Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » comert
COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII

COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII
COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII

Calitatea si eficienta sunt doua repere fundamentale ale oricarei reforme educationale, pe care si sccoala romaneasca le are in vedere la construirea sistemelor nationale de management si de asigurare a calitatii in invatamant.

Aceasta aliniere este necesara nu numai pentru a asigura o integrare reala si functionala, din punct de vedere educational, a Romaniei in Uniunea Europeana, ci si pentru ca initiativele romanesti din caest domeniu sa fie echivalente , din punct de vedere theoretic si metodologic, cu ceeea ce se intampla acum in lume.

Necesitatea compatibilizarii cu sistemele de invatamant din UE ofera doar o parte din argumentele pentru dezvoltarea sistemenlor de management si de asigurare a calitatii educatiei din Romania, deoarece implementare sistemului de management al calitatii va conduce la creearea unor noi modele de gandire si comportament, care vor contribui la imbunatatirea continua a tuturor proceselor de invatamant din unitatile scolare.ROLUL COMISIEI PENTRU EVALUARE SI ASIGURAREA CALITATII

In contexul reformarii invatamantului preprimar, caliatea inseamna stabilirea de norme si criterii la care o gradinita trebuie sa raspunda.

Parte integranta a strategiei reformei invatamantului, Comisia pentru evaluare si asigurarea calitatii constituie un nou cadru legislativ si institutional prin care s-au pus bazele reglementarii unui mecanism de asigurare a calitatii in educatie in scopul protectiei beneficiarilor directi si indirecti ai sistemului educational. Prin infiintarea acstei comisii se urmareste imbunatatirea calitatii intregii activitati din gradinita si revizuirea si optimizarea strategiilor educationale de la nivelul unitatii prescolare.

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii are un statut reglementat prin lege organica si se afla in relatie de coordonare fata de conducerea gradinitei, nu de subordonare.

OBIECTIVELE COMISIEI :

Definirea structurii organizatorice si functionale a sistemului de management al calitatii si a modului de integrare a acestuia in managementul strategic al gradinitei.

Stabilirea obiectivelor calitatii si a rezultatelor ce se doresc a fi obtinute.

Elaborarea strategiei calitatii ca strategie integratoare.

Informarea cadrelor didactice cu privire la sistemul de management al calitatii.

Evaluarea oportunitatilor de imbunatatire si necesitatea de schimbare in sistemul de management al caliatatii.

Principiile de functionare a Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii sunt stabilite in concordanta cu valorile educatiei din Romania si vor asigura :

dreptul la educatie ;

pluralismul educational ;

respectarea traditiei si identitatii nationale ;

toleranta, libertatea de opinie, demnitatea ;

patriotismul, democratia, egalitatea.

PROFILUL CADRULUI DIDACTIC CARE AR TREBUI SELECTAT IN COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII

COMPETENTE SI CALITATII

A.     Profesionale:

o      bine pregatit professional;

o      o buna reputatie in gradinita si comunitate;

o      rezultate bune obtinute cu copiii;

o      preocupat de perfectionare ;

o      adept al performantei.

B.     Intelectuale :

o      deschis schimbarilor ;

o      flexibil ;

o      receptiv la nou ;

o      creativ ;

o      adept al muncii de calitate ;

o      obiectiv in evaluare.C.     Organizationale :

o      preocupat de asigurarea unor resurse educationale, noi mai eficiente ;

o      bun organizator ;

o      adept al activitatilor prin cooperare.

D.     Morale:

o      tinuta morala impecabila;

o      fire neconflictuala;

o      atasat de copii;

o      sociabil;

o      comunicativ; empatic.

Implementeaza sistemul de management al calitatii;

Stabilesc standardele de referinta, indicatorii de referinta si metodologia de evaluare a calitatii, pentru unitatea respectiva ;

Intocmesc raportul anual de evaluare interna privind calitatea educatiei ;

Realizeaza analize de sistem asupra calitatii educatiei;

Definesc cerintele caliative ce trebuie stipulate in planul de calitate al gradinitei;

Coopereaza cu toti "actorii" imolicati;

Identifica punctele sensibile ale sistemului de educatie din unitatea respectiva, cauzele acestora si propun solutii pentru imbunatatire;

Propun masurile ce trebuie luate pentru imbunatatirea calitatii invatamantului din unitatea respectiva.

NR.

COMPETENTE

INDICATORI DE CALITATE

Comunicare

* transmiterea de informatii cu caracter stiintific, in domeniile reprezentate de ariile curriculare.

* selectarea modalitatilor de comuniocarer adecvata.

* facilitarea comunicarii cu copiii, prin cooperare si interactionare eficienta.

* abordarea aspectelor metodice si pedagogice ale activitatii didactice cu toate educatoarele din unitate.

* identificarea domeniilor de colaborare.

* informarea si consilierea familiei copilului.

Proiectare

* cunoasterea si aplicarea curriculumului natoinal, diferentiat pe niveluri de varsta

* intocmirea planificarii calendaristice, anuale si saptamanale, conform curriculumului natoinal.

* stbilirea coerenta si corespunzatoare a activitatilor si temelor (proiecte tematice, educationale) in functie de interesul manifestat de copii si de capacitatile lor de invatare.* elaborarea proiectarii didactice tinand cont de urmatoarele repere :

- strategii activ- participative

- rigoare stiintifica

- obiective operationale corect formulate

* selectarea materialelor auxiliare in conformitate cu legislatia in vigoare si utilizarea lor conform capacitatilor de invatare ale copiilor.

* stabilirea ofertei de curriculum optional in functie de interesul copiilor si resurselor de care dispune gradinita.

* corelarea obiectivelor cu continuturile, respectand interesele copiilor.

* selectarea activitatilor de invatare cu character formative

* identificarea resurselor informationale adecvate continuturilor stabilite.

* stabilirea ofertei de activitati extrascolare si extracurriculare.

Management educational

* asigurarea mijloacelor de invatamant, a materialului didactic si a auxiliarelor didactice adecvate particularitatilor de varsta ale copiilor, nivelului de dezvoltare intelectuala si continuturilor activitatilor planificate.

* amenajarea in sala de grupa, a ariilor de stimulare/ zone/ centre de interes, in vederea invatarii stimulative si eficiente.

* amenajarea mediului educational in conformitate cu tipul de activitate desfasurata (activitate in perechi, invatarea prin cooperare, etc), pentru a asigura desfasurarea eficienta a activitatilor.

* valorizarea tuturor copiilor prin expunerea lucrarilor realizate, prin amenajarea coltului thematic al grupei ( cand se trece la o noua tema).

* gasirea de cai si mijloace eficiente pentru a transmite cunostinte copiilor respectand principiile didactice.

* individualizarea activitatii cu copiii si implicarea activa a acestora in procesul instructiv- educativ

* asigurarea securitatii copiilor in timpul activitatilor, in vederea prevenirii unor accidente sau evenimente neprevazute.

* implicarea parintilor si a comunitatii locale in amenajarea mediului educational al grupei si in procurarea de mijloace de invatamant necesare.

* popularizarea activitatilor la nivel de comunitate, prin mass-media

Evaluarea

* evaluarea se va realize pe baza standardelor in vigoare, in conformitate cu legislatia existenta.

* elaborarea unor instrumente alternative de evaluare, adecvate continutului si obiectivelor propuse.

* aplicarea unor probe de evaluare in diferite momente ale procesului didactic, in functie de obiectivele propuse.

* revizuirea planificarii calendaristice sau saptamanale in functie de rezultatele evaluarilor initiale, continue sau summative.

* identificarea masurilor amelioreative pentru copiii cu dificultati de invatare si asigurarea masurilor de dezvoltarepentru copiii cu performante.

Dezvoltarea profesionala

* manifestarea unei atitudini obiective in autoevaluare.

* preocuparea constanta pentru activitati care conduc la propria dezvoltare, atat pe plan profesional cat si personal.

* participarea la activitati metodice si de perfectionare la nivel de unitate, local, judetean, national, international.

* aplicarea, in activitatea didactica, a informatiilor obtinute in cadrul intalnirilor metodice, a cursurilor de formare si studio individual.

Elaboreaza planuri strategice si planuri anuale optionale privind masurile de imbunatatire a calitatii.

Aplica metodologia de asigurare a calitatii in educatie, elaborata de Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantului Preunivesitar.

Implica toti menbrii comunitatii scolare in activitatile de asigurare a calitatii.

Se intruneste trimestrial sau la cererea a cel putin 1/3 din membrii comisiei pentru sistematizarea si actualizarea bazei de date.

Elaboreaza anual, la sfarsitul fiecarui an scolar, un raport privind starea calitatii procesului de instruire si educare, in baza caruia se intocmeste raportul de autoevaluare institutionala.

Raportul de autoevaluare institutionala se transmite ISJ, dupa care dezbaterea acestuia in cadrul CP si CA si dupa comunicarea continutului acestuia tuturor membrilor comunitatii scolare.

Elaboreaza propria baza de date si informatii privind calitatea serviciilor educationale furnizate.

Raportul este adus la cunostinta tuturor beneficiarilor, prin afisare sau publicare si este pus la dispozitia evaluatorului extern.

Elaboreaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei.

Colaboreaza cu alte institutii similare din tara si srainatate.Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
PROIECT DE LECTIE CLASA A II-A, Educatie plastica, Tehnica marmorata
PROIECT DIDACTIC 5-7 ani activitate matematica - „Cum este si cum nu este aceasta piesa”
Proiect Circuite Digitale
Organizarea si conducerea procesului tehnologic proiectat

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
Spatiul romanesc, intre diplomatie si conflict in Evul Mediu
Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
Lucrare de diploma Facultatea de Textile – Pielarie - Tehnologia confectiilor din piele si inlocuitori - PROIECTAREA CONSTRUCTIV TEHNOLOGICA A UNUI PR

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
Lucrare de licenta educatie fizica si sport - sistemul de selectie in jocul de handbal pentru copii de 10-11 ani in concordanta cu cerintele handbalul
Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
Lucrare atestat informatica - „administrarea gradinii botanice”
Lucrare atestat Tehnician operator tehnica de calcul - Sursa de tensiune cu tranzistoare npn
ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia

INFLUENTE ASUPRA PROCESULUI DECIZIONAL DE CUMPARARE
MODALITATI DE PLATA IN COMERTUL INTERNATIONAL
CONTINUTUL SI SFERA INVESTITIILOR SOCIAL-CULTURALE
ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL
SOCIETATEA COMERCIALA CA PERSOANA JURIDICA
Comertul exterior al Romaniei
CONTRACTUL INTERNATIONAL DE CONSULTING-ENGINEERING
Politica regionalaTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu