Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » asigurari
Supravegherea activitatii de asigurare-reasigurare

Supravegherea activitatii de asigurare-reasigurare


Supravegherea activitatii de asigurare-reasigurare

Activitatea de asigurare-reasigurare are un continut complex, cu implicatii pe plan national si international. Dat fiind specificul activitatii de asigurare-reasigurare, in practica internationala au fost instituite organisme guvernamentale care supravegheaza aplicarea corecta a legislatiei nationale si respectarea conventiilor internationale in domeniul asigurarilor. Supravegherea de catre organisme guvernamentale a activitatii de asigurare-reasigurare are, in principiu, un scop esential si anume prevenirea starii de insolvabilitate a societatilor de asigurare-reasigurare, pentru apararea drepturilor asiguratilor.

In tara noastra, in ideea enuntata anterior, s-a constituit in anul 1991 Oficiul de Supraveghere a a Activitatii de Asigurare si Reasigurare118 in structura Ministerului Finantelor. Din actul de constituire pot fi relevate principalele sale atributii, si anume:

a) analiza si avizarea documentatiei privind constituirea societatilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare, de reasigurare si de intermediere in domeniul asigurarilor, precum si a reprezentantelor societatilor comerciale straine in domeniul asigurarilor.

b) autorizarea obiectului de activitate, a portofoliului de asigurari al acestor societati, prin conditionarea de capitalul social minim necesar pe forme de asigurari, de subscrierea capitalului si varsarea lui in termenul legal, ca si de alti factori; autorizarea includerii in portofoliul unor societati de asigurare a asigurarilor prin efectul legii;c) avizarea si, dupa caz, stabilirea tarifelor de prime si emiterea normelor tehnice de aplicare a acestora, in cazul asigurarilor prin efectul legii;

d) elaborarea unor proiecte de acte normative privind asigurarile prin efectul legii;

e) avizarea elementelor de calcul ale tarifelor de prime la asigurarile de viata si la asigurarile la care se constituie rezerva de prime;

f) examinarea periodica a situatiei financiare si analiza bilanturilor contabile anuale ale societatilor de asigurare si reasigurare, inclusiv a reprezentantelor societatilor comerciale straine care desfasoara activitate legala pe piata asigurarilor, din tara noastra;

g) avizarea modificarilor in statutul societatilor de asigurare si reasigurare, intre care: majorarea sau micsorarea capitalului social, restructurarea portofoliului de asigurari, dizolvarea, fuziunea si alte forme de incetare a activitatii unor societati de asigurare, in ideea apararii drepturilor asiguratilor;

h) fixarea marjei de solvabilitate a societatilor care isi desfasoara activitatea in domeniul asigurarilor, in limitele legii;

i) implicarea, in caz de faliment al unor societati comerciale de asigurari, in administrarea masei falimentare, pentru constituirea fondului de protectie a asiguratilor, destinat platilor de despagubiri si sume asigurate cuvenite;

j) publicarea anuala a raportului privind situatia financiara a societatilor comerciale din domeniul asigurarilor.

Structura organizatorica a Oficiului de Supraveghere a Activitatii de Asigurare si Reasigurare a fost astfel stabilita incat sa corespunda rolului si functiilor acestuia. Practic, in structura sa se regaseau trei compartimente specifice si anume: compartimentul avizare, compartimentul norme tehnice si normative si comportamentul de analize si coordonare financiar-contabila.

Compartimentul avizare se preocupa de avizarea constituirii, modificarii si lichidarii societatilor comerciale de asiguari si reasigurari, precum si a elementelor de calcul privind tarifele de prime ale asigurarilor de viata, ca si a altor asigurari la care se constituie rezerve de prime.

Compartimentul norme tehnice si normative elaboreaza propuneri de acte normative privind asigurarile prin efectul legii, stabileste tarifele de prime si emite norme tehnice vizand asigurarile prin efectul legii.

Compartimentul de analize si coordonare financiar-contabila are atributii privind analiza financiara a activitatii de asigurare, analiza bilanturilor contabile, supravegherea echilibrului financiar dinamic in cadrul fiecarei societati de asigurare.

Legea privind societatile de asigurare si supraveghere a asigurarilor nr.32/2000119 a stabilit inlocuirea Oficiului de Supravehere a Activitatii de Asigurare si Reasigurare cu un nou organism respectiv Comisia de Supraveghere a Asigurarilor -autoritate administrativa autonoma de specialitate, cu personalitate juridica si cu sediul in municipiul Bucuresti, aceasta avand latitudinea de a-si deschide reprezentante teritoriale in tara.

Comisia de Supraveghere a asigurarilor este condusa de un consiliu format din 5 persoane (presedinte, vicepresedinte si 3 membri) numite de Parlament pe lista  comuna propusa de comisiile buget, finante si banci ale Senatului si Camerei Deputatilor, pentru o perioada de 5 ani.

Membrii Comisiei de Supraveghere a asigurarilor trebuie sa fie cetateni romani, cu o buna pregatire profesionala in domeniul financiar-bancar si de asigurari, cu o buna reputatie, neimplicate in activitatea politica a partidelor si a societatilor comerciale ca manageri, actionari, semnificativi, cenzori etc.; sa nu exercite o alta profesie sau functie publica ori privata pe durata mandatului cu exceptia activitatii didactice in invatamantul superior.

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor adopta norme, avize si decizii in exercitarea atributiilor sale vizand:

a.      autorizarea functionarii societatilor de asigurare conform legii;

b.     elaborarea sau avizarea proiectelor de acte normative care privesc domeniul asigurarilor;

c.      supravegherea situatiei financiare a societatilor de asigurare, reasigurare, de intermediere si de brokeraj care apreciaza pe piata asigurarilor din tara noastra, in vederea protejarii intereselor asiguratilor sau ale potentialilor asigurati;

d.     luarea masurilor pentru gestionarea gestionarea prudentiala a activitatii de catre societatile de asigurare;

e.      aprobarea actionarilor semnificativi ai societatilor de asigurare conform unor criterii stabilite prin norme specifice, precum si persoanele semnificative ale asiguratorului;

f.      aprobarea competentei Corpului expertilor in asigurari si a normelor de functionare a acestui organism;

g.     aprobarea actelor de vizare, fuziune ale societatilor de asigurare si a transferului de portofoliu intre societati de asigurare atunci cand acest fapt se impune;

h.     participarea la elaborarea planului de conturi, a normelor si a metodelor contabile cu aplicabilitate in asigurari;

i.       impunerea, dupa caz, a unor interdictii, suspendarii in legatura cu activitatea societatilor de asigurare.

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor are obligatia sa prezinte, in termen de 6 luni de la expirarea fiecarui exercitiu financiar raportul asupra pietei asigurarilor din Romania si o informare asupra activitatilor desfasurate.Hotararea Guvernului Romaniei privind atributiile Oficiului de Supraveghere a Activitatii de Asigurare si Reasigurare nr.574 din 23 august 1991, publicata in M.Of. nr.182, Partea I, din 11 septembrie 1991.

Legea privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor nr.32 din 3 aprilie 2000, (Cap.II.), publicata in M.O. nr.148 din 10 aprilie 2000.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.