Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » asigurari
Elementele tehnice ale asigurarilor

Elementele tehnice ale asigurarilor


Elementele tehnice ale asigurarilor

In economia asigurarilor se utilizeaza o serie de termeni specifici care sunt utilizati in relatia curenta de asigurare propriu-zisa. Elementele tehnice ale asigurarilor sunt prevazute in legile care reglementeza piata asigurarilor din Romania. Astfel in Legea nr. 32 se prezinta semnificatia urmatorilor termeni:

Asiguratorul este persoana juridica , care in schimbul unei prime de asigurare incasate de la asigurati isi asuma raspunderea de a acoperi pagubele produse bunurilor asigurate de anumite calamitati naturale sau accidente, de a plati suma asigurata la producerea unui eveniment in viata persoanelor asigurate sau de a plati o despagubire pentru prejudiciul de care asiguratul raspunde -in baza legii- fata de terte persoane.Asiguratul este persoana fizica sau juridica care, in schimbul primei de asigurare platite asiguratorului, isi asigura bunurile impotriva anumitor calamitati naturale sau accidente, sau persoanele fizice care se asigura impotriva unor evenimente ce pot aparea in viata lor, precum si persoana fizica sau juridica care se asigura pentru prejudiciul ce il poate cauza altor persoane.

Beneficiarul este persoana care are dreptul de a incasa suma asigurata sau despagubirea, fara sa fie neaparat parte la contractul de asigurare. In practica beneficiarul este desemnat si prin conditiile de asigurare sau poate fi indicat in mod expres de catre asigurat.

Contractantul asigurarii este persoana fizica sau juridica care poate incheia asigurarea, fara a obtine prin aceasta calitatea de asigurat, dar exista si posibilitatea ca insusi contractantul sa fie acelasi cu asiguratul.

Brokerul de asigurare este persoana juridica romana sau straina, autorizata de lege, care negociaza pentru clientii sai, persoane fizice sau juridice, asigurati sau potentiali asigurati, incheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare si acorda asistenta inainte si pe durata derularii contractelor ori in legatura cu regularizarea daunelor.

Agentul de asigurare este persoana fizica sau juridica abilitata, in baza autorizarii unui asigurator, sa negocieze sau sa incheie in numele si in contul asiguratorului sau reasiguratorului, contracte de asigurare sau de reasigurare cu tertii, conform conditiilor stipulate in contractul de mandat incheiat, fara sa aiba calitatea de asigurator reasigurator, broker de asigurare/reasigurare.

Subagentii sunt presoane fizice, altele decat conducatorul agentului de asigurare persoana juridica, care au calitatea de angajati cu contract de munca cu persoana juridica si care actioneaza in numele acesteia.

Agentul de asigurare subordonat este persoana fizica sau juridica care, pe langa activitatea sa profesionala principala, intermediaza in numele si contul unuia sau mai multor asiguratori produse de asigurare care sunt complementare la produsele furnizate de institutiile de credit si institutiile financiare nebancare care actioneaza intr-o piata reglementata. Prin intermediul acestor agenti subordonati se desfasoara activitatea de bancassurance.

Riscul asigurat este fenomenul care odata produs, datorita efectelor sale, il obliga pe asigurator sa plateasca asiguratului sau beneficiarului despagubirea sau suma asigurata. Pentru a fi considerat risc un fenomen care produce pagube trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii :

Fenomenul sa fie posibil, dar nu sigur si frecvent;

Fenomenul sa aiba caracter intamplator;

Fenomenul sa poata fi inregistrat corect in evidentele statistice specifice;

Fenomenul sa nu depinda de vointa asiguratului sau a beneficiarului asigurarii.

Evaluarea este o etapa necesara in procesul incheierii asigurarii, deoarece stabileste valoarea bunurilor proprietate privata, in vederea cuprinderii lor in asigurare. Valoarea bunurilor trebuie cunoscuta cu exactitate pentru a se evita sub- sau supraevaluarea ce influienteaza negativ pe asigurat si asigurator.

Suma asigurata este, conform contractului de asigurare, partea din valoarea de asigurare pentru care asiguratorul isi asuma raspunderea in cazul producerii evenimentului asigurat. Suma asigurata reprezinta valoarea maxima a raspunderii asiguratorului si in functie de care se stabileste prima de asigurare.Tanasescu Paul, Serbanescu Cosmin, Ionescu Roxana, Popa Mariana, Novac Laura Elly- Asigurari comerciale moderne, editura C.H. Beck, 2007, p 20.

Tanasescu Paul, Serbanescu Cosmin, Ionescu Roxana, Popa Mariana, Novac Laura Elly- Asigurari comerciale moderne, editura C.H. Beck, 2007, p.21

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.