Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » asigurari
Rezultatele financiare ale societatilor de asigurare

Rezultatele financiare ale societatilor de asigurare


Rezultatele financiare ale societatilor de asigurare

In mod normal, oricare societate de asigurare-reasigurare , functioneaza pe criteriul profitului. In caz contrar societatea se poate afla in stare prefalimentara, reechilibrarea situatiei financiare fiind mai dificila decat in alte sectoare de activitate.

Profitul societatii de asigurare se stabileste ca diferenta intre veniturile totale si cheltuielile totale ale societatii in exercitiul financiar respectiv. Calculul profitului nu este posibil la nivelul subunitatilor societatii, intrucat exista diferente sensibile, intre nivelul cheltuielilor pentru despagubiri, de la o sucursala la alta si de la un an la altul.

Din profitul total se preleva anual, conform Legii122 , o cota de cel putin 5% pentru constituirea fondului de rezerva, pana cand acesta va reprezenta cel putin 20 la suta din capitalul social al societatii de asigurare.

Fondul de rezerva, in economia societatilor de asigurare, se utilizeaza pentru plata unor despagubiri atunci cand volumul acestora depaseste resursele determinate si afectate acestui scop din incasarile curente. Deci, din fondul de rezerva se efectueaza cheltuieli in situatiile in care frecventa si intensitatea pagubelor inregistreaza valori mai mari decat cele luate in calcul cu ocazia stabilirii primei nete de asigurare.Profitul ramas constituie profitul impozabil iar dupa impozitare rezulta profitul net care se repartizeaza pe destinatiile prevazute de lege.

In cazul societatilor de asigurare cu capital de stat repartizarea profitului net are loc astfel:

- 50 la suta pentru constituirea fondului de dezvoltare;

- 10 la suta pentru participarea salariatilor la profit;

- 40 la suta reprezinta dividende cuvenite actionarilor care se impoziteaza cu o cota de 10 la suta.

La societatile de asigurare cu capital privat, destinatiile profitului net sunt stabilite de adunarea generala a actionarilor.

Gestiunea financiara a societatilor de asigurare-reasigurare implica, in cadrul coordonatelor generale ale finantelor, societatilor comerciale, anumite componente specifice, asa cum se releva in continuare.

1. Fondul de asigurare prin modul de constituire si utilizare are regimul unui fond de rulment, dar in conditiile specifice ale activitatii societatilor de asigurari. Este constituit din prime de asigurare si se foloseste pentru despagubiri sau  dezdaunari aferente asigurarilor intr-un flux continuu, dar sub incidenta unor factori aleatori (asigurari incheiate, prime incasate, riscuri ivite, pagube produse etc.).

2. Fondul de rezerva, constituit din profit si alimentat din prelevari anuale este complementar fondului de asigurare prin destinatia si modul de utilizare.

3. Alte fonduri de rezerva sau rezervele tehnice constituie o componenta specifica gestiunii financiare in asigurari, prin modul de justificare, parametri si sursa de constituire, precum si prin modul de utilizare. Constituirea acestor rezerve se justifica prin caracterul aleatoriu al riscurilor asigurate si prin raspunderea asumata de asigurator privind protectia asiguratului impotriva riscurilor.

Rezerva matematica se constituie, asa cum s-a precizat cu alta ocazie, numai la asigurarile de viata, are la baza calcule actuariale si se administreaza distinct de rezervele de prime aferente altor asigurari si reasigurari.

Rezervele de prime pentru alte asigurari (cu exceptia celor de viata) si reasigurari se constituie din cotele parti (de prime) corespunzatoare riscurilor neexpirate in anul in care s-au incasat primele.

Rezervele de daune se bazeaza pe estimari statistice si calcule actuariale si au ca scop acoperirea unor obligatii de plati viitoare. Asa cum s-a precizat cu alta ocazie plafonul minim al rezervelor de daune este de 40 la suta din diferenta intre primele incasate si daunele acoperite la asigurarile si reasigurarile cu valabilitate in cursul anului de referinta.

Constituirea si utilizarea rezervelor tehnice in societatile de asigurare reflecta modul specific al realizarii gestiunii financiare in asigurari. Caracterul obiectiv al acestor rezerve este generat de actiunea unor factori complecsi.

Ne referim, in primul rand, la faptul ca societatile de asigurare isi asuma raspunderi deosebit de mari. Caracterul aleatoriu al riscurilor poate avea ca efect producerea unor pagube care sa creeze obligatii ale societatilor mai mari decat resursele din fondul de asigurare curent

In al doilea rand, se impune luarea in considerare a faptului ca riscurile asigurate se pot produce in zone mai mari decat cele luate in considerare cu ocazia fundamentarii primelor de asigurare sau pagubele reale depasesc pe cele estimate, in prealabil pe baza de observatii statistice.

In al treilea rand, unele societati de asigurare au angajamente si pe piata asigurarilor externe fapt care impune raspunderi si rezerve sporite.Legea privind societatile comerciale nr.31 din 16 nov.1990, publicata in M.Of.nr.126-127, partea I din 17 nov.1990.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.