Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » asigurari
MECANISMUL ASIGURARILOR DE VIATA

MECANISMUL ASIGURARILOR DE VIATA


MECANISMUL ASIGURARILOR DE VIATA

Asigurarile de viata au un grad ridicat de complexitate atat prin natura riscurilor cat si prin formele si tehnica realizarii lor. Ele au dupa caz o functie de protectie de risc sau o functie de economisire, dar pot imbina aceste functii in cadrul asigurarilor mixte.

Elementele generale ale mecanismului asigurarilor de viata sunt prezentate sintetic in continuare.

1. Asigurarile de viata au caracter facultativ se incheie cu persoane cuprinse intre anumite limite de varsta pe durate de asigurare variate, egale sau nu, cu durata platii primelor de asigurare, exprimate in ani intregi.

Asigurarea se poate incheia la cererea persoanei astfel incat la expirarea asigurarii asiguratul sa nu depaseasca limita de varsta stabilita ca plafon maxim de catre societatea de asigurari.

Contractele de asigurare se bazeaza pe declaratia de asigurare si se incheie pentru sume exprimate in mii lei sau in unitati valuta la cererea asiguratilor, in acord cu societatea de asigurare sau potrivit unor conditii speciale.

La sume asigurate de peste un anumit plafon valoric politele de asigurare se incheie numai cu avizul favorabil al medicului desemnat. La asigurarea mixta de viata si suplimentara de accidente limita sumei asigurate de la care avizul medicului se impune, este mai redusa decat in cazul altor asigurari.

2. Perioada de asigurare si perioada de plata a primelor de asigurare se afla in corelatie cu suma asigurata care are un plafon minim la perioadele de asigurare de peste 10 ani.3. Persoanele cu o invaliditate permanenta mai mare de 50% nu sunt primite in asigurare.

4. Printr-un contract de asigurare (polita) se asigura o singura persoana, dar exista si exceptii (ca de pilda in asigurarea familiala, unde se asigura si membrii de familie in conditiile precizate de societatea de asigurare).

5. Tariful de prime este diferit pe forme si variante ale asigurarii. Primele de asigurare sunt crescatoare in functie de grupele de varsta ale asiguratilor si descrescatoare in raport cu cresterea duratei contractului si a duratei platii primelor.

Calculul si plata primelor de asigurare prezinta de asemenea unele particularitati.

La stabilirea sistemului tarifar se tine seama de durata asigurarii si de varsta asiguratului, la incheierea contractului de asigurare. Astfel, daca durata asigurarii este mare, cotele de prima sunt mai reduse; daca varsta asiguratului este avansata nivelul cotelor tarifare de prime creste. De fapt cu cat perioada asigurarii este mai mare, cu atat mai mult societatea poate dispune de fonduri mai mari si poate practica prime de asigurare mai reduse.

Pe de alta parte luarea in considerare a varstei asiguratului, la data incheierii asigurarii este determinata de marimea riscului. Cotele tarifare sunt stabilite in functie de varsta asiguratului la data incheierii contractului, prima de asigurare stabilita ramane neschimbata pe toata perioada asigurarii, desi persoana asigurata inainteaza in varsta, an cu an.

Prin urmare in tehnica asigurarilor din tara noastra intre sistemul primei naturale si sistemul primei constante sau nivelate s-a adoptat cel de-al doilea sistem pentru ca se asigura un echilibru intre fluxurile banesti pozitive din prima parte a perioadei si cele negative din partea a doua.

6. La toate variantele de asigurari de viata la care plata sumei asigurate se face si la expirarea contractului de asigurare sau exclusiv la expirarea perioadei de asigurare se impune cu necesitate constituirea rezervei matematice. Prin urmare prima neta are in structura sa:

- prima de risc, pentru acoperirea sumei asigurate in caz de invaliditate permanenta sau deces in cursul perioadei de asigurare;

- rezerva matematica, utilizata in scopurile prezentate anterior, ca expresie a unui act de economie.

Reiese ca datorita acestui specific al asigurarilor de viata privind prima de asigurare platita in cursul asigurarii ajunge la nivelul sumei asigurate sau intrece chiar acest nivel, ceea ce nu se intampla in asigurarile de accidente, unde opereaza doar prima de risc, expresie a principiului mutualitatii.

Nivelul ridicat al primelor de asigurare in asigurarile de viata, a impus plata anticipata in rate anuale si subanuale, chiar lunare.

Plata primelor de asigurare are loc conform procedeului incasarii portabile, iar in caz de neplata a ratelor de prima scadente, termenul de pasuire este limitat in raport cu scadenta stabilita.

Constituirea rezervei matematice determina efecte specifice in tehnica asigurarilor de viata si anume: reactivarea contractului, continuarea asigurarii pe baza unei sume reduse, rascumpararea, acordarea unor imprumuturi asiguratilor.

Rezerva matematica constituita ramane un drept intangibil al asiguratului, ea materializeaza un act de economie fiind imprescriptibila.

In primul rand, existenta rezervei matematice permite reluarea raporturilor de asigurare dupa un anumit timp de la intreruperea platii, adica reactivarea contractului de asigurare, repunerea in vigoare. Reactivarea se poate face in termen limita (prevazut in conditiile de asigurare) de la sistarea platii primelor, prin plata la zi a ratelor de prima restante ori prin prelungirea duratei asigurarii, dar fara a depasi limita maxima de varsta pentru cuprinderea in asigurarea persoanei.

In al doilea rand, daca asiguratul nu cere reactivarea contractului de asigurare, in conditiile sale initiale, acesta ramane in vigoare pentru o suma asigurata redusa (Sar) fara a se mai plati prime. Aceasta se stabileste conform relatiei:

Sar = Sa x

unde,

Sa, reprezinta suma asigurata;

Pr.ach - prime achitate;

Pr.t. - prime totale datorate.

Suma asigurata redusa se considera a fi o prima unica, pentru asigurarea unei sume platibile la expirarea asigurarii sau, dupa caz, pe parcursul asigurarii.

In al treilea rand, daca asiguratul nu consimte mentinerea asigurarii la o suma asigurata redusa,el poate denunta contractul solicitand restituirea rezervei matematice, adica plata sumei de rascumparare. Cu aceasta ocazie nu se restituie intreaga rezerva matematica, ci diminuata cu cheltuielile de administrare ce nu au fost recuperate, minim 95%.

In al patrulea rand, existenta rezervei matematice, permite acordarea unor imprumuturi asiguratilor, la cerere cu o dobanda fixa.

Rambursarea imprumutului se face intr-o singura transa sau in rate, in cursul duratei contractului de asigurare. In ipoteza in care asiguratul inceteaza la un moment dat restituirea ratelor la imprumut, acesta se lichideaza prin micsorarea sumei asigurate dupa relatia:

Suma de rascumparare - (Imprumut + Dobanda)

x Suma asigurata redusa

Suma de rascumparare

7. Pentru ca asiguratii sa resimta efectul asigurarii inca pe parcursul perioadei de asigurare, fara a ne referi la aparitia riscului, deci a cazului asigurat, unele societati de asigurare au instituit formula platii sumei asigurate pe baza de amortizare. Tragerile de amortizare sunt lunare. In acest scop la emiterea politei de asigurare se atribuie de catre asigurator combinatii de cate 3 litere pentru fiecare 10.000 lei suma asigurata, numai la asigurarile mixte de viata.

La fiecare tragere lunara se extrag opt combinatii de litere, pentru care societatea de asigurare plateste asiguratilor castigatori partea aferenta combinatiei de litere, din polita. Contractul de asigurare ramane in continuare valabil pentru suma asigurata redusa, (cu reducerea corespunzatoare a primei de asigurare) sau la valoarea initiala (dar cu mentinerea cuantumului primei de asigurare si plata rezervei matematice pentru combinatia de litere castigatoare).

8. O particularitate ce intervine in asigurarile de viata o constituie anticipatia reprezentand prima rata, inclusiv taxa de polita, care se plateste la semnarea declaratiei. Se considera anticipatie aceasta suma deoarece plata ei inseamna doar intrarea persoanei in relatii cu societatea de asigurare nu si acceptarea contractului de asigurare, care are loc dupa o serie de analize, certificari, uneori avize si consult medical. In caz de neacceptare a contractului de asigurare anticipatia incasata restituie, mai putin taxa de polita, iar daca se accepta, se emite polita de asigurare iar asigurarea intra in vigoare.

9. Raspunderea societatii de asigurare incepe la momente diferite in functie de risc, dar variabile de la o societate de asigurari la alta. Asa de exemplu, la societatea Asigurarea Romaneasca raspunderea asiguratorului este asumata dupa cum urmeaza:

- pentru riscul de deces sau invaliditate permanenta din accident, raspunderea incepe dupa 24 de ore de la expirarea zilei in care a fost platita anticipatia;

- pentru riscul de deces al asiguratului din boala infectioasa acuta (angina difterica, antrax, ciuma, erizipel, hepatita epidemica, holera, malaria, pojarul , poliomielita, rubeola, tifosul, tetanosul, varicela, variola etc.) raspunderea asiguratorului incepe dupa 24 de ore de la emiterea politei de asigurare, dar nu mai devreme de 20 de zile de la ora 24 a zilei in care s-a platit anticipatia;

- pentru riscul de deces a asiguratului din alte cauze decat accident sau boala infectioasa, raspunderea opereaza dupa 6 luni de la inceputul asigurarii si anume limitat in primii doi ani si integral dupa doi ani, pentru intreaga suma asigurata.

Aceasta inseamna ca daca evenimentul s-a produs in primele 6 luni de asigurare, asiguratorul restituie primele incasate; intre 6 luni si un an, plateste 50% din suma asigurata; in al doilea an plateste 75% din suma asigurata, iar din anul al treilea se plateste intreaga suma asigurata.

Alte societati de asigurare care au in portofoliul lor asigurari de viata au asimilat acelasi sistem sau si-au stabilit sisteme proprii de declansare si incadrare a raspunderii pentru riscul asumat.

10. Avantajele asigurarilor mixte de viata sunt multiple si constau in faptul ca:

- sumele asigurate sunt stabilite de asigurat cu acordul asiguratorului;

- sumele asigurate cuvenite nu pot fi atacate de mostenitorii legali in defavoarea beneficiarului inscris in polita de asigurare;

- la expirarea politelor, suma de plata cuvenita se majoreaza cu cote de excedent care se stabilesc anual, in functie de durata asigurarii si de alti factori;

- in caz de deces, dupa al doilea an de asigurare suma de plata cuvenita se majoreaza cu cote de cedent, variabile in raport cu perioada cat s-au platit prime de asigurare;

- la cererea asiguratului se poate aplica indicele de crestere a inflatiei, atat la suma asigurata cat si la primele de asigurare;

- prin asigurare, se instituie protectia personala, in caz de invaliditate permanenta din accident si protectia familiei sau beneficiarului, in caz de deces a asiguratului;

- posibilitatea de castig prin sistemul tragerilor de amortizare nu poate fi ignorata;

- posibilitatea rascumpararii asigurarii sau de a beneficia de suma asigurata redusa constituie un drept al asiguratului.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.