Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » asigurari
Contabilitatea operatiilor privind cota parte din rezervele tehnice ce intra in sarcina reasiguratorilor

Contabilitatea operatiilor privind cota parte din rezervele tehnice ce intra in sarcina reasiguratorilor


Contabilitatea operatiilor privind cota parte din rezervele tehnice ce intra in sarcina reasiguratorilor


Contabilitatea rezervelor tehnice asigura evidenta rezervelor tehnice constituite de societate potrivit reglementarilor legale. Rezervele tehnice reprezinta estimari ale platilor viitoare, pentru riscurile produse in trecut (pentru asigurarile generale) sau pentru cele care se vor produce in viitor (pentru asigurarile de viata)[1].

Rezervele tehnice se inventariaza si se evalueaza la sfarsitul fiecarei perioade. Metodele de evaluare a rezervelor tehnice adoptate de societate (prorata temporis, statistice etc.), trebuie sa fie aceleasi in tot cursul exercitiului financiar, precum si de la un exercitiu la altul.Conform prevederilor Legii 32/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, asiguratorul care exercita o activitate de asigurari generale si de viata are obligatia sa constituie si sa mentina urmatoarele rezerve tehnice

a)     rezerva de prime;

b)     rezerva de daune;

c)     rezerva de catastrofa;

Rezervele tehnice constituite trebuie sa aiba in orice moment, o valoare suficienta, pentru a permite societatii sa onoreze, in masura a ceea ce este rezonabil previzibil, angajamentele ce rezulta din contractele de asigurare.

In cazurile in care contractul de asigurare prevede incasarea primelor si plata despagubirilor in valuta, rezervele tehnice aferente se pot constitui si mentine in valuta. Rezervele tehnice in valuta se inregistreaza in contabilitate in lei, la cursul de schimb in vigoare la data efectuarii operatiunilor.

In cazul anularii, rezilierii sau incetarii valabilitatii unui contract de asigurare, asiguratorul va efectua si operatiunile contabile de eliberare a rezervelor tehnice aferente contractelor respective.

Alte categorii de rezerve tehnice pot fi stabilite prin norme ale autoritatii de supraveghere.


1. Contabilizarea rezervei de prime


Rezerva de prime se calculeaza lunar prin insumarea cotelor-parti din primele brute subscrise, aferente perioadelor neexpirate ale contractelor de asigurare, astfel incat diferenta dintre volumul primelor brute subscrise si aceasta rezerva sa reflecte primele brute alocate partii din riscurile expirate la data calcularii[2].

T    cota parte cedata din rezerva de prima ce intra in sarcina reasiguratorilor

Evidentierea in contabilitate a cotei parti cedata din rezerva de prima ce intra in sarcina reasiguratorilor se face cu ajutorul conturilor 395 "Partea cedata reasiguratorului din rezerva de prime aferenta asigurarilor generale", 398 "Partea cedata reasiguratorului din rezerva de prime privind asigurarile de viata" si 619 "Partea cedata reasiguratorului din rezervele tehnice privind asigurarile de viata si rezerva de prime la asigurari generale".

Cu ajutorul contului 395 "Partea cedata reasiguratorului din rezerva de prime" se tine evidenta cotei parti din rezerva de prime cedata reasiguratorului. Contul 395 "Partea cedata reasiguratorului din rezerva de prime" dupa functia contabila este un cont de activ. Soldul contului reprezinta rezerva de prime aferenta reasigurarii, existenta.

Cu ajutorul contului 398 "Partea cedata reasiguratorului din rezerva de prime privind asigurarile de viata" se tine evidenta cotei parti din rezerva de prime aferenta asigurarilor de viata cedata reasiguratorului. Dupa functia economica este un cont de activ. Soldul contului reprezinta rezerva de prime privind asigurarile de viata aferenta reasigurarii existenta.

Cu ajutorul contului 619 "Partea cedata reasiguratorului din rezervele tehnice privind asigurarile de viata si rezerva de prime la asigurari generale" se tine evidenta cotei parti din rezervele tehnice privind asigurarile de viata si generale, aferente asigurarilor directe si acceptarilor in reasigurare, cedata reasiguratorului.

Inregistrarea contabila este data de formula


pentru asigurarile de viata

3981

"Partea cedata reasiguratorului din rezerva de prime privind asigurarile de viata aferenta asigurarilor directe"


61981

"Partea cedata reasiguratorului aferente asigurarilor de viata directe"

- cu suma reprezentand cota parte din rezerva de prima ce intra in sarcina reasiguratorului

pentru asigurarile generale

3951

Partea cedata reasiguratorului din rezerva de prime aferenta asigurarilor generale directe"


61951

"Partea cedata reasiguratorului din rezerva de prime aferenta asigurarilor generale directe"

- cu suma reprezentand cota parte din rezerva de prima ce intra in sarcina reasiguratorului


T    Evidentierea diminuarii sau anularii cotei parti din rezerva de prima ce intra in sarcina reasiguratorilor


pentru asigurarile de viata

61981

"Partea cedata reasiguratorului din rezerva de prime aferente asigurarilor de viata directe"


3981

"Partea cedata reasiguratorului din rezerva de prime privind asigurarile de viata aferenta asigurarilor directe"

- cu suma cu care s-a diminuat rezerva de prime

pentru asigurarile generale

61951

"Partea cedata reasiguratorului aferenta asigurarilor generale directe"


3951

"Partea cedata reasiguratorului din rezerva de prime aferenta asigurarilor directe"

- cu suma cu care s-a diminuat rezerva de prime2.Contabilizarea rezervei de daune


Rezerva de daune se creeaza si se actualizeaza lunar, in baza estimarilor pentru avizarile de daune primite de asigurator, astfel incat fondul creat sa fie suficient pentru acoperirea platii acestor daune. Se constituie pentru daunele raportate sau in curs de lichidare si se calculeaza pentru fiecare contract de asigurare la care s-a notificat producerea evenimentului asigurat, tinandu-se cont de:

cheltuielile cu constatarea si evaluarea daunei, aferente serviciilor prestate de terte persoane;

valoarea estimata a despagubirii cuvenite pentru dauna avizata;

costurile de lichidare a daunei, aferente serviciilor prestate de terte persoane;

valoarea recuperarilor si a regreselor.

In cazurile in care contractul de asigurare prevede incasarea primelor si plata despagubirilor in valuta, rezervele tehnice aferente se pot constitui si mentine in valuta. Evaluarea se va efectua in conformitate cu prevederile normelor emise de autoritatea de supraveghere. In cazul pretentiilor de despagubiri care fac obiectul unei actiuni in instanta, rezerva de daune se constituie si se mentine la nivelul pretentiilor solicitate in instanta, pana la pronuntarea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti.

Spre deosbire de rezervele de prima, care sunt rezultatul unui calcul exact, rezervele de dauna reprezinta rezultatul unor estimari. Estimarea rezervelor este dificila deoarece in cele mai multe cazuri suma platita de asigurator este incerta. De aceea, este necesar ca asiguratorii sa-si estimeze cat mai corect rezervele, pentru a putea reflecta fidel situatia financiara a companiei.


T    Evidentierea cotei parti cedata din rezerva de dauna ce intra in sarcina reasiguratorilor

Evidentierea in contabilitatea cotei parti cedata din rezerva de dauna ce intra in sarcina reasiguratorilor se face cu ajutprul conturilor 396 "Partea cedata reasiguratorului din rezerva de daune aferenta asigurarilor de viata, 397 "Partea cedata reasiguratorului din rezerva de daune aferenta asigurarilor generale si 629 "Partea cedata reasiguratorului din rezerva de daune privind asigurarile de viata si generale"[3].

Cu ajutorul contului 396 "Partea cedata reasiguratorului din rezerva de daune aferenta asigurarilor de viata" se tine evidenta cotei parti din rezerva de daune aferenta asigurarilor directe si acceptarilor in reasigurare cedate reasiguratorului. Contul 396 "Partea cedata reasiguratorului din rezerva de daune aferenta asigurarilor de viata" dupa functia contabila este un cont de activ. Soldul contului reprezinta rezerva de daune privind asigurarile de viata, aferenta reasigurarii, existenta.

Cu ajutorul 397 "Partea cedata reasiguratorului din rezerva de daune aferenta asigurarilor generale" se tine evidenta cotei parti din rezerva de daune aferenta asigurarilor directe si acceptarilor in reasigurare, cedata reasiguratorului. Contul 397 "Partea cedata reasiguratorului din rezerva de daune aferenta asigurarilor generale" dupa functia contabila este un cont de activ. Soldul contului reprezinta rezerva de daune privind asigurarile generale aferenta reasigurarii, existenta.

Cu ajutorul 629 "Partea cedata reasiguratorului din rezerva de daune privind asigurarile de viata si generale" se tine evidenta cotei parti din rezerva de daune privind asigurarile de viata si generale aferente reasigurarilor directe si acceptarilor in reasigurare cedata reasiguratorului.pentru asigurarile de viata

396

"Partea cedata reasiguratorului din rezerva de daune aferenta asigurarilor de viata"


62961

"Partea cedata reasiguratorului din rezervele de daune avizate si neavizate aferente asigurarilor de viata directe

- cu suma reprezentand cota parte din rezerva de dauna ce intra in sarcina reasiguratorului

pentru asigurarile generale

397

"Partea cedata reasiguratorului din rezerva de daune aferenta asigurarilor generale"


62971

"Partea cedata reasiguratorului din rezervele de daune avizate si neavizate aferente asigurarilor generale directe

- cu suma reprezentand cota parte din rezerva de dauna ce intra in sarcina reasiguratorului


T    Evidentierea diminuarii sau anularii cotei parti din rezerva de dauna ce intra in sarcina reasiguratorilor

62961

"Partea cedata reasiguratorului din rezervele de daune avizate si neavizate aferente asigurarilor de viata directe


396

"Partea cedata reasiguratorului

din rezerva de daune aferenta asigurarilor de viata"

- cu suma cu cares-a diminuat rezerva


62971

"Partea cedata reasiguratorului din rezervele de daune avizate si neavizate aferente asigurarilor generale directe


397

"Partea cedata reasiguratorului

din rezerva de daune aferenta asigurarilor generale"

- cu suma cu cares-a diminuat rezerva3.Contabilizarea rezervei de catastrofa (specifica asigurarilor generale)

Rezerva de catastrofa se creeaza prin aplicarea lunara a unui procent de minimum 5% asupra volumului de prime brute subscrise, aferente contractelor care acopera riscuri catastrofale, pana cand fondul de rezerva atinge cel putin nivelul retinerii proprii sau 10% din acumularea raspunderilor asumate prin contractele ce acopera riscuri catastrofale; aceasta rezerva este destinata acoperirii despagubirilor aferente daunelor de natura catastrofala.

T    Evidentierea cotei parti cedata din rezerva de catastrofa ce intra in sarcina reasiguratorilor

Evidentierea in contabilitatea a cotei parti cedate din rezerva de catastrofa ce intra in sarcina reasiguratorilor se face cu ajutorul conturilor 399 "Partea cedata reasiguratorului din rezerva de catastrofa" si 639 "Partea cedata reasiguratorului din rezerva de egalizare si rezerva de catastrofa"[4]

Cu ajutorul contului 399 "Partea cedata reasiguratorului din rezerva de catastrofa" se tine evidenta cotei parti din rezerva de catastrofa aferenta asigurarilor directe si acceptarilor in reasigurare privind asigurarile generale cedata reasiguratorului. Contul 399 "Partea cedata reasiguratorului din rezerva de catastrofa" dupa functia contabila este un cont de activ. Soldul contului reprezinta rezerva de catastrofa, aferenta reasigurarii, existenta.

Formula contabila este urmatoarea

39911

"Partea cedata reasiguratorului din rezerva de catastrofa asigurarilor directe


63911

"Partea cedata reasiguratorului din rezerva de catastrofa aferenta asigurarilor directe"

- cu suma reprezentand cota parte din rezerva de catastrofa ce intra in sarcina reasiguratorului

T    Evidentierea diminuarii sau anularii cotei parti din rezerva de catastrofa ce intra in sarcina reasiguratorilor

639

"Partea cedata reasiguratorului din rezerva de egalizare si rezerva de catastrofa"


39911

"Partea cedata reasiguratorului din rezerva de catastrofa asigurarilor directe

- cu suma cu care s-a diminuat rezerva

[1] Marinica Dobrin, Luminita Ionescu - Contabilitatea societatilor de asigurari, Editura Semne '94, Bucuresti, 2000, pg.203.

[2] Marinica Dobrin, Contabilitatea specifica domeniului asigurarilor, Editura Bren, Bucuresti, 2005, pg.114.

[3] Marinica Dobrin, Contabilitatea in asigurari, Revista Tribuna Economica, 2006, pg.55.

[4] Fanel Plopeanu, CM Dragan, B.N.Popa, Contabilitatea asigurarilor 2006, Editura Asociatia Europeana de studii si consultanta, Bucuresti, 2005, pg.110.


Politica de confidentialitate


creeaza.com logo mic.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.