Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
TARIFAREA ENERGIEI ELECTRICE

TARIFAREA ENERGIEI ELECTRICE


Tarifarea energiei electrice

1. CONSIDERATII GENERALE

Toti consumatorii de energie electrica racordati la o retea de alimentare trebuie sa-si plateasca energia consumata. Valoarea facturii de plata poate sa fie diferita, in functie de optiunea consumatorului, in functie de aparatura de masurare si inregistrare de care acesta dispune si in functie de contractul incheiat intre furnizor si consumator. Compania Nationala de Electricitate (CONEL) a elaborat "Instructiuni de tarifare a energiei electrice" in conformitate cu "Regulamentul pentru furnizarea si utilizarea energiei electrice"(RFUEE) prin care sunt reglementate modurile de tarifare a energiei electrice pentru toti consumatorii din Romania. Tarifele se negogiaza periodic in functie de schimbarile intervenite pe piata energiei.

Tipurile de tarife existente in acest moment asigura 33 de posibilitati pentru facturarea consumului de energie electrica activa la consumatorii industriali si tertiari (tarifele de tip A, A2, B, C, D, E1 si E2 pe trei niveluri de tensiune -joasa, medie si inalta tensiune, iar tariful A33 pe patru niveluri de tensiune si pe trei durate de utilizare) si 3 posibilitati pentru energie electrica reactiva (pe trei niveluri de tensiune - joasa, medie si inalta tensiune).Pentru consumatorii casnici exista alte 16 posibilitati de tarifare a energiei consumate (pe doua niveluri de tensiune - joasa si medie tensiune).

Toate aceste posibilitati de facturare au fost stabilite pe baza a doua principii ale strategieie CONEL:

acoperirea cheltuielilor legate de producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei electrice;

aplatizarea curbei de sarcina a sistemului Energetic National, pentru reducerea costurilor.

2. Descrierea generala a tipurilor de tarife pentru agentii economici

a). Tariful binom diferentiat pe zone orare si durate de utilizare a puterii maxime -tip A33 Este conceput pe trei zone orare: ore de varf (orele de varf de seara si orele de varf de dimineata), ore normale si ore de gol si trei durate de utilizare a puterii maxime. Tariful A33 reprezinta cea mai completa  forma de facturare a consumului de energie electrica activa.

Valoarea de plata a facturii corespunzatoare acestui tarif este determinata de urmatoarele elemente:

taxa pentru puterea maxima absorbita in orele de varf de sarcina aprobate;

taxa pentru puterea maxima absorbita in restul orelor;

pretul pentru energia consumata in orele de varf de sarcina aprobate;

pretul pentru energia consumata in orele normale;

pretul pentru energia consumata in orele de gol.

Taxa de putere pentru orele de varf de sarcina se aplica la cea mai mare putere medie inregistrata pe sfert de ora, in perioada de facturare.

Taxa pentru puterea maxima absorbita in restul orelor (ore normale si ore de gol) se aplica la diferenta dintre cea mai mare putere medie pe sfert de ora din intervalul de facturare si cea mai mare putere medie pe sfert de ora din orele de varf de sarcina. In cazul in care puterea absorbita in orele de varf de sarcina este mai mare decat puterea absorbita in restul orelor, taxa pentru putere in restul orelor nu se aplica. Taxa pentru putere este anuala, dar se aplica proportional cu perioada de facturare lunar, prin impartire la 12.

Cele doua taxe pentru putere au rolul sa acopere cheltuielile constante legate de producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei electrice si sa contribuie la aplatizarea curbei de sarcina prin descurajarea agentilor economici pentru utilizarea puterii maxime intr-o perioada scurta de timp.

Taxa pentru puterea absorbita in orele de varf contribuie la aplatizarea curbei de sarcina, datorita nivelului sau ridicat fata de cea din restul orelor.

Durata de utilizare a puterii maxime, puterile maxime masurate in orele de varf si restul orelor, ponderea energiei consumate in orele de varf, au influenta directa asupra pretului de revenire.

Tariful A33 se aplica marilor consumatori, care au instalata aparatura de inregistrare adecvata. Taxele pentru putere si preturile pentru energie sunt prezentate in tabelul 1.

b) Tariful binom diferentiat -tip A

Este conceput pe doua zone orare: ore de varf (varful de seara) si restul orelor. Pretul de revenire depinde de trei parametrii: durata de


utilizare a puterii maxime, raportul puterilor maxime masurate in perioada de varf si in restul orelor, ponderea energiei consumate in orele de varf.

Valoarea de plata a facturii acestui tarif este determinata de urmatoarele elemente:

taxa pentru puterea maxima absorbita in orele de varf de sarcina de seara;

taxa pentru puterea maxima absorbita in restul orelor;

pretul pentru energia consumata in orele de varf de sarcina de seara;

pretul pentru energia consumata in restul orelor.

Pretul mediu este dependent si de numarul orelor de varf de seara din perioada de facturare, ceea ce confera o anumita variatie, sezoniera a facturilor de plata a energiei. Pretul mediu al facturii se autoregleaza in functie de regimul de lucru al consumatorului, putand sa aduca acestuia economii semnificative, in cazul lucrului pe trei schimburi, atunci cand scad puterile absorbite si consumurile in orele de varf. Taxele pentru putere si preturile pentru energie sunt prezentate in tabelul 2.

Tariful binom diferentiat tip A se aplica, prin negociere, marilor consumatori de energie electrica cu programe de lucru in schimbri, cu posibilitatea reducerii puterii cerute la varful de sarcina, din domeniile: metalurgice, siderurgice, flotatiile din industria miniera, constructii de masini, industria electrotehnica si electronica, industria chimica, industria usoara, fabricile de ciment, de mobila, de materiale de constructii, industria sticlei si portelanului, etc.

c) Tariful binom diferentiat pe zone orare si durate de utilizare a puterii maxime -tip A2

Acest tip de tarif are aceeasi structura ca si tariful binom diferentiat -tip A, utilizand o taxa de putere in orele de varf de sarcina din timpul serii, o taxa de putere in restul orelor, pretul pentru energia consumata in orele de varf de sarcina din timpul serii si pretul pentru energia consumata in restul orelor. Valorile taxelor pentru puterea absorbita si pretul pentru energia electrica consumata sunt diferentiate in functie de durata de utilizare a putrii maxime.

Contravaloarea facturii lunare de plata a consumurilor energetice, precum si calculul pretului mediu de livrare se determina la fel ca si in cazul tarifului binom diferentiat -tip  A.

d) Tariful monom diferentiat -tip B

Este un tarif conceput de pe doua zone orare (aceleasi ca si la tariful de tip A), iar pretul mediu de revenire depinde, doar, de doua componente: ponderea energiei consumate in perioda orelor de varf de sarcina de seara si ponderea energiei consumate in restul orelor.

Tatiful monom diferentiat -tip B reprezinta, ca forma, numai componenta de energie din tariful binom diferntiat -tip A. Aplicarea acestui tarif nu are eficienta tarifului binom diferentiat in aplatizarea curbei de sarcina, dar nu poate fi ignorat, deoarece nu toti consumatorii dispun de dispozitive de masurare corespunzatoare. Prin calcule, se poate demonstra ca si in acest tip de tarif poate sa contribuie la autoreglarea pretului mediu al facturii energetice in functie de regimul de lucru al consumatorului. Preturile pentru energia consumata, conform acestui tip de tarif, sunt prezentate in tabelul 2.

Tariful monom diferentiat -tip B este recomandat consumatorilor industriali si neindustriali, care nu dispun de echipamente de masurare corespunzatoare, aflate in functiune, pentru negocierea unui tarif mai performant, din punct de vedere economic. Este indicat pentru acei condumatori care pot sa-si "programeze" consumul de energie electrica in afara orelor de varf de sarcina.

e) Tariful binom simplu -tip C

Se poate aplica pe scara larga la consumatorii care la contractare solicita o anumita putere pe care furnizorul are obligatia sa o asigure permanent, precum si la consumatorii care solicita un consum posibil (regim de asteptare) intr-o perioada data pe care furnizorul il garnteaza. Se aplica si acelor consumatori care au receptoare electrotehnice cu puteri unitare peste 2 kW, dar mai mici de 50 kW sau cu puteri instalate totale de pana la  100 kW.

Tariful este format din componenta pentru puterea contractata si componenta pentru energia consumata. Puterea contractata este cea care a fost negociata cu consumatorul si este precizata in contractul de furnizare a energiei electrice. In cazul in care puterea maxima, inregistrata la consumatorul care are echipament cu indicator de maxim, este mai mare decat puterea contractata, se aplica taxa de putere pentru puterea maxima inregistrata.

In unele situatii, puterea contractata are nivelul rezultat din scara curentilor maximi admisibili pentru sigurantele fizibile introduse in limitatorul de putere.

Tariful binom simplu este necesar pentru a stimula consumatorii sa utilizeze puterea contractata la valoarea solicitata pe o durata de timp cat mai apropiata de durata maxima a perioadei de facturare, pentru a desfasura o activitate economica, atat pentru furnizor, cat si pentru consumator. Tariful binom simplu -tip C este eficient pentru consumatorii din alimentatia publica, prese si prelucrari mase plastice si cauciuc, laboratoare de patiserie -cofetarie. Preturile pentru putere si pentru energie, pentru acest tarif, sunt prevazute in tabelul 2.

f) Tariful monom simplu -tip D

Constituie forma cea mai simpla de facturare a energiei electrice active. Acest tarif este ineficient atat pentru consumator cat si pentru furnizor, fiind lipsit de posibilitatea de a acorda bonificatii consumatorilor care au un regim constant de lucru, pe cele trei schimburi, sau furnizorilor in situatia in care consumatorul are regim discontinuu de functionare. Este total insensibil la compartimentul energetic al consumatorului. Facturarea energiei electrice active pe baza acestui tarif este recomandata pentru consumatorii care nu au activitate productiva, respectiv pentru iluminatul spatiilor din scoli, spitale, institutii administrative, servicii publice, etc.

Preturile pentru energia electrica utilizata, conform acestui tip de tarif sunt prezentate in tabelul   2.

g) Tariful monom diferentiat de zi -noapte -tip E1

Tariful de zi -noapte -tip E1 are doua componente:

componenta de zi, care se aplica pentru consumul de energie electrica in orele de zi din intervalul 6 - 22 al zilelor lucratoare, de luni pana vineri;

componenta de noapte, care se aplica pentru consumul de energie electrica in orele de noapte din intervalul 22 - 6, de luni pana vineri si pentru tot consumul din zilele dfe sambata si duminica.

Acest tip de tarif are ca scop deplasarea unei parti din consumul de energie electrica spre orele de noapte si spre zilele de sambata si duminica, avand ca efect principal umplerea golului de noapte si din zilele nelucratoare ale curbei de consum.

De asemenea, prin deplasarea consumului de energie spre orele de noapte se poate efectua mai usor reglarea nivelului de tensiune, ceea ce are ca efect marirea stabilitatii sistemului energetic national.

Tariful de tip E1 este deosebit de benefic pentru consumatorii care au o activitate specifica de noapte: tipografii, fabrici de paine, laboratoare de patiserie -cofetarie, cantine, pentru consumatorii care se pot adapta la un astfel de regim de lucru: sisteme de irigatie, balastiere, silozuri de cereale, etc. Preturile pentru energia consumata, conform tarifului E1 sunt prezentate in tabelul 3.

h) Tariful monom diferentiat -tip E2

Este o forma simplificata a tarifului E1, care diferentiaza numai consumul din orele de zi (6-22) fata de consumul din orele de noapte (22-6).

Echipamentul de masurare poate sa fie identic cu cel folosit de tariful monom diferentiat -tip B.

