Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice


Acasa » afaceri » comert
CAIET DE LUCRARI PRACTICE COMERT

CAIET DE LUCRARI PRACTICE COMERT
FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

CAIET DE LUCRARI PRACTICE
LUCRARE PRACTICA NR.6

INDICATORII CHELTUIELILOR DE CIRCULATIE A MARFURILOR IN COMERT

I.         Intr-o firma de comert s-au integistrat in anii 2005 si 2006 urmatoarele rezultate :

Nr. Crt.

INDICATORI

U.M.

2005

2006

1.

VOLUMUL VANZARILOR DE MARFURI ( D)

mil. lei

1100

890

2.

NIVELUL ABSOLUT AL CHELTUIELILOR DE CIRCULATIE A MARFURILOR IN COMERT ( N0 )

mil.lei

98

72

Sa se calculeze ceilalti indicatori de circulatie a marfurilor si eventualele economii rezultate din reducerea nivelului relative al cheltuielilor de circulatie.

Nr. Crt.

INDICATORI

U.M.

2005

2006

1.

Nivelul relativ al cheltuielilor de circulatie a marfurilor

= * 100

%

Nr=98/1100*100=8.9

Nr=72/890*100=8.09

2.

Cuantumul reducerii sau cresterii nivelului relativ al cheltuielilor de circulatie

%

_

Cr=8.9-8.09=0.81

3.

Ritmul reducerii nivelului relative al cheltuielilor de circulatie

%

_

Rr = 0.81/ 8.09=0.10

4.

Economii de reducere 09

%

_

E=890*0.81/100=7.2

II.       Cunoscand ca o firma practica pentru un produs o cota de adaos comercial de 19%, pretul cu amanuntul al acestui produs fiind de 185.000 lei, sa se afle cota de rabat comercial si volumul rabatului comercial.

  • Crc = 19/ (100+ 19)*100 = 15.97%
  • Vrc= P amanuntul * Crc Vrc = 185.000 * 15.97 = 29544.5 lei

LUCRARE PRACTICA NR. 5

VITEZA DE CIRCULATIE A MARFURILOR

I.         In anul 2005 un magazin a realizat vanzari de marfuri in valoare de 2.7 miliarde lei . Nivelul stocurilor a evoluat astfel:

La 1 ianuarie stocul era egal cu 130 mil lei

La 30 aprilie stocul era egal cu 180 mil lei

La 31 iulie stocul era egal cu 190 mil lei

La 1 septembrie stocul era egal cu 195 mil lei

La 1 noiembrie stocul era egal cu 185 mil lei

La 31 decembrie stocul era egal cu 200 mil lei .

Sa se calculeze viteza de circulatie a marfurilor sub toate formele posibile stiind ca magazinul a functionat in 2005 , 250 zile.

a)     Ca numar mediu de rotatii ale stocului :

D= valoarea vanzarilor de marfuri S=media evolutiei stocului

S 130/2+180+190+195+185+200/2)/(6-1) = 183 mil lei

Vrs = 2.700.000.000/183.000.000= 14.75 rotatii/an

b)    Ca durata medie de imobilizare a marfurilor in magazine :

= 183.000.000/10.800.000= 16.94 zile/ rotatie

= 2.700.000.000/ 250= 10.800.000 lei/ zi

media evolutiei stocului

valoarea medie a stocului pe zile

D = valoarea vanzarilor de marfuri

numarul de zile in care a functionat magazinul

II.       Se apreciaza ca in anul 2006 vanzarile vor fi de 2.7 miliarde lei, numarul de zile in care va functiona magazinul este de 250 zile iar durata de stationare a marfurilor sub forma de stocuri se inrautateste cu 9 zile. Sa se stabileasca nivelul previzibil al stocului mediu in anul 2006.

S= (14.75+9) *2.700.000.000/250= 256.500.000 lei

Daca viteza de circulatie sub forma duratei de stationare se inrautateste cu 0 zile , rezulta ca media evolutiei stocului va creste cu 256.500.000lei- 183.000.000 lei= 73500000 lei.

LUCRARE PRACTICA NR 4

ANALIZA SEZONALITATII VANZARILOR SI PROGNOZA VANZARILOR PE BAZA INDICILOR DE SEZONALITATE

O firma de comert a inregistrat in perioada 2002-2005 urmatoarele vanzari de marfuri cu amanuntul:

TRIM. AN

I

II

III

IV

TOTAL AN

2002

12000

13000

12000

15000

52000

2003

17000

16000

14000

16000

630002004

18000

15000

16000

16000

65000

2005

18000

17000

14000

15000

64000

TOTAL

65000

61000

56000

62000

244000

In 2006 vanzarile de marfuri vor fi 75000 ron , sa se stabileasca indicele de sezonalitate pentru perioada 2002-2005 pe fiecare trimestru si vanzarile probabile pe trimestre in anul 2006.

= 75000 ron

Indicele de sezonalitate pentru perioada(2002-2005)

Prognozam vanzarile :

V2006trI = V2006 * IstrI =75000* 0.266=19.950

V2006 trII = 75000* 0.25 =18.750

V2006trIII= 75000*0.229 =17.175

V2006 trIV= 75000* 0.254= 19.050

LUCRARE PRACTICA NR 3

CALCULE ECONOMICE PE BAZA DOBANZILOR COMPUSE

Cazul 1

O firma depune la o banca suma de 7000ron (So)Rata anuala este de 25%. La ce suma se va ridica depozitul respectiv peste 4 ani (n) , daca dobanda anuala se recapituleaza cu aceeasi rata a dobanzii

Sn =So (1+ =S 4 = 7000*(1+25/100)4 = 7000 * 2 .44 = 17.080

Cazul 2

O firma inchireaza un spatiu pentru 6 ani .Ea plateste chirie lunara 1600 ron la momentul inchierii contractului si 2200ron la sfarsitul celor 7 ani .Rata dobanzii anuale la deposit este de 25% Care este valuarea actuala a platilor pentru hala inchiriata daca se considera ca dobanda se capitalizeaza.

Va=Vi + So So=

n=6

Vi= 1600ron

S0=S6 / ( 1+25/100)6 = 2200 /3 .81= 577.43

Va=1600+577.43 = 2177.43

Cazul 3

Un deponent doreste ca dupa 3 ani sa dispuna de 30 000 ron pentru a demara o afacere.Ce suma trebuie el sa depuna in prezent in acest scop, daca dobanda este de 25% si capitalizeaza cu aceeasi rata a dobanzii.

n=3

d=25%

Sn=30000ron

So = 30.000/ (1+25/100)3= 30.000/1.95 = 15.384 ron

Cazul 4

Un afacerist depune la o banca 800 ron .Rata anuala a dobanzii este de 30%.In cat timp aceasta depunere atinge suma de 3000 ron daca dobanda anuala se capitalizeaza.

Sn= So(1+ n=

n= lg Sn/S0   : lg (1+d/100)

n= lg 3000 / 800 : lg (1+30/100)= lg3.75 / lg1.3 = 2.88 ani

Cazul 5

Un comerciant a depus la o banca la inceputul anului suma de 2500 ron. La sfarsitul anului depozitul lui valoreaza 3500 ron . Pe parcursul anului rata anului lunara a dobanzii s-a modificat de mai multe ori . Care a fost rata medie lunara a dobanzii in aceste conditii?

n=12

Sn= So(1+

LUCRARE PRACTICA NR 2

AMORTIZAREA CREDITELOR COMERCIALE

a) O firma isi vinde combina muzicala SONY cu un pręt de 800 ron. Pretul produselor poate fi platit in rate cun un avans de 200 ron .Numarul maxim de rate este egal cu 12 .Rata dobanzii lunare este de 4%.Sa se stabileasca anuitatea suma dobanzii si pretul final al produsului.

Metoda 1

Nr

crt

Datoria la ineputul lunii

Anuitate

Dobanda

Amortizarea imprumutului

Datoria la sfarsitul luniianuitatea = datoria:numarul de luni ramase 600:11=54.54

anuitatea include si dobanda 4%*600=24

Amortizarea imprumutului fara dobanda 54.54-24=30.54

Valoarea produsului =valoarea +dobanda: 600+ 240.37 = 840.37 ron

Metoda 2

R= 1 +d/100=1+4/100=1.04

T1 = amortizarea pt prima luna

T1= Sn(R-1)/ Rn-1=600(1.04-1)/1.0412-1=24/(1.60-1)=24/0.6= 40

Nr

crt

Datoria la inceputul lunii

Anuitatea

Dobanda

Amortizarea imprumutului

Datoria la sfarsitul lunii

1

600

64

24

40

560

2

560

64

22.4

41.6

518.4

3

518.4

64

20.74

43.26

475.14

4

475.14

64

19.00

45

430.14

5

430.14

64

17.20

46.80

383.34

6

383.34

64

15.33

48.67

334.7

7

334.7

64

13.39

50.61

284.09

8

284.09

64

11.36

52.64

231.45

9

231.45

64

9.26

54.74

176.71

10

176.71

64

7.07

56.93

119.78

11

119.78

64

4.79

59.21

60.57

12

60.57

64

2.42

61.58

-1.01

a)     O firma face un credit la banca de3000 ron .Creditul poate fi rambursat si in rate cu un avans de 300 ron . Rata dobanzii lunare 15% Marimea amortizarii in prima luna = 240 ron . Calculati numarul de luni necesare pentru a restitui creditul.

T1 =

n=

R = 1+15/100=1.15

n=lg

n= lg 2700/240 (1.15-1)+1/ lg1.15

LUCRARE PRACTICA NR 1

Amortizarea valorilor in sistemul platilor periodice

Cazul 1

S.C. AMICAR S.A a participat la o licitatie pentru obtinerea unei hale pentru uz agricol. Isi adjudeca licitatia in urmatoarele conditii:

a)Sa plateasca in sistem posticipat o chirie lunara egala cu 600 ron

b)Rata medie a dobanzii bancare este de 4% pe luna

c) Firmei i se ofera posibilitatea de a inlocui aceste plati unei singure sume la sfarsitul fiecarei semestru, suma egala cu 4000 ron

d) Sau sa inlocuiasca aceste plati periodice cu o suma de 2975 ron la inceputul fiecarui semestru pentru cel care urmeaza:

Cerinte

Care este varianta optima pe care va trebui sa o adopte firma ?

1)

S6=600*(1+4/100)6-1 / (1+4/100)-1= 600*0.26/0.04= 3900 ron

2) a6 = S6/R = 3900/ 1.04= 3750 ron

a) Analiza variantelor optime . Proprietarul halii solicita o suma finala egala cu 4000ron .Societetea S.C.AMICAR   S.A poate accepta plata acestei sume la finalul fiecarei perioade deoarece platile periodice au o valuare mai mare de 2975 ron si rezulta ca aceasta firma va realiza economii

b) Intrucat proprietarul propune plata unei sume la inceputul fiecarei perioade egala cu 2975ron , varianta nu este avantajoasa intrucat valuarea totala acordata este de 3750 firma noastra inregistrand pierderi.

Cazul 2

S.C.AMICAR.S.A participa la o licitatie pentru obtinerea unei hala .Isi adjudeca licitatia in urmatoarele conceptii:

a)Sa plateasca in sistem anticipat o chirie lunara egala cu 400ron

b)Rata dobanzii la depozitele bancare este de 3%

c)Firmei i se mai ofera si posibilitatea de a inlocui aceste plati periodice cu plata unei sume la sfarsitul fiecarui semestru cu 2000 ron

d) Sau sa inlocuiasca aceste plati periodice cu o suma de 2 975ron la inceputul fiecarei perioade pentru perioada care va urma.

Cerinte

Care este varianta optima pe care trebuie sa o accepte firma de comert?

1)

S6 = 400*(1+3/100)*(1+3/100)6-1/ (1+3/100)-1=400*1.03*6.48= 2669.76

2)a6 =400/1.19-1*6.48= 2171.64

a6= S6/R6= 3900/1.19=3277.31

a)Proprietarul halei solicita o suma finala de 4000ron , SC AMICAR Sa poate accepta plata acestei sume la sfarsitul fiecarui semestru deoarece platile periodice au o valoare mai mare decat 2171.64 .

b) SC AMICAR Sa nu va accepta plata sumei de 2975 ron la inceputul fiecarei perioade intrucat valoarea totala actuala este de 2171.64 ron societatea face astfel pierderi.
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Nomenclator furnizori
EFICIENTA ECONOMICA A INVESTITIILOR DE REUTILARE SI MODERNIZARE
CONTRACTUL INTERNATIONAL DE CONSULTING-ENGINEERING
Corelarea personalului comercial cu volumul activitatii economice
SOCIETATEA IN COMANDITA PE ACTIUNI
Nomenclator clienti
CALITATEA DE COMERCIANT
Warantul

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu