Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » asigurari
INTERMEDIEREA IN ASIGURARI SI REASIGURARI

INTERMEDIEREA IN ASIGURARI SI REASIGURARI


INTERMEDIEREA IN ASIGURARI SI REASIGURARI

In unele situatii, asigurarea, respectiv reasigurarea nu se incheie in mod direct intre partile contractante, ci prin intermediari. In asigurari, intermediarii sunt reprezentati de agentii de asigurare si de catre brokeri.

In caliate de distribuitori, agentii de asigurare sunt utilizati de catre societatile de asigurare pentru vanzarea politelor lor, in special catre persoane fizice, pentru asigurari de viata, autovehicule si bunuri. Dar pot fi implicati si in activitati legate de constatarea, evaluarea si lichidarea daunelor.

In dictionarul elaborat de "Departament of Trade and Insurance" din Marea Britanie, brokerul este definit ca fiind persoana sau firma care plaseaza riscuri la un asigurator si actioneaza frecvent ca agent al asiguratului si nu al asiguratorului, desi primeste comision de la acesta din urma.Datorita cunostintelor lor si accesului pe care il au la pietele mondiale ale asigurarilor si reasigurarilor, brokerii au un rol important in activitatea de subscriere in asigurare pentru riscuri mari si specializate.

Pentru serviciile prestate, brokerii primesc un comision, denumit "taxa de brokeraj". De exemplu, in cazul reasigurarii aceasta se calculeaza prin aplicarea unei cote procentuale asupra primei de reasigurare platite de client (companie cedenta sau reasigurator in cazul retrocedarii) care variaza in functie de tipul de contract, de durata si de piata intre 1,5% si 15%.

Cota este mai mica la contractele proportionale si mai mare la cele neproportionale (in special la cele "excedent de dauna ''). In cazul asigurarii, cota aplicata difera in funtie de tipul de asigurare.

In prezent, in lume,brokerii functioneaza fie ca filiale ale unor mari firme de intermediere (si care predomina piata), fie ca organizatii independente.

Deoarece, in cea mai mare parte, brokerii isi desfasoara activitatea la scara internationala, ei dispun de sucursale, birouri sau reprezentante in toate marile centre de asigurari si reasigurari din lume. In general, firmele mari de asigurari si reasigurari detin birouri sau reprezentante prin care sunt in contact permanent cu brokerii corespondenti de pe alte piete.

Brokerii cunosc foarte bine situatia tuturor pietelor de asigurari si reasigurari, au legaturi permanente cu toate centrele mari si detin in orice moment informatii referitoare la oferta de asigurari si reasigurari pentru fiecare tip de risc si pentru fiecare clasa de asigurari.

De asemenea, ei cunosc in permanenta fiecare clasa de asigurari precum si datele privind evidenta si evolutia indicatorilor de piata. De exemplu, un broker poate afla in orice moment primele practicate pentru riscul de incendiu pe toate pietele din lume.

Activitatea brokerilor de reasigurari difera de cea a brokerilor de asigurari directe. Brokerii de reasigurare nu se ocupa de intermedierea sau incheierea de afaceri directe, ci de obtinerea celor mai bune contracte de reasigurare, prin stabilirea de contracte intre partile contractante.

Avand cunostinte multiple privind pietele, termenii si conditiile standard (diferite de la o tara la alta), brokerul poate sa garanteze o protectie completa clientului si o prima corespunzatoare pentru asigurator.

Brokerul poate sa informeze compania cedenta in legatura cu: noile forme de protectie, modificarile intervenite pe piata, informatiile privind managementul riscului si sistemele de control.

Brokerii pot sa-i avertizeze pe clienti in situatiile in care sunt tentati sa incheie contracte ce se pot dovedi dezastruoase, pot sa aplaneze diferendele aparute in perioada de derulare a contractului si pot oferi asistenta si consultanta.

Brokerul de asigurare si reasigurare are urmatoarele atrubutii:

a. acorda asistenta clientului pentru elaborarea unui program adecvat de asigurari/reasigurari si pentru imbunatatirea programului existent;

b. contacteaza asiguratorii reasiguratorii potriviti pentru obtinerea unor contracte corespunzatoare pe termen lung;

c. negociaza termenii contractului de (re)asigurare si pregateste textul acestuia sau verifica daca textul propus de compania cedenta raspunde unei protectii optime;

d. participa la plata primei de (re)asigurare si la incasarea contravalorii corespunzatoare a despagubirii in cazul producerii daunelor;

e. participa la reinnoirea contractului de (re)asigurare;

f. asista (re)asiguratorul la respectarea clauzelor contractuale.