Acest tip de tarif este deosebit de avantajos pentru primarii -la tarifarea iluminatului public, precum si alte categorii de consumatori care-si pot desfasura activitatea noaptea. La consumatorii la care se aplica tarifele de tip E1 sau E2 trebuie sa fie montate echipamente de masurare cu doua cadrane si ceas de comutare programabil sau echipamente electronice de masura. Preturile pentru acest tarif sunt prezentate in tabelul 3.

i) Facturarea energiei electrice active in regim pausal.

Acest tip de facturare consta in stabilirea consumului de energie electrica in functie de puterea nominala si de numarul de ore de utilizare a receptoarelor electrice. La acest consum se aplica tarifele corespunzatoare categoriei de consum din care fac parte receptoarele respective.

Energia electrica consumata de un receptor se stabileste ca produs intre puterea nominala a receptorului respectiv, exprimata in kW,coeficientul mediu de cerere si durata de utilizare, exprimata in ore.

Drept putere nominala se va lua puterea inscrisa pe placuta cu datele tehnice (sau cartea tehnica) a receptorului respectiv, iar in lipsa inscriptiei, puterea nominala se va determina pe baza masuratorilor efectuate de furnizor in prezenta consumatorului respectiv. Coefientii medii de cerere pe ramuri economice sunt prezentati in tabelul 4.

Duratele de utilizare pentru facturarea in regim de pausal sunt prezentate in tabelul 5.

Pentru consumatorii casnici, consumul de energie electrica se stabileste identic, cu mentiunea ca valoarea coeficientului de cerere mediu este egala cu 1.

Facturarea in regim pausal se aplica la toti consumatorii in cazul constatarii unui consum fraudulos de energie electrica, sau in cazul consumatorilor care folosesc energia electrica si in alte scopuri decat cele de iluminat si utilizari casnice, care au posibilitatea separarii instalatiilor

electrice aferente celor doua tipuri de utilizare, sau la care nu se justifica separarea instalatiei.

Observatii importante

Trecerea de la un tarif la altul, in cadrul sistemului de tarifare in vigoare se poate face la initiativa uneia dintre partile contractante cu acordul celeilalte parti, cu asigurarea echipamentelor de masurare mai perfectionate, prin act aditional la contractul de furnizare a energiei electrice. Partea care initiativa schimbarii tipului de tarif are obligatia cumpararii de fonduri proprii a echipamentelor de masurare necesare aplicarii noului tip de tarif. Modificarea tipului de tarif aplicat se poate face o singura data pe an.

In cazul depasirii, fara acordul operativ al furnizorului, cu peste 10% si pe o durata de peste 15 minute a puterii contractate a fi absorbita din sistem in timpul orelor de varf de sarcina, consumatorii, cu exceptia celor casnici, indiferent de sistemul de tarifare, vor plati, pentru puterea depasita, o majorare tarifara sub forma unei taxe suplimentare egale cu de 2 ori taxa lunara de puterea prevazuta pentru orele de varf de seara in tariful binom diferentiat -tip A.

Conform contractului incheiat, consumatorul de energie electrica (primariile), trebuie sa plateaca contravaloarea energiei electrice consumate si sa puna la dispozitia furnizorului lampile electrice si accesnsoriile necesare pentru iluminatul public, sau sa achite contravaloarea acestora.

j) Tarifarea energiei elecrice reactive

Cantitatea de energie electrica reactiva inregistrata la consumator determina valoarea factorului de putere corespunzator energiei electrice consumate.

Pentru consumatorii la care nu exista montate contoare de energie electrica reactiva sau pe perioada in care acestea sunt defecte, factorul de putere mediu se va determina prin masuratori si va fi consemnat prin proces verbal incheiat intre partile contractate, care va sta la baza determinarii si facturarii energiei electrice reactive.

In conditiile specifice de functionare a sistemului energetic National din Romania, s-a stabilit valoarea optima a factorului de putere neutral de 0,92.

Consumatorii care nu-si compenseaza energia reactiva, pentru obtinerea factorului de putere mai mare sau cel putin egel cu 0,92 vor plati diferenta dintre cantitatea de energie electrica reactiva inregistrata de contor si cantitatea aferenta factorului de putere de 0,92 la tariful in vigoare.

Conform RFUEE in vigoare, in cazul in care consumatorul realizeaza un factor de putere mediu lunar mai mic de 0,65 acesta va plati diferenta dintre cantitatea de energieelectrica reactiva inregistrata de contor si cantitatea aferenta factorului de putere neutral de 0,92 la tariful majorat, egel cu de trei ori tariful in vigoare.

Facturarea cu un tarif majorat, egal cu de trei ori tariful in vigoare este justificata de necesitatea determinarii consumatorului sa foloseasca instalatii de compensare corespunzatoare.

3. TARIFAREA ENERGIEI ELECTRICE PENTRU

CONSUMATORII CASNICI

La consumatorii casnici, facturarea energiei electrice se face corespunzator cantitatilor de energie electrica inregistrata de contoare, la tarifele in vigoare la data respectiva.

Pentru consumatorii casnici exista 16 posibilitati de tarifare a energiei electrice (impartite pe joasa si medie tensiune), in functie de aparatajul instalat la consumator si in functie de posibilitatile financiare ale acestuia.

In tabele 6a si 6b sunt prezentate preturile pentru energia consumata, corespunzatoare fiecarui tarif.

In cazul constatarii functionarii contorului cu eroare in afara clasei de precizie admise, se procedeaza la recalcularea consumului de energie electrica, aplicand coeficientul determinat din masuratorile pentru cantitatea totala de energie electrica inregistrata de la ultima citire a contorului de catre furnizor la care factura emisa a fost achitata, pana la data inlocuirii contorului defect; cantitatea de energie electrica rezultata se factureaza la tarifele in vigoare in perioadele respective.

La contoarele blocate sau la cele care functioneaza cu intermitenta, recalcularea se face pe baza consumului mediu lunar din ultimele 12 luni, aplicat pentru perioada de la ultima citire a contorului respectiv de catre furnizor, la care factura emisa a fost achitata si pana la data inlocuirii acestuia. Cantitatea de energie elctrica rezulatata se factureaza la tarifele in vigoare in perioadelerespective.

Alte prevederi

Potrivit prevederilor RFUEE; echipamentele de masurare trebuie sa fie montate, de regula, cat mai aproape de punctul de delimitare a   instalatiilor electrice, pentru a nu influenta cantitatea de energie electrica consumata si facturata.

Cand nu este posibil sa se indeplineasca aceasta conditie se aplica, dupa caz, una din urmatoarele doua condii:

consumatorii la care echipamentele de masurare a energiei electrice consumate sunt montate in aval fata de punctul de delimitare a instalatiilor electrice, vor plati contravaloarea consumului de energie electrica inregistrat de contoarele de decontare in functie de tariful in vigoare, la care se adauga contravaloarea pierderilor de energie electrica din liniile si transformatoarele situate intre punctul de delimitare si punctul in care sunt montate echipamentele de masurare. Aceste pirderi se determina conform instructiunilor specifice CONEL si se platesc conform tarifului monom simplu -tip D, corespunzator tensiunii punctului de eliminare a instalatiilor;

consumatorii la care echipamentele de masurare a energiei electrice consumate, sunt montate in amonte fata depunctul de delimitare a instalatiilor electrice vor plati contravaloarea consumului de energie electrica inregistrat de contoarele de decontare in functiune la tarifele in vigoare, din care se scade contravaloarea pirderilor de energie electrica din liniile si transformatoarelor situate intre punctul de delimitare si punctul in care sunt montate echipamentele de masurare. Aceste pirderi se determina conform instructiunilor specifice CONEL, isar valoarea lor se calculeaza conform tarifului monom simplu -tip D, corespunzator tensiunii punctului de delimitare a instalatiilor 

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.