Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » comert
Politica regionala

Politica regionala


Politica regionala

Fondul de solariditate al UE

- este cel mai nou fond al politicii regionale si a fost infiintat in noiembrie 2002.

- obiectivul acestui fond este de a facilita exprimarea solidaritatii UE fata de populatia unui Stat membru sau in curs de aderare, care a fost afectata de un dezastru natural major.

- acest fond va fi folosit numai in cazul dezastrelor naturale majore si care au repercusiuni importante asupra conditiilor de viata, mediului inconjurator sau economiei tarilor afectate.- suma maxima alocata annual Fondului de Solidaritate este de 1 mld euro.

- fondul finanteaza in general actiuni reparatorii pt daune care nu pot fi asigurate.

Actiunile eligibile pt finantarea din cadrul acestui fond sunt :

reabilitarea imediata a infrastructurii, a uzinelor electrice. uzinelor de apa, transportului, sanatatii si educatiei;

asigurarea de locuinte temporare si servicii de salvare;

- asigurarea imediata a structurilor si masuri imediate de protectie a patrimoniului cultural;

curatarea imediata a zonelor lovite de dezastru, inclusive a zonelor naturale.

Principiile care stau la baza alocarii si accesarii acestor fonduri sunt :

1. Complementaritate, coerenta, coordonare si conformitate

Fondurile vor asigura o asistenta complementara act locale si nationale integrandu-se in prioritatile Uniunii.

2. Programarea. Atingerea obiectivelor urmarite prin alocarea fondurilor structurale va fi urmarita prin intermediul procesului de programare multianuala.

3. Parteneriatul. Atingerea obiectivelor va fi urmarita in cadrul general unei stranse colaborarii dintre Comisie si fiecare stat membru.

4. Nivel teritoriel de implementare. Implementarea Programelor Operationale va fi responsabilitatea statelor member si va fi realiz la cel mai potrivit nivel territorial, in concordanta cu sist institutional specific acestora.

5. Interventia proportionala . Resursele finance si administrative utilize de Comisie si statele membre pt aplicarea Fondurilor sunt proportionale cu suma totala a ch aferente unui progr operational.

6. Gestiunea impartita. Bugetul UE alocat Fondurilor este executat in cadrul gestiunii impartite intre statele membre si Comisie.

7. Aditionalitatea. Contributia Fond structurale nu se substituie ch structurale publice sau asimilabile dintr-un stat membru.

8. Egalitatea de gen si nediscriminarea. Statele membre si Comisia asigura promovarea egalitatii intre barbate si femei si integrarea principiului de egalitate de sanse in domeniul resp in fiecare dintre diferite etape ale aplicarii Fondurilor.

9. Dezvoltarea durabila. Obiectivele Fondurilor sunt urmarite in cadrul dezv durabile si a promovarii de catre, Comunitate, a obiectivului de protejare si imbunatatire a mediului inconjurator.

Obiectivele fondurilor structurale

1. Convergenta (sprijina reg ramase in urma dpdv al dezvolt ec).

Obiectivul ,,Convergenta " este destinat sa imbunatateasca cond de crestere ec si fact care contribuie la o reala convergenta pt statele membre si reg cel mai putin dezvoltate.

In UE cu 27 de state membre, acest obiectiv se refera la 84 de regiuni, situate in 17 state membre , cu alte cuvinte 154 de mil de loc, al caror PIB pe cap de locuitor este sub 75% din media comunitara.

2. Competitivitate regionala si ocupare (sprijina reg altele decat cele ramase in urma ca dezv.).

Intr-o UE cu 27 de state membre, ac sit este valabila pt 68 de reg, ceea ce reprez 314 mil de loc ;

Acest obiectiv se aplica regiunilor din 19 state membre.

3. Cooperare teritoriala europeana . (promoveaza o dezvoltare echilibrata a intregului sist comunitar).

Acest obiectiv este destinat sa intareasca cooperarea transfrontaliera dat unor initiative locale si regionale realizate in comun, sa stimuleze cooperarea interregionala precum si schimbul de experienta.

Coeficientii max de cofinantare pt fiec obiectiv sunt :

convergenta : intre 75 - 85 %;

competivitate si ocuparea fortei de munca: intre 50-85 %;

cooperare teritoriala europeana : intre 75 - 85 %;


fondul de Coeziune : 85%.

Descrierea Fondurilor structurale

1. Fondul de coeziune - apare ca un instrument special al pol de solidaritate, si prin circumstantele pt care a fost infiintat, trimite in mod direct la principiile acestei pol si la unul din scopurile principale ale UE : de a promova progresul ec si social.

Conceptul de coeziune ec si sociala s-a cristalizat ca pol europeana de sine statatoare prin Actul Unic European in 1968.

Fondul intervine pt urmat actiuni :

retele transeuropene de transport (TEN).

mediul (conservarea, protectia si imbunatatirea calitatii mediului; protectia sanatatii populatiei etc).

echilibrul correct al asistentei se defineste prin parteneriat intre statele membre si Comisie.

2. Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) - a fost infiintat in 1975 si este destinat sa redreseze principal. dezechilibre regionale din Comunitate.

FEDR contribuie la finantarea :

investitiilor in infrastructura;

dezvolt potentialului endogen prin masuri de sustinere a dezv regionale si locale;

asistentei tehnice.

Pt obiectivul ,,Convergenta ", FEDR isi concentreaza interventia asupra sustinerii dezv ec durabile integrate la niv reg si local.

Prioritati :

cercetare si dezv tehnologica;

mediul;

turismul;

prevenirea riscurilor;

inv culturale, inv legate de energie etc.

In conformitate cu obiectivul ,, Competitivitate regionala si ocuparea fortei de munca ", FEDR isi concentreaza interventia , in cadrul strategiilor de dezv durabila.

Prioritati:

inovatia si economia cunoasterii;

promovarea spiritului de intreprindere;

mediul si prevenirea riscurilor;

promovarea unui transport public adecvat si durabil, special in zonele urbame;

accesul la serv de transport si telecomunicat de interes ec general.

Pt obiectivul ,, Cooperare teritoriala europeana ", FEDR isi indreapta atentia aupra urmat prioritati :

- dezv de activit ec, sociale, si de mediu transfrontaliere prin intermediul strategiilor commune in favoarea dezv teritoriale durabile;

- incurajarea cooperarii administrative si juridice.

3. Fondul Special European (FSE) - a fost creat in 1958 si a constituit inca de la inceput, principalul instr al pol soc comunitare.

In cadrul obiectivului ,, ,, Competitivitate regionala si ocuparea fortei de munca ", FSE sprijina actiunile statelor membre in sensul urmatoarelor prioritati :

- cresterea capacitatii de adaptare a lucratorilor , a intreprinderilor si conducatorilor de intreprind, in scopul de a imbunatati anticiparea schimburilor economce;

- consolidarea capitalului uman.

In cadrul obiectivului ,, Convergenta ", FSE sprijina actiuni intreprinse in statele membre, in sensul prioritatilor enumerate in continuare :

- cresterea si imbunatatirea investitiilor in capital uman;

- dezv potentielului uman in domeniul cercetarii si inovatiei;

Instrumente de preaderare : PHARE, ISPA, SAPARD .

PHARE - a fost creat in 1989 pt a contribui la restructurarea ec a Poloniei si Ungariei si este cel mai vechi program de asistenta tehnica si financiara pt tarile din Europa Centarala si de Est.

In 1990 a fost extins si la celelate tari din spatial central si est - European, iar in momentul fata constituie principalul instrument de pre-aderare.

Asistenta PHARE este concentrate pe 2 prioritati :

- dezvoltare institutionala : intarirea capacitatii administrative si institutionale a trailor candidate;

- sprijinirea investitiilor : mobilizarea inv in domeniile mediului, transportului, conditiilor de munca etc.

ISPA - este un program creat in 1999 si functional din 2000, cu o abordare similara Fondului de coeziune, concetrandu-se pe finantarea proiectelor de infrastructura in domeniile mediului si transportului si are in vedere 3 aspecte :

familiarizarea cu politicile si procedurile UE;

alinierea la standardele de mediu comunitare;

extinderea si conectarea la retelele de transport transeuropene.

Finantarea celor 2 domenii este echilibrata si este orientate spre proiecte specifice acestora . In domeniul mediului o import deosebita se acorda poluarii apei, gestionarii deseurilor si poluarii aerului; pt infrastructura de transport prioritatile sunt reflectate de conectarea retelelor nationale cu cele transeuropene si dezv unor sist eficiente de transport.

SAPARD a fost creat in 1999 si este functional din 2000, in scopul sprijinirii dezv rurale si agriculturii durabile in tarile candidate si pregatirii acestora in vedere adaptarii treptate la PAC.

Finantarea prin acest program se face pe baza pregatirii unor planuri nationale de catre autoritati competente ale tarii candidate, acoperind o perioada de pana la 7 ani. O importanta speciala in cadrul acestui program o are dimensiunea protectiei mediului.

Politica regionala - aspecte problematice, tendinte si provocari

Referirea la aspectele problematice ale pol de dezv regionala treb sa se faca tinand cont de doinamismul accentuat al politicii comunitare in ult ani si de provocarea fara precedent a aderarii unui grup larg de tari candidate ce dau nastere celei mai mari extinderi din istori Uniunii.

Provocari:

1. cresterea fara precedent a disparitatilor ec existente intre reg UE, prin aderarea tarilor Europei Centrale si de Est;

2. modificarea modelului de distributie a disparitatilor geografice;

3. scaderea gradului de ocupoare a fortei de munca in cadrul Uniunii extense.

Aceste 3 aspecte reprez provocari serioase la adresa mentinerii gradului de coeziune ec si sociala la nivel comunitar.

In prezent , politica regionala a UE se confrunta cu 3 mari provocari :

- competitia din ce in ce mai acerba odata cu liberalizarea comertului. . Firmele se localizeaza acolo unde gasesc conditiile propice pt a le creste nivelul de competitivitate.

- societatea informationala si revolutia tehnologica - care contribuie la cresterea gradului de flexibilitate a oamenilor, companiilor si teritoriilor.

extinderea - care reprez atat o oportunitate, cat si o provocare pt Uniune Europeana.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.