Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » comert
ASP

ASP


ASP

1. Prezentare societate comerciala analizata

Denumirea:

AUTO-K Romania SA

Forma juridica:

Societate pe actiuniNumarul de inamtriculare la Oficiul Registrului Comertului

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2932-piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule.

Cod unic de inregistrare:

Sediul:

Localitatea: Brasov

Strada: Bucegi numarul 8

Codul postal: 500053

Fax: 0268/477850

Extras din Cartea funciara numarul 11877 sin data de 23.09.2002

Capital social:

Hotararea Guvernului nr. 1163/10.09.96 inregistrat la Oficiul Registrului Comertului : 67731228 in 1997

Cifra de afaceri:

In anul 2008, Societatea a realizat o cifra de afaceri de 758.062.651 lei.

Produsele si serviciile au fost furnizate atat pe piata romaneasca cat si pe cea externa.

Nr.crt.

Structura actionariatului

31.12.2007

1

AUTO-K Nord Germany GMBH

99,027%

2

AUTO-K East Europe AB, Suedia

0,958%

3

AUTO-K BV&Co, Germania

0,005%

4

AUTO-K Sicherheitstechnik Gmbk, Germania

0,005%

5

AUTO-K Kft, Ungaria

0,005%

Obiect de activitate:

-centuri de siguranta auto

-airbag

-volane

Prezentarea societatii (scurt istoric):

S.C. AUTO-K S.A. inregistrata la Camera de Comert si Industrie  a judetului Brasov sub nr. J/08/1156 din 1997 s-a infintat in baza H.G. nr. 1296/1990 si functioneaza ca unitate idependenta incepand din ianuarie 1997.

Societatea comerciala AUTO-K ROMANIA SA Brasov face parte din GRUPUL AUTO-K, grup care joaca un rol important pe piata romaneasca si internationala pentru producerea de sisteme destinate sigurantei conducatorilor si pasagerilor autovehiculelor.

SC AUTO-K functioneaza ca unitate fara personalitate juridica in perioada 1 sep.1990-31 dec. 1996 avand ca obiect de activitate fabricarea de bunuri de larg consum si repere industriale din mase plastice si metal destinate in principal productiei de masini.

Dezvoltarea unitatii=> majoritatea patrimoniului s-a realizat cu forte proprii, cifra de afaceri atingand maximul in 2000, aproximativ 26.423,9150 um in conditii de eficienta medie ( 230 um profit brut la 1000 um venituri din activitatea de baza).

Dupa anul 2000 societatea a intrat intr-un proces de reorganizare pentru a se adapta noilor conditii impuse de economia de piata . S-a trecut la asimilarea de noi produse, in special accesorii metalice si plastice pentru autoturisme , care in timp a trecut pe primul loc in ponderea productiei societatii.

In forma actuala , societatea are capacitatea de a se adapta la cerintele economiei de piata si da dovada de o mare flexibilitate la mediul economic.

SC AUTO-K Brasov dispune de utilaje specifice produselor pe care le realizeaza, care se pot clasifica in urmatoarele grupe:

-strunguri automate

-strunguri normale

-prese pentru stantat si ambutisat

- instalatie de pregatire a suprafetelor

-instalatie de vopsit in camp electrostatic

-instalatie de acoperire metalica electrochimica.

Furnizori:

S.C. PROMETAL S.A KERN LIBERS S.A., S.C. DENET S.A., STAKUPRESS S.A.

S.C. AUTO-K S.A. isi desfasoara activitatea in 2 hale industriale :

-15.555 mp formata din zona de productie si depozit

-8.400 mp formata din zona de productie si birouri.

Numarul de salariati :

In anul financiar 2008 numarul mediu de salariati din cadrul societatii a fost de 2071 fata de 1344 in anul financiar 2007.

2. Analiza activitatii de productie si comercializare

2.2. Analiza cifrei de afaceri

In modelul de mai sus, termenii folositi sunt urmatorii:

CA - cifra de afaceri

Ns - numarul mediu de salariati

Qf  - productia fabricata

Nr. Crt.

Indicatori

Simbol

U.M.

Cifra de afaceri

CA

lei

Productia fabricata

Qf

lei

Numar mediu de salariati

Ns

Nr. Crt.

Indicatori

Simbol

U.M.

Cifra de afaceri

CA

lei

Productia fabricata

Qf

lei

Numar mediu de salariati

Ns

Productivitatea medie a muncii

lei/sal

Grad de valorificare a productiei

Influenta numarului mediu de salariati

Influenta productivitatii

Influenta gradului de valorificare a productiei fabricate

Verificare:

417032955 418932872

Sistemul de actiune al factorilor calculati mai sus, este prezentat in continuare:

Remarcam o crestere a cifrei de afaceri in perioada analizata, ceea ce reprezinta un aspect pozitiv pentru activitatea firmei analizate.

Cresterea cifrei de afaceri se recomanda si in perioada urmatoare sau macar mentinerea acesteia la nivel curent pentru ca acest lucru implica o modificare pozitiva a indicatorilor economico-financiari. Din rezultatele obtinute observam ca toti indicatorii au avut o influenta pozitiva asupra cifrei de afaceri in perioada analizata.

Se recomanda mentinerea numarului de salariati si a modului de salarizare a acestora, modalitatea de verificare a productiei si de mentinere a acesteia.

3. Analiza resurselor umane

3.1. Analiza utilizarii resurselor umane

Tabelul 3.1

Nr. Crt.

Indicatori

Simbol

U.M.

Cifra de afaceri

CA

lei

Productia fabricata

Qf

lei

Mijloace fixe

Mf

lei

Numar mediu de salariati

Ns

Profit net

Pn

lei

Modelul de analiza solicitat de datele din tabel are urmatoarea forma:

= -12415


Nr. Crt.

Indicatori

Simbol

U.M.

Cifra de afaceri

CA

lei

Productia fabricata

Qf

lei

Mijloace fixe

Mf

lei

Numar mediu de salariati

Ns

Profit net

Pn

lei

Profit net pe salariat

lei/sal

Grad de inzestrare tehnica a muncii

lei/sal

Randamentul mijloacelor fixe

lei

Grad de valorificare a productiei

Rata de rentabilitate comerciala

Influenta gradului de inzestrare tehnica:

Influenta randamentului mijloacelor fixe

Influenta gradului de valorificare a productiei fabricate

Influenta ratei de rentabilitate comerciala

Verificare:

-12415 =-1633,24+6075,43+143,37-14623,92

Sistemul de actiune al factorilor calculati mai sus, este prezentat mai jos:

Pe perioada analizata se constata o scadere a indicatorului cu 12415,55 aspect negativ. Aceasta evolutie se datoreaza influentelor diferite generate de factorii de influenta.

Gradul de inzestrare tehnica a influentat negativ productivitatea determinand scaderea acesteia cu 1633,24 lei.

Rata de rentabilitate comerciala este factorul cu cea mai mare influenta negativa asupra indicatorului analizat contribuind la scaderea acestuia cu 14623,92 lei, ceea ce confirma faptul ca societatea are cateva probleme legate de desfacerea productiei.

Solutii care se pot adopta: punerea in functiune a mijloacelor fixe rezultate in urma investitiei facute, majorarea volumului de vanzari , o analiza mai atenta a costurilor si preturilor.

4. Analiza resurselor materiale

4.1. Analiza eficientei mijloacelor fixe

Nr. crt.

Indicatori

Simbol

U. m.

P0(2007)

P1(2008)

P1 - P0

Rezultat din exploatare

RE

lei

Valoarea mijloacelor fixe

Mf

lei

Productia exercitiului

Qe

lei

Venituri din exploatare

VE

lei

Rezulate din exploatare la 1000 mijloace fixe

lei

Randamentul mijloacelor fixe

lei

Grad de valorificare a productiei

Rezultat din exploatare la 1000, la venituri din exploatare

lei

Influenta eficientei mijloacelor fixe

Influenta gradului de valorificare a productiei

Influenta rezulatatului din exploatare obtinut la 1000 lei venituri

Verificare:

-74 =124,44-2,85-20,11

Sistemul de actiune al factorilor calculati mai sus, este prezentat mai jos:

Evolutia in timp a eficientei mijloacelor fixe

Ca urmare a calculelor efectuate se constata ca randamentul mijloacelor fixe obtinut la 1000 rezultat al activitatii de baza a scazut cu 74,75lei. Randamentul mijloacelor fixe exprimat prin intermediul productiei exercitiului a determinat o crestere a indicatorului considerat cu 124, 48 lei. Veniturile din exploatare obtinute in principal din vanzarea productiei a exercitat insa o influenta negativaia asupra indicatorului considerat, producand o scadere a acestuia cu 2,85 lei, rezultatul din exploatare obtinut la 1000 lei a produs o scadere a indicatorului considerat cu 200,11 lei.

Aceste ultime doua aspecte apar pe fodul scaderii vanzarilor productiei. Pentru perioada urmatoare se va urmari o analiza atenta a cheltuielilor din exploatare pntru a se identifica cauzele scaderii indicatorului considerat si se va urmari folosirea mijloacelor fixe achizitionate in raport cu profitul obtinut din vanzarea productiei.

5. Analiza cheltuielilor

5.2. Analiza cheltuielilor din exploatare

Nr. Crt.

Denumire

Suma (lei)

(lei)

Cheltuieli cu materiile prime si mat. consumabile

202856306

556924992

576,13

726,52

2

Alte cheltuieli materiale

4068425

7734029

11,55

10,08

3

Alte cheltuieli externe

4486395

6231117

12,72

8,12

4

Cheltuieli privind marfurile

75303

860372

0,21

1,12

5

Cheltuieli cu personalul

43239657

69276931

122,80

90,37

6

Salarii

34354580

54753668

97,57

71,42

7

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

8885077

14529263

25,23

18,94

8

Amortizari si provizioane pt deprecierea imobilizarilor

16825288

29308815

47,78

38,23

9

Cheltuieli

16825288

29308815

47,78

38,23

10

Venituri

0

0

0

0

11

Ajustarea valorii activelor circulante

52534

1097027

0,14

1,43

12

Cheltuieli

200245

1097027

0,58

1,43

13

Venituri

147711

0

0,41

0

14

Alte cheltuieli de exploatare

47178859

69575241

133,99

90,76

15

Cheltuieli privind prestatiile externe

44243791

64725449

125,65

84,43

16

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

17

Cheltuieli cu despagubiri etc.

571445

1691816

1,62

2,20

18

Total cheltuieli din exploatare

318782767

741010970

905,37

966,66

19

Total venituri din exploatare

10526397

29446806

29,89

38,41

Influenta veniturilor din exploatare

Influenta cheltuielilor cu materiile prime si materialele

Verificare:

-150 =-12382,3+12024,01

Sistemul de actiune al factorilor asupra indicatorului analizat este prezentat mai jos

Cheltuieli cu materiile prime si materialele la 1000 lei au crescut cu 150,39 lei, aspect negativ rezultat al influentei factorilor dupa cum urmeaza:

-veniturile din exploatare ca urmare a cresterii acestora au influentat asupra indicatorului analizat in sensul scaderii cu 12382,3

-cheltuielile cu mat. prime si materialele au determinat o crestere a indicatorului analizat cu 12024,01lei.

Se explica prin faptul ca aceasta categorie de cheltuieli a crescut de la 202856306 la 556924992.

Se recomanda:

-reducerea consumurilor specifice de materii prime si materiale

-folosirea de materii prime si materiale cat mai eficient

-micsorarea cantitatii de rebuturi

-folosirea de materii prime si de materiale de o calitate superioara dar al caror pret sa fie cat mai redus

-cumpararea mat. prime si a materialelor direct de la producator si negocierea pretului acestora.

6. Analiza rentabilitatii

6.1. Analiza rezultatului din exploatare

Nr. Crt.

Indicatori

U.M.

Rezultat din exploatare

lei

Cifra de afaceri

lei

Activ imobilizat

lei

Nr.Crt

Indicatori

Simbol

U.M.

Rezultat din exploatare

RE

lei

Cifra de afaceri

CA

lei

Activ imobilizat

Ai

lei

Rata de ef. a activ imobilizat

lei

Rata rentabilitate

=-7765552

Influenta activelor imobilizate:

Influenta ratei de eficienta a activului imobilizat:

Influenta ratei de rentabilitate comerciala:

Sistemul de actiune al factorilor calculati mai sus, este prezentat mai jos:

Rezultatul din exploatare inregistreaza in perioada analizata o scadere dramatica ceea ce reprezinta un aspect negativ. Aceasta scadere este rezultata din actiunea fact. de influenta analizati. 

Cea mai mare influenta o are rata de rentabilitate comerciala care scade pe perioada analizata si afecteaza rezultatul din exploatare cu 45400268,35 lei.

Evolutia pozitiva a rezultatului din exploatare poate avea loc in conditia corectarii influentelor negative.

In acest scop se urmareste cresterea preturilor daca piata permite acest lucru sau in special cresterea cantitatilor vandute, realizarea unei strategii bine definite in domeniul preturilor. Fundamentarea corecta a costurilor de fabricatie aferente produselor ce vor fi asimilate. Punerea in functiune a mijloacelor fixe achizitionate.

7. Analiza situatiei financiare a inteprinderii

7.1. Analiza structurii patrimoniale a inteprinderii

ACTIV

PASIV

Imobilizari necorporale

Capital social

Imobilizari corporale

Rezerve

Imobilizari financiare

-

Provizioane reglementate

O

Rezultatul exrcitiului

ACTIVE IMOBILIZATE

CAPITALURI PROPRII

Stocuri

Datorii financiare (scadenta>1 an)

Creante

Avansuri si aconturi primite

Disponibilitati

Datorii pe termen scurt

ACTIVE CIRCULANTE

TOTAL DATORII

TOTAL ACTIV

TOTAL PASIV

RATE DE STRUCTURA %

Rate de structura ale activului

1) Rata activelor imobilizate

1.1) Rata imobilizarilor necorporale

1.2) Rata imobilizarilor corporale

1.3) Rata imobilizarilor financiare

-

2) Rata activelor circulante

2.1) Rata stocurilor de materii prime, materiale etc.

2.2) Rata creantelor

2.3) Rata disponibilitatilor banesti si a plasamentelor

Rate de structura ale pasivului

1) Rata stabilitatii financiare

2) Rata autonomiei financiare

3) Rata datoriilor pe termen scurt

4) Rata datoriilor totale

Rate de structura ale pasivului:

In urma calculelor efectuate rezulta ca inteprinderea apartine unui sector care necesita o dotare tehnica semnificativa, fapt reflectat in ponderea mare a activelor imobilizate in TOTAL ACTIV. Rata imobilizarilor corporale este apropiata de ce a activelor imobilizate .

Activele circulante detin o pondere de 33,44% in anul 2007 si scad cu 0,56 procente ajungand la 32,88% in anul 2008.

Din punct de vedere al surselor de finantare, inteprinderea prezinta o stabilitate financiara ridicata 64,35% in 2007 respectiv 61,45% in 2008.

Desi inteprinderea dispune de stabilitate financiara, se inregistreaza totusi o deteriorare a situatiei financiare in 2008 comparativ cu 2007, aceasta datorandu-se investitiei de mijloace fixe din 2008, investitie in valoare de 77150897 lei.

8. Concluzii finale

Dupa analiza situatiei intreprinderii din mai multe puncte de vedere, se pot desprinde mai multe concluzii. Prima si cea mai importanta este aceea ca activitatea societatii a inregistrat o scadere a profitului in anul 2008 fata de anul 2007, acest lucru se datoreaza faptului ca in cursul anului 2008 s-au efectuat investitii de mijloace fixe in suma de 77.150.857 lei. Pentru amortizarea investitiei se va avea in vedere cresterea cantitatii de produse vandute prin: identificarea de noi clienti, o mai buna promovare a produselor pentru atragerea de noi clienti, acordarea de reduceri noilor clienti pentru atragerea si fidelizarea acestora, cresterea pretului de vanzare al produselor se poate realiza pe fondul investitiilor efectuate de intreprindere in active imobilizate, produsele putand fi realizate la un nivel calitativ mai ridicat.

Alte solutii:

- identificarea de noi furnizori

- policalificarea operatorilor

- incadrarea corecta pe grupe a mijloacelor fixe

inlocuirea materiilor prime si materialelor deficitare cu altele noi si ieftine de buna calitate

reducerea pieselor cu defecte si a rebuturilor

- reducerea consumurilor de materiale, combustibil, energie, manopera

- reducerea efortului uman in atelierul de productie, robotizarea si mecanizarea intregului proces tehnologic ( factorul uman sa fie utilizat pentru supraveghere si pt. proc. ce nu pot fi realizate de roboti)

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.