Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » comert
SOCIETATEA IN COMANDITA SIMPLA

SOCIETATEA IN COMANDITA SIMPLA
SOCIETATEA IN COMANDITA SIMPLA

Notiune. Caractere juridice.

Societatea in comandita simpla este societatea constituita prin asocierea a doua sau mai multor persoane, care pun in comun anumite bunuri pentru a desfasura o activitate comerciala in scopul impartirii beneficiilor si in care raspund pentru obligatiile sociale, dupa caz, nelimitat si solidar, asociatii comanditati, sau in limita aportului lor, asociatii comanditari[1].

Aceasta societate are urmatoarele caracteristici:

- asocierea se bazeaza pe increderea deplina a asociatilor. Contractul de societate este intuitu personae.

- capitalul social este divizat in parti de interes ce nu sunt reprezentate prin titluri.- raspunderea pentru obligatiile sociale difera: comanditatii raspund nelimitat si solidar; comanditarii raspund in limita aportului lor.

In principiu, societatea in comandita simpla este guvernata de aceleasi reguli ca si societatea in nume colectiv. Exista insa cateva reguli speciale pentru aceasta forma societara[2].

Constituirea societatii.

Societatea in comandita simpla se constituie urmand regulile inscrise in art .7 din LSC: se incheie un contract de societate in forma autentica, se inregistreaza la registrul comertului, se publica in monitorul oficial.

Asociati pot fi persoane fizice sau persoane juridice. In mod obligatoriu trebuie sa existe un comanditat si un comanditar. Contractul trebuie sa precizeze din ce categorie face parte fiecare asociat.

Denumirea societatii trebuie sa cuprinda numele a cel putin unuia dintre comanditati si mentiunea "societate in comandita". Comanditarul nu poate figura in denumire.

Calitatea de administrator o vor avea numai comanditatii.

Functionarea societatii.

Nici aceasta societate nu are institutionalizata o adunare generala a asociatilor. Probleme esentiale vor fi de competenta adunarii asociatilor, comanditati si comanditari.

Deciziile se iau ca in cazul societatii nume colectiv. Legea indica (art.90 LSC) deciziile ce se iau prin votul asociatilor care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social. Adica,

- alegerea unuia sau mai multor administratori si revocarea lor;

- rezolvarea divergentelor dintre administratori;

- aprobarea bilantului societatii;

- stabilirea raspunderii administratorilor.

Ca si in societatea nume colectiv, asociatii trebuie sa-si declare contrarietatea de interese si sa nu ia parte la deciziile privind operatiunile contrare intereselor societatii.

Votul se exercita proportional cu participarea la capitalul social. Instanta poate anula hotararea adunarii asociatilor contrare legii sau contractului.

Administrarea societatii este incredintata unuia sau mai multor asociati comanditati.

Comanditarii sunt exclusi de la administrare. Se considera ca aceasta prevedere este in interesul tertilor, deoarece comanditarii raspund limitat pentru obligatiile sociale.

Comanditarii au dreptul sa participe la numirea si revocarea administratorilor. De asemenea, au dreptul sa acorde autorizare administratorilor pentru operatiile ce depasesc puterile lor.

Modul de lucru al administratorilor este identic cu cel in societatile in nume colectiv. De asemenea, regulile societatii nume colectiv sunt valabile si in legatura cu reprezentarea societatii in comandita simpla.

In anumite conditii, comanditarii pot face operatii pe seama societatii. Astfel, comanditarul poate incheia operatii pe baza unei procuri speciale pentru operatii determinate, data de reprezentantii societatii si inregistrata in registrul comertului. Pentru operatiunile facute comanditarul raspunde nelimitat si solidar fata de terti.

Drepturile asociatilor difera, in functie de calitatea pe care o au:

- exista drepturi comune tuturor asociatilor (de a participa la deliberari si la luarea deciziilor, dreptul la dividende, dreptul la restituire a valorii aportului la dizolovarea si lichidare societatii);

- comanditatii pot folosi fondurile societatii, pot indeplini sarcinile de administrator, pot fi salariati ai societatii (indelinind anumite functii: ex: contabil casier , dar numai daca nu intra in raporturi juridice cu tertii (administratia externa)[3];

- comanditarii au drept de supraveghere si control in societate (art. 89 alin. 2 si 3 LSC). Scopul prevederilor legale este de a sublinia ca asociatii comditati nu sunt exclusi de la supravegherea si controlul gestiunii[4].

