Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » comert
Corelarea personalului comercial cu volumul activitatii economice

Corelarea personalului comercial cu volumul activitatii economice


Corelarea personalului comercial cu volumul activitatii economice

Realizarea cu eficienta superioara de catre unitatile comerciale a obiectivelor lor economice este conditionata de folosirea rationala a personalului, adica de crearea unui raport intre dinamica vanzarilor si dinamica personalului care sa duca la cresterea productivitatii muncii si la economisirea cheltuielilor cui forta de munca.

Corelarea resurselor umane cu volumul activitatii economice in conditii de rationalitate se realizeaza printr-un sistem de indicatori cuprinzand: numarul mediu de salariati, productivitatea muncii, fondul de salarii, salariul mediu, nivelul relativ al fondului de salarii. Gradul lor de detaliere se circumscrie nevoilor conducerii, concretizand deciziile cu privire la utilizarea personalului:

1. Numarul mediu de salariati () - structurat pe categorii (operativi si tehnico-administrativi), pe profesii (vanzatori, magazineri, sortatori, economisti, functionari, etc.), nivel de pregatire si vechime in profesie - este media personalului efectiv folosit de comert, in ansamblul sau, ori de o societate sau unitate comerciala in cursul unei perioade.


2. Productivitatea muncii (W) - se evidentiaza pe categoriile cuprinse in numarul de salariati, prin raportarea volumului activitatii la numarul mediu de salariati. De exemplu, pentru activitatea de vanzare:  


3. Fondul de salarii () - se evidentiaza pe componentele lui: fondul de salarii tarifar (suma salariilor de incadrare prevazute in contractul colectiv de munca incheiat la nivelul unitatii), fondul de salarii suplimentar (pentru sporuri legale, conditii deosebite de munca, ore peste program) si fondul de premii. Fondul de salarii este produsul dintre numarul mediu de salariati si salariul mediu:Aparent, fondul de salarii este un indicator de consecinta, rezultand din produsul a 2 indicatori, proiectati ca optiune a conducerii intreprinderii pentru utilizarea rationala a resurselor umane. In realitate, el este expresia efortului facut de o intreprindere comerciala pentru asigurarea fortei de munca, reprezentand un important capitol al cheltuielilor de circulatie, iar prin raportarea lui la volumul vanzarilor, un indicator al eficientei utilizarii fortei de munca.


4. Salariul mediu - se calculeaza pe categorii de personal, ca raport intre fondul de salarii si numarul mediu de salariati. El este principalul mijloc de cointeresare a salariatilor in vederea obtinerii unor rezultate cantitative si calitative superioare in munca lor:

5. Nivelul relativ al fondului de salarii (sau fondul de salarii la 1.000 lei vanzari) se obtine prin raportarea fondului de salarii la volumul vanzarilor si inmultirea cu 1.000:

El este un indicator cu o expresiva valoare calitativa deoarece reflecta, in dinamica sa, respectarea corelatiilor normale intre indicatorii fortei de munca, micsorarea lui fiind o conditie a cresterii eficientei utilizarii personalului.

Intre indicatorii fortei de munca trebuie sa existe urmatoarele corelatii de dinamica:


indicele cresterii productivitatii muncii sa depaseasca indicele de crestere a salariului mediu;


indicele cresterii vanzarilor sa depaseasca indicele de crestere a fondului de salarii:

Respectarea acestor corelatii determina micsorarea fondului de salarii la 1.000 lei vanzari, respectiv cresterea eficientei utilizarii resurselor umane.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.