Sunt situatii in care brokerii se ocupa chiar si de unele activitati administrative de detaliu, cum ar fi: elaborarea proiectului de contract, intocmirea documentului final, urmarirea derularii contractului si a respectarii obligatiilor partilor privind plata primelor datorate si regularizarea daunelor.

Intre brokeri exista diferente semnificative in ceea ce priveste dimensiunea, localizarea geografica si tipurile de afaceri pe care le intermediaza.

Exista firme nationale si multi nationale, companii mici si companii mari cu sute de angajati, experti strict specializati in anumite tipuri sau clase de afaceri (de exemplu: in domeniul petrolului, in aviatie sau in domeniul maritim) precum exista si companii care se ocupa de toate categoriile de (re)asigurari.

Si in cazul brokerilor se manifesta tendinta de furnizare a unor companii de intermediere, rezultand firme uriase, care domina piata.

Esential este faptul ca atat agentul cat si brokerul sunt platiti de asigurator si nu de asigurat. Agentul primeste comisionul pentru ca vinde asigurarile celui pe care il reprezinta, iar brokerul incaseaza brokerajul pentru ca obtine afaceri pentru (re)asigurator.


Potrivit Legii nr.32/2000 privind societatile de asigurare si supraveghere a asigurarilor (modificata si completata prin Legea nr.403/2004) activitatea de intermediere in asigurari si reasigurari consta in:

-initierea si indeplinirea unor activitati preliminarii contractelor de asigurare/reasigurare;

-oferirea de asistenta pentru administrarea sau realizarea unor contracte, indeosebi in cazul unor daune.

Nu vor fi considerate activitati de intermediere in asigurari si reasigurari activitatile de natura celor mentionate anterior, care sunt indeplinite de catre un asigurator/reasigurator sau de catre un angajat al acestuia, care actioneaza sub responsabilitatea asiguratorului/reasiguratorului.

Potrivit conditiilor legale, intermediarii in asigurari sunt agentii de asigurare si brokerii de asigurare, iar intermediarii in reasigurari sunt brokerii de reasigurare.

Asiguratorii nu pot sa exercite activitati de asigurare prin intermediari neautorizati si/sau neinregistrati. Exceptie de la aceasta prevedere fac cei care, avand o activitate profesionala alta decat intermedierea in asigurari, intermediaza contracte de asigurare care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a. contractul de asigurare intermediat necesita doar cunostinte referitoare la riscul acoperit prin acesta;

b.contractele de asigurare intermediate nu fac parte din categoria asigurarilor de viata si nu acopera riscuri de raspundere civila;

c.contractele de asigurare intermediate sunt complementare altor produse sau servicii prestate de alt furnizor, atunci cand acesta acopera urmatoarele riscuri: intreruperea activitatii, pierderea sau deteriorarea marfii acelui furnizor, deteriorarea sau pierderea bagajelor, alte riscuri legate de calatoria rezervata de acel furnizor, chiar daca contractul de furnizare intermediat acopera riscuri de categoria asigurarilor de viata sau de raspunderea civila, daca acesta este un risc auxiliar al riscului principal legat de acea calatorie;

d.primele anuale nu depasesc echivalentul in lei a 500 de euro si durata contractului de asigurare intermediat inclusiv orice reinnoire nu depaseste 5 ani.

Inainte de incheierea, modificarea sau reinnoirea contractului de asigurare sau reasigurare, trebuie avute in vedere cel putin urmatoarele informatii referitoare la:

-denumirea (numele) intermediarului,sediul (adresa) si registrul in care a fost scris, precum si modalitatile prin care se poate verifica inscrierea;

-orice interes de participare a unei societati de asigurari privind drepturile de vot si capitalul agentului de asigurari;

-modalitatile de solutionare a eventualelor litigii existente intre clienti si intermediari.

Primele de asigurare platite de catre clienti prin intermediari in asigurari se considera ca fiind transferate asiguratorului la momentul platii.

Despagubirile sau sumele asigurate platite de catre asigurator prin intermediari se considera ca fiind transferate clinetilor numai in momentul incasarii efective de catre acestia a sumelor/despagubirilor respective.

Conform reglementarilor in vigoare, o persoana fizica sau juridica poate desfasura o activitate ca agent de asigurare daca detine o autorizatie din partea unui asigurator, denumita contract de agent, pentru a actiona in numele acestuia.

Agentul de asigurare persoana fizica trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a.sa aiba pregatirea profesionala si specialitate si/sau competentele, cunostintele si aptitudinile corespunzatoare exercitarii acestei activitati,in conformitate cu normele emise de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in acest sens;

b.sa aiba in vigoare un contract de asigurare de raspundere civila profesionala sau o garantie echivalenta de la un asigurator, in numele caruia el lucreaza sau al carui imputernicit este. Documentul trebuie sa fie valabil pe intregul teritoriu al Comunitatii Europene si al statelor care apartin Spatiului Economic European;

c.sa nu aiba cazier judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului sau pentru alte infractiuni prevazute de legislatia financiar-fiscala;

d.sa indeplineasca conditiile legale privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor;

e. sa se bucure de o buna reputatie.

Agentul de asigurare persoana juridica trebuie sa indeplinesca urmatoarele conditii:

a.sa aiba ca obiect de activitate numai activitatea de agent de asigurare, fiind autorizat si inregistrat ca atare;

b.sa aiba in vigoare un contract de asigurare de raspundere civila, in conformitate cu cerintele prevazute in normele emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;

c.sa nu fi fost declarat anterior in faliment si sa nu faca obiectul unei produceri de reorganizare judiciara si/sau de faliment la data solicitarii autorizarii;

d.sa se bucure de o buna reputatie, iar denumirea agentului sa cuprinda obligatoriu sintagma "agent de asigurare";

e.asociatii, actionarii semnificativi, precum si persoanele semnificative sa nu aiba cazier judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului sau pentru infractiuni prevazute de legislatia financiar-fiscala;

f.conducatorul executiv sa indeplineasca conditiile privind pregatirea si experienta necesara pentru a detine aceasta functie conform normelor emise de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

Agentii de asigurare persoane fizice au dreptul sa se inregistreze la Camera de Munca in a carei raza teritoriala domiciliaza, pentru a beneficia de dispozitiile legale privind vechimea in munca, fondurile de pensii si de asigurari sociale.

Un agent de asigurare persoana fizica sau juridica nu poate intermedia aceleasi clase de asigurari decat pentru un singur asigurator.

Daca un asigurat a incheiat o asigurare printr-un agent de asigurare, asiguratorul in numele caruia actioneaza agentul este raspunzator fata de asigurat pentru toate actele sau omisiunile agentului de asigurare.

Calitatea de agent de asigurare este incompatibila cu cea de broker de asigurare si/sau de reasigurare.

O persoana juridica poate desfasura activitate de intermediere in asigurari si/sau reasigurari in calitate de broker de asigurare si/sau de reasigurare daca are o autorizatie de functionare din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

In vederea obtinerii autorizatiei de functionare, solicitantul va prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor documente din care sa rezulte ca va respecta urmatoarele conditii:

a.sa fie persoana juridica, in a carei denumire sa fie cuprinsa obligatoriu sintagma "broker de asigurare, broker de asigurare/reasigurare sau broker de reasigurare" ;

b.sa aiba un capital social varsat in forma baneasca, a carei valoare nu poate fi mai mica de 150 milioane lei vechi; aceasta valoare va fi actualizata prin norme adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;

c.sa aiba in vigoare un contract de asigurare de raspundere civila valabil pe intregul teritoriu al Comunitatii Europene si al statelor ce apartin Spatiului Economic European;

d.sa aiba ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare si/sau de reasigurare;

e.sa nu fi fost declarat anterior in faliment si sa nu faca obiectul unei proceduri de reorganizare judiciara si/sau de faliment la data solicitarii autorizarii;

f.asociatii, actionarii semnificativi, precum si persoanele semnificative, sa nu aiba cazier judiciar precum infractiuni contra patrimoniului sau infractiuni prevazute in legislatia financiar-fiscala;

g.conducatorul executiv sa indeplineasca conditiile cerute privind pregatirea si experienta in conformitate cu normele elaborate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;

h.numele solicitantului sa nu induca in eroare publicul.

Un broker de asigurare si/sau de reasigurare nu poate fi actionar semnificativ sau persoana semnificativa a unui asigurator si/sau reasigurator.

Un asigurator si/sau reasigurator nu poate fi actionar sau administrator al unui broker de asigurare si/sau de reasigurare.

Brokerii de asigurare si/sau reasigurare nu isi pot desfasura activitatea prin agenti de asigurare.

Brokerii de asigurare si/sau reasigurare au dreptul sa colecteze primele, sa plateasca despagubirile in moneda prevazuta in contractul de asigurare sau de reasigurare si sa emita documentele de asigurare sau reasigurare in numele asiguratorului sau reasiguratorului.

Un broker de aigurare care solicita autorizarea achita la depunerea cererii de autorizare o taxa de autorizare de 30 milione lei vechi; cuantumul taxelor de autorizare se actualizeaza periodic prin decizie a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor in funtie de indicele preturilor comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica. In cazul respingerii cererii de autorizare taxa de autorizare nu se restituie.

Brokerii de asigurare si/sau de reasigurare achita, din momentul acordarii autorizatiei de functionare pe durata valabilitatii acesteia o taxa de functionare, stabilita anual de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, de maximum 0,3% din veniturile din activitatea de brokeraj aferente perioadei pentru care sunt datorate.

Pentru nevirarea la termen a taxei de functionare se calculeaza majorari de intarziere, conform reglementarilor in vigoare privind colectarea creantelor bugetare.

Intermediarii in asigurari si/sau reasigurari autorizati pot sa desfasoare activitati de intermediere pe teritoriul Romaniei sau pe teritoriul oricarui stat membru, cu conditia informarii prealabile a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, in legatura cu:

a.structura sa organizatorica;

b.adresa sediului sau din statul membru gazda de la care pot fi obtinute si la care pot fi transmise documente;

c.numele, calificare si experienta conducatorului executiv, care are capacitatea sa il reprezinte in relatiile cu tertii pe teritoriul statului membru respectiv, inclusiv dovada ca acesta nu are cazier judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului sau pentru infractiuni prevazute de legislatia financiar-fiscala.

La nivel national, brokerajul in asigurari este tutelat de catre Uniunea Nationala a Societatilor de Intermediere si Consultanta in Asigurari din Romania(UNSICAR). In luna iunie 2001, aceasta a fost admisa ca membru activ cu drepturi depline "Bureau International des Producteurs d'Assurances et de Reassurances" (BIPAR), organizatie internationala inregistrata la Paris, dar cu sediul operational la Bruxelles.

BIPAR a fost infiintata in anul 1937,reunind in prezent asociatiile profesionale ale intermediarilor in asigurari din 33 de tari ale lumii, incluzand si Romania.

Practic, 80% din asociatiile profesionale ale intermediarilor in asigurari din lume sunt membre ale BIPAR si se estimeaza ca membrii acestora gestioneaza peste 90% din primele de asigurare plasate in lume prin intermediari.

Membrii afiliati ai BIPAR sunt exponentii intereselor generale a peste 250.000 de consultanti de asigurari, care opereaza in intreaga lume si avand peste un milion de angajati.

"Bureau International des Producteurs d'Assurances et de Reassurances" ofera asociatiilor nationale ale intermediarilor in asigurari, membre ale sale, asistenta necesara in indeplinirea obiectivelor acestora prin:

-crearea mediului propice unui schimb de informatii intre asociatiile membre din diverse tari;

-crearea unor standarde profesionale in ceea ce priveste intermedierea in asigurari, care sa constituie automat pentru membrii sai o garantie suplimentara a calitatii si seriozitatii serviciilor de consultanta si brokeraj in asigurari, cu efecte directe benefice asupra clientilor, precum si asupra activitatii de asigurari, in general.

Referitor la managementul riscului, principalele servicii puse la dispozitia clientilor de catre brokeri sunt:

-identificarea riscurilor;

-analiza si evaluarea riscurilor;

-emiterea de recomandari cu scopul reducerii expunerilor la risc;

-prezentarea unui program de asigurare deja elaborat;

-conceperea unui program de asigurari adecvat;

-negocierea politelor de asigurare si incheierea contractelor;

-asistarea si intocmirea dosarelor de dauna si obtinerea despagubirilor;

-gestionarea politelor si adaptarea contractelor de asigurare la dinamica afacerii clientului;

-asistenta pentru pregatirea profesionala a personalului din firma clientului responsabil cu activitatile sau,eventual,in scopul infiintarii unui departament de mamagement al riscului;

-furnizarea la cerere de informatii privind piata de asigurari si evolutia ei.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.