evaluarea pagubelor si stabilirea despagubirilor, in asigurarea complexa a gospodariilor persoanelor fizice, se realizeaza in mod specific.

Constatarea producerii cazului asigurat revine societatii de asigurare, ca urmare instiintarii scrise, depuse in termenul precizat prin contractul de asigurare, in prezenta asiguratului si, dupa caz, a altor organe.

Evaluarea pagubelor tine seama de natura lor (totale sau partiale).

In caz de paguba totala, ( care inseamna distrugerea integrala a bunurilor, disparitia prin furt sau ca urmare distrugerii, costul reparatiei este prea mare, nefiind eficienta), evaluarea acesteia tine seama de valoarea, din momentul producerii evenimentului, a bunurilor asigurate, din care se scade uzura aferenta. Evident, pot fi unele exceptii. La unele bunuri evaluarea pagubei se face in functie de preturile cu amanuntul, asimilari de preturi, analize de pret etc.

In caz de paguba partiala, evaluarea are loc in functie de gradul de depreciere a bunurilor, respectiv de costul reparatiilor impuse pentru aducerea lor la starea pe care o aveau inainte de producerea evenimentului asigurat.

Despagubirea se stabileste in functie de valoarea pagubei fara a depasi suma asigurata si, desigur, valoarea bunurilor respective. In mod evident, societatea de asigurari nu acorda despagubiri atunci cand se constata culpa asiguratului in producerea pagubei sau in marirea pagubei, in caz de neinstiintare a cazului asigurat in termenul prevazut in contractul de asigurare, ca si in alte cazuri.

Plata despagubirilor are loc in numerar, direct sau prin remiteri postale, odata cu retinerea eventualelor obligatii restante, ale asiguratului, fata de societatea de asigurari.

O remarca. Asigurarea facultativa complexa a gospodariilor persoanelor fizice, datoreaza acest caracter faptului ca ea implica, fara nici-un adaos de prima, doua forme de asigurare specifice - una de persoane si alta de raspundere civila.

1. Asigurarea pentru cazurile de invaliditate permanenta si de deces, produse de accidente, la domiciliul asiguratului, comporta anumite elemente specifice:

a) In asigurare se cuprind membrii familiei asiguratului (sotul si sotia, copiii, parintii etc.) care locuiesc si gospodaresc impreuna cu asiguratul.

b) Riscurile asigurate sunt cele generatoare de accidente, produse la domiciliul asiguratului, cauzatoare de invaliditate permanenta si deces. Asemenea riscuri ce nu depind de vointa asiguratului sunt: incendiul, traznetul, explozia, cutremurul de pamant, prabusire de teren, lovire, taiere, cadere, alunecare, atacul din partea altei persoane sau animalelor, arsura, degerare, inghet, intoxicare, asfixiere, actiunea curentului electric etc.

c) Suma asigurata, pentru intreaga perioada de asigurare, pentru fiecare din persoanele asigurate, este de 100% din suma asigurata initial, pentru toate bunurile prevazute in contractul de asigurare. In principiu insa, societatile de asigurare, in cadrul sumei asigurate totale, au stabilite anumite plafoane, de suma asigurata,pe o persoana, diferentiate, pentru cazul de invaliditate permamenta si respectiv deces. In caz de invaliditate permanenta totala ori in caz de deces, suma asigurata (plafonata) se plateste integral. In caz de invaliditate permanenta partiala, suma asigurata cuvenita se stabileste in functie de gradul de invaliditate permanenta inregistrat de asigurat.

d) Raspunderea societatii de asigurare incepe si inceteaza, pentru asigurarea la care ne referim, odata cu asigurarea complexa a gospodariilor persoanelor fizice, in care se integreaza.

Alte aspecte cu privire la mecansimul acestei forme de asigurare rezulta din Conditiile generale privind asigurarile de persoane.

2. Asigurarea de raspundere civila pentru pagube produse la domiciliul asiguratului se caracterizeaza prin aspectele mentionate in continuare.

a) In asigurare se cuprind asiguratul, care a incheiat o asigurare complexa a gospodariei, membri sai de familie si alte persoane aflate in intretinerea asiguratului sau care locuiesc permanent si gospodaresc impreuna cu acesta.

b) Obiectul asigurarii il constituie raspunderea civila a asiguratului, fata de terti, pentru prejudicii cauzate acestora ( pagube la bunuri ale proprietarului, in calitate de locatar al asiguratului, accidentarea, la domiciliul asiguratului, a unor terte persoane, prejudicierea bunurilor locatarilor invecinati cu asiguratul, cheltuielile de judecata, in procesul de raspundere civila, pentru dezdaunare etc.).

c) Suma asigurata, in aceasta asigurare de raspundere civila, este insasi suma asigurata totala stabilita in cadrul asigurarii complexe a gospodariilor persoanelor fizice si precizata in contractul de asigurare. In raport cu aceasta suma asigurata totala, de regula, societatile de asigurare au in vedere - in asigurarea de raspundere civila, complementara asigurarii complexe a gospodariei persoanelor fizice - un anumit plafon pana la care opereaza despagubirea de asigurare.

d) Despagubirea se stabileste in functie de marimea pagubei si plafonul de suma asigurata, pe baza acordului dintre parti sau prin hotarare judecatoreasca.

Alte elemente cu privire la mecanismul acestei asigurari se circumscriu Conditiilor speciale privind asigurarea de raspundere civila legala.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.