Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Analiza indicatorilor valorici ai productiei

Analiza indicatorilor valorici ai productiei


Analiza indicatorilor valorici ai productiei

Activitatea complexa a unei societati comerciale presupune, ca pe langa activitatea de productie propriu-zisa, sa se desfasoare si o activitate de comercializare a produselor proprii. Ca urmare, se vor folosi urmatorii indicatori valorici:

Cifra de afaceri

Productia exercitiului

Valoarea adaugataCifra de afaceri pp. insumarea a 2 elemente: productia vanduta si vanzarile de marfuri. Ea caracterizeaza totalitatea veniturilor pe care le poate obtine un agent economic din vanzarea produselor proprii.

Cifra de afaceri inregistreaza si unitatile cu profil pur comercial. In cazul unitatilor cu profil industrial, cifra de afaceri cuprinde:

veniturile din activitatea de baza;

prestarile de servicii efectuate pentru terti;

lucrari cu caracter industrial;

valoarea produselor finite, a semifabricatelor, studii si cercetari valorificate.

Prin lucrari cu caracter industrial se intelege: montajul utilajului la beneficiar cand lucrarea a fost executata cu forte proprii, lucrarile de reparatii capitale, chiria si locatia de gestiune incasate.

In mod distinct se poate urmari si valoarea productiei-marfa care reprezinta productia obtinuta si destinata livrarii:

In mod asemanator se poate urmari si cifra de afaceri interna si cifra de afaceri pentru export.

Cifra de afaceri se evalueaza in preturi curente, care sunt preturile existente in momentul facturarii bunurilor si serviciilor. Pentru a evita majorarea artificiala de catre inflatie, se pot folosi si preturi comparabile. Se evidentiaza in contabilitate in contul 121 "Profit si pierdere", unde se regaseste marimea neta a veniturilor.

Productia exercitiului

, unde: Pv - productia vanduta, evaluata la pretul respectiv;

Ps - productia stocata;

Pi - productia imobilizata.

Pv = componenta comuna cu cifra de afaceri

Ps = sold final (Sf) - sold initial (Si)

Pi = se refera la imobilizarile corporale si necorporale.

Productia exercitiului se mai numeste si productie globala si este importanta, deoarece totalizeaza veniturile din intrega activitate productiva.

Valoarea adaugata (Vad) arata efectiv contributia agentului economic la crearea PIB. Deci PIB apare ca o suma a valorilor adaugate create de agentul economic. Exista 2 metode de calcul pentru valoarea adaugata:

A. Metoda substractiva (scaderii) potrivit careia valoarea adaugata (Vad) este egala cu diferenta dintre productia exercitiului (Pex) cumulata cu marja comerciala (Mc) si consumurile intermediare de bunuri si servicii de la terti (Ci):

Marja comerciala (Mc) reprezinta diferenta dintre vanzarile de marfuri (Vmf) si costul de cumparare a marfurilor vandute (Cc):

Consumurile intermediare (Ci) sunt formate din materii prime si materiale consumabile (Mp), piese de schimb si subansamble (Ps), cheltuieli cu combustibili, energie si apa (Cea) si alte cheltuieli materiale (Acm):

Valoarea adaugata poate fi bruta (se adauga amortizarea activelor fixe) si neta.

Vad neta = Vad bruta - Aactivelor fixe

B.    Metoda aditiva (analitica) este o metoda de repartitie, intrucat presupune insumarea elementelor structurale ale valorii nou create: cheltuieli cu personalul (salarii, cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala) (Chp), impozite si taxe fara TVA (I+Tx), cheltuieli financiare (Chfin), amortizarea activelor fixe (Aaf) si beneficiul net (Bn):

Aceasta formula permite evidentierea structurii Vad, calculul dominantei si reflecta modul in care sunt retribuiti factorii de productie:

-factorul munca prin cheltuielile salariale;

-capitalul imprumutat prin impozite si taxe;

-capitalul fix prin amortizarea activelor fixe;

-capitalul propriu prin beneficiu.

Deoarece valoarea adaugata reflecta modul in care factorii de productie contribuie la crearea bogatiei unui agent economic, este un indicator mai important decat cifra de afaceri, care ne arata suma vanzarilor. Astfel, pentru 2 unitati, una cu profil comercial si cealalta cu profil complex, cea de-a doua va avea valoarea adaugata mai mare, deci si o putere economica mai mare.

Analiza indicatorilor valorici in marimi absolute si in marimi relative

1. Cifra de afaceri

A. Analiza factoriala a CA in marimi absolute:

I. Determinarea modificarii absolute a CA:

II. Descompunerea pe factori de influenta a :

III. Cuantificarea influentelor separate ale factorilor asupra CA:

IV. Interpretarea rezultatelor

, unde: q - volumul fizic al productiei;

p - pretul unitar

I.

II.  

III.

B. Analiza factoriala a CA in marimi relative:

Determinarea indicelui de realizare a cifrei de afaceri:

I. Determinarea modificarii relative a CA:

II. Descompunerea pe factori de influenta a :

III. Cuantificarea influentelor separate ale factorilor asupra CA:

2. Productia exercitiului

A. Analiza factoriala a Pex in marimi absolute:

I. Determinarea modificarii absolute a Pex:

II. Descompunerea pe factori de influenta a :

III. Cuantificarea influentelor separate ale factorilor asupra Pex:

B. Analiza factoriala a Pex in marimi relative:

Determinarea indicelui de realizare a productiei exercitiului:

I. Determinarea modificarii relative a CA:


II. Descompunerea pe factori de influenta a :

III. Cuantificarea influentelor separate ale factorilor asupra Pex:

3. Valoarea adaugata

A. Metoda substractiva

A. Analiza factoriala a Vad in marimi absolute:

I. Determinarea modificarii absolute a Vad:

II. Descompunerea pe factori de influenta a :

III. Cuantificarea influentelor separate ale factorilor asupra Vad:

IV. Interpretarea rezultatelor

B. Analiza factoriala a Vad in marimi relative:

Determinarea indicelui de realizare a valorii adaugate:

I. Determinarea modificarii relative a Vad:

II. Descompunerea pe factori de influenta a :

III. Cuantificarea influentelor separate ale factorilor asupra Vad:

Daca , semnifica:

Grafic, pentru , avem:

Pex

Pex Pex Vad

Vad Vad Ci Ci Ci

a) Perioada b) Perioada c) Perioada

a) si , pentru ca Ci - constant.

b) , cand Pex - constant si

c) ; ()

, deoarece .

; ()

B.    Metoda aditiva

Pornind de la aceasta formula, rezulta:

; ; ;

;

S - ponderea

Factorul care detine ponderea cea mai mare reprezinta factorul de productie care a contribuit la crearea valorii adaugate noi.

Relatiile dintre indicatorii valorici si elementele

care ii diferentiaza

Se calculeaza doua tipuri de rapoarte: rapoarte statice si rapoarte dinamice.

Raportul static este o exprimare procentuala a comparatiei intre doua marimi absolute.

Raportul dinamic inseamna compararea a doi indici sau a doua ritmuri de crestere.

Principalele rapoarte statice si dinamice se calculeaza intre:

Vad si Pex

(%)

, unde: SCi = ponderea Ci in Pex

Rs este cu atat mai mic cu cat creste ponderea consumurilor intermediare in totalul productiei exercitiului. Cresterea Rs se bazeaza pe scaderea consumurilor intermediare.

≥< 1

a) Rd = 1 IVad = IPex Ci evolueaza constant (ICi = 100%).

unde: IVad = indicele valorii adaugate

IPex = indicele productiei exercitiului.

b)     Rd < 1 IVad < IPex

;

Este de dorit ca rapotul dinamic sa fie supraunitar, ceea ce ar insemna ca si .

c)     Rd >1 ; .

Vad si CA

- gradul de dependenta externa

Rs reprezinta cifra de afaceri pe care trebuie sa o mobilizeze agentul economic pentru a obtine 100 unitati de valoare adaugata. Acest raport este aproape stabil in timp si variaza doar de la o unitate la alta, in functie de specificul ei.

a) Rd = 1 ICA = IVad

b) Rd < 1 ICA < IVad

c) Rd > 1 ICA > IVad

Vad neta si Vad bruta

< 100%.

Cresterea Rs se bazeaza pe diminuarea ponderii activelor fixe.

a) Rd = 1 IAaf = 100% (ponderea este constanta).

b) Rd < 1 IVad nete < IVad brute

;

c) Rd > 1 IVad > IAaf

Pv si Pex

< 100%. , unde: SPs = ponderea prod. stocate in Pex

unde: SPi = ponderea prod. imobilizate in Pex

Un raport static in crestere semnifica cresterea ponderii vanzarilor in totalul productiei exercitiului.

Ps si Pi se analizeaza separat.

Utilizarea in calculul economic a unor indicatori valorici

1) Valoarea adaugata se utilizeaza in calculul productivitatii muncii. Ea reflecta aportul fortei de munca.

, N - nr. de personal sau timpul de munca (in om-ore, om-zile).

Valoarea adaugata caracterizeaza si eficienta folosirii capitalului fix.

, activele fixe sunt privite ca numar sau timp de functionare.

Cifra de afaceri se coreleaza cu indicatorii de profitabilitate.

, - rata relativa medie a cifrei de afaceri.

Cifra de afaceri caracterizeaza si viteza de rotatie a activelor totale si circulante inscrise in bilant.

Model de analiza factoriala a valorii adaugate

;

I.

II.

III.

Model de analiza factoriala a cifrei de afaceri

N - nr. de personal

- productivitatea (randamentul mediu) al AF in functiune

- ponderea AF in functiune in totalul AF sau gradul de functionare

- gradul de inzestrare tehnica a muncii (indicator al progresului tehnic)

- gradul de dependenta externa.

Toti factorii majoreaza cifra de afaceri.

I.

II.

III.

Concluzii:

1. Elementele cu care se dimensioneaza volumul de activitate sunt:

- capacitatea de productie disponibila;

- resursele (materiale, nemateriale, financiare);

- cererea de produse.

2. CA trebuie corelata cu capacitatea de productie disponibila a.i. cunoscand cererea, pretul sa evolueze in mod favorabil pe piata, oferind posibilitatea sa-si mareasca capacitatea de productie.

3. Daca pentru un anumit produs cererea scade (deci scade capacitatea de productie), producatorul poate opera modificari in structura produselor adaptand-o la cerere.

4. Cererea poate viza toate produsele fabricate intr-o intreprindere sau numai un anumit produs, caz in care vorbim de segment de piata. Segmentul de piata rezulta din comenzile si contractele incheiate. Segmentul de piata propriu al firmei sau cota de vanzari relativ la produsul "X" este:

.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.