Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » comert
COMERCIANTII

COMERCIANTII


COMERCIANTII

Codul comercial prevede ca "sunt comercianti aceia care fac fapte de comert avand comertul ca profesiune obisnuita, si societatile comerciale." Deci, au calitatea de comerciant:

persoanele fizice care savarsesc fapte de comert ca profesiune obisnuita;

societatile comerciale care au ca obiect activitatea comerciala.

A.    Calitatea de comerciant

Persoana fizicaConditii ce trebuie indeplinite de catre persoana fizica pentru dobandirea calitatii:

sa savarseasca anumite fapte de comert obiective - prevazute in c. com.

savarsirea faptelor de comert sa aiba caracter de profesiune - sa constituie o indeletnicire permanenta pe care o exercita persoana, in scopul obtinerii unui profit

savarsirea faptelor de comert sa se faca in nume propriu, independent si pe riscul propriu

Dovada calitatii de comerciant a persoanei fizice: prin prezentarea unor dovezi din care sa rezulte ca persoana in cauza a savarsit efectiv una sau mai multe fapte de comert ca profesiune obisnuita si in nume propriu

Incetarea calitatii - in momentul in care nu mai savarseste fapte de comert ca profesiune. Incetarea trebuie sa fie efectiva si din ea trebuie sa rezulte intentia de a renunta la calitatea de comerciant.

Nu sunt comercianti

meseriasii - persoane care, pe baza cunostintelor dobandite prin scolarizare sau practica executa anumite operatiuni de prelucrare si transformare a obiectelor muncii sau presteaza anumite servicii (ei nu au obligatia de a se inmatricula in Registrul Comertului)

persoanele care exercita profesiuni liberale - activitate exercitata in mod independent, constand in punerea la dispozitia celor interesati a cunostintelor si competentei proprii, in schimbul careia persoanele respective primesc onorarii

agricultorii - nu sunt considerate fapte de comert vanzarile produselor pe care proprietarul sau cultivatorul le are de pe pamantul sau ori pe care l-a cultivat.

Societatile comerciale

Dobandirea calitatii de comerciant de catre societatile comerciale - pentru a dobandi calitatea de comerciant, SC trebuie sa se constituie cu respectarea conditiilor prevazute de lege in acest sens

Dovada calitatii - probata prin dovedirea constituirii societatii in conditiile cerute de lege

Incetarea calitatii - in momentul in care societatea inceteaza sa mai existe ca persoana juridica

B.    Conditii de exercitare a activitatii comerciale

Capacitatea persoanei fizice ceruta pentru a fi comerciant: o persoana fizica are capacitatea de a fi comerciant daca are capacitate deplina de exercitiu.

Incapacitatile vizeaza :

Minorul - nu are capacitatea de a incepe un comert; legea permite insa continuarea comertului in numele minorului (se au in vedere acele cazuri in care s-ar afla minorul , de a fi titularul unui fond de comert dobandit prin mostenire, iar continuarea comertului in numele sau se face cu autorizarea instantei, publicata in MO si inregistrata la RC)

Persoana pusa sub interdictie - nu poate fi comerciant, si nici continua comertul, datorita lipsei de discernamant, din cauza alienatiei sau debilitatii mintale; fondul de comert apartinand interzisului va fi supus lichidarii.

Restrictii privind exercitarea activitatii comerciale

Incompatibilitati: activitatea comerciala are, prin definitie, un caracter speculativ, in sensul ca ea urmareste obtinerea unui profit. Acest caracter face ca ea sa nu poata fi exercitata de persoanele care au anumite functii sau profesii legate de interesele generale ale societatii, pentru a se asigura demnitatea si prestigiul functiei sau profesiei respective (judecatori, procurori, functionarii publici, ofiterii si diplomatii). Alte incompatibilitati vizeaza pe cei ce savarsesc profesii liberale (avocati, notari publici, medici, arhitecti). 

Decaderile: asigurarea legalitatii si moralitatii activitatii comerciale, precum si protejarea demnitatii profesiunii comerciale, impun ca, in cazul savarsirii unor fapte grave, comerciantii sa fie decazuti din dreptul de a exercita o profesiune comerciala.

Interdictiile

activitati nu se pot exercita pe baza liberei initiative (pentru ocrotirea unor interese generale ale societatii, de ordin economic, social sau moral:

prospectarea si extractia carbunelui, a minereurilor feroase, nemetalifere, a sarii si a minereurilor de metale rare;

extractia si prelucrarea titeiului si gazelor naturale;

prelucrarea tutunului

fabricarea spirtului

fabricarea si comercializarea de echipament militar, de munitii si armament;

fabricarea si comercializarea de droguri si narcotice;

practicarea jocurilor de noroc;


remedii secrete (vrajitorie, ghicitori).

activitati ce nu pot face obiectul unei societati comerciale:

activitatile care, potrivit legii penale, constituie infractiuni sau sunt contrare altor dispozitii legale cu caracter imperativ

activitatile care constituie, in conditiile stabilite de lege, monopol de stat;

fabricarea sau comercializarea de droguri sau narcotice, in alt scop decat de medicament

imprimarea hartilor cu caracter militar

Autorizatiile

Desfasurarea de catre persoanele fizice, in mod independent sau in cadrul unor asociatii familiale, a unor activitati comerciale permise initiativei private, este conditionata de existenta unei autorizatii administrative, competenta eliberarii acesteia revenind primarului localitatii pe teritoriul careia urmeaza sa se desfasoare activitatea comerciala. Scopul autorizatiei este sa asigure verificarea indeplinirii conditiilor cerute de lege pentru exercitarea activitatilor comerciale pe baza liberei initiative. Incalcarea prevederilor autorizatiei sau a dispozitiilor legale privind desfasurarea activitatii comerciale poate atrage suspendarea sau retragerea autorizatiei.

In privinta societatilor comerciale, sunt stabilite anumite activitati care pot face obiectul activitatii unei SC numai cu avizul organelor competente: fabricarea, utilizarea sau comercializarea de echipamente care folosesc spectrul de frecvente radioelectrice si fabricarea sau comercializarea de aparatura utilizata in activitatea de interceptare a convorbirilor telefonice ori codificare.

Protectia consumatorilor

Dezvoltarea si diversificarea pietei produselor si serviciilor, ca si conditiile in care se perfecteaza raporturile comerciale, reclama masuri adecvate de protectie a consumatorilor in privinta dobandirii de produse si servicii de calitate.

Principalele drepturi are consumatorilor privesc:

dreptul de a fi protejati impotriva riscului de a achizitiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea sa le prejudicieze viata, sanatatea sau securitatea ori sa le afecteze drepturile si interesele legitime;

dreptul de a fi informati complet, corect si precis asupra caracteristicilor esentiale ale produselor si serviciilor, astfel incat decizia pe care o adopta in legatura cu acestea sa corespunda cat mai bine nevoilor lor, precum si de a fi educati in calitatea lor de consumatori;

dreptul de a avea acces la piete care le asigura o gama variata de produse si servicii de calitate;

dreptul de a fi despagubiti pentru prejudiciile cauzate de calitatea necorespunzatoare a produselor si serviciilor;

dreptul de a se organiza in asociatii pentru protectia consumatorilor, in scopul apararii intereselor lor.

Rolul Camerelor de Comert si Industrie in desfasurarea activitatii comerciale

Camerele de Comert si Industrie sunt organizatii profesionale ale comerciantilor. Potrivit legii, comerciantii pot constitui CCI a caror menire este de promovarea intereselor membrilor lor, pentru dezvoltarea comertului si a industriei, corespunzator cerintelor economiei de piata. CCI sprijina interesele membrilor lor in raporturile cu autoritatile romane si cu organismele din strainatate.

Atributii:

sprijina dezvoltarea activitatii comerciale si industriale a membrilor lor

tin registrul comertului, pentru asigurarea evidentei comerciantilor

desfasoara activitati de informare si documentare comerciala

sprijina realizarea proiectelor de dezvoltare a comertului si industriei in unitatea administrativ-teritoriala

sprijina activitatile de specializare profesionala a membrilor

organizeaza, la cerere, arbitrajul ad-hoc

organizeaza targuri si expozitii.

