Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » asigurari
ASIGURARI DE VIATA - Conditii generale ale asigurarii de deces cu acumulare de capital in conturi bancare

ASIGURARI DE VIATA - Conditii generale ale asigurarii de deces cu acumulare de capital in conturi bancare


ASIGURARI DE VIATA

Conditii generale ale asigurarii de deces cu
acumulare de capital in conturi bancare

Indicatiile explicatiile si prevederile continute in Conditiile Generale ale Asigurarii (C.G.A.) sunt parte integranta a contractului de asigurare.

1. CAND INCEPE PROTECTIA PRIN ASIGURARE

Protectia prin asigurare incepe dupa plata pnmei de asigurare aferenta primului an sau a primei de asigurare integrala (in cazul depunerii unice), dupa acceptarea cererii de asigurare de catre Societate si conform datei de incepere a contractului inscrisa in polita de asigurare. Intre data semnani cererii si data de incepere a contractului de asigurare trebuie sa existe un interval de timp de cel putin 30 de zile. In plus data inceperii contractului de asigurare trebuie sa fie numai ziua de 1 a unei luni calendaristice.Pana la primirea politei de asigurare, Societatea trebuie informata in scris despre orice modificare sau inrautatire a starii de sanatate a asiguratului.

Dupa intrarea in vigoare a contractului de asigurare, S.C ,X' S.A garanteaza urmatoarele drepturi:

- pe perioada contractului de asigurare, in caz de deces al asiguratului, plateste suma de asigurare. In acelasi timp, beneficiarii sumei de asigurare sunt scutiti de plata restului de prime de asigurare.

- la expirarea contractului de asigurare, in cazul in care pe perioada asigurarii nu intervine decesul persoanei asigurate, plateste suma capitalizata asiguratului, sau persoanelor indicate in cererea de asigurare, din care se scad anual cheltuielile legate de gestionarea banilor.

Pentru constituirea sumei capitalizate, inca din primul an al asigurarii, 30% din primele de asigurare anuale nete platite de asigurat, conform tanfului complet de baza, vor fi depuse de S.C,,X' S.A. in conturi bancare.

La depunerea integrala, anticipata, inca de la inceputul contractului de asigurare a primelor de asigurare corespunzatoare intregii perioade a contractului de asigurare, cota parte de 30% din primele de asigurare destinate capitalizani se va calcula, conform tarifului complet de baza (diminuat cu rabatul de 20% calculat la primele de asigurare tarifare acordat asiguratului pentru plata integrala, anticipata a primelor de asigurare aferente intregii perioade a contractului de asigurare).

2. PREVEDERI IN LEGATURA CU ACHITAREA PRIMELOR DE ASIGURARE

Primele pentru asigurarea de deces, cu exceptia depunerilor integrale, anticipate, se achita in rate anuale. Prima de asigurare aferenta primului an se plateste consilierului financiar al Societatii in momentul semnarii cererii de asigurare. In caz de neacceptare a cererii de asigurare de catre Societate, aceasta va rambursa solicitantului prima de asigurare platita.

La plata cu depunere anticipata, suma integrala corespunzatoare se plateste consilierului financiar al Societatii in momentul semnarii cererii si, in caz de neacceptare a cererii de asigurare de catre Societate, aceasta suma va fi rambursata asiguratului.

Celelalte prime de asigurare anuale, incepand cu anul al doilea al asigurarii, sunt scadente la inceputul fiecarui an de asigurare,   pana la data mentionata in polita de asigurare.

La depunerea integrala a primelor de asigurare (anticipata), Societatea acorda o reducere de 20% calculata la tarifele complete de baza.

Modalitatile de plata a primelor de asigurare sunt urmatoarele: la casieria Societatii, prin consilierul financiar al Societatii care va sfatuieste, prin mandat postal sau direct in contul S.C,,X' S.A. mentionat pe polita de asigurare.

In cazul in care primele de asigurare sunt virate direct in contul Societatii, o copie dupa foaia de varsamant trebuie trimisa in timp util (pana la termenul scadent) Societatii.

3. PREVEDERI IN CAZUL NEACHITARII LA TIMP A PRIMELOR DE ASIGURARE

In cazul in care, pe timpul duratei contractului de asigurare, nu se achita la timp (pana la termenul scadent) una din primele de asigurare sau o alta suma care se datoreaza Societatii in cadrul raporturilor contractuale, Societatea va trimite asiguratului o instiintare scrisa de avertisment.

Daca in decurs de o luna de zile de la data scadenta inscrisa in polita de asigurare, prima de asigurare anuala nu va fi achitata si, suplimentar, o amenda conventionala de 20% din prima de asigurare scadenta, Societatea va rezilia contractul de asigurare, din acel moment protectia in caz de deces prin asigurare incetand.

Odata cu rezilierea contractului, asiguratului i se vor achita in decurs de maxim 3 luni de zile eventualele sume ce i se cuvin din raporturile contractuale cu Societatea.

4. CONDITIILE IN CARE ASIGURATUL POATE REZILIA

CONTRACTUL DEASIGURARE

Rezilierea contractului de catre asigurat este posibila numai la sfarsitul anului de asigurare in curs si numai in conditiile in care intentia sa este adusa la cunostinta Societatii printr-o instiintare scrisa cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea urmatorului an al asigurarii.

In cazul in care aceasta instiintare scrisa de reziliere a contractului nu este facuta in termenul prevazut mai sus, contractul de asigurare nu mai poate fi reziliat pentru inca un an.

Dupa rezilierea contractului de asigurare, solicitata de asigurat, protectia in caz de deces prin asigurare inceteaza.

Odata cu rezilierea contractului de asigurare, asiguratului i se vor achita in decurs de maxim 3 luni de zile eventualele sume ce i se cuvin din raporturile contractuale cu Societatea.

5. OBLIGATIILE SOLICITANTULUI (ASIGURATULUI) INAINTEA SEMNARII
CERERII DE ASIGURARE

Societatea preia protectia prin asigurare bazandu-se pe faptul ca solicitantul si asiguratul, in cererea de asigurare pe care au semnat-o, au raspuns la toate intrebarile referitoare la starea de sanatate a asiguratului.

Solicitantul si persoana asigurata sunt responsabili pentru corectitudinea raspunsurilor sau a eventualelor omisiuni chiar daca cererea a fost completata de alta persoana.


Societatea are dreptul de a rezilia contractul, respectiv de a refuza plata sumei de asigurare, a sumelor depuse spre capitalizare si a cresterilor valorice aferente acestor sume, in cazul in care se constata neindeplinirea cerintelor de mai sus.

In cazul rezilierii contractului de asigurare de catre Societate din motivele mentionate mai sus, asiguratul are dreptul, in interval de 30 de zile de la primirea instiintarii de reziliere din partea Societatii, sa conteste aceasta decizie in conditiile prezentarii dovezilor corespunzatoare.

Prin verificarea si acceptarea dovezilor prezentate, Societatea poate reveni asupra deciziei de reziliere a contractului.

6. PREVEDERI PRIVIND CAZURI DE EXCEPTIE

Societatea este exonerata de plata despagubirilor (a sumei de asigurare) in caz de deces a persoanei asigurate in perioada contractului de asigurare, in conditiile in care decesul s-a produs in timpul si ca urmare directa a:

razboiului, indiferent de statutul civil sau militar al persoanei asigurate

tulburari sociale interne razboaie civile, manifestatii, revolte, atunci cand asiguratul a participat la ele de partea celor care le-au generat.

In cele doua cazuri, Societatea se rezuma la plata sumelor depuse spre capitalizare in conturi (30% din primele de asigurare) pana in momentul decesului.

Societatea este exonerata de plata despagubirilor in cazul in care, in momentul decesului, persoana asigurata avea o alcoolemie peste limita legala stabilita. Aceasta prevedere este valabila indiferent de cauzele sau circumstantele producerii decesului.

7. PREVEDERI CONTRACTUALE IN CAZUL SINUCIDERII

PERSOANEI ASIGURATE

In caz de sinucidere a persoanei asigurate, Societatea este scutita de plata despagubirii ca urmare a decesului.

8. OBLIGATIILE PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE IMPUTERNICITE LA
INCASAREA SUMEI DE
ASIGURARE IN CAZUL PRODUCERII DECESULUI
PERSOANEI ASIGURATE

In caz de deces al persoanei asigurate, in vederea acceptarii platii despagubirii (a sumei asigurate) de catre Societate persoanelor imputernicite la incasarea acestora, acestea sunt obligate sa prezinte urmatoarele documente:

Polita de asigurare.

Dovada achitarii ultimei prime de asigurare

Certificatul de deces cu indicarea varstei si a locului de nastere al asiguratului - copie

Certificat medical constatator de deces eliberat de medic - copie

Suplimentar, in vederea clarificarii obligatiilor contractuale ale Societatii ce deriva din contractul de asigurare, Societatea isi rezerva dreptul de a solicita si alte documente necesare, doveditoare, de a intreprinde cercetari indispensabile care se refera la:

perioada de timp dinaintea depunerii si acceptarii cererii de asigurare;

perioada de timp de un an inaintea producerii decesului persoanei asigurate;

perioada de timp a primilor trei ani dupa intrarea in vigoare a contractului de asigurare.

In acest sens solicitantul, respectiv asiguratul, imputerniceste S.C. ,X' S.A. sa contacteze, in cazul in care considera ca este necesar, toti medicii, toate clinicile si toate asezamintele spitalicesti, pentru a reverifica starea sanatatii sale, in vederea controlului si valorificarii raspunsurilor pe care le-a dat in cererea de asigurare. Aceasta imputernicire este valabila nu numai pe perioada dinaintea semnarii cererii de asigurare, respectiv perioada de dinaintea intrarii in vigoare a contractului, ci si pentru urmatorii trei ani.

Societatea are dreptul de a cere relatii si de la medicii care au constatat cauzele decesului asiguratului sau care l-au consultat, respectiv l-au tratat in cursul ultimului an dinaintea producerii decesului.

In acest context, asiguratul dezleaga de obligatia pastrarii secretului (inclusiv a secretului profesional) pe toti acei medici, persoane fizice sau juridice care vor fi chestionate in legatura cu decesul.

Toate cheltuielile referitoare la activitatea de documentare si cercetare in legatura cu acceptarea platii despagubirii (sumei asigurate) de catre Societate, persoanelor imputernicite la incasarea acesteia, vor fi suportate de persoanele care solicita achitarea sumelor de asigurare.

9. REGLEMENTARI PRIVIND COMUNICARILE EFECTUATE PE PARCURSUL
DERULARII CONTRACTULUI DE ASIGURARE INTRE PARTILE
CONTRACTANTE

Comunicarile intre partile contractante, necesare derularii contractului vor fi intocmite in toate cazurile, in scris.

Comunicarile adresate Societatii devin eficiente juridic indata ce Societatea le-a primit. Societatea nu trebuie confundata, in acest caz, cu consilierii sai financiari, ci prin Societate se intelege Administratia sa Centrala.

Orice schimbare a adresei solicitantului, respectiv a asiguratului, trebuie comunicata in scris Societatii imediat dupa ce s-a produs.

In caz contrar solicitantul, respectiv asiguratul, poate suferi prejudicii neputand lua la cunostinta eventualele comunicari importante ale Societatii. Intr-un astfel de caz Societatea este exonerata de orice raspundere.

In cazul in care solicitantul, respectiv asiguratul, se afla pentru un timp mai indelungat in afara teritoriului Romaniei, este obligat sa indice Societatii adresa unei persoane fizice.

10. PREVEDERI PRIVIND BENEFICIARII DESPAGUBIRILOR CONTRACTULUI
DE ASIGURARE

Atat in cazul decesului persoanei asigurate in perioada contractului de asigurare, cat si la expirarea contractului de asigurare, in conditiile in care pe perioada acestuia nu s-a produs decesul persoanei asigurate, beneficiarul, respectiv beneficiarii despagubirilor sunt persoanele fizice sau juridice indicate de catre solicitant, respectiv asigurat si mentionate in polita de asigurare.

Pe perioada derularii contractului de asigurare, solicitantul, respectiv asiguratul, are dreptul, in orice moment sa schimbe hotararea sa privind persoanele fizice sau juridice care beneficiaza de despagubirile prevazute in contractul de asigurare, cu exceptia cazurilor in care drepturile de despagubire care ii revin asiguratului in contractul de asigurare au fost cesionate.

In cazul cesionarii drepturilor de despagubire, modificarea beneficiarilor despagubirii are nevoie de acordul cesionarului.

Orice modificare a beneficiarilor despagubirilor contractului de asigurare are nevoie de comunicare scrisa din partea asiguratului si de confirmare scrisa din partea Societatii.

Cheltuielile legate de efectuarea platii despagubirilor cuvenite beneficiarilor contractului de asigurare se suporta de catre beneficiari.

Cand plata despagubirilor se face unor beneficiari domiciliati in afara teritoriului Romaniei, beneficiarii suporta in plus si riscul transmiterii sumelor aferente intr-o alta tara.

11. PREVEDERI PRIVIND URMARILE INCETARII INAINTE DE TERMEN A
CONTRACTULUI DE ASIGURARE

a) decesul persoanei asigurate

In momentul decesului persoanei asigurate pe perioada contractului, in conditiile acceptarii platii de catre Societate, aceasta plateste suma de asigurare si contractul de asigurare inceteaza.

b) rezilierea contractului de catre asigurat si rezilierea contractului de catre Societate ca urmare a neplatii primelor de asigurare anuale de catre asigurat

In primii trei ani ai asigurarii, rezilierea contractului de asigurare duce atat la incetarea protectiei prin asigurare cat si la pierderea de catre asigurat, in totalitate, a primelor de asigurare deja platite.

Incepand cu anul al 4-lea al asigurarii, rezilierea contractului de asigurare duce la incetarea protectiei prin asigurare in caz de deces. In acest caz, la cererea asiguratului depusa in termen de maxim 3 luni de la rezilierea contractului, Societatea va rambursa numai acea parte a primelor de asigurare nete deja platite, destinate capitalizarii si anume 30% din primele de asigurare platite (conform tarifului de baza, fara cresterile valorice aferente).

12. PREVEDERI PRIVIND SCHIMBAREA UNOR CLAUZE ALE C.G.A.

Reglementarile privind modalitatile de plata a primelor de asigurare, destinatia si marimea sumelor capitalizate, cele privind stagiul militar, tulburarile sociale, precum si sinuciderea pot fi schimbate numai cu aprobarea conducerii Societatii, chiar si in cazul contractelor de asigurare in vigoare.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.