Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
ASPECTE TEORETICE PRIVIND COSTURILE SI CHELTUIELILE

ASPECTE TEORETICE PRIVIND COSTURILE SI CHELTUIELILE


ASPECTE TEORETICE PRIVIND COSTURILE SI CHELTUIELILE

Definitia si tipologia costurilor si cheltuielilor

Costul de productie reprezinta expresia baneasca a tuturor cheltuielilor ( consumurilor ) de munca materializata si de munca vie efectuate de intreprindere pentru producerea si desfacerea de bunuri materiale, executarea de lucrari si prestarea de servicii.

Pentru fabricarea produselor , executarea de lucrari si prestarea serviciilor, firmele consuma materii prime si materiale auxiliare , energie electrica , masini ,utilaje si cladiri, combustibil, forta de munca, apa, teren; intr-un cuvint consuma elemente ale celor trei factori de productie. Totodata, pentru desfacerea produselor se consuma materiale de ambalat, cladiri pentru depozitarea produselor destinate vanzarii, forta de munca antrenata in activitatea de desfacere etc.

Pentru procurarea acestor elemente ale productiei intreprinderea face o serie de cheltuieli generate de afectarea platii furnizorilor de marfuri.

Prin cheltuieli se intelege expresia valorica a consumului de mijloace. Spre a fi cuprinse in costuri consumurile productive, respectiv cheltuielile materiale de productie este sininima cu notiunea de "plata".Notiunea de cost nu trebuie confundata cu notiunea de cheltuieli, desi in mod curent sunt folosite ca notiuni sinonime. Notiunea de cost asa cum arata, semnifica expresia baneasca a cosumului de factori de productie in vederea fabricarii si desfacerii produselor, in timp ce notiunea de cheltuiala semnifica plata factorilor de productie achizitionata de firma. Expresia baneasca a factorilor de productie achizionati intr-o anumita perioada difera, de regula de expresia baneasca a factorilor de productie consumati in aceasi perioada.

Tipologia cheltuielilor.

. Dupa modul de repartizare in costul produselor, lucrarilor, seviciilor.

-cheltuieli directe: se pot repartiza direct in costul unui anumit produs, putindu-se indentifica din momentul efectuarii lor.

-cheltuieli indirecte: nu se pot indentifica si repartiza direct pe fiecare produs in parte. De regula ele privesc intreaga productie a unei sectii sau chiar intreprinderii ( cheltuieli generale de sectie; cheltuieli generale ale intreprinderii).

. Clasificarea cheltuielilor pe elemente primare de cheltuieli:

-cheltuieli materiale: ( materii prime, materiale de baza, materiile recuperabile si refolosite; combustibil; energie apa; amortizarea mijloacelor fixe; alte cheltuieli materiale; ).

-cheltuieli salariale: (retributia personalului; impozitarea salariilor; contributii la asigurari sociale; pensia suplimentara; alte cheltuieli salariale.)

. Clasificarea cheltuielilor pe articole de calculatie:

-materii prime si materiale directe;

-materiale recuperabile si refolosite;

-retributii directe;

-impozit pe salarii+contributii la asigurari sociale+pensie  suplimentara;

-cheltuieli generale de sectie;

-cheltuieli generale ale intreprinderii;

. Dupa raportul dintre volumul cheltuielilor si volumul fizic al productie fabricate:

-cheltuieli variabile : cheltuieli care se modifica in aceeasi proportie cu schimbarea volumului fizic ap productiei.

-cheltuieli variabile proportionale : se modifica in aceeasi proportie cu schimbarea volumului fizic al productiei.

-cheltuieli progresive : cheltuieli ce cresc in proportie mai mare decat ritmul de crestere al volumului fizic al productiei.

-cheltuieli variabile degresive : cheltuieli ce crescc intr_o proportie mai mica decat cresterea volumului fizic al productiei.

-cheltuieli variabile regresive : cheltuieli ce scad sensibil pe masura cresterii volumului fizic al productiei.

-cheltuieli fixe : cheltuieli ale caror marime ramane constanta, relativ nemodificata in raport cu modificarea productiei.

. Dupa continutul economic, respectiv dupa natura lor, cheltuielile sunt structurate pe feluri de cheltuieli:

-cheltuieli din activitatea de exploatare : cheltuieli ocazionate de desfasurarea activitatii inscrisa in obiectul societatii comerciale, legate de productie, prestari servicii si operatii comerciale.

-cheltuielile activitatii financiare : cheltuieli legate de creante imobilizate, titluri de plasament, dobanzi aferente creditelor primite etc.

-cheltuieli exceptionale : cheltuieli ce nu sunt generate de activitatea curenta a societatii : pierderi din calamitati, despagubiri, penalitati, donatii.

. Din punct de vedere al perioadei cand se realizeaza cheltuielile.

-cheltuieli curente : cheltuieli angajate si recunoscute de rezultatul exercitiului in curs.

-cheltuieli inregistrate in avans si cele de repartizat pe mai multe exercitii.

-cheltuieli de plata : cheltuieli constate efectiv pentru care insa nu s-au primit pina la inchiderea exercitiului doccumennte de constatare.

Tipologia costurilor.

Criterii de grupari Delimitari

1 Obiectul costului -cost pe functii economice (productie,distributie,stocare)

-cost pe mijloace de exploatare

(magazin, uzina, sectie, );

-cost pe activitate;

-cost pe responsabilitati;

2 Perioada de analiza -cost pe termen scurt;

-grad de adaptare la -cost pe termen lung;

-structura productiei -cost constatat (cost real; istoric)

-grad de adaptare la -cost previzionat;

previziune

-grad de adaptare la -cost de inlocuire;

inflatie

3 Continutul costului. -exhaustivitatea cheltuielilor -cost complet

angajate -cost de revenire.

-exhaustivitatea traditionala -cost complet traditional

-exhaustivitatea adaptata -cost complet economic (suma chelt. ajustate economic)

-nonexhaustivitatea luata -cost partial ( cost plasat intr-un

in calcul chelt. in forma stadiu de analiza intermediara

partiala in vederea luarii de-  in raport cu stadiul final al ciziei tactice sau strategice livrarii produselor)

-grad de variatie a costului -cost variabil

-cost fix

-grad de specificitate al -cost direct

costului -cost indirect

-grad de variatie -cost specific(suma tuturor chelt.variabile si fixe directe)

-analiza marginala -cost marginal

-analiza diferentiata -cost diferentiat(cost antrenat de la o situatie noua)

4 Relatii cu trezoreria -cost care da nastere la o iesire din trezorerie (cost platit)

-cost care nu da nastere la o iesire din trezorerie

5 Caracterul alternativ  -cost contabil (real)

al utilizarii resurselor -costul oportunitatii(alternativ)

Metode de calculatie a costurilor.

Actiunea de determinare a costurilor de productie are un rol deosebit datorita functiilor pe care le indeplineste acest indicator economic in cadrul firmei.

A calcula costul de productie inseamna a determina cu ajutorul unor procedee cheltuielile care se fac la nivel de firma in scopul fabricarii si comercializarii productiei.

Nivelul costului de productie determinat prin calcul constitue un criteriu economic de baza care conditioneaza perfectionarea neintrerupta a procesului de fabricatie, organizarea stiintifica a muncii si a productiei in general si a carui reducere exprima valoric eficienta promovarii acestora in economia firmaei.

Costul constitue un instrument important care conditioneaza infaptuirea conducerii intreprinderii atat pe ansamblu cat si pe fiecare sectie si atelier in parte.

Organizand calculatia costurilor la nivelul intregii productii a intreprinderii dar mai ales pe fiecare produs fabricat se creaza posibilitatea urmaririi acestora in dinamica precum si a compararii cu costul aceluiasi produs sau a unor produse similare fabricate de alte unitati, cu scopul de a desprinde din aceste comparatii, gradul de organizare a productiei, nivelul sau inzestrare tehnica, grad de calificare a fortei de munca, modul de gospodarire a intreprinderii. Obtinerea unei productii cu cheltuieli minime constitue de fapt scopul final al exercitarii functiei de conducere sub aspectul prevederii, organizarii rationale, informarii, analizei, deciziei prompte si controlului permanent.

Prin organizarea calculatiei anticipate a costului se creaza un instrument de prim ordin pentru planificarea financiara din firma. Determinand anticipat costul de productie si de desfacere ale firmei se asigura posibilitatea stabilirii unor indicatori cu caracter financiar: beneficiul, rata rentabilitatii).

Prin intermediul calculatiei se asigura asadar controlul asupra utilizarii tot mai rationale a resurselor materiale, de munca si financiare de care dispune firma respectiva.

O metoda de calculatie a costurilor cuprinde totalitatea procedeelor care conduc la cuantificarea cifrica a corelatiei dintre cheltuielile de productie si desfacere ale intreprinderii, exprimate in bani si productia care le-a generat in calitatea lor de marimi economice determinate prin masurare si calcul.

Intelegerea continutului diferitelor metode de calculatie a costurilor, ca si utilizarea lor impune o clasificare a acestora dupa cateva criterii esentiale cum ar fi:

1 Dupa legatura cu obiectul calculatie.

. Metode de calculatie pe purtatori. : sunt acelea care servesc pentru determinarea costului in raport cu insusi purtatorul de costuri care poate fi : un produs, o comanda, o lucrare, un serviciu.

Din aceasta categorie fac parte : Metoda de calculatie pe produs, Metoda pe comenzi, Metoda standar-cost, Metoda THM, Metoda PERT-COST.

Unele din aceste metode folosesc un singur purtator de costuri care corespunde formei naturale sub care se prezinta productia (metoda pe produs, pe grupe de produse pe comenzi). Celelalte metode si anume THM, GP, folosesc doi purtatori de costuri: unul cu caracter intermediar si celalalt cu caracter final.

. Metode de calculatie pe sectoare de cheltuieli: se folosesc in anumite perioade de gestiune pentru a determina cheltuielile privind productia in raport cu sectoarele de cheltuieli special constituite prin reunirea locurilor de munca dupa anumite criterii. Aceasta metoda se mai numeste si "metoda de calculatie pe centre de responsabilitati".

. Metode de calculatie cu caracter mixt. : intruneste atat trasaturide purtator cat si trasaturi de sector de cheltuieli (metoda de calculatie globala, metoda de calculatie pe faza).

2.Din punct de vedere al sferei de cuprindere

. Metode de calculatie absorbante (full-cusstyng): sunt acelea care iau in considerare la calculul costului unitar toate cheltuielile ocazionate de procesul de productie si de desfacere a productiei. Aceasta metoda ordoneaza cheltuielile in structura costului fie in conformitate cu anumite reglementari obligatorii fie potrivit unor practici traditionale: metoda pe produs, metoda pe comenzi, metoda pe faze, metoda standar-cost.

. Metoda de calculatie partiala : sunt denumite si metode limitative. Sunt acelea care iau in considerare pentru determinarea costului unitar anumite cheltuieli ocazionate de procesul de productie si de desfacere a produselor, lucrarilor si serviciilor. In cadrul metodelor partiale deosebim: metoda direct-costyng si metoda costurilor directe.

3.Dupa modul de integrare a calculatie in sistemul de promovare si urmarire valorica a activitatii productive a intreprinderii se disting:

Metode de calculatie previzionale: sunt acelea care folosesc marimii prestabilite in privinta costului. Organizarea, urmarirea si controlul cheltuielilor au loc concomitent cu procesul de productie care le genereaza. (metoda standard-cost, metoda THM, metoda PERT-COST). Majoritatea metodelor de calculatie cu caracter previzional au la baza doua randuri de calculatii (un rand care prevede si altul care succede procesul de productie), precum si un sistem de stabilire, urmarire si raportare a abaterilor de la situatia predertiminata.

Metoda de calculatie cu carater post-operativ ( metoda istorica ) are ca singur obiectiv determinarea costului efectiv al productiei. Aceste metode au fost eliminate din procesul de productie.

4. In functie de obiectivele urmarite

Metode de calculatie care au ca singur obiectiv stabilirea costului produselor si serviciilor: metoda globala, metoda pe comenzi, metoda pe faze de fabricatie, metode mai putin laborioase, dar furnizeaza factorilor de decizie mai putine informatii de natura sa determine masuri menite sa asigure respectarea nivelului ante-calculat al indicatorilor de consum.

Metode de calculatie care urmaresc alte obiective, necesare conducerii stiintifice privind activitatea de productie (metoda standard-cost, metoda THM, metoda PERT-COST). Prin indicatorii specifici urmariti aceasta metoda creaza conditii favorabile respectarii nivelului prestabilit al costurilor de productie.

5. Dupa modalitati de calculatie si aparitia lor in timp.

Metode clasice:- metoda globala

-metoda pe faze de fabricatie

-metoda pe comenzi

-metoda GP

Metode evoluate: - metoda normativa

-metoda standard-cost

-metoda THM

-metoda cost-ora-productie(SCOP)

-metoda PRET-COST

-analiza valorii

Factori ce determina alegerea metodei de calculatie a costurilor:

■ marimea firmei, factor determinant;

■ structura organizatorica a intreprinderii;

■ tipul de productie, mod de organizare a cheltuielilor;

■ tehnologia de fabricatie;

■ grad de concentrare, specializare, profilare;

■ grad de integrare a intreprinderii;

■ grad de mecanizare si automatizare

■ caracteristicile procesului de productie;

■ periodicitatea si momentul efectuarilor;

Tinand cont de factorii enumerati si de posibilitatile existente in cadrul firmei, S.C. "FERMIT" S.A. foloseste drept metoda de calculatie metoda standard-cost.

1. Prezentarea generala a metodei.

Metoda standard-cost a aparut in 1901 in S.U.A. sub denumirea de metoda costurilor estimative. Este prima dintre metodele de productie care s-a bazat pe costuri de productie programate sau proiectate; Aceste costuri sunt considerate stiintifice de aceea orice abatere de la ele, ivita pe parcursul fabricarii este considerata "abatere" de la normal si se trece pe seama rezultatelor financiare ale firmei.

Esenta metodei consta in:

1. Elaborarea calculelor standard pe produs

2. Calculul, urmarirea, analiza si raportarea abaterilor de la costurile standard

3. Urmarirea costurilor potrivit cerintelor proprii

Metoda are in vedere corelatia fundamentala care exista intre cheltuielile antecalculate, cheltuielile efective si abaterile acestora. Dilema consta daca luand in calcul ca baza cheltuielile normate respectiv antecalculate vom urmari in continuare cheltuielile spre a determina abaterile sau se vor urmari abaterile. De aici a rezultat diferentierea metodei:

-metoda standard - tranzitorie: pune accent pe standardele cheltuielior

-metoda standard totala: pune accent pe standardele abaterilor

Avantajele oferite conduceriide noua metoda au determinat o raspandire rapida a metodei imbracand formele:

calculatia rigida a costurilor standard(Standard Cost Accounting)

calculatia flexibila a costurilor standard bazata pe costuri complete.

2. Clasificarea standardelor

Standardele reprexinta marimi fizice sau valorice cu caracter de etalon, stabilite in mod stiintific pe baza unor metode moderne de inregistrare, urmarire si analiza a comportamentului fenomenelor ce se desfasoara in intreprindere.

a)        In raport cu forma de exprimare a marimilor pe care le reprezinta:

. standardele cantitative: standarde naturale sau fizice, constituie etalonul de masuri al unei performante in unitati de masura naturale. Se impart la randul lor in:

standarde pentru materii prime si materiale: reprezinta pe tipuri de produse cantitatile necesare pentru fabricarea unui reper(piesa, subansamblu, semifabricat, produs) in conditii tehnice si organizatorice date;

standarde de timp: durata de timp pe operatii si pe total necesar pentru executarea unei piese, subansamblu, semifabricat, produs;

standade pentru deseuri si rebuturi;

stocuri standard de materiale;

stocuri standard de productie nedeterminata

. standarde valorice sau financiare: masuri cu caracter de etalon exprimate in bani. Se impart in :

standarde valorice ce au la baza standarde cantitative: valoarea stocurilor standard de materii prime, materiale, combustibil etc.

standarde valoricece nu au la baza standarde cantitative: numerarul, obligatiile de plata fata de furnizori;

standarde financiare: exprima relatiile dintre diferite marimi pentru care s-au stabilit deja standarde: viteza de rotatie a capitalului circulant.

b)       Din punct de vedere al scopului urmarit:

. standarde curente determinate de conditiile existente in perioada la care se refera;

. standarde de baza : marimi cantitative si valorice la a caror determinare nu e necesar sa se tina seama de posibilitatile efective de realizare.

c)        Din punct de vedere al modului de stabiliresi al scopului urmarit:

. standarde ideale ( stabilite pe baza unor conditii ideale);

. standarde normale (stabilite pe baza unor coditii normale);

.standarde reale (au in vedere conditiile date de productie).

3. Prezentarea teoretico-metodologica

Etape:

3.1. Calculul costului standard pe produs


Se face pe articole de calculatie: materii prime si materiale, salarii directe, cheltuieli de regie ( cheltuieli de fabricatieplus cheltuieli de desfacere).

3.1.1. Calculul standardelor pentru materii prime si materiale directe

Aceste standarde constituie o cheltuiala variabila si se obtin prin ponderarea standardelor cantitative de materiale cu preturile standard de aprovizionare. Standardele cantitative stabilite pin colaborarea organelor tehnice si economice se consemneaza in documentatia tehnica pe baza careia se intocmeste " Lista standardelor cantitative de materiale", care faciliteaza lucrarile de calcul al costurilor.

Preturile de aprovizionare ce stau la baza calcularii standardelor pot fi stabilite dupa mai multe metode, dar tinand cont de tendintele acuale de modificare a preturilor, se recomanda fie varianta trendului, fie varianta folosirii datelor din perioada imediat precedenta.

3.1.2. Calculul standardelor pentru manopera

Calculul acestor standarde are la baza standarde de timp si tarife de manopera standard. Standardele de timp au in vedere procesele tehnologice standard in functie de care se stabilesc normele de timp standard cu caracter etalon.

Tarifele de salarizare standard se stabilesc pe baza calificarii standard a muncitorilor , a datelor cu privire la salariile platite din perioadele anterioare , obiectivele privind cresterea salariului mediu din cadrul firmei.

3.1.3. Determinarea cheltuielilor de regie standard

Principalele procedee utilizate pentru determinarea cheltuielilor :

procedeul global utilizat

procedeul analitic pe grupe si feluri de cheltuieli

Cu ajutorul procedeului global se determina regia de sectie si regia administrativa prin luarea in calcul a sumelor cheltuite in anul precedent, ajustate cu cresterea volumului de activitate standard.

3.2.Inregistrarea , calculul, urmarirea si analiza abaterilor de la costurile standard.

Utilizarea costurilor standard implica:

-compararea cheltuielilor efective cu cele standard si stabilirea abaterilor fata de acestea pe articole de calculatie si pe produse;

-analiza abaterilor sub aspectul marimii si cauzelor lor;

-stabilirea masurilor pentru inlaturarea abaterilor negative, generalizarea aspctelor pozitive si incadrarea costurilor efective in standardele stabilite.

3.2.1.abaterile de la costurile standard pentru materiale

. abateri de cantitate sau de consum : determinate pe feluri de materiale

Avm=(Ce-Cs)*Q*Ps

Avm -abaterea de consum de materiale

Ce -consum cantitativ efectiv pe produs

Cs -consum cantitativ standard pe produs

Q -cantitatea fabricata

Ps -pret unitar standard al materialului

. abateri din diferente de pret la materiale

-in functie de materialele aprovizionate:

Apm=(Pe-Ps)*Ci

Apm -abatere de pret la materiale

Pe -pret efectiv de aprovizionare

Ps -pret standard de aprovizionare

Ci -cantitatea de materiale intrata

-in functie de materialele consumate

Apm =(Pc-Ps) * Ce*Q

3.2.2. Abaterile de la costurile standard pentru manopera

. abateri de la timpul standard

AT=(te-ts)*Q*Tss

AT -abterea de la timpul standard

te -timpul de munca efectiv pe unitatea de produs

ts -timpul de munca standard pe unitatea de produs

Tss -tariful de salarizare standard

Q -cantitatea de produse fabricate

. abaterile din variatia de tarifului de salarizare:

As=(Tse-Tss)*Q*te

Tse -tarif de salarizare orar efectiv

3.2.3. Abaterile de la cheltuielile de regie standard

.abateri de la bugetul de cheltuieli obtinute ca diferenta intre cheltuielile standard si cheltuielile efective

3.3 Organizarea contabilitatii costurilor standard

Exista trei variante principale de organizare a contabilitatii:

metoda standard - cost partial

metoda standard - cost unic

metoda standard - cost dublu

3.4. Avantajele metodei si limitele acesteia

Asigura urmarirea operativa a abaterilor de la costurile standard, permitind adoptarea la momentul potrivit a deciziilor de reglare a activitatii firmei.

Orienteaza activitatea firmei spre atingerea standardelor de baza si a celor ideale.

Ofera informatii privind variatia costurilor in raport cu gradul de folosire a capacitatii de productie.

PREZENTAREA METODEI DE CALCULATIE STANDARD COST FOLOSITA IN CADRUL S.C. " FERMIT " S.A.

In prezent SC Fermit SA utilizeza metoda costului total care presupune stabilirea limitelor maxime privind cheltuielile necesare realizarii productiei programate si in acest scop se stabilesc standarde privind:

cheltuieli cu materii prime

cheltuieli cu salariile

regia de sectie

regia generala

Costul standard se determina pe produse si pe grupe de produse.

Pentru exemplificare prezentam in continuare calculatia standard pentru produsul Disc Autocamion.

3.5.1. Elaborarea calculatiilor standard pentru materiale

Pentru determinarea costurilor standard de materiale se folosesc standarde cantitative de materiale si preturi de aprovizionare standard.

In determinarea standardelor cantitative de materiale Sc Fermit Sa porneste de permisa asigurarii unei calitati superioare si a unei rentabilitati ridicate pentru produsele obtinute. Aceste standarde trebuie sa ia in considerare elemente referitoare la cantitate, calitate, operatile de prelucrare pe care le comporta, tipodimensiune, posibiliati de prelucrare. Preturile standard au caracter de etalon si datorita conditiilor actuale din economia romaneasca se folosesc date din peroada imediat precedenta urmarindu-se acualizarea acestora in permanenta.

Articole componente

Standard cantitativ

Pret unitar standard

Standard valoric

DYP<5

0.244kg

Carton

0.018buc

Cerneala poligrafica

0.00002kg

Deroplast

0.0007kg

Diluant

0.008kg

Stearat de calciu

0.0021kg

Hartie gumata

0.00077kg

TOTAL

3.5.2. Elaborarea calculatiei standard pentru manopera

Costurile standard pentru manopera directa se stabilesc pe baza standardelor de timp si pe baza tarifelor de salarizare standard corespunzatoare.

In vederea stabilirii standardelor de timp se tine cont de procesul tehnologic standard si de metoda istorico-statistic.

Timpul standard se exprima in ore, se consemneaza in formulare speciale si apoi in documentatia tehnica privind fabricarea produselor. Tarifele de salarizare standard se stabilesc pe baza calificarii standard a personalului, a datelor cu privire la veniturile anterioare, a conditiilor de munca deosebite.

Lista standard pentru manopera aferenta produsului Disc Autocamion

Operatii

Timp stadard unitar/total (min)

Salarii unitar/total

Cumulat

Impregnare si uscare fir

Infasurare fir

Presare la cald

Tratament termic

Debavorare

Degrosare

Gaurire disc

Marcare reper

Ambalare

Marcare ambalare

Control final

Total

3.5.3. Elaborarea calculatiei standard pentru cheltuielile de regie

SC Fermit SA foloseste pentru determinarea regiei de sectie procedeul standardelor globale. Acesta presupune calculul cheltuielilor de regie standard pe fiecare categorie de cheltuieli care intra in structura costurilor de regie si anume:

cheltuieli generale de productie ( regia de sectie )

cheltuieli generale de administratie si desfacere ( regie generala)

ETAPE:

. stabilirea globala a ponderii cheltuielilor fixe si variabile in totalul costurilor de regie

. evaluarea coeficientului de crestere a volumului standard al productiei

Kmp=Qs/Qo

Kmp=87000000/45460000=1.91

Calculul cheltuielilor de regie standard pentru anul curent, dupa relatia:

Crs=Cro*Kmp*Pcv+Cro*pcf=10000000mii lei*(1.91*0.35+0.65)=12994000mii lei

Dupa calculele prezentate se intocmeste :

Fisa de costuri standard

Nr.

Denumirea costurilor

Standard unitate

Pret unitar standard

Valoare

(lei)

I

Materiale

DYP<5

0.244kg

Carton

0.018buc

Cerneala poligrafica

0.00002kg

Deroplast

0.0007kg

Diluant

0.008kg

Stearat de calciu

0.0021kg

Hartie gumata

0.00077kg

Total mat.directe

II

Manopera

Impregnare si uscare fir

Infasurare fir

Presare la cald

Tratament termic

Debavorare

Degrosare

Gaurire disc

Marcare reper

Ambalare

Marcare-ambalare

Control final

Total manopera

Cheltuieli regie(115%)

Total standard/buc

Inregistrarea, calculul, urmarirea si analiza abaterilor

Avand in vedere ca functia de baza a costurilor standard este aceea de etalon de masurare si comparare a cheltuielilor efective, exercitand prin aceasta un control sistematic asupra lor, utilizarea costurilor standard implica:

compararea cheltuielilor efective cu cele standard si stabilirea abaterilor fata de acestea pe articole de calculatie, pe produs

analiza abaterilor sub aspectul marimii si cauzelor lor

stabilirea masurilor pentru inlaturarea abaterilor negative, generalizarea aspectelor pozitive si incadrarea costurilor efective in standarde stabilite

Fisa de cost efectiv a produsului Disc Autocamion

Nr.

Articole de calculatie

UM

Valoare

Materii prime si materiale

Lei

Manopera

Lei

Regia generala

Lei

Cost complet efectiv

Lei

Lista costuri materiale efective

Articole componente

Consum efectiv

Pret unitar efectiv

Valoare efectiva

DYP<5

0.244kg

Carton

0.115buc

Cerneala poligrafica

0.002kg

Deroplast

0.0007kg

Diluant

0.008kg

Stearat de calciu

0.0010kg

Hartie gumata

0.00077kg

Total

Daca analizam cele doua fise de cost standard si efectiv putem observa ca abaterile s-au inregistrat la materii prime si materiale. Pot fi abateri din consum determinate prin inventarierea materialelor ramase neconsumate la locul de munca, abateri din diferenta de pret aparute in momentul achizitionarii materialelor la alte preturi decat cele standard.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.