Sanctionarea operatiunilor comerciale ilicite

Incalcarea dispozitiilor legale privind desfasurarea activitatii comerciale atrage dupa sine raspunderea persoanei in culpa, astfel:

Constituie activitati comerciale ilicite si atrag raspunderea contraventionala urmatoarele fapte:

efectuarea de acte de comert fara indeplinirea conditiilor stabilite de lege

vanzarea ambulanta a oricaror marfuri in alte locuri decat cele autorizate

conditionarea unor marfuri de cumpararea altor marfuri

expunerea spre vanzare sau vanzarea de marfuri sau orice alte produse fara specificarea termenului de valabilitate sau cu termenul de valabilitate expirat

efectuarea de acte de comert cu bunuri a caror provenienta nu este dovedita, in conditiile legii

cumpararea de marfuri sau produse in scop de revanzare, de la unitatile de desfacere cu amanuntul, de alimentatie publica, cantine

omisiunea intocmirii si afisarii, in unitate, la locurile de desfacere sau servire, de catre agentii economici a preturilor si tarifelor.

Constituie infractiune si se sanctioneaza penal:

acumularea de marfuri de pe piata interna in scopul crearii unui deficit pe piata si revanzarii lor ulterioare sau al suprimarii concurentei loiale

depasirea, de catre agentii economici cu capital majoritar de stat, a nivelurilor maxime de preturi de vanzare cu ridicata sau de tarife stabilite prin hg

falsificarea sau substituirea de marfuri sau orice alte produse, precum si expunerea spre vanzare sau vanzarea de asemenea bunuri, cunoscand ca sunt falsificate sau substituite

vanzarea cu lipsa la cantar sau masuratoare.

C.    Obligatiile profesionale ale comerciantilor

Prin instituirea obligatiilor profesionale ale comerciantilor se urmareste apararea intereselor publice, in special creditul comercial, dar si protejarea intereselor tertilor si ale comerciantilor insisi.

Astfel:

comerciantii au obligatia sa indeplineasca anumite formalitati de publicitate in vederea aducerii la cunostinta celor interesati a existentei unui nou comerciant, precum si a unor acte si fapte din activitatea comerciantilor. Aceasta obligatie se realizeaza in principal prin publicitatea in RC.

Inregistrari

Inmatricularea - ceruta inainte de inceperea comertului - si radierea inmatricularii - la incetarea activitatii comerciale

Mentiuni cerute de lege:

acte ce au ca obiect fondul de comert (donatie, vanzare, locatiune);

modificari privind numele, cetatenia, data si locul nasterii reprezentantului;

drepturi de proprietate industriala de care dispune comerciantul (brevete de inventii, marci);

hotararea de punere sub interdictie a comerciantului si cea prin care se ridica aceasta masura, etc.

Rolul inregistrarilor

Cunoasterea comerciantilor, a actelor si faptelor lor

Banca de date oficiala, la care poate apela orice interesat (sursa sigura de informatii asupra bonitatii)

Asigurarea opozabilitatii fata de terti

Protectia firmei comerciale, a emblemei si a altor drepturi ale comerciantului.

pentru a asigura o buna organizare si desfasurare a activitatii comerciale, ca si pentru a avea in permanenta o oglinda a intregii activitati desfasurate, precum si un control asupra acesteia, comerciantii sunt obligati sa tina anumite registre comerciale sau de contabilitate, cu respectarea cerintelor legii. Fiecare comerciant este obligat sa tina anumite registre de contabilitate (registrul-jurnal, registrul inventar si registrul cartea mare), in care sa consemneze operatiunile cu caracter patrimonial efectuate in cursul exercitarii comertului si sa faca recapitularea lor periodica prin intocmirea inventarului si bilantului (ca document oficial de gestiune al comerciantului, care trebuie sa constituie o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, situatiei financiare si rezultatelor obtinute; el este compus din bilant, contul de profit si pierderi, anexe si raportul de gestiune, iar dupa aprobare se publica in conditiile legii).

desfasurarea activitatii comerciale in conditii normale impune obligatia pentru fiecare comerciant sa actioneze pentru atragerea clientelei in limitele unei concurente licite, cu respectarea legii. Concurenta este definita ca o confruntare intre agentii economici pentru castigarea si conservarea clientelei, in scopul rentabilizarii propriei activitati. Ea este protejata de lege sub un dublu aspect:

legea reprima intelegerile si practicile anticoncurentiale, monopoliste, care pericliteaza existenta concurentei, prin:

interdictia practicilor anticoncurentiale, de tipul intelegerilor privind:

fixarea concertata a preturilor de vanzare sau de cumparare, a tarifelor, rabaturilor, adaosurilor;

limitarea sau controlul productiei, distributiei, dezvoltarii tehnologice sau investitiilor;

impartirea pietelor de desfacere sau a surselor de aprovizionare;

aplicarea, in privinta partenerilor comerciali, a unor conditii inegale la prestatii echivalente;

conditionarea incheierii unor contracte de acceptarea, de catre parteneri, a unor clauze stipuland prestatii suplimentare ce nu au legatura cu obiectul acestor contracte;

participarea, in mod concertat, cu oferte trucate, la licitatii sau alte forme de concurs de oferte, etc.

limitarea concentrarii economice. Potrivit legii este interzisa concentrarea economica, inteleasa ca fiind realizata prin orice act juridic care:

opereaza transferul proprietatii sau al folosintei asupra totalitatii sau a unei parti a bunurilor, drepturilor si obligatiilor unui agent economice, sau

are ca obiect sau ca efect sa permita unui agent economic sau unei grupari de agenti economici exercitarea unei influente determinante asupra unui alt agent economic sau mai multora.

legea are in vedere sanctionarea folosirii unor mijloace nelicite de atragere a clientelei, precum:

confuzia - orice act prin care un comerciant foloseste o firma, o emblema sau o desemnare speciala ori a unor ambalaje de natura a produce confuzie cu cele folosite legitim de un alt comerciant;

denigrarea - constand in comunicarea sau raspandirea de catre comerciant de afirmatii mincinoase asupra unui concurent sau marfurilor sale, afirmatii de natura sa dauneze bunului mers al activitatii comerciantului lezat;

dezorganizarea - ce consta in destabilizarea activitatii comerciantului rival, prin:

oferirea serviciilor de catre salariatul exclusiv al unui comerciant unui concurent sau acceptarea unei asemenea oferte;

dezvaluirea de catre salariatul unui comerciant a unor date secrete privind activitatea acestuia catre un concurent;

oferirea, promiterea de daruri sau alte avantaje salariatului unui comerciant sau reprezentantilor acestuia, pentru ca prin purtarea neloiala sa poata afla procedeele sale industriale;

acapararea clientelei prin oferirea unor avantaje - consta in incheierea unor contracte prin care un comerciant asigura predarea unei marfi sau executarea unei prestatii in mod avantajos, cu conditia aducerii de catre client a altor cumparatori, cu care comerciantul ar urma sa incheie contracte asemanatoare.

D.    Fondul de comert

Fondul de comert este un ansamblu de bunuri mobile si imobile, corporale si incorporale, pe care un comerciant le afecteaza desfasurarii unei activitati comerciale, in scopul atragerii clientelei si, implicit, obtinerii de profit.

Elementele fondului de comert

Elementele incorporale

Firma - element de individualizare a comerciantului ce consta in numele sau, dupa caz, denumirea sub care comerciantul este inmatriculat in RC, isi exercita comertul si sub care semneaza

Emblema - semnul (figura grafica avand orice obiect) sau denumirea (fantezista sau un nume propriu) care deosebeste un comerciant de altul de acelasi gen

Clientela - totalitatea persoanelor fizice si juridice care apeleaza in mod obisnuit la acelasi comerciant, pentru procurarea unor marfuri sau servicii

Vadul comercial - aptitudinea fondului de comert de a atrage publicul (in functie de locul unde se afla amplasat localul, calitatea marfurilor si serviciilor oferite, preturile practicate, comportarea personalului, abilitatea in realizarea reclamei, etc.)

Drepturile de proprietate industriala - ce au ca obiect: inventii, know-how, desene si modele industriale, marci, indicatii geografice

Drepturile de autor - rezultate din creatia stiintifica, literara si artistica.

Elementele corporale

Bunurile imobile - prin natura lor (cladirea unde isi desfasoara comertul) sau prin destinatie (instalatii, utilaje, masini)

Bunurile mobile corporale - materiile prime si materialele destinate a fi prelucrate, precum si produsele rezultate. 

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.