Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » asigurari
Rezervele tehnice in asigurari

Rezervele tehnice in asigurari


Rezervele tehnice in asigurari

Rezervele tehnice in asigurari pot fi considerate pe buna dreptate unul din pilonii de sustinere a unei companii de asigurari. Insuficient constituite pot determina in anumite momente, in care se intrevede posibilitatea aparitiei unor despagubiri consistente, insolvabilitatea asiguratorului.

Pe de alta parte, daca sunt supradimensionate (desi in anumite cazuri se prevad clar limite, asa cum este la rezerva de egalizare) pot genera neconcordante intre realitate si situatia din documente contabile, nepotriviri care se pot repercuta mai departe si mai departe in relatiile cu reasiguratorii.In Romania, in conformitate cu Legea nr. 32/2000, pentru activitatea de asigurari generale asiguratorii au obligatia sa constituie si sa mentina urmatoarele rezerve tehnice:
a) rezerva de prime (Unearned premium reserve - UPR) ;

b) rezerva de daune (Reported claims reserve) ;

c) rezerva de daune neavizate (IBNR) ;

e) rezerva pentru riscuri neexpirate (Unexpired risk reserve) ;

f) rezerva de egalizare (Rsik equalization reserve).

Rezervele tehnice vor fi evidentiate contabil, distinct, potrivit tipurilor de rezerve prezentate mai sus.

Marimea acestor rezerve tehnice trebuie sa permita asiguratorului, in orice moment, sa isi onoreze angajamentele ce rezulta din contractele de asigurare. In cazul anularii, rezilierii, denuntarii sau incetarii valabilitatii unui contract de asigurare asiguratorul va efectua si operatiunile contabile de eliberare a rezervelor tehnice aferente contractelor respective.

Marimea fiecarui tip de rezerve tehnice constituite si mentinute de catre asiguratori pentru activitatea de asigurari generale nu poate fi mai mica decat marimea obtinuta prin calculul acestor rezerve, potrivit metodologiei pe care o voi prezenta in cele ce urmeaza.

Rezerva de prime

Rezerva de prime se calculeaza lunar, prin insumarea cotelor-parti din primele nete subscrise, aferente perioadelor neexpirate ale contractelor de asigurare, astfel incat diferenta dintre volumul primelor brute subscrise si aceasta rezerva sa reflecte primele nete alocate partii din riscurile expirate la data calcularii. Aceasta rezerva se calculeaza separat pentru fiecare contract, iar suma rezultatelor astfel obtinute reprezinta rezerva de prime totala.

Determinarea marimii rezervei de prime () se face utilizandu-se relatia:

in care:

- numarul de zile corespunzator perioadei neexpirate a contractului;

- perioada contractului, exprimata in numar de zile;

- primele brute subscrise pentru contractul respectiv.

Totusi rezerva de prime poate fi calculata, cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, si pe baza metodelor statistice si, in special, a metodelor proportionale sau forfetare, atunci cand va rezulta aproximativ aceeasi valoare ca si in cazul calculelor individuale.

Calculul rezervei de prime se va efectua in valuta in care s-a incasat prima.

Rezerva de daune

Rezerva de daune se creeaza si se actualizeaza lunar, in baza estimarilor pentru avizarile de daune primite de asigurator, astfel incat fondul creat sa fie suficient pentru acoperirea platii acestor daune.

Rezerva de daune se constituie pentru daunele raportate si in curs de lichidare si se calculeaza pentru fiecare contract de asigurare la care s-a notificat producerea evenimentului asigurat, pornindu-se de la cheltuielile previzibile care vor fi efectuate in viitor pentru lichidarea acestor daune.

Rezerva de daune care trebuie constituita va fi obtinuta prin insumarea valorilor calculate pentru fiecare contract.

In calculul rezervelor de daune se includ:

sumele estimate pentru daune;

costurile de lichidare aferente serviciilor prestate in acest scop de catre terte persoane, cum ar fi:

cheltuielile cu expertizele tehnice;

cheltuielile de judecata si altele de acest tip.

Toate aceste cheltuieli sunt luate in calcul dupa deducerea partii ce urmeaza sa fie recuperata de la reasigurator.

In vederea calcularii acestei rezerve, asiguratorii au obligatia de a intocmi o evidenta a daunelor raportate. In cazul pretentiilor de despagubiri care fac obiectul unei actiuni in instanta, rezerva de daune se va constitui si se va mentine la nivelul pretentiilor solicitate in instanta. In cazul daunelor refuzate la plata de asiguratori, daca acestea fac sau devin obiectul unei actiuni in instanta, rezerva de daune se va constitui si se va mentine, pana la pronuntarea hotararii definitive si irevocabile, la nivelul pretentiilor solicitate de asigurat in instanta, completandu-se cu valoarea estimata a cheltuielilor totale de judecata dupa ce hotararea instantei de judecata devine definitiva si irevocabila.

Calculul rezervei de daune se va efectua in valuta in care urmeaza sa se plateasca despagubirea.

Rezerva de daune neavizate.

Rezerva de daune neavizate se creeaza si se ajusteaza cel putin la incheierea exercitiului financiar, daca reglementarile asiguratorului nu prevad altfel, in baza estimarilor acestuia, a datelor statistice sau a calculelor actuariale pentru daunele intamplate, dar neavizate.

Aceasta rezerva este constituita pornind de la:

rezerva de daune neavizate ;

rezerva de daune redeschise.

Pentru calcularea rezervei de daune neavizate asiguratorii pot utiliza orice metoda statistica ce va avea la baza fie date din evidentele proprii, fie date statistice publicate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

In practica, aceasta rezerva mai este cunoscuta si sub denumirea de rezerva IBNR - incurred but not reported.

Rezerva pentru riscuri neexpirate

Rezerva pentru riscuri neexpirate se calculeaza pe baza estimarii daunelor ce vor aparea dupa inchiderea exercitiului financiar, in cazul in care se constata ca daunele estimate in viitor depasesc rezervele de prime constituite pentru un anumit tip de contract de asigurare si, drept urmare, in perioadele viitoare, rezerva de prima calculata dupa modelul prezentat mai sus, nu va fi suficienta pentru acoperirea daunelor ce vor aparea in perioadele urmatoare.

Determinarea marimii rezervei pentru riscuri neexpirate () se face utilizandu-se relatia:

in care:

Daune estimate - daunele estimate ca vor aparea in perioadele viitoare;

- rezerva de prime.

Studiu de caz.

Sa se determine rezerva pentru riscuri neexpirate daca:

daune estimate 200.000

daune platite 70.000

prime subscrise 300.000

prime incasate 285.000

Rp = 300.000 - 285.000 = 15.000

Rezerva pentru egalizare Rezerva de egalizare se creaza in anii cu rezultate tehnice favorabile pentru constituirea surselor de acoperire a daunelor in anii in care rezultatele tehnice vor fi nefavorabile.
Rezerva de egalizare are ca scop dispersia in urmatorii ani a rezultatelor favorabile obtinute in anul financiar curent.

Rezerva de egalizare se va calcula numai in conditiile in care rata daunei, aferenta tuturor claselor de asigurari practicate, se situeaza sub 50%. Rata daunei se va calcula conform urmatorului raport:


in care:

- rata daunei;

- daune platite nete de reasigurare;

- variatia rezervei nete de daune;

PNS - prime nete subscrise;

- variatia rezervei de prime.

Rezerva de egalizare nu poate depasi valoarea calculata prin aplicarea unui procent de 3,5% asupra volumului de prime brute subscrise, in anul pentru care se face calculul.

Studiu de caz.

Un asigurator care practica doua clase de asigurari prezinta urmatoarele situatii:

Clasa 1.

Anul N

Rezerva de prime = 1.000

Rezerva neta de daune = 400

Prime nete subscrise = 2.500

Anul N+1

Rezerva de prime = 1.250

Prime nete subscrise = 3.750

Rezerva neta de daune = 900

Daune platite nete de reasigurare = 1.100

Clasa 2.

Anul N

Rezerva de prime = 1.400

Rezerva neta de daune = 250

Prime nete subscrise = 2.600

Anul N+1

Rezerva de prime = 1.700

Prime nete subscrise = 3.400

Rezerva neta de daune = 450

Daune platite nete de reasigurare = 1.590

Care este limita maxima acceptata a rezervei de egalizare ?

Rezolvare.

In primul rand trebuie subliniat faptul ca rezerva de egalizare nu se va constitui decat in cazul in care rata daunei, aferenta tuturor claselor de asigurari practicate este mai mica de 50%.

In al doilea rand, rezerva de egalizare nu poate sa depaseasca 3,5% din primele brute subscrise aferente anului curent (N+1).

Rata daunei se calculeaza dupa formula:


DPN (daunele platite nete) aferente tuturor claselor practicate de asigurator pentru anul de analiza N+1 sunt:

(modificarea rezervei nete de daune) se obtine prin:

PNS (prime nete subscrise) aferente tuturor claselor practicate de asigurator pentru anul de analiza N+1 sunt:

(modificarea rezervei de prime) se obtine astfel:

Conform calculelor de mai sus:

Intrucat Rd este mai mare de 50% nu se accepta constituirea acestei rezerve cu scopul de constituire a surselor de acoperire a daunelor in anii in care rezultatele tehnice vor fi nefavorabile.Serbanescu Cosmin, Fiscalitatea si rezervele tehnice (I), noiembrie 2005, pag 57-64

Aceste aspecte au fost de asemenea analizate si in lucrarea Asigurari moderne de bunuri si persoane, Tanasescu Paul, Dragota Mihaela, Lazarescu Sorin, Serbanescu Cosmin, , Ed. ASE, Bucuresti, 2005.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.