Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Analiza cheltuielilor de transport si depozitare

Analiza cheltuielilor de transport si depozitare


Analiza cheltuielilor de transport si depozitare

1. Analiza cheltuielilor de transport

Cheltuielile de transport sunt ocazionate de aprovizionarea resurselor materiale necesare si de desfacerea produselor finite.

Analiza cheltuielilor de transport trebuie sa cuprinda:

- analiza dinamicii si structurii cheltuielilor de transport;

- analiza factoriala a cheltuielilor de transport.

Pentru analiza dinamicii si structurii cheltuielilor de transport se folosesc indicatorii:

- cheltuieli de transport totale Chtr;- modificarea absoluta a cheltuielilor cu transportul;

∆Chtr = Chtr1 - Chtr0;

- modificarea relativa a cheltuielilor cu transportul;

;

Sporirea volumului de activitate impune cresterea cantitatilor de resurse materiale aprovizionate si cresterea cheltuielilor cu transportul. Realizarea optimului economic de catre o firma presupune ca dinamica volumului de activitate sa fie superioara dinamicii cheltuielilor cu transportul (ICA > IChtr).

- nivelul cheltuielilor cu transportul la 1000 lei cifra de afaceri

;

Daca acest indicator are o dinamica descrescanda este un indiciu ca activitatea firmei este performanta.

- ponderea cheltuielilor cu transportul in cheltuieli totale ale intreprinderii:

= ;

unde:

CT este costul total;

Principalii factori care determina cresterea cheltuielilor cu transportul sunt:

- sporirea volumului de activitate;

- cresterea preturilor materiilor prime, materialelor etc.;

- cresterea cheltuielilor de transport.

Cheltuielile cu transportul pot creste si datorita unor cauze subiective, cum sunt:

-folosirea mijloacelor de transport sub capacitate;

-cresterea timpului de stationare la operatiunile de incarcare-descarcare;

-efectuarea unor transporturi incrucisate, ineficiente;

-efectuarea unor aprovizionari de resurse materiale de la furnizorii indepartati in defavoarea unor furnizori apropiati, care ofera bunuri de aceeasi calitate. Analiza factoriala a cheltuielilor materiale are loc prin surprinderea si cuantificarea modificarilor volumului cheltuielilor de transport datorita influentei unor factori de baza. Exista mai multe modele de analiza factoriala.

Un prim model se bazeaza pe relatia directa dintre evolutia cifrei de afaceri si evolutia cheltuielilor de transport.

;

unde:

- cheltuiala de transport totala;

CA - cifra de afaceri;

- nivelul cheltuielilor de transport la 1000 lei cifra de afaceri, calculat la nivelul de intreprindere;

- structura cifrei de afaceri pe tipuri de transport (auto, feroviar etc.) prin care au fost facute aprovizionarile;

- nivelul cheltuielilor de transport la 1000 lei cifra de afaceri, calculat la nivelul structurilor reprezentand aprovizionarile pe fiecare tip de transport pe care s-a realizat cifra de afaceri.

Un al doilea model aplicabil doar pentru transportul auto considera ca marimea cheltuielilor de transport este determinata de cantitatea totala de marfa aprovizionata, distanta medie si costul mediu de transport:

= ּּ;


unde:

este cantitatea totala de marfuri transportate (in tone);

- distanta medie de transport pentru o tona marfa (in kilometri);

- costul mediu pentru o tona marfa transportata pe distanta de un km.

Un al treilea model reprezinta o detaliere a modelului anterior avandu-se in vedere ca totalul resurselor aprovizionate se obtine de la furnizor prin mai multe comenzi.

In tabelul 5.15. se prezinta datele ipotetice necesare pentru analiza cheltuielilor de transport.

Tabelul 5.15. Analiza cheltuielilor de transport

Indicatori

Anul precedent

Anul curent

Cheltuieli de transport totale Chtr (mil. lei)

Numarul total de comenzi (aprovizionari) (nC)

Cantitatea medie de marfa aprovizionata pe o comanda (tone)

Distanta medie de transport a unei tone de marfa (Km)

Costul mediu de transporta unei tone de marfa pe distanta de un kilometru (C) (mil. lei pe tona-kilometri) ;

Cantitatea totala de resurse materiale aprovizionata se obtine pe baza numarului de comenzi (aprovizionari ) de la furnizori si a cantitatii medii pe o comanda:

;

Modelul de analiza a cheltuielilor de transport devine:

= ּּ;

unde:

este numarul de comenzi;

- cantitatea medie transportata pe o comanda (in tone);


Modelul care va fi aplicat este:

= ּּ;

a) Modificarea fenomenului analizat:

= - = 3600 - 1600 = 2000 mil. lei;

b) Cuantificarea influentei factorilor:

1. = ּּ - ּּ = ( - ּּ = (200 - 100)ּ8ּ50ּ0,04 = 1600 mil. lei;

2. = ּּ - ּּ = 200ּ10ּ50ּ0,04 - 200ּ8ּ50ּ0,04 - - 4000 - 3200 = 800 mil. lei;

3. = ּּ - ּּ = ּּ ( - = 200ּ10ּ (30 - 50)ּ ּ0,04 = - 1600;

4. = ּּ - ּּ = ּּּ ( - ) = 200ּ10ּ30ּ0,02 = 1200;


Din analiza cheltuielilor de transport se observa ca acestea au crescut cu

2000 mil. lei.

Cresterea cheltuielilor de transport este favorabila firmei deoarece cantitatea de marfa transportata a crescut intr-un ritm superior.

= = 225%:

= = 100ּ8 = 800 tone;

= = 200ּ10 = 2000 tone;

= = 250%.

Devansarea cheltuielilor totale de transport catre cantitatea totala de marfa transportata inseamna reducerea cheltuielilor de transport pe tona de marfa transportata.

Numarul de comenzi a generat cresterea cheltuielilor de transport cu 1600 mil. lei in conditiile in care firma si-a propus sa realizeze un volum sporit de vanzari, fiind nevoita sa creasca numarul aprovizionarilor de la furnizori (acestea crescand de la 100 in anul precedent la 200 in anul curent).

Cantitatea medie transportata () pe o comanda a determinat o crestere a cheltuielilor de transport de 800 mil. lei. Aceasta influenta este normala deoarece a crescut cantitatea aprovizionata la o comanda de la 8 tone anul precedent la 10 tone in anul curent. Prin urmare, capacitatea de incarcare a mijloacelor de transport folosite de firma a fost mai bine folosita.

Distanta medie de transport a unei tone de marfa a determinat scaderea cheltuielilor de transport cu 1600 mil. lei, ceea ce se explica prin folosirea unor rute optime de transport prin aprovizionarea de la furnizorii cei mai apropiati de firma. Costul mediu de transport a unei tone de marfa pe distanta de un km a determinat crestere cheltuielilor de transport cu 1200 mil. lei. Cauzele pot fi diverse:

cresterea pretului combustibilului;

utilizarea unor mijloace de transport mai scumpe, dar care ofera conditii mai bune pentru transportul marfurilor;

neutilizarea la capacitate a parcului de masini etc.

2. Analiza cheltuielilor de depozitare (stocare)

Constituirea stocurilor de materii prime, produse finite, marfuri, pastrarea lor o anumita perioada de timp si pregatirea in vederea vanzarii genereaza o serie de consumuri de resurse umane, materiale si financiare. Cheltuielile de stocare sunt formate din:

- cheltuielilor de reaprovizionare;

- cheltuieli de intretinere a marfurilor in stoc;

- cheltuielilor asociate rotatiei lente a stocurilor;

- costul rupturilor de stoc;

- costul imobilizarilor de capital in stoc.Vezi Marius Gust-coordonator: "Analiza economico financiara", Ed. "Independenta Economica" , 2003, pag. 140 - 146.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.