Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » asigurari
Corespondenta comerciala legata de transport si de asigurare

Corespondenta comerciala legata de transport si de asigurare


CORESPONDENTA COMERCIALA LEGATA DE TRANSPORT SI DE ASIGURARE

1. Conosamentul

In comertul international, conosamentele sunt documentele de transport cele mai larg utilizate. Acest lucru are o importanta deosebita deoarece conosamentul maritim 'incarcat pe vas' este atat o chitanta pentru bunurile imbarcate, cat si un document juridic. Conosamentul reprezinta promisiunea carausului ca va livra marfa inscrisa, incarcata la bord sau preluata la transport, intr-un port stabilit. Conosamentul este, deci, o adeverinta semnata de caraus sau de o persoana imputernicita de acesta, de regula comandantul navei, prin care se dovedeste ca marfurile descrise (calitativ si cantitativ) in acest document au fost incarcate sau au fost preluate pentru a fi incarcate pe o anumita nava, pentru a fi transportate dintr-un port in alt port, in scopul predarii acesteia persoanei inscrise in document sau posesorului acestui document.Conosamentul este eliberat expeditorului, pentru a face dovada ca marfurile pe care acesta le descrie au fost incarcate pe un anumit vas, cu o anumita destinatie sau au fost incredintate armatorului in vederea transportului. Conosamentul inseamna dovada existentei contractului de transport. Desi conosamentul nu este el insusi contract de transport, totusi deoarece confirma ca a existat un acord prealabil intre incarcator si caraus de a realiza o prestatie de transport, el poate fi considerat, practic, drept un contract de transport. El contine termenii si conditiile contractului de transport. Conosamentele sunt emise de catre trasportator sau de catre agentul acestuia in general in doua sau trei exemplare originale, toate originalele constituind impreuna 'un set complet'.

Conosamentul este un titlu reprezentativ al marfurilor care se transporta pe nava respectiva. Cel care este in posesia acestui document este socotit ca fiind proprietarul marfurilor descrise. Acest titlu de proprietate poate fi negociat in timpul transportului. Posesorul conosamentului poate la destinatie sa ridice singur marfurile descrise sau poate dispune predarea lor unei alte persoane girante. Unul dintre scopurile principale ale conosamentului este acela de a permite proprietarului marfurilor sa dispuna de ele cat mai operativ. Conosamentul este si un instrument de credit, intrucat pe baza lui se poate deschide, prin intermediul bancilor, creditul necesar finantarii contractului de vanzare/cumparare.Transportatorul va livra bunurile numai detinatorului conosamentului original, iar cand unul dintre originale a fost predat in schimbul bunurilor celelalte originale din set isi pierd automat valabilitatea.

Principalele forme de conosament sunt:
- conosamentul 'primit pentru incarcare': evidentiaza faptul ca bunurile au fost primite de transportator, dar nu au fost si incarcate pana la data emiterii conosamentului.

- conosamentul 'primit pentru incarcare' poate fi schimbat in conosament 'incarcat pe vas' prin aplicarea stampilei companiei de shipping sau a agentului acesteia, dar si a semnaturii autorizate care certifica prezenta marfii la bord.

- conosamentul 'primit spre incarcare' nu confera aceleasi drepturi ca cel de tipul 'incarcat pe vas' deoarece bunurile nu se gasesc fizic la bordul navei de transport. Conosamentul 'primit spre incarcare' nu este un conosamentul 'incarcat pe vas' este emis dupa ce bunurile se gasesc fizic la bordul vasului care face transportul.

- mai exista si conosamente 'transport combinat' atunci cand se foloseste mai mult de un mijloc de transport.

In conosament se indica in mod obligatoriu:

a) numele expeditorului si sediul lui;

b) numele transportatorului (carausului) si sediul lui;

c) numele incarcatorului;

d) numele navei pe care este incarcata marfa. In cazul unor conosamente directe pot fi inscrise in acest document si navele secundare care au efectuat transportul pe anumite portiuni ale lantului de transport;

e) numele destinatarului (clauza conosamentului nominativ) sau mentiunea eliberarii conosamentului 'la ordinul expeditorului' sau 'la ordinul destinatarului' (clauza conosamentului 'la ordin'), sau mentiunea eliberarii conosamentului 'la purtator' (clauza conosamentului 'la purtator');

f) locul, data si ora emiterii conosamentului. Data emiterii conosamentului poate fi aceeasi cu data de incarcare sau o data ulterioara incarcarii. La conosamentul 'primit pentru incarcare' data emiterii acestuia poate sa fie anterioara incarcarii (eventual data depunerii marfii pe chei si/sau respectiv a preluarii raspunderii asupra acesteia de catre carausi);

g) natura generala a marfurilor, insemnele ce tin de specificul acestora, marcile aplicate pe ele, numarul de cotade sau de obiecte, masa marfurilor sau cantitatea lor desemnata in alt mod, iar in cazurile respective, datele privind ambalajul, aspectul exterior si calitatile specifice ale marfurilor (aceste date se expun exact asa cum au fost prezentate de expeditor);

h) starea aparenta a marfurilor;

i) navlul si alte drepturi cuvenite transportatorului cu indicatia ca acestea urmeaza sa i se plateasca conform charterului sau unui alt act, ori ca au fost platite anticipat. Atunci cand acesta este platit de catre destinatar sau se indica ca este platibil de catre acesta, mentionarea navlului in conosament este obligatorie. Mentiunea 'navlu platit anticipat' (freight piad) se foloseste la conditia de livrare CIF - unde vanzatorul este obligat sa plateasca navlul;

j) locul (portul de incarcare prevazut in contractul de transport maritim) si data primirii (la care marfurile au fost luate in primire) sau data incarcarii marfurilor de catre transportator;

k) locul de destinatie (de descarcare) al marfurilor sau, in cazul charterului, locul de destinatie sau directia navei. Pentru transporturile cu transbordare acoperite prin conosament direct pe intregul parcurs, in acest document pot fi inscrise inafara de porturile de descarcare si porturile de transbordare;

l) data sau perioada de livrare a marfurilor in portul de descarcare (daca acest lucru a fost convenit intre parti);

m) numarul de exemplare originale negociabile ale conosamentului semnate de catre caraus sau de catre comandantul navei;

n) semnatura si stampila transportatorului sau ale mandatarului acestuia;

o) denumirea conventiilor sau a conventiei care guverneaza conosamentul. De regula in conosament se fac referiri la Conventiile de la Haga, Haga-Visby, Bruxelles sau la Conventia Natiunilor Unite privind transportul marfurilor pe mare;

p) limita sau limitele raspunderii carausului convenite intre parti in sensul cresterii raspunderii fata de prevederile Conventiei Natiunilor Unite privind transportul pe mare.

Daca, la primirea in vrac a marfurilor lichide, solide sau granulare, acestea nu au fost controlate, transportatorul este in drept sa includa in conosament clauza respectiva. El poate include in conosament o astfel de clauza si la receptionarea unor alte tipuri de marfuri. In conosament pot fi incluse, prin acordul partilor, si alte clauze si exceptii.

Mentiuni care pot afecta calitatea sa ca document de plata.


Mentiunile introduse in conosament de comandantul navei, il transforma din "curat" in "patat" si se refera fie la calitatea si cantitatea marfii, fie la starea ambalajului, fie la anumite cheltuieli legate de efectuarea transportului. Iata cateva mentiuni care afecteaza calitatea de "conosament curat":

-marfa umeda (la cereale);

-lipsa de faruri (la autovehicule sau tractoare);

-saci rupti;

-butoaie care se scurg;

-marfa incarcata pe punte;

Numarul de exemplare ale conosamentului (anexa nr.4)

De regula, conosamentul se intocmeste in 3 exemplare si in 10-15 copii negociabile). Uneori numarul copiilor negociabile este foarte mare. Aceste copii sunt folosite astfel:

-2-3 copii incarcatorului;

-2-3 copii destinatarului;

-1-2 copii agentului navei din portul de incarcare;

-1-2 copii pentru agentul navei din portul de descarcare;

-1 copie pentru necesitatile armatorului;

-1-2 copii se expediaza destinatarului;

-2-3 copii se depun la banca incarcatorului care poate trimite o copie si la banca care va onora conosamentul original;

-1 copie se expediaza societatii de asigurare.

Incarcatorul va depune in banca conosamentul primit pentru a incasa contravaloarea marfurilor expediate si va trimite 1-2 copii destinatarului marfii pentru pregatirea operatiunilor de descarcare in portul de destinatie. Posesorul conosamentului, in mod direct sau prin agentul sau, va prezenta in portul de descarcare conosamentul pentru a prelua marfurile transportate pe nava. La predarea marfurilor conform unui exemplar de conosament, celelalte exemplare devin nule.

Transmiterea conosamentului

Conosamentul se transmite cu respectarea urmatoarelor reguli:

a) conosamentul nominativ - prin andosare nominala in folosul persoanei numite sau in alte modalitati dupa regulile cesiunii de creanta;

b) conosamentul 'la ordin' - prin andosare nominala in folosul persoanei numite sau andosare in alb;

c) conosamentul 'la purtator' - prin simpla remitere, adica fara andosare.

Dreptul de a dispune de marfuri. Expeditorul are dreptul de a dispune de marfuri pana la predarea lor catre destinatar ori pana la transmiterea acestui drept catre destinatar sau catre un tert, anuntand transportatorul despre transmitere. Expeditorul este in drept sa ceara returnarea marfurilor in locul de incarcare, pana la plecarea navei, sau intr-un port de escala, ori predarea lor catre un alt destinatar decit cel indicat in conosament, cu conditia ca va prezenta toate exemplarele conosamentului sau ca va face dovada garantiei conosamentului si va respecta prevederile din prezentul cod privind denuntarea contractului de transport maritim. De aceste drepturi beneficiaza si detinatorul legal al tuturor exemplarelor de conosament, eliberate expeditorului de marfuri.

Modalitatea de completare a unui conosament.

In conosamentul expemplificat sunt cuprinse urmatoarele 'pozitii' ce trebuiesc completate la intocmirea acestuia (anexa nr.4):

1. SHIPPER (From) - Acesta rubrica se completeaza cu numele companiei si adresa expeditorului -exportatorului

2. POINT OF ORIGIN (At) - Acesta rubrica se completeaza cu numele orasului si al statului in care expeditorul isi are sediul social statutar.

DATE OF SHIPMENT - se completeaza cu data expeditiei; acesta este data la care transportatorul are controlul asupra marfii

Anexa nr.4

4. TRUCK/FREIGHT - Vagon de marfa/Caraus - Opriri (verificari) ale vagoanelor de marfa sau ale navelor pe parcursul transportului, sau opriri ale carausului pe ruta de transport.

5. SHIPPER'S NUMBER - Se completeaza cu numarul unic de control care face referiri la caraus.

6. CARRIER - Se completeaza cu numele companiei care va realiza controlul marfii.

7. AGENT'S NUMBER - Se completeaza cu numarul de control al carausului.

8. CONSIGNED TO - Se completeaza cu numele ultimului primitor al transportului, ultimul destinatar, daca este altul decat destinatia finala, pentru notificarile semnificative ale transportatorului;

9. DESTINATION - Se completeaza cu numele adresei, orasul, codul postal, unde transportatorul va face livrarea destinatarului ( in campul 8);

10. ROUTE - Daca este posibil, se completeaza cu ruta transportatorului care o va face pana la destinatar. Acest camp poate fi utilizat pentru a specifica docurile, depozitele, antrepozitele etc, sau pentru a specifica transportatorii intermediari;

11. DELIVERING CARRIER - Daca este posibil, specificati transportatorul care va face livrarea marfii catre ultimul destinatar, doar daca acesta este diferit de transportatorul introdus in campul 6;

12. VEHICLE/CAR NO. - Se completeaza cu numarul de identificare ori initialele vehicolului, daca este posibil;

1 NO. PACKAGES - Se completeaza cu numarul total de incarcaturi per linie articol; daca incarcaturile sunt consolidate pe un palet sau intr-un container, notati aceasta informatie pe linia a doua. Ex: 112 PKGS 3 Pall.

14. DESCRIPTION OF SHIPMENT - Se completeaza cu descrierea fiecarei linii de articol, notand tipul incarcaturii (carton, barrel, etc) si cantitatea pe fiecare incarcatura. De cand clasificarea corecta a marfii este esentiala in descrierea unui articol, trebuie sa fie o linie separata de articole pentru fiecare tip de marfa descrisa conform clasificarii. Daca este utilizata mai mult de un tip de incarcatura pentru clasificarea marfii, se va completa separat pentru fiecare tip de incarcatura.

Se completeaza orice marcare speciala a incarcaturii, cerinte speciale scrise de mana, si instructiuni de livrare. Nota: Pentru materiale periculoase, trebuie completat in acest camp masurile de prevedere speciale.

15. WEIGHT - Se completeaza cu greutatea totala neta, in pounds ( 453 grame), pentru fiecare linie de articol. Pentru marfurile vrac, greutatile tare si nete trebuiesc de asemeni trecute in descrierea campului. Pentru marfurile ambalate, trebuie inclusa greutatea paletilor. Greutatea totala a marfii trebuie specificata dupa linia ultimului articol, cu greutatea paletilor specificata separat.

16. CLASS OR RATE - Se completeaza cu clasa 5 ( pentru Clasificarea Uniforma a Marfurilor sau Clasificarea Nationala a Marfurilor ) ori clasa 2 per fiecare linie de articol (un procent din prima clasa a celor 100 de categorii de marfuri). Aceasta informatie va trebui determinata impreuna cu cu transportatorul.

17. WITHOUT RECOURSE - Pentru conditiile standard ale Conosamentului, expeditorul este ultimul responsabil de costurile de transport, chiar si atunci cand marfa este trimisa catre o baza de colectare a destinatarului. Prin semnarea acestei declaratii, expeditorul este eliberat de responsabilitatea costurilor de transport, pentru marfurile colectate si livrate de catre transportator destinatarului. Pentru transporturile preplatite lasati liber-rubrica nu se completeaza.

18. PREPAID SHIPMENTS - Se completeaza ' Preplatit' daca transportul a fost achitat de catre expeditor. Daca acest camp este lasat liber, transportatorul va cauta sa colecteze taxele de transport de la destinatar

( vezi campul17 ).

19. PREPAYMENTS RECEIVED - Transportatorul va completa orice plata efectuata in avans de catre expeditor pentru transport.

20. CHARGES ADVANCED - Transportatorul va completa orice cost efectuat in avans, daca este cazul.

21. C.O.D. SHIPMENT - Primul pas, se verifica unde costurile de transport au fost preplatite ( chitanta transportatorului eliberata expeditorului ) ori colectate ( transportatorul va deduce costurile de transport din suma totala colectata de la destinatar ).

Al doilea pas, se completeaza cu suma ce va fi colectata pentru marfa propriu-zisa - verificati sa contina si costurile de transport.

Al treilea pas, se completeaza cu orice comisioane suplimentare, daca este cazul. Se completeaza costurile totale ce vor fi colectate de catre Transportator.

22. SHIPMENT DECLARED VALUE - Cand greutatea incarcata de catre transportator este dependenta de valoarea transportului, valoarea in USD pe unitatea de masura (ex: $100/pound) trebuie sa fie declarata de catre expeditor - se va completa in campul 14.

2 SHIPPER - Se va completa numele companiei expeditorului.

24. SHIPPER'S AGENT Se va completa cu semnatura personala a celui care pregateste transportul pentru expeditor.

25. CARRIER'S AGENT - Agentul de transport va semna aici inainte de a prelua controlul asupra marfii.

26. PERMANENT ADDRESS - Se va completa adresa permanenta ( de corespondenta ) a expeditorului. Aceasta poate fi aceeasi cu cea de la campul 1.

27. CERTIFICATION - O semnatura ce este ceruta de catre Departamentul de transport pentru toate transporturile ce contin materiale periculoase.

2. Alte documente legate de transport si de asigurarea marfii

Transportatorii marfurilor destinate importului, exportului sau tranzitului ori reprezentantii acestora sunt obligati sa prezinte birourilor vamale de frontiera mijloacele de transport impreuna cu documentele de insotire ale acestora.

La transportul marfurilor pe calea ferata organele cailor ferate sunt obligate sa depuna la biroul vamal din statia de frontiera actul de transmitere a garniturii de tren, dupa intrarea acesteia in tara. Actul de transmitere a garniturii de tren se depune in termenul prevazut in procesul tehnologic de prelucrare a trenurilor sosite din strainatate. Actul de transmitere a garniturii de tren, la iesirea din tara, se depune la biroul vamal inainte de plecarea acesteia, in termenul stabilit prin procesul tehnologic de prelucrare a trenurilor pentru trecerea frontierei de stat, care va fi de cel putin o ora.

Actul de transmitere a garniturii de tren cuprinde: numarul fiecarui vagon si al scrisorilor de trasura, cantitatea marfurilor si denumirea acestora in limba romana. La iesirea din tara in acest act se vor mentiona, de asemenea, numarul documentului vamal si biroul vamal care l-a emis.

La transportul marfurilor pe cale rutiera transportatorul este obligat sa prezinte biroului vamal, la intrarea sau la iesirea din tara a autovehiculului, certificatul de inmatriculare al acestuia si documentele insotitoare ale marfurilor.

La transportul marfurilor pe cale maritima sau fluviala comandantul, armatorul ori agentul navei care transporta marfuri ce urmeaza sa fie descarcate sau transbordate este obligat sa prezinte biroului vamal, in termen de 24 de ore de la acostare, exemplarul original al manifestului incarcaturii si sa depuna o copie de pe acesta.

In cazul in care nu se efectueaza operatiuni de descarcare sau de transbordare a marfurilor nu este necesara depunerea copiei de pe manifestul incarcaturii. Pentru navele care transporta marfuri de masa, in lipsa manifestului incarcaturii, comandantul, armatorul sau agentul navei poate prezenta o notificare din care sa rezulte datele de identificare a marfurilor.

Dupa incarcarea navelor cu marfuri destinate exportului comandantul, armatorul sau agentul navei este obligat sa prezinte biroului vamal originalul manifestului incarcaturii si sa depuna o copie de pe acesta cu cel putin 6 ore inainte de plecarea navei. In manifestul incarcaturii se mentioneaza: numarul fiecarui conosament sau al scrisorii de trasura fluviale ori al recipisei de bagaje, marcile si numerele de identificare a coletelor, denumirea, cantitatea si, dupa caz, greutatea bruta sau neta a marfurilor, precum si numele/denumirea furnizorului si beneficiarului. Comandantii, armatorii sau agentii navelor sunt obligati sa inscrie pe copia de pe manifestul incarcaturii denumirea marfurilor in limba romana.

Comandantul, armatorul sau agentul navei este obligat sa solicite biroului vamal un permis vamal in care se inscriu datele de identificare a marfurilor care se descarca, se incarca sau se transbordeaza. Comandantul, armatorul sau agentul navei este obligat sa depuna la biroul vamal din port declaratia proviziilor de bord in cel mult 12 ore de la acostarea navei. La convoaiele de nave fara propulsie se poate depune o singura declaratie a proviziilor de bord, pentru intregul convoi, cu liste specificative pentru fiecare nava.

Navele care stationeaza sub 12 ore si nu efectueaza operatiuni de descarcare, de incarcare sau de transbordare de marfuri sunt exceptate de la obligatia de a depune declaratia proviziilor de bord. In cazurile in care navele sunt obligate, potrivit legii, sa opreasca in porturile dunarene pentru efectuarea controlului de intrare in tara, chiar daca nu efectueaza operatiunile prevazute mai sus, comandantul, armatorul sau agentul navei este obligat sa depuna imediat declaratia proviziilor de bord.

In declaratia proviziilor de bord sunt inscrise urmatoarele bunuri aflate pe nava:

a) armamentul, munitiile, materiile explozive, produsele si substantele stupefiante, psihotrope si toxice, precum si alte bunuri prohibite la introducerea sau la scoaterea din tara;

b) produsele din tutun si bauturile alcoolice, apartinand navei si membrilor echipajului;

c) alimentele si obiectele nefolosite, de uz curent, apartinand navei;

d) bunurile, inclusiv cele de valoare, apartinand membrilor echipajului.

Bunurile prevazute la lit. a) se pastreaza sub sigiliu vamal pe toata durata stationarii in port. Cele prevazute la alin. lit. d) nu se mentioneaza in declaratia proviziilor de bord daca sunt inscrise in evidentele navei.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.