Toti asociatii au obligatia de a efectua aportul social, incalcarea oligatiei atrage raspunderea si chiar excluderea asociatului, art. 65 alin. 2, respectiv, art. 217 lit. a din Legea nr. 31/1990, si de a nu aduce atingere patrimoniului societatii.

Comanditatii au obligatia de a nu face concurenta societatii, obligatie ce nu cade in sarcina comanditarilor.

Comanditatii raspund nelimitat, solidar si subsidiar pentru datoriile societatii. Deci, comanditatii au raspundere similara cu cea a asociatilor din societatile in nume colectiv. Comanditarii au o raspundere limitata pentru datoriile sociale (in limita aportului social subscris).Regulile de cesiune a partilor sociale, de retragere din societate, de excludere, de dizolvare si lichidare specifice societatii in nume colectiv sunt aplicabile si pentru societatea in comandita simpla[5].

Regulile de dizolvare si lichidare a societatii in comandita simpla sunt prevazute in art. 227 si 237 din Legea nr. 31/1990.

Cazurile speciale de dizolvare a societatii in comandita simpla sunt prevazute in art. 229 din Legea nr. 31/1990: "(1) Societatile in nume colectiv sau cu raspundere limitata se dizolva prin falimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociati, cand, datorita acestor cauze, numarul asociatilor s-a redus la unul singur.(2) Se excepteaza cazul cand in actul constitutiv exista clauza de continuare cu mostenitorii sau cand asociatul ramas hotaraste continuarea existentei societatii sub forma societatii cu raspundere limitata cu asociat unic.(3) Dispozitiile alineatelor precedente se aplica si societatilor in comandita simpla sau in comandita pe actiuni, daca acele cauze privesc pe singurul asociat comanditat sau comanditar".

Potrivit prevederilor art. 230 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, daca un asociat comanditat decedeaza si daca nu exista conventie contrara, societatea trebuie sa plateasca partea ce se cuvine mostenitorilor, dupa ultimul bilant contabil aprobat, in termen de 3 luni de la notificarea decesului asociatului, in afara de cazul cand mostenitorii sai nu prefera sa ramana in societate in aceasta calitate.

Bibliografie

1. Carpenaru, St. D., Drept civil roman, editia a VII-a , revazuta si adaugita, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007

2. Costin, M., Jeflea, Corina Aura., Societatile comerciale de persoane, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1995

3. Georgescu, I.L., Drept comercial roman, vol II. Societatile comerciale, Editura Soccec, Bucuresti, Bucuresti, 1948St. D. Carpenaru, Drept civil roman, editia a VII-a , revazuta si adaugita, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007, p. 314

M. Costin, Corina Aura Jeflea, Societatile comerciale de persoane, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1995, p. 281-285

I.L. Georgescu, Drept comercial roman, vol II. Societatile comerciale, Editura Soccec, Bucuresti, Bucuresti, 1948, p. 231

St. D. Carpenaru, Drept civil roman, editia a VII-a , revazuta si adaugita, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007, p. 317

St. D. Carpenaru, Drept civil roman, editia a VII-a , revazuta si adaugita, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007, p. 318-319Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
PROIECT DE LECTIE CLASA A II-A, Educatie plastica, Tehnica marmorata
PROIECT DIDACTIC 5-7 ani activitate matematica - „Cum este si cum nu este aceasta piesa”
Proiect Circuite Digitale
Organizarea si conducerea procesului tehnologic proiectat

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
Spatiul romanesc, intre diplomatie si conflict in Evul Mediu
Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
Lucrare de diploma Facultatea de Textile – Pielarie - Tehnologia confectiilor din piele si inlocuitori - PROIECTAREA CONSTRUCTIV TEHNOLOGICA A UNUI PR

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
Lucrare de licenta educatie fizica si sport - sistemul de selectie in jocul de handbal pentru copii de 10-11 ani in concordanta cu cerintele handbalul
Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
Lucrare atestat informatica - „administrarea gradinii botanice”
Lucrare atestat Tehnician operator tehnica de calcul - Sursa de tensiune cu tranzistoare npn
ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia

NOTIUNI INTRODUCTIVE DE DREPT COMERCIAL SI AL AFACERILOR
PARTICULARITATILE EFICIENTEI ECONOMICE A INVESTITIILOR IN INDUSTRIA EXTRACTIVA
INDICATORII SPECIFICI INVESTITIILOR IN DOMENIUL LOCUINTELOR
CONSTITUIREA SOCIETATILOR COMERCIALE
Cupoanele de reducere
CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE COMERCIALA
Corelarea personalului comercial cu volumul activitatii economice
COMERT ELECTRONICTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu