Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » comert
Bazele comertului exterior

Bazele comertului exterior


Bazele comertului exterior

Conceptul de comert exterior.

Tipuri de societati cu activitate de comert exterior.

Trasaturi economico-financiare ale activitatii de comert exterior.

Organizarea si conducerea activitatii de comert exterior.

1. Conceptul de comert exterior.

Comertul exterior reprezinta activitatea referitoare la operatiile comerciale si de cooperare economica in raporturile cu strainatatea privind:

vanzarea - cumpararea de marfuri;lucrari si servicii;

licente;

consignatia sau depozitul;

reprezentarea sau comisionul;

operatiile financiare;

asigurarile; turismul; sau orice alte acte sau fapte de comert.

Definitia data pune in evidenta doua componente ale activitatii de comert exterior:

schimburile comerciale ale unei tari cu strainatatea - care in raport de sensul lor poate imbraca una din formele:

exportul - cuprinde totalitatea operatiilor prin care o parte din marfurile produse sau prelucrate intr-o tara se vand in alte tari. Intr-un sens mai larg, exportul cuprinde si serviciile prestate in alte tari in domeniul transporturilor, asigurarilor, turismului, etc. Aceasta componenta este cunoscuta si sub denumirea de "export invizibil".

importul - cuprinde totalitatea operatiilor comerciale prin care se cumpara marfuri din alte tari in vederea satisfacerii consumului productive si neproductiv. Similar exportului, importul cuprinde si operatii specifice importului invizibil.

relatiile de cooperare internationala - privita separata, cooperarea internationala reprezinta o forma superioara a legaturii economice dintre state in care se impletesc elemente din domeniul productiei cu cele din sfera circulatiei, cele din economie cu cele din stiinta si tehnica. Cooperarea presupune existenta unor legaturi mai stranse sip e perioade mai lungi intre parteneri. Se realizeaza intr-o serie de forme concrete cu diferite grade de complexitate in functie de domeniul de activitate si de interesele economice ale partilor.

Exportul total = S exp. de marfuri + S exp. de servicii + S operatiilor de cooperare ec. internat

Importul total = S imp. de marfuri + S imp. de servicii + S operatiilor de cooperare ec. internat

Comertul exterior = S exporturilor + S importurilor

Necesitatea comertului exterior izvoraste din folosirea avantajelor create de diviziunea internationala a muncii.

Prin participarea la circuitul mondial, tarile au posibilitatea sa utilizeze in dezvoltarea lor economica tehnica si tehnologia mondiala; sa-si completeze necesarul de materii prime sa sa-si foloseasca in conditii eficiente resursele financiare, umane si materiale de care dispune.

Toate acestea conduc la realizarea unor multiple consecinte cu efecte:

economice. Efectele economice se exprima in:

efecte valorice - apar sub forma efectelor de incasari si plati din operatiile de export - import ca urmare a diferentelor dintre productivitatea nationala si internationala;

efecte materiale - acestea apar sub forma valorilor de intrebuintare pentru economia nationala adica a masurii in care ele satisfac cantitativ si calitativ anumite nevoi reale ale economiei;


efecte propagate - (indirecte) acestea sunt efecte de perspective in sensul ca aprecierea sau cuantificarea lor se limiteaza de regula la estimari. Ele vizeaza aportul comertului exterior la introducerea progresului tehnic, imbunatatirea proportiilor in economie a conditiilor de munca etc.

neeconomice - pot fi sociale si politice. Desi nu se pot cuantifica, exercita o influenta pozitiva cu multiple consecinte asupra economiei nationale.

Efectele comertului exterior si in esenta cele economice, exprima contributia sa la dezvoltarea economiei nationale, ceea ce face ca el sa se constituie ca un factor de crestere economica. Totodata cresterea economica face posibila si necesara dezvoltarea comertului exterior.

2. Tipuri de societati cu activitate de comert exterior.

Activitatea de comert exterior din tara noastra se desfasoara pe principiile descentralizarii si liberalizarii si se realizeaza de societati comerciale si intreprinderi individuale autorizate.

Societatile comerciale (sunt asociatii de personae fizice) sunt organizate dupa diferite criterii fapt ce a condos la o clasificare corespunzatoare a lor:

Dupa domeniul de activitate pot fi:

societati comerciale din domeniul productiei - care au ca obiect de activitate productia de bunuri dar isi  finalizeaza activitatea prin vanzarea productiei pe piata interna si/sau piata externa;

societati comerciale din domeniul circulatiei marfurilor - care au ca obiect de activitate cumpararea - vanzarea de marfuri; cumpararea de pe piata interna/externa si desfacerea pe piata interna/externa.

societati comerciale din domeniul prestarilor de servicii - care au ca obiect de activitate prestarea serviciilor fie pe piata interna fie pe cea externa.

Societatile care efectueza in principal activitati de import - export sunt definite in prezent societati de comert exterior care se pot grupa si ele dupa obiectul de activitate in 3 categorii:

societati care au ca obiect principal de activitate schimbul de marfuri (export - import);

societati care au ca obiect principal de activitate prestarile de servicii internationale (transporturi, expeditia, asigurari, turism);

societati care au ca obiect principal de activitate cooperarea economica (activitatea de constructii montaj, asistenta tehnica si service etc.).

Dupa forma juridica si cum sunt organizate pot fi: societati pe actiuni; societati cu raspundere limitata; societati in comandita simpla, etc.

Societatile de comert exterior prezinta urmatoarele particularitati referitoare la patrimonial lor:

in categoria elementelor de active predomina marfurile;

in categoria elementelor de datorii predomina datoriile comerciale;

in contabilitate predomina conturile cu duble valori: lei si valuta.

Modul de organizare si conducere a activitatii societatilor de comert exterior SCE

Organizarea si conducerea activitatii SCE se bazeaza pe autonomia functionala si valutar - financiara. Ca la orice tip de societate comerciala, structura organizatorica (organele de conducere si a celor de executie) se stabileste de catre AGA. Structura organizatorica cuprinde 2 componente:

a)     structura operativa (comerciala):

compartimente operative - care se ocupa cu negocierea, contractarea si livrarea marfurilor;

compartimente gestionare - reprezentate de depozite, magazii, etc.

b)     structura functionala: cuprinde compartimentele functionale care desfasoara activitati de interes general pentru societati (financiar - contabil; juridic; administrativ).

3. Trasaturi economico-financiare ale activitatii de comert exterior

In fiecare domeniu, particularitatile de ordin organizatoric, economic si financiar influenteaza modul de organizare a contabilitatii. In domeniul comertului exterior principalele trasaturi care influenteaza organizareaa contabilitatii sunt:

caracterul economic al activitatii - este dat de faptul ca activitatea de comert exterior angajeaza un circuit de fonduri materiale si banesti generatoare de rezultate economice (contribuie la cresterea venitului national). Influenta caracterului economic al activitatii asupra contabilitatii este perceputa prin modelul contabil aplicat, cel specific unitatilor economice.

interferenta factorului national cu factorul international al activitatii - este activitatea de comert exterior care exprima raporturi economice si financiare intre subiecti de drept apartinand unor economii nationale diferite. In contabilitate sunt prezentate elemente cu caracter national si international care se refera la preturile utilizate, modele de plata, sisteme de finantare etc.;

diversitatea si specificitatea activitatilor de comert exterior - este o consecinta a adancirii diviziunii internatioanale a muncii care a determinat aparitia a noi forme de comert si de cooperare (ex.: operatiuni contabile de comert exterior, comert de proprietate intelectuala, industriala etc.). Noile forme de comert exterior au unele particularitati care le diferentiaza unele de altele. Implicatiile contabile: in contabilitatea financiara asistam la metodologii contabile diferite, aplicate formelor noi de comert si cooperare; in contabilitatea de gestiune fiecare forma de comert si cooperare se constituie ca o structura distincta pe care sunt urmarite veniturile, cheltuielile si rezultatele analitice.

sistemul de finantare, creditare si decontare a activitatii. Finantarea si creditarea activitatii de comert exterior reprezinta modalitatea de asigurare de catre SCE a fondurilor necesare desfasurarii activitatii. Prin finantare se asigura fondurile proprii sub forma capitalului social, rezervelor, profitului, primelor de capital etc. Prin creditare se completeaza fondurile proprii sub forma datoriilor financiare , comerciale sau de alta natura. Decontarea activitatii de comert exterior, exercita o influenta deosebita asupra contabilitatii. Elementele de structura (care se regasesc in contabilitate) privind decontarile internationale se refera la urmatoarele:

mijloace de plata - totalitatea valorilor materiale si banesti prin care se poate lichida un angajament financiar. In acest sens se pot folosi: aurul, devizele, valuta, drepturile speciale de tragere, moneda nationala etc.;

instrumente de plata si de credit - sunt inscrisurile sau efectele comertului in valuta care inlocuiesc mijloacele traditionale de plata si cu ajutorul lor se reglementeaza lichidarea unor angajamente internationale (cambia, biletul la ordin sau cecul);

modalitati de plata - exprima tehnicile bancare prin care se asigura operatiile de incasari si de plati internationale (acreditivul documentar, incasso-ul documentar, ordinul de plata, vinculatia, scrisoarea comerciala de credit etc.).

O necesitatea a decontarilor internationale o constituie convertirea (schimbarea) monedei unei tari in moneda altei tari. In acest scop se utilizeaza cursul valutar prin care intelegem raportul de echivalenta dintre unitatea monetara a unei tari si unitatile monetare ale altor tari.

4. Modalitati de realizare a activitatii de comert exterior

In practica comertului international activitatile de export/import se pot realiza de catre societatile comerciale in 2 modalitati:

modalitatea directa - operatiile de export/import se organizeaza si se deruleaza de catre societati comerciale pe contul si pe riscul lor. Aceasta modalitate presupune ca societatile comerciale sa aiba legaturi directe cu clientii si furnizorii externi prezentand avantajul cunoasterii directe a cerintelor acestor piete si imediat in plan financiar, a eliminarii comisionului de intermediere platit/platibil societatilor specializate. Pentru a apela la aceasta modalitate societatea in cauza trebuie sa dispuna de fondurile necesare si de personal competent si cu experienta;

modalitatea indirecta - operatiile de export/import se realizeaza prin intermediul societattilor specializate de export/import. La aceasta modalitate apeleaza intreprinderile mici si mijlocii.

SCE care mijlocesc activitati de export/import a celorlalte societati comerciale actioneaza pe pietele externe prin doua modalitati:

pe cont propriu - SCE efectueaza tranzactii de comert exterior in numele, pe contul si pe riscul lor. Rezultatele tranzactiilor se vor regasi in gestiunea proprie a SCE;

in comision - SCE incheie si deruleaza contracte externe in numele lor dar pe contul si riscul societatilor care le-au mandatat. Rezultatele se vor regasi in gestiunea societatilor care au mandatat SCE.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.