Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » comert
Patrimoniul societatilor comerciale

Patrimoniul societatilor comerciale


Patrimoniul societatilor comerciale

Resursele financiare sunt o componenta a patrimoniului societatilor comerciale.

Patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor ce pot fi exprimate in bani, apartinand unei persoane fizice sau juridice, ale carei nevoi sunt destinate sa le satisfaca, precum si bunurile la care acestea se refera.

Patrimoniul este evidentiat in bilantul contabil al societatii comerciale sub forma de mijloace economice (stocuri de valori) in activ si surse de constituire a lor in pasiv.

Ca stocuri de valori, componentele patrimoniului rezulta din fluxurile de incasari si plati la care participa continuu resursele financiare si din transformarea acestora din valori banesti in valori materiale si iarasi banesti in circuitul capitalului comercial.A. Mijloacele economice din activul societatii sunt evidentiate pe 3 grupe:

active imobilizate - valorile de patrimoniu care deservesc activitatea economica si se amortizeaza in mai multi ani. Ele sunt:

necorporale - cuprind cheltuieli de constituire si dezvoltare a SC cum sunt: taxele de inscriere a societatii, cheltuielile privind emiterea si vanzarea de actiuni si obligatiuni, cheltuielile de prospectare a pietei, de cercetare-dezvoltare, programele informatice create sau achizitionate, etc.

corporale - cuprind terenurile si mijloacele fixe (cladiri, instalatii, utilaje) care formeaza baza tehnico-materiala a SC.

financiare - sunt titluri de participare ale unei SC la constituirea capitalului altor societati, precum si creante acordate altor societati.

active circulante - valorile materiale si banesti care isi schimba permanent forma in circuitul economic, trecand din forma baneasca in cea materiala si, din nou, in forma baneasca. Ele cuprind urmatoarele grupe de valori:

stocurile de marfuri si ambalaje din magazine si depozite, de materii prime si produse finite (la SC unde se desfasoara si activitati productive), de materiale, de obiecte de inventar si de mica valoare sau de scurta durata, etc.

drepturile (creantele) si obligatiile rezultate din relatiile cu furnizorii si clientii (avansuri acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri, livrarile de marfuri catre clienti neachitate inca de acestia), din relatiile cu personalul (avansuri banesti pentru deplasari), din relatiile cu bugetul statului (impozite si taxe cuvenite bugetului statului si neachitate)

titlurile de plasament cumparate de la alte societati pentru obtinerea de venituri financiare intr-un termen scurt si actiuni / obligatiuni proprii rascumparate

capitalul subscris de asociati, dar nevarsat

disponibilitatile banesti din conturile bancare, din casa si din acreditivele deschise la banci pentru efectuarea unor plati catre terti la livrarea de bunuri.

mijloace in curs de regularizare - se refera la cheltuielile efectuate in avans pentru perioadele urmatoare de activitate (cheltuieli pentru reparatiile curente si reviziile tehnice, abonamente, chirii anticipate, etc.), care urmeaza a fi repartizate pe grupele de cheltuieli respective la scadenta si diferentele nefavorabile de conversie, respectiv diferentele dintre valoarea de intrare a creantelor exprimate in valuta si valoarea acestora la cursul ultimei zile a exercitiului. (Simetric, pot aparea si venituri inregistrate in avans si diferente favorabile de conversie, reprezentand surse de constituire a mijloacelor - in pasiv).

B. Resursele de formare a patrimoniului si, totodata, de finantare a activitatii economice sunt inscrise in pasivul bilantului SC. Ele cuprind:

capitalul propriu - compus din capitalul social, constituit prin aportul in bani sau in natura al asociatilor, din valoarea actiunilor emise si vandute si din diferentele favorabile de evaluare a patrimoniului. De asemenea, capitalul propriu cuprinde fondurile din profit alocate dezvoltarii (fondul de dezvoltare, fondul de investitii cu caracter social)

provizioanele (rezervele) pentru riscuri si cheltuieli - se constituie, de asemenea, din profit, potrivit statutului de functionare al societatii sau hotararii adunarii generale a asociatilor/actionarilor, pentru acele elemente de patrimoniu a caror realizare este incerta, presupunand deci anumite riscuri (litigii, garantii acordate clientilor, pierderi din schimbul valutar) sau care sunt supuse deprecierii (imobilizari necorporale, corporale si financiare, stocuri de materiale, creante, cheltuieli anticipate, etc.)

datoriile - apar in activitatea SC ca urmare a insuficientei capitalului propriu in raport cu activitatea economica - situatie care obliga societatea sa se imprumute, si datorita decontarilor. Ele iau urmatoarele forme:

imprumuturi din emisiuni de obligatiuni ale SC, la valoarea de rambursare a acestora (mai mare decat valoarea de emisiune);

credite bancare pe termen lung si mediu pentru acoperirea investitiilor;

datoriile rezultate din decontarile cu furnizorii la aprovizionarea cu bunuri si servicii, cand soldul lor este creditor, ceea ce presupune ca marfurile si serviciile nu au fost achitate in intregime;

efecte de platit (cambii, cecuri, bilete la ordin) la termenele pentru care acestea au fost emise ca mod de achitare a bunurilor si serviciilor livrate de furnizori;

clienti creditori pentru avansurile primite de la clienti in contul livrarii marfurilor;

sume datorate personalului propriu (salarii, participare la profit), bugetului statului (impozite si taxe), asigurarilor sociale (contributii) sau asigurarilor de bunuri (prime) din momentul in care trebuiau achitate si momentul achitarii lor efective. Pe aceasta perioada se considera ca sumele apartin celor in drept, SC fiind deci datoare acestora.

Patrimoniul de la inceputul perioadei de activitate este supus schimbarii, ca urmare a fluxurilor de incasari si plati din cursul exercitiului, dar si a modificarii insasi a valorii elementelor de patrimoniu, ca urmare a dinamicii preturilor in care sunt evaluate, a schimbarii cursului actiunilor si a cotarii in lei a valutelor detinute.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.