Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » asigurari
Veniturile si cheltuielile in economia societatilor de asigurare si reasigurare

Veniturile si cheltuielile in economia societatilor de asigurare si reasigurare


Veniturile si cheltuielile in economia societatilor de asigurare si reasigurare

Societatile de asigurare si reasigurare functioneaza in regim comercial, avand la baza criteriul profit. Prin urmare, in economia acestor societati se impune abordarea structurii specifice a veniturilor si cheltuielilor.

In structura veniturilor societatilor de asigurare si reasigurare se inscriu:

- prime aferente asigurarilor prin efectul legii, evidentiate separat pe ramuri de asigurare (bunuri, persoane, raspundere civila) si pe categorii de asigurati (persoane fizice si persoane juridice);

- prime aferente asigurarilor facultative de bunuri, de persoane si de raspundere civila, evidentiate separat pe categorii (persoane fizice si persoane juridice);

- venituri din asigurari si reasigurari in valuta. Pentru reasigurari veniturile se evidenteaza distinct sub urmatoarele forme: prime provenite din reasigurari primite; dezdaunari (partea din daunele produse bunurilor asigurate la reasigurat, care se suporta de catre reasiguratori); refactii asupra primelor cedate in reasigurare (comisioane de reasigurare incasate de reasigurat de la reasiguratori si participatiile reasiguratului la beneficiile realizate de asigurator); recuperari si incasari din actiuni in regres la despagubiri in valuta; alte venituri din reasigurari (dobanzi asupra sumelor retinute la primiri in reasigurare, diferente de curs, taxe de gestiune la recuperarile de daune cedate din partea reasiguratorilor;- dobanzi incasate de la banci pentru depozite si disponibilitati curente;

- venituri realizate din plasamente ale unei parti din capital in investitii, din rezervele de capital si rezervele tehnice, din titluri de valoare, din bunuri mobiliare sau imobiliare, din acordarea unor credite institutiilor cu profil bancar;

- sume incasate din actiuni in regres;

- alte venituri.

In mod evident rolul determinant in formarea veniturilor societatilor de asigurare si reasigurare il detin veniturile incasate din prime de asigurare si reasigurare. Nu pot fi insa ignorate veniturile provenite din investitii si plasamente de capital care pot detine un rol major in economia societatilor de asigurare.

Structura cheltuielilor societatilor de asigurare-reasigurare, in functie de destinatie se prezinta astfel:

1. Cheltuielile pentru plata despagubirilor in urmatoarea structura:

- cheltuieli pentru despagubiri aferente asigurarii prin efectul legii de bunuri;

- cheltuieli pentru despagubiri aferente asigurarilor facultative de bunuri;

- cheltuieli pentru despagubiri privind asigurarea de raspundere civila auto;

- cheltuieli pentru despagubiri privind asigurarile facultative de raspundere civila;

2. Cheltuieli cu plata sumelor asigurate privind asigurarile de persoane in urmatoarea structura:

- plati de sume asigurate privind asigurarea prin efectul legii pentru accidente calatori (in masura in care o asemenea asigurare ar fi reintrodusa);

- plati de sume asigurate privind asigurarile facultative de accidente;

- plati de sume asigurate, sume asigurate reduse si sume de rascumparare la asigurarile facultative de viata.

3. Cheltuielile privind reasigurarile (in lei si in valuta) sub urmatoarele forme:

- plati de prime la asigurari cedate in reasigurari formate;

- plati privind despagubirile la reasigurari primite;

- alte cheltuieli referitoare la reasigurari.

4. Cheltuieli privind constituirea rezervelor tehnice, intre care:

- rezerve de prime la asigurarile de viata;

- rezerve de daune.

5. Cheltuieli privind constituirea si administrarea fondului de asigurare care cuprind:

- cheltuieli salariale (salarii, indexari, premii etc.)

- cheltuieli privind asigurarile sociale (contributii pentru asigurari sociale, contributi pentru constituirea fondului de protectie sociala si somaj);

- cheltuieli privind amortizarea, intretinerea si reparatiile aferente mijloacelor fixe;

- alte cheltuieli de functionare a societatii de asigurare (delegatii-deplasari), prelucrarea informatica a datelor, materiale si imprimate specifice, chirii platite pentru localuri etc.);

- cheltuieli administrativ gospodaresti;

- taxe de mandat;

- alte cheltuieli.

In mod evident, in economia societatilor de asigurare, cheltuielile cu despagubiri si plati de sume asigurate detin ponderea hotaratoare in structura cheltuielilor privind asigurarile.

Estimarea veniturilor si cheltuielilor face obiectul gestiunii financiare a fiecarei societati de asigurare. In structura bugetului de venituri si cheltuieli se reflecta, in cadrul unor capitole distincte: veniturile pe categorii si surse de constituire; cheltuielii pe feluri si destinatii, profitul global, fondul de rezerva, profitul impozabil, impozitul pe profit, profitul net si modul de repartizare pe destinatii, conform prevederilor legale.

Determinarea veniturilor inscrise in bugetul de venituri si cheltuieli are loc in functie de specificul acestora.

Veniturile din prime aferente asigurarilor prin efectul legii sau obligatorii sau obligatorii se estimeaza in functie de datele oferite de organele financiare teritoriale, de informatiile proprii ale societatii de asigurare acreditata, prin lege, sa administreze asigurarile de aceasta natura, de realizarile (incasarile) efective de prime in perioada scursa din anul de referinta, de datele preliminate pentru perioada ramasa pana la finele anului. Veniturile astfel estimate, se corecteaza in functie de evolutia obiectului asigurarilor prin efectul legii (cladiri de natura locuintelor, autoturisme etc.).

Veniturile din prime aferente asigurarilor facultative se pot estima in functie de o serie de indicatori, cum sunt:

- gradul de cuprindere in asigurarea facultativa a bunurilor si persoanelor, dupa caz, realizat in anul in curs si preliminat, in functie de potentialul asigurabil, de reteaua de unitati sau agentii, de numarul personalului angrenat in achizitionarea asigurarilor si de intensitatea concurentei;

- volumul preliminat al primelor de asigurare pe anul in curs, in plan teritorial, pe categorii de asigurari facultative si tinand seama de masa bunurilor asigurate si asigurabile;

- specificul local si teritorial privind preferintele unor categorii ale populatiei pentru anumite asigurari si chiar pentru anumite societati de asigurare care actioneaza in zona;

- valoarea primelor de asigurare scadente incasate in anul respectiv si a celor neincasate la scadenta, la asigurarile de viata.

Veniturile din prime la asigurarile de viata se estimeaza in functie valoarea cumulata a sumelor asigurate la asigurari active, la inceputul anului, de valoarea intrarilor de asigurari, deci de sume asigurate pe parcursul anului, sume reactivate si transferuri. Din suma cumulata obtinuta se scad iesirile (de sume asigurate la asigurari expirate la rascumparari, decese, amortizari, transferuri predate, transformari de asigurari siscutiri de plata a primelor de asigurare) si se obtine valoarea incasarilor de prime realizabile in perioada respectiva.

Determinarea cheltuielilor inscrise in bugetul de venituri si cheltuieli are loc in mod diferentiat in functie de natura si structura acestora.

Cheltuielile aferente platii despagubirilor de asigurari de bunuri si raspundere civila se estimeaza tinand cont de media anuala a acestora in ultimii ani si de platile preliminate pentru anul in curs. Preliminarile de plati pentru despagubiri aferente anului in curs se fac in functie de platile efective pe perioada expirata, de sumele corespunzatoare despagubirilor stabilite pentru pagube produse, dar care nu au fost achitate, de valoarea unor despagubiri pentru daune probabile, corespunzatoare perioadei neexpirate din anul de referinta, estimate pe baza datelor reale din anii precedenti.

Estimarea acestor cheltuieli este complexa. Se impune evaluarea lor pe feluri de asiguratori, pe categorii de bunuri si de asigurati.

Cheltuielile privind constituirea si administrarea fondului de asigurare se determina prin luarea in considerare a realizarilor certe din perioada expirata a anului in curs si preliminarile pentru perioada neexpirata pana la finele anului.

Cheltuielile administrativ-gospodaresti se evalueaza pe baza aceluiasi procedeu, dar calculele se efectueaza analitic pe structura specifica, detaliata a acestora si operand, dupa caz, restrangerea lor.

Gestiunea financiara a societatilor de asigurare impune fundamentarea riguroasa a posturilor din bugetul de venituri si cheltuieli, repartizarea judicioasa a veniturilor si cheltuielilor pe trimestre si pe verigi organizatorice (sucursale, filiale, agentii), precum si aprobarea bugetului de catre consiliul de administratie al societatii.

Realizarea echilibrului financiar dinamic in cadrul fiecarei societati de asigurare-reasigurare impune urmarirea operativa a modului de realizare a incasarilor si cheltuielilor pe verigi organizatorice. In acest scop sistemul informational este adaptat la specificul acestui domeniu de activitate iar informarile, raportarile se transmit periodic centralei societatii de asigurare